Календарно-тематичне планування з геометрії для 10 класу за оновленою програмою на 2016-17 н.р. (академічний рівень).

Календарне планування з геометрії для 10 класу за оновленою програмою на 2016-17 н.р. (академічний рівень).

Геометрія. 10 клас

(70 год, 2 год на тиждень)

Скачати планування

Зміст навчального матеріалу К-сть

годин

Дата
Тема 1. ВСТУП ДО СТЕРЕОМЕТРІЇ.

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

називає основні поняття стереометрії;

наводить приклади просторових геометричних фігур;

формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них;

застосовує аксіоми стереометрії до розв’язування нескладних геометричних і практичних задач;

розв’язує нескладні задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда та піраміди

4
1 Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії та наслідки з них.
2 Просторові геометричні фігури. Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди.
3 Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди.
4 Самостійна робота
Тема 2. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ.

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

формулює означення паралельних і мимобіжних прямих, паралельних прямої і площини, паралельних площин; властивості та ознаки паралельності прямих і площин;

класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі;

знаходить паралельні прямі та площини на рисунках і моделях;

встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі, зокрема паралельність прямих, прямої і площини, двох площин;

зображає просторові фігури і виконує на них нескладні побудови;

розв’язує нескладні задачі на застосування властивостей та ознак паралельності прямих і площин;

застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу

16
5 Взаємне розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі.
6 Властивості паралельних прямих
7 Ознака паралельності  прямих
8 Розв’язування задач
9 Взаємне розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються, паралельні пряма і площина.
10 Ознака паралельності прямої і площини та наслідки з теореми
11 Розв’язування прикладних задач
12 Розв’язування вправ
13 Контрольна робота № 1
14 Взаємне розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини. Ознака паралельності площин.
15 Властивості паралельних площин.
16 Розв’язування вправ
17 Паралельне проектування, його властивості.
18 Зображення фігур у стереометрії
19 Розв’язування вправ
20 Контрольна робота № 2
Тема 3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

формулює означення перпендикулярних прямих у просторі, прямої, перпендикулярної до площини, перпендикулярних площин; властивості та ознаки перпендикулярних прямих і площин;

обґрунтовує взаємозв’язок паралельності й перпендикулярності прямих і площин у просторі;

встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі;

застосовує вивчені властивості та ознаки до розв’язування задач;

обчислює відстані і кути у просторі;

застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, відстані і кути у просторі до опису об’єктів навколишнього світу

Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри.

Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин. Залежність між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин.

Кути у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами.

Відстані у просторі: від точки до площи ни, від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими.

Площа ортогональної проекції многокутника.

20
21 Перпендикулярність прямих у просторі.
22 Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини.
23 Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини.
24 Перпендикуляр і похила
25 Перпендикуляр і похила
26 Теорема про три перпендикуляри.
27 Теорема про три перпендикуляри.
28 Відстані в просторі
29 Відстані в просторі
30 Розв’язування вправ
31 Розв’язування задач. Самостійна робота
32 Кути у просторі, кут між прямою і площиною
33 Кути у просторі, кут між площинами
34 Перпендикулярність площин.
35 Ознака перпендикулярності площин
36 Відстань між мимобіжними прямими
37 Ортогональне проекціювання . Площа ортогональної проекції многокутника
38 Практичне застосування властивостей паралельності та перпендикулярності площин
39 Розв’язування задач
40 Контрольна робота 3
Тема 4. КООРДИНАТИ, ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ

Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точка ми. Координати середини відрізка.

Перетворення у просторі

Вектори у просторі. Рівність векторів. Колінеарність векторів. Компланарність векторів. Операції над векторами: додавання, векторів, множення вектора на число, скалярний добуток векторів. Кут між векторами.

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

формулює означення перпендикулярних прямих у просторі, прямої, перпендикулярної до площини, перпендикулярних площин; властивості та ознаки перпендикулярних прямих і площин;

обґрунтовує взаємозв’язок паралельності й перпендикулярності прямих і площин у просторі;

встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі;

застосовує вивчені властивості та ознаки до розв’язування задач;

обчислює відстані і кути у просторі;

застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, відстані і кути у просторі до опису об’єктів навколишнього світу

16
41 Прямокутна система координат у просторі.
42 Відстань між точками.
43 Координати середини відрізка
44 Розв’язування задач с.р.
45 Вектори у просторі. Рівність векторів.
46 Колінеарність векторів. Компланарність векторів. ( Розкладання вектора за трьома  не компланарними векторами)
47 Операції над векторами та їх властивості: додавання , віднімання векторів, множення вектора на число.
48 Скалярний добуток векторів
49 Кут між векторами
50 Розв’язування задач с.р.
51 Переміщення у просторі та його властивості
52 Симетрія (відносно точки, прямої і площини)
53 Паралельне перенесення
54 Розв’язування задач
55 Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми : «Координати та вектори у просторі»
56 Контрольна робота №4
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач 14
57 Повторення аксіом стереометрії та наслідків з них. Взаємне розміщення прямих і просторі
58 Взаємне розміщення прямої і площини. Паралельність прямої і площини
59 Взаємне розміщення площин. Паралельність площин. (повторення)
60 Взаємне розміщення площин. Паралельність площин. (повторення)
61 Перпендикулярність прямих і площин у просторі (повторення).Відстані та кути у просторі (повторення)
62 Перпендикулярність прямих і площин у просторі (повторення).Відстані та кути у просторі (повторення)
63 Перпендикулярність прямих і площин у просторі (повторення).Відстані та кути у просторі (повторення)
64 Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка.Рух у просторі та його властивості. Симетрія (відносно точки, прямої і площини), паралельне перенесення.
65 Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка.Рух у просторі та його властивості. Симетрія (відносно точки, прямої і площини), паралельне перенесення.
66 Вектори у просторі. Рівність векторів. Колінеарність векторів. Компланарність векторів.
67 Операції над векторами та їх властивості:
68 Операції над векторами та їх властивості:
69 Річна контрольна робота№5
70 Підсумковий урок

Геометрія

Клас Номер

теми

Назва теми Кількість контрольних робіт
10 1 Вступ до стереометрії
2 Паралельність прямих і площин у просторі 2
3 Перпендикулярність прямих і площин у просторі 1
4 Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі 1
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач, резервний час 1
Разом: 5
11 5 Многогранники 1
6 Тіла обертання 1
7 Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл 1
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач 1
Разом: 4

 

Поділитись у соціальних мережах:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Сподобалась стаття? Оцініть її:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Еще нет голосов, оставьте первым)
Loading...
 
ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...

Залишити відповідь