Завдання ІІ етапу олімпіади з історії (Львівська обл.) (2018-2019 н.р.)

Завдання ІІ етапу олімпіади з  історії     у     8      класі (2018-2019 н.р.)

 

І. Випишіть один зайвий елемент у кожному рядку і поясніть свій вибір. (По 2 бали за кожне завдання, всього 8 балів)

 

1) Зиккурат, клинопис, сфінкс, шумери

2) Юнона, Афродіта, Флора, Феміда

3) Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславич, Юрій Львович, Лев Данилович

4) Папірус, порох, глина, шовк.

 

 

ІІ. Співставте поняття з назвами країн, склавши правильні відповідності «цифра-буква» (Всього 5 балів)

 

1) іригаційне землеробство, 2) бібліотека з глиняних табличок, 3) пурпурова фарба, 4) перші металеві монети – дарики, 5) теракотова армія.

 

А) Ассирія, Б) Фінікія, В) Китай, Г) Єгипет, Д) Персія.

 

 

IІІ. З іменами яких дійових осіб ви пов’язуєте наступні події, поняття, явища? Яким чином названі вами історичні персоналії були причетні до цих подій? Вкажіть століття, коли відбувалися ці події. (По 3 бали за кожне завдання, всього 18 балів)

 

1) «Руська правда», 2) Кирилиця, 3) Гуситські війни, 4) Суассонська чаша, 5) Велика китайська стіна, 6) Орлеанська діва.

 

 

ІV. Визначте по три правильні відповіді у завданнях  (запис відповіді: буква + три цифри; всього 6 балів, по 1 балу за кожну вірну відповідь у двох завданнях)

 

А. Принцип «Старого не руйнуємо, нового не запроваджуємо» стосується діяльності таких осіб:
1. Ягайло 4. Казимир ІІІ
2. Гедимін 5. Володимир Ольгердович
3. Ольгерд 6. Мартин Гаштовт

 

Б.  Володимир Святославович, київський князь, відомий тим, що…
1. Створив перший писаний збірник законів 4. Замінив родоплемінний устрій на територіальний
2. Був онуком візантійського імператора 5. Приєднав землю хорватів
3. Вперше впровадив власні металеві монети 6. Розгромив Хозарський каганат

 

 

  1. V. Запишіть у правильній логічно-хронологічній послідовності (0-1-2) бали за кожну правильну послідовність, всього максимум 8 балів за всі чотири завдання)

 

1) Половці, печеніги, гуни, готи

2) Юстиніан, О.Македонський, Ю.Цезар, Дарій І

3) Іслам, іудаїзм, буддизм, християнство

4) Соломон, Хаммурапі,  Геродот, Гомер

 

  1. VI. Упізнайте подію за фрагментом історичного джерела, вкажіть її назву (1бал), час (1бал) та місце (1бал), ключову дійову особу (1бал). (По 4 бали за кожне завдання, всього 16 балів)

 

1) «…Славен князь … ратного духу виповнився тай повів полки свої хоробрі на землю Половецьку за землю Руську. Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: Се моє, а се теж моє, брате»

2) « І прибув він до Цесареграда, а греки замкнули Суд і город заперли. І вийшов … на берег і повелів воям виволокти кораблі на берег… і повелів..  колеса зробити і поставити їх на колеса»

3) «Повелів … поскидати кумирів – тих порубати, а інших вогню віддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста і волочити … на ручай. І приволікши його, вкинули в Дніпро»

4) « …Був же він князь доблесний і всякими чеснотами був сповнений. За ним же Україна премного потужила»

 

 

 

VIІ. Прочитайте фрагмент історичного джерела і дайте відповіді на запитання:

 

«І зібралися в городі…, щоб уладнати мир. І говорили вони один одному , кажучи: «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що війна межи нами донині. Відтепер зєднаймося в одно серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою…»

 

1.Про яку подію йдеться? (1 бал) 2.Коли вона відбулась? (1 бал)  3. Назвіть кількох учасників цієї події (2 бали) 4. Які обставини склалися напередодні цієї події? (4 бали) 5. Які рішення були прийняті? (2 бали) 6. Які наслідки мали ці рішення? (2 бали)  Всього 12 балів

 

 

 

VIIІ. Дайте відповідь на запитання «Що було б, якби…» Обґрунтуйте свої припущення, оформивши відповідь у вигляді міні-есе  (12 балів)

 

Що було б, якби онуки Карла Великого не поділили його імперію?

 Всього 85 балів

Час виконання – 90 хвилин

 

Завдання ІІ етапу олімпіади з  історії     в    9   класі (2018-2019 н.р.)

 

І. Випишіть один зайвий елемент у кожному рядку і поясніть свій вибір. (По 2 бали за кожне завдання, всього 8 балів)

 

1) Веспуччі, Магелан, Колумб, Кортес

2) Базавлук, Хортиця, Кодак, Томаківка

3) Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславич, Юрій Львович, Лев Данилович

4) Зиккурат, клинопис, сфінкс, шумери

 

 

ІІ. Співставте поняття з назвами країн, склавши правильні відповідності (запис відповіді: цифра – буква; всього 5 балів)

 

1) Гугеноти, абсолютна монархія, релігійні війни, Нантський едикт

2) Плантагенети, Йорки, Тюдори, війна троянд

3) Столітня війна, станова монархія, Генеральні штати, Капетинги

4) Сейм, шляхетська демократія, фільварок, панщина

5) Тюдори, Стюарти, обгороджування, розсіяна мануфактура

 

А) Франція у ХІV-ХVст

Б)  Англія у ХVI – ХVII ст

В) Річ Посполита

Г) Франція у ХVI – ХVII ст

Д) Англія у ХІV-ХVст

 

IІІ. З іменами яких дійових осіб ви пов’язуєте наступні події, поняття, явища? Яким чином названі вами історичні персоналії були причетні до цих подій? Вкажіть століття, коли відбувалися ці події. (По 3 бали за кожне завдання, всього 18 балів)

 

1) «Оксамитове проникнення», 2) «Славна революція», 3) Опричнина,

4) «Варфоломіївська ніч», 5) «Змієві вали», 6) «Шлюбна дипломатія»

 

ІV. Визначте по три правильні відповіді у завданнях  (запис відповіді: буква + три цифри; всього 6 балів, по 1 балу за кожну вірну відповідь у двох завданнях)

 

А. Василь-Костянтин Острозький, український князь, відомий тим, що…
1. Переміг Московію під Оршею 4. Виступав проти умов Кревської унії
2. Заснував Острозьку академію 5. Підтримав Берестейську унію
3. Фінансував переклад українською мовою і друк Біблії 6. Був одним із претендентів на престол Речі Посполитої

 

Б. Місця успішних дій козаків у 20-30-х роках XVII ст:
1. Черкаси 4. Курукове озеро
2. Солониця 5. П’ятка
3. Говтва 6. Переяслав

 

  1. V. Запишіть у правильній логічно-хронологічній послідовності (0-1-2) бали за кожну правильну послідовність, всього максимум 8 балів за всі чотири завдання)

 

1) Біла церква, Зборів, Замостя, Переяслав

2) Велика хартія вольностей, Кодекс Юстиніана, Закони «12 таблиць», Салічна правда

3) Батий, Цінь Шіхуанді, Чингізхан, Тимур

4) П.Полуботок, І.Мазепа, К.Розумовський, П.Дорошенко

 

 

  1. VI. Упізнайте подію за фрагментом історичного джерела, вкажіть її назву (1бал), час (1бал) та місце (1бал), ключову дійову особу (1бал). (По 4 бали за кожне завдання, всього 16 балів)

 

1) «… Нині сидить на колінах і холопом себе називає! О, лихіше лиха, честь татарська!»

2) «І поставив … церкву Святого Василія на пагорбі, де ото стояли кумири Перун та інші, і де жертви приносили князь і люди. І почав він ставити по городах церкви і священиків наставляти… і пославши мужів своїх, став він у знатних людей дітей забирати і оддавати їх на учення книжне»

3) «Після всемилостивійшого від нас звільнення графа… з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Румянцеву»

4) «Козацький гетьман, який служив під прапорами славетного гетьмана Мазепи, як генеральний комісар і писар, був обраний козацьким гетьманом … »

 

 

VII. Прочитайте фрагмент історичного джерела і дайте відповіді на запитання:

 

«Коли Божою волею був я примушений взяти цей печальний уряд і держав його близько десяти років, ні в чому іншому був мій намір, а тільки в тому, щоб помножити вольності Запорізького війська та заховати безпеку і цілість Отчизни… тому не тільки з християнами, а й з бусурманськими народами намагався поводитися прихильно та згідно, щоб Україну бачити в бажаному мирі»

 

1.Якому гетьману належать слова, наведені в джерелі? (1 бал) 2.Вкажіть роки його перебування при владі (1 бал). 3.Які події міжнародного характеру відбулись в ці роки? (4 бали) 4.Чому гетьманський уряд визнано «печальним»? (2 бали) 5.  Як образно називають цього гетьмана?  (1 бал) Чому? (1 бал) 6. Які наслідки для України мало його гетьманування?(2 бали)   Всього 12 балів.

 

 

VIII. Дайте відповідь на запитання «Що було б, якби…» Обґрунтуйте свої припущення. Оформіть відповідь у вигляді міні-есе. (12 балів)

 

Що було б, якби не відбулась Реконкіста?

 

Всього 85 балів

Час виконання – 90 хвилин

 

 

Завдання ІІ етапу олімпіади з  історії     в  10   класі    (2018-2019 н.р.)

 

І. Випишіть один зайвий елемент у кожному рядку і поясніть свій вибір. (По 2 бали за кожне завдання, всього 8 балів)

 

1) Базавлук, Хортиця, Кодак, Томаківка

2) Кір, Дарій, Ксеркс, Рамзес

3) Тіра, Ольвія, Карфаген, Пантікапей

4) Цезар, Цицерон, Діоклетіан, Октавій

 

 

ІІ. Співставте поняття з назвами країн, склавши правильні відповідності (запис відповіді: цифра – буква; всього 5 балів)

 

1) домініон, чартизм, торі, колонії, гомруль,

2) аристократи, тиран, агора, оракул,

3) форум, акведук, плебс, трибун, консул,

4) конституційна монархія,  Д.Гарібальді, Папська область, Римська республіка,

5) імперія, консул,республіка, реставрація, Хартія 1814.

 

А) Італія

Б) Франція

В) Велика Британія

Г) Давня Греція,

Д) Давній Рим.

 

  1. IV. З іменами яких дійових осіб ви пов’язуєте наступні події, поняття, явища? Яким чином названі вами історичні персоналії були причетні до цих подій? Вкажіть століття, коли відбувалися ці події. (По 3 бали за кожне завдання, всього 18 балів)

 

1) Доба Мейдзі, 2) Руське королівство, 3) Кревська унія, 4) об’єднання «залізом і кров’ю», 5) «криваве законодавство», 6) Хотинська війна

 

V.Визначте по три правильні відповіді у завданнях  (запис відповіді: буква + три цифри; всього 6 балів, по 1 балу за кожну вірну відповідь у двох завданнях)

 

А. Князь Дмитро Вишневецький відомий тим, що…
1. Керував козаками під Хотином у 1621 р. 4. Збудував першу козацьку фортецю
2. Потрапив у турецький полон у Молдавії 5. Відомий у фольклорі під іменем Байди
3. Останній кошовий Запорізької січі 6. Страчений у Львові

 

Б. Досягненнями галицьких українців у «Весні народів» можна вважати…
1. Скасування кріпацтва 4. Скасування панщини
2. Газета «Зоря Галицька» 5. Головна Українська рада
3. Товариство «Просвіта» 6. Досвід парламентської діяльності

 

 

  1. VI. Запишіть у правильній логічно-хронологічній послідовності (0-1-2) бали за кожну правильну послідовність, всього максимум 8 балів за всі чотири завдання)

 

1)         абсолютна монархія, феодальна роздробленість, станова монархія, імперія

2)         гуни, арії, трипільці, кіммерійці

3)         революція цін, Конкіста, Реконкіста, хрестові походи

4)         «сто днів», Бородіно, Ватерлоо, бонапартистський переворот

 

 

VII. Упізнайте подію за фрагментом історичного джерела, вкажіть її назву (1бал), час (1бал) та місце (1бал), ключову дійову особу (1бал). (По 4 бали за кожне завдання, всього 16 балів)

 

1) « …Був же він князь доблесний і всякими чеснотами був сповнений. За ним же Україна премного потужила»

2) «Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо від козаків… того ж року господарю Василє довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з сином  козацького гетьмана».

3) «Ми захотіли через це оголосити всім вірнопідданим цілої нашої імперії, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє й самої назви запорозьких козаків,… за зухвалі вчинки цих козаків і за неслухняність до наших височайших повелінь».

4) «Повелів … поскидати кумирів – тих порубати, а інших вогню віддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста і волочити … на ручай. І приволікши його, вкинули в Дніпро»

 

 

VII. Прочитайте фрагмент історичного джерела і дайте відповіді на запитання:

 

«…Замість того, щоб довічно відчувати благоговійні відчуття до осіб августійшої фамілії, які викупили його з кріпосництва, писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту… Художника … за писання підбурливих і надзвичайно зухвалих віршів… призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус з правом вислуги, доручивши начальству якнайсуворіше наглядати, щоб від нього ні в якому разі не могло вийти підбурливих і пасквільних творів. Під найсуворіший нагляд, заборонивши писати і малювати»

 

1.Про кого йдеться у вироку суду? (1 бал) 2.Вкажіть роки його життя (1 бал) 3.Чому цей діяч потрапив під суд? (2 бали) 4.Коли це сталося? (1 бал) 4.Чому влада так суворо його покарала? (2 бали) 5.Назвіть інших підсудних у цій справі (2 бали) 6.Як називалось їхнє товариство? (1 бал)  7.Чому влада вбачала небезпеку в діяльності цього товариства? (2 бали) Всього 12 балів

 

 

VIIІ. Дайте відповідь на запитання «Що було б, якби…» Обґрунтуйте свої припущення, написавши міні-есе  (12 балів)

 

Що було б, якби у франко-німецькій війні 1870-1871 перемогла Франція?

 

Всього 85 балів

Час виконання – 90 хвилин

 

Завдання ІІ етапу олімпіади з  історії     в   11   класі (2018-2019 н.р.)

І. Випишіть один зайвий елемент у кожному рядку і поясніть свій вибір. (По 2 бали за кожне завдання, всього 8 балів)

 

1) Юпітер, Венера, Афіна, Нептун, Марс

2) В.Вілсон, Ж.Клемансо, Д.Ллойд-Джордж, Б.Муссоліні

3) Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславич, Юрій Львович, Лев Данилович

4) лютеранство, кальвінізм, опричнина, протестантизм

 

ІІ. Синхронізуйте події, склавши правильні відповідності (запис відповіді: цифра-буква; всього 5 балів)

1) Завершення Тридцятилітньої війни, 2) Варфоломіївська ніч, 3) Англія визнала незалежність США, 4) Розгром «Непереможної армади», 5) Скасування рабства у США.

 

А) Третій Литовський статут, Б) Битва під Жовтими Водами, В) Валуєвський циркуляр, Г) Козацький реєстр Сигізмунда ІІ Августа, Д) Росія приєднала Кримське ханство

 

 

IІІ. Із прізвищами яких дійових осіб ви пов’язуєте наступні події, поняття, явища? Яким чином названі вами історичні персоналії були причетні до цих подій? Вкажіть століття, коли відбувалися ці події. (По 3 бали за кожне завдання, всього 24 бали)

 

1) битва під Ватерлоо, 2) орден Єзуїтів, 3) Тарасова ніч, 4) битва на Каталаунських полях, 5) Любецький з’їзд, 6) «Самостійна Україна», 7) Доба Мейдзі, 8) «Новий курс»

 

ІV. Визначте по три правильні відповіді у завданнях  (запис відповіді: буква + три цифри; всього 6 балів, по 1 балу за кожну вірну відповідь у двох завданнях)

 

А. Вкажіть твердження, які відображають засади, проголошені Берестейською унією
1. Збереження православного обряду 4. Визнання догматів католицької церкви
2. Перехід на григоріанський церковний календар 5. Використання латинської мови у богослужіннях
3. Вимога целібату для всього духовенства 6. Визнання зверхності папи римського

 

Б. Історик Володимир Антонович відомий тим, що…
1. Започаткував рух хлопоманів 4. Видавав журнал «Громада»
2. Очолював Петербузьку громаду 5. Очолив «Братство тарасівців»
3. Створив Загальну українську організацію 6. Очолив Історичне товариство Нестора-літописця

 

 

  1. V. Запишіть у правильній логічно-хронологічній послідовності (0-1-2) бали за кожну правильну послідовність, всього максимум 8 балів за всі чотири завдання)

 

1) Карл Великий, Хлодвіг, Юстиніан, Мухаммад

2) Гуни, готи, скіфи, печеніги

3) Клеопатра, Нефертіті, Семираміда, Хатшепсут

4) Іслам, іудаїзм, буддизм, християнство

  1. VI. Упізнайте подію за фрагментом історичного джерела, вкажіть її назву (1бал), час (1бал) та місце (1бал), ключову дійову особу (1бал). (По 4 бали за кожне завдання, всього 16 балів)

 

1) «І став княжити у Києві один. І поставив він кумирів на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла, і Мокош. І приносили  їм люди жертви, називаючи їх богами».

2) «Козацький гетьман, який служив під прапорами славетного гетьмана Мазепи, як генеральний комісар і писар, був обраний козацьким гетьманом … в Бендерах»

3) «Польське королівство і Велике князівство Литовське становлять неподільне тіло, одно зібрання, один народ… головний сейм завжди повинен бути один…»

4) «За відомостями, які до нас надійшли, депутат рейхстагу… в деяких громадах провів нові громадські вибори, а в горах ніби він роз’яснив місцевому населенню, що ліси і полонини належать їм…»

 

 

VII. Прочитайте фрагмент історичного джерела і дайте відповіді на запитання:

 

«Багато людей критикують мій крок і злим оком дивляться на возстановлення Гетьманства. … Тим, що звуть себе українцями, мені хочеться поки що сказати лише одне: пам’ятайте, що коли б не було мого виступу, німці, кілька днів пізніше, завели б на Україні звичайне генерал-губернаторство. Воно було б оперте на загальних основах окупації і нічого спільного з українством, розуміється, не було б.  Тим самим не було б Української держави, яка реально появилась на світовій арені, хоч в цьому короткому періоді Гетьманства»

 

1.Хто є автором цих спогадів? (1 бал). 2.Про які події йдеться? (2 бали) 3.Вкажіть дату цього «виступу» (1 бал). 4.Якими обставинами він був зумовлений? (2 бали) 5.Як було організовано владу у час Гетьманату? (2 бали) 6.Чому сформувалась опозиція до гетьманського режиму? (2 бали) 7.Коли  і чим закінчився «короткий період Гетьманства»?(2 бали) Всього 12 балів

 

 

VIIІ. Дайте відповідь на запитання «Що було б, якби…» Обґрунтуйте свої припущення, написавши міні-есе  (12 балів)

 

Що було б, якби  Б.Муссоліні, Н.Чемберлен, Е.Даладьє у вересні 1938 року не погодились задовольнити вимоги А.Гітлера?

 

Всього 91 бал

Час виконання – 90 хвилин

Скачати завдання ІІ етапу олімпіади з історії: завдання

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments