Завдання І (шкільного) етапу учнівської олімпіади з історії (9 клас)

Завдання І (шкільного) етапу

 учнівської олімпіади з історії

9 клас

Автор:Гриб Алла Михайлівна, вчитель історії Новоселівського НВКСертифікат вчителю

 

 І рівень ( 30 б.)

Дайте правильну відповідь (10 б.):

1)      Правобережна Україна увійшла до складу Російської імперії в результаті:

а)   Російсько-турецької війни;

б)   розділів Польщі;

в)   добровільного приєднання території Правобережної України.

2)      Остання Січ Запорозького козацтва називалася:

а)   Кам’янська;

б)   Підпільненська;

в)   Олешківська.

3)      Визначні архітектори другої половини XVIII ст. в Україні – це Барський і:

а)   І. Пензель;

б)   Д. Левицький;

в)   С. Ковнір.

4)      Адміністративно-територіальна одиниця в Новій Січі:

а)   полк;

б)   сотня;

в)   паланка.

5)      Позначте прізвище останнього кошового отамана Запорозької Січі.
а) І. Малишевич;
б) А.Головатий;
в) Т.Федорович;
г) П. Калнишевський.

6)    Першим пароплавом прийнято вважати
а) морське судно «Ракета» винахідника Дж.Стефенсона;
б) річкове судно «Клермон» винахідника Р.Фултона;
в) річкове судно «Бджілка» винахідника Р.Тревітіка;
г) морське судно «Британія» винахідника Дж.Уатта

 

7)       Укажіть прізвище діячів національно відродження на західноукраїнських

землях:

а) І.Котляревський, І. Вагневич, В.Каппіст

б) М. Шашкевич, Я. Головацький

в) І. Котліревський, М.Костомаров

г) М.Костомаров, П. Пестель, Л.Головацький.

 

8)        «Другом народу» у Франції називали:

а)   М. Ж. Лафайєта;

б)   Ж.П. Марата;

в)   М. Робесп’єра.

9)        Російсько-турецька війна йшла протягом:

а)   1787-1791 рр.;

б)   1781-1786 рр.;

в)   1789-1791 рр.

10)    До 70-х рр. XVIII ст. західноукраїнські землі перебували під володарюванням:

а)   Російської імперії;

б)   імперії Габсбургів;

в)   польських королів.

 

 1. Доповніть речення ( 20 б.)

 

 1. Реформи Марії-Терезії та Йосифа II на західноукраїнських землях відбулися в … :
 2. «Русалка Дністрова» була видана «Руською трійцею» в … .
 3. Скасування кріпацтва на західноукраїнських землях відбулося в … .
 4. Повстання другої половини XVIII ст., яке стало кульмінацією всього гайдамацького

руху, носило назву ….

 1. Особливе місце у вітчизняній філософії II пол. XVIII ст. посідає ….
 2. Повстання у Чернігівському полку відбулося у ….
 3. «Декларацію прав людини і громадянина» Установчі збори Франції прийняли….
 4. Франція була проголошена республікою ….
 5. Автором Конституції 1710 року, яка затверджувала повну незалежність України та її кордони, був….
  10. Перша буржуазна революція відбулася в (назва країни) ……..

ІІ рівень ( 30б)

 1. Розташуйте прізвища видатних осіб у таблиці, відповідно до їх сфери діяльності (20 б.)

 

Просвітителі Полководці Священики Діячі культури

 

1) Д. Левицький;      2) Ж. Руссо;                     3) М. Смотрицький;             4)      Г. Нельсон;

5) Ш. Монтеск’є;       6) М. Остроградський;   7) О. Суворов;                       8)      Ж. Мельє;

9) I. Вітвицький;      10) П.Багратіон;              11) Григорій VII;                  12)    Й. Мюрат;

13) Боніфацій VIII;  14) Вольтер;                     15) Г. Квітка-Основ’яненко; 16)    Йосиф I;

17) Д. Давидов;        18)Д.Дідро;                      19) М. Кутузов;                     20)    П. Нахімов.

 

 1. Визначте ставлення української інтелігенції до подій російсько-французької війни

(10 б.)

 

III рівень (40 б.)

Оберіть одне із завдань і дайте на нього відповідь:

 

 1. Розкрийте суть поняття «українське питання». Які доленосні події кінця ХУІІІ-першої половини XIX ст. для України спричинили його виникнення? Відповідь аргументуйте.

Критерії оцінювання: знання поняття – 5 б.; знання фактичного матеріалу – 9 б.; посилання на .джерела – 4 б.; причинно-наслідкові та інші зв’язки – 6 б.; оціночні судження – 4 б.; культура письмового мовлення – 5 б.; аргументація – 7 б.

 

 1. Який характер мали війни Франції кінця XVIII ст., як змінюється їх характер на початку
  XIX ст.? Чому? Як ці події вплинули на розвиток Європи? Свою точку зору
  аргументуйте.

Критерії оцінювання: характеристика епохи – 10 б.; зміни характеру війн кінця XVIII ст.- початку XIX ст. – 4 б.; причини змін – 4 б.; основні наслідки війн – 5 б.; посилання на джере­ла – 4 б.; аргументація та висновки – 7 б.; наявність власної точки зору – 6 б.

Скачати завдання І етапу учнівської олімпіади з історії: джерело

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments