Календарно-тематичне планування з геометрії для 8 класу за новою програмою

Планування з геометрії 8 клас (нова програма)
Планування з геометрії 8 клас (нова програма)

Опубліковано календарно-тематичне планування з геометрії  для 8 класу за новою програмою за підручником автора Істер

Складено до підручникаІстер О. С. Геометрія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016

Скачати підручник Геометрія 8 клас, Істер

згідно із чинною навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664

(з ураху­ванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015
№ 585).

Скачати планування геометрія 8 клас

Геометрія, 8 клас 

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

№ урокуДата

проведення

 

Тема уроку

 

Примітки
І семестр
Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ (21 год)
1Повторення і узагальнення матеріалу з курсу геометрії       7-го класу
2Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника
3Чотирикутник, його елементи. Паралелограм і його властивості
4Паралелограм, його властивості й ознаки
5Паралелограм, його властивості й ознаки.

 Самостійна робота № 1

6Прямокутник і його властивості
7Ромб і його властивості
8Ромб і його властивості 
9Квадрат і його властивості
10Самостійна робота № 2. Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
11Тематична контрольна робота № 1
12Трапеція 
13Трапеція
14Центральні і вписані кути
15Вписані та описані чотирикутники
16Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 3
17Теорема  Фалеса. Середня лінія трикутника
18Середня лінія трикутника. Середня лінія трапеції
19Середня лінія трапеції 
20Самостійна робота № 4. Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
21Тематична контрольна робота № 2
                       Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ (11 год)
22Узагальнена теорема Фалеса
23Подібні трикутники.
24Ознаки подібності трикутників
25Ознаки подібності трикутників. Самостійна робота № 5
26Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику
27Властивість бісектриси трикутника
28Застосування подібності трикутників до розв’язування задач 
29Застосування подібності трикутників до розв’язування задач. Самостійна робота № 6
30Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
31Тематична контрольна робота № 3
32Підсумковий урок
ІІ семестр
Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ (14 год)
33 Теорема Піфагора 
34 Теорема Піфагора 
35Теорема Піфагора
36 Перпендикуляр і похила, їх властивості
37Перпендикуляр і похила, їх властивості
38Розв’язування задач. Самостійна робота № 7
39Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
40 Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника 
41 Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
42 Розв’язування прямокутних трикутників
43Розв’язування прямокутних трикутників
44Розв’язування задач. Самостійна робота № 8 
45 Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
46 Тематична контрольна робота № 4 
         Тема 4. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ (16 год)
47 Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло,

і многокутник, описаний навколо кола

 
48Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло,

і многокутник, описаний навколо кола

 
49Поняття площі многокутника. Площа прямокутника
50 Поняття площі многокутника. Площа прямокутника 
51 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 9 
52 Площа паралелограма 
53 Площа паралелограма 
54 Площа трикутника 
55 Площа трикутника 
56Площа трикутника
57Площа трапеції 
58Площа трапеції
59 Площа трапеції 
60 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота  № 10 
61Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
62Тематична контрольна робота № 5
Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

(8 год)

63Чотирикутники
64Чотирикутники
65Подібність трикутників               
66Розв’язування прямокутних трикутників
67Розв’язування прямокутних трикутників
68Многокутники. Площі многокутників
69 Підсумкова контрольна робота за 7 клас 
70 Підсумковий урок 

 

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь