Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій (ІКТ)

Олімпіадні завдання районної олімпіади з ІКТ
Завдання районної олімпіади з ІКТ

11 листопада 2018р. у Львівській області відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Завдання потрібно було виконати в додатках Word, PowerPoint, Excel, Access.

Участь в олімпіаді мали можливість взяти учні 7-9 класів та 10-11 класів. Скачати завдання у форматі docx (word) ви можете у кінці сторінки.

Районна олімпіада 2018-2019 н.р. 7-9 класи

Текстовий процесор Word 7-9 класи (22 бали)

Створюючи комп’ютерні графічні зображення, їхні автори намагаються якомога точніше відтворити природні кольори предметів. Підготовлені комп’ютерні зображення використовуються людиною в подальшому у різний спосіб: одні будуть надруковані на папері, інші – на прозорій плівці, треті будуть проектуватися на великий екран за допомогою мультимедійного проектора, четверті – розглядатися на екрані монітора тощо.

Оскільки  ці пристрої по-різному утворюють кольорові зображення, то виникає проблема: як закодувати кольори, щоб при відтворенні їх на різних пристроях отримати саме таке зображення, що і на оригіналі. З цією метою були розроблені колірні моделі, кожна з яких враховує особливості роботи пристроїв виведення.

Завдання:

Відформатуйте документ Колірні_моделі.doc засобами MS Word відповідно до зразка Колірні_моделі_зразок.pdf і збережіть його в своїй папці. (Фрагменти зразка, вставлені в готову роботу, оцінюватися не будуть.)

Необхідні текстові матеріали та малюнки знаходяться в папці Word7-9 архіву Zavdannya_rayon_2018-7-9.rar.

 1. Задайте параметри сторінки – розмір сторінки А4, поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє –  15 мм, нижнє – 15 мм, орієнтація книжкова.
 2. Створіть такі стилі та застосуйте їх:

 

Стиль Модель

(застосувати для заголовків)

Стиль Мій текст

(застосувати для основного тексту)

·      Шрифт Arial Black, кегль 18, напівжирний,

·      колір темно-червоний

·      вирівнювання по центру,

·      міжрядковий інтервал – одинарний,

·      інтервал до і після – 6 пт,

·      розташування на сторінці – з нової сторінки.

·      Шрифт Book Antiqua, 12 пт,

·      колір чорний

·      вирівнювання за шириною,

·      відступ першого рядка: 1,5 см,

·      міжрядковий інтервал:  множник 1,2 інт.,

·      інтервал після:  6 пт.

 

 1. На титульній сторінці тексту розмістіть об’єкт SmartArt.
 2. Вставте відповідні малюнки в місця, визначені для них.
 3. Внизу сторінок, за винятком титульної, вставте нумерацію, вирівнявши по центру.
 4. Створіть зображення прямокутника, зафарбованого в різні кольори веселки, і добийтеся ефекту, щоб це зображення, вставлене на одній із сторінок, автоматично відобразилося на всіх інших.

 

 

Презентація PowerPoint (40 балів) RGB

RGB (скорочено від англ. Red, Green, Blue — червоний, зелений, синій) —колірна модель, що описує спосіб синтезу кольору, за якою червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. Широко застосовується в техніці, що відтворює зображення за допомогою випромінення світла. Призначена сприймати, представляти та відображати зображення в електронних системах, таких як телебачення та комп’ютери (Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.)

Створіть інтерактивну презентацію, що демонструє змішування кольорів у колірній моделі RGB. Збережіть її в файлі rgb.pptx.

Після запуску презентації користувач може обрати варіант змішування, клацнувши мишкою одну із комбінацій букв (RGB, RB, RG, BG) або будь-яку кнопку (червона, зелена, блакитна), розташовану на чорному квадраті. Підведення мишки до чорного фону повертає на стартовий слайд. Клацання мишкою інших областей слайда не призводить до жодних змін. Завершення демонстрації лише при клацанні кнопки в правому нижньому кутку слайдів.

Для створення презентації можна використати лише малюнок monitor.jpg. Кнопки та зображення створіть засобами PowerPoint згідно зразка sample.jpg, однак, сам зразок (sample.jpg) використовувати не можна. Необхідні матеріали знаходяться в папці PowerPoint архіву Zavdannya_rayon_2018-7-9.rar.

 

Стартовий слайд   Слайд при клацанні RGB або наведенні мишки на чорний фон
 
Слайд при клацанні RG   Слайд при клацанні RB Слайд при клацанні GB
 
Слайд при клацанні червоної кнопки   Слайд при клацанні зеленої кнопки Слайд при клацанні блакитної кнопки
 

 

 

Табличний процесор Excel (52 бали)

Завдання виконувати на основі файлу rgb.xlsx архіву Zavdannya_rayon_2018-7-9.rar, папки EXCEL7-9.  Забезпечте автоматичне оновлення інформації у випадку зміни вхідних даних.

Завдання 1. Кольори.

На аркуші Кольори розміщена таблиця популярних кольорів (вказано назву кольору, його шістнадцятковий код, код RGB та значення Red). У діапазоні I1:I7 дайте відповіді на запитання, сформульовані в стовпцях ліворуч.
У діапазоні E2:F165 вкажіть числові значення Green і Blue для всіх кольорів, заданих на аркуші, згідно зразка.

 

Завдання 2. Конвертер.

Найчастіше колір в програмуванні зустрічається в двох виглядах:

 • у вигляді інтенсивності випромінювання певного кольору RGB, де кожна градація вказується десятковим числом в межах від 0 до 255;
 • у вигляді HEX-подання трьох пар шістнадцяткових чисел від 00 до FF. Такий формат часто можна побачити в веб-програмуванні.

Для переведення rgb-запису в hex-формат існують різні способи. В Ехселі є спеціальні функції, що автоматично здійснюють переведення числа з десяткової в шістнадцяткову систему, а також для чисел, які менші від 256, можна скористатися таким алгоритмом: десяткове значення ділиться на 16. Ціла частина від ділення буде першим hex-номером. Дробова частина множиться на 16, це другий hex-номер. Буквами замінюються: 10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F.

 

Наприклад,     rgb(174,175,12) еквівалентно #AEAF0C

rgb(7,10,28) еквівалентно #070А1C

 

Ваше завдання –  на аркуші Конвертер створити систему, де користувач зможе обрати зі списків будь-яке значення градації кольорів Red, Green і Blue (від 0 до 255), і в клітинці D2 відобразиться його HEX-код.

Поряд подайте візуальне представлення інтенсивності випромінювання кожного із каналів (Red, Green, Blue) в синтезі даного кольору (згідно зразка Конвертер.png, сам зразок, вставлений на аркуш, не є результатом виконання завдання)

 

Завдання 3. Пошук.

На аркуші Пошук в клітинці G2 користувачеві пропонується вибрати зі списку шістнадцятковий код кольору з числа наведених на цьому аркуші. В рамочці знизу відповідно до зразка (зразок Пошук.png, вставлений на аркуш, не є результатом виконання завдання) відобразитися приклад цього кольору.

(Приклади кольорів задані в стовпчику D таблиці).

СУБД Access (46 балів) База даних «Фотостудія»

Завдання з баз даних буде полягати в тому, щоб розробити базу даних Фотостудія. В цій базі даних повинен вестись облік замовлень клієнтів для обліку виконання таких послуг, як фотодрук, фото на документи, створення художнього фото, реставрація старих фото та інші.

Дані розміщені у файлі Дані.xlsx. Зображення можна вставити з папки Image папки Access7-9 архіву Zavdannya_rayon_2018-7-9.rar.

 

 1. Структура БД
 • БД має такі таблиці: Послуги, Клієнти, Вид послуги, Замовлення.

 

Таблиця ПОСЛУГИ Таблиця ВИД ПОСЛУГИ
Назва поля Тип поля Назва поля Тип поля
Код послуги Автонумерація (Счетчик) Код виду послуги Автонумерація (Счетчик)
Назва послуги Текст Назва виду послуги Текст
Вартість послуги Грошова одиниця
Вид послуги Текст

 

Таблиця КЛІЄНТИ Таблиця ЗАМОВЛЕННЯ
Назва поля Тип поля Назва поля Тип поля
Код клієнта Автонумерація (Счетчик) Код замовлення Автонумерація (Счетчик)
Прізвище Текст Дата замовлення Дата і час
Ім’я Текст Кількість замовлень Число
По батькові Текст
Адреса Текст
Телефон Текст
Фото Об’єкт OLE
 • Визначте первинні і вторинні (зовнішні) ключі (якщо необхідно, додайте поля).
 • Створіть підстановку для поля Вид послуги з таблиці Послуги. Дані для підстановки брати з таблиці Види послуг.
 • Встановіть зв’язок між таблицями, передбачивши забезпечення цілісності даних, каскадне оновлення зв’язаних полів і каскадне видалення зв’язаних записів. Слід врахувати, що клієнти можуть мати багато замовлень і одну і ту ж послуги можуть замовляти декілька клієнтів.
 • Заповніть таблиці даними. Дані розміщені у файлі Дані.xlsx.

 

 1. Запити

 

 1. Форми

 

 1. Звіти

 

Запити, форми, діаграми, звіти створити відповідно до зразків, поданих в  інструкції Інструкція-Access-7-9.docх

 

Районна олімпіада 2018-2019 н.р. 10-11 класи

Текстовий процесор Word 10-11 класи (10 балів)

Підготовлені комп’ютерні зображення використовуються людиною в подальшому у різний спосіб: одні будуть надруковані на папері, інші – на прозорій плівці, треті будуть проектуватися на великий екран за допомогою мультимедійного проектора, четверті – розглядатися на екрані монітора тощо.

Завдання: У файлі Pazl.docx з папки Word10-11 архіву Zavdannya_rayon_2018-10-11.rar подано текстовий блок, у якому знаходяться частини графічного зображення певного пристрою. Виключно засобами текстового процесора складіть пазл і отримайте цілісне зображення.

Презентація PowerPoint (40 балів) RGB

RGB (скорочено від англ. Red, Green, Blue — червоний, зелений, синій) —колірна модель, що описує спосіб синтезу кольору, за якою червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. Широко застосовується в техніці, що відтворює зображення за допомогою випромінення світла. Призначена сприймати, представляти та відображати зображення в електронних системах, таких як телебачення та комп’ютери (Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.)

Створіть інтерактивну презентацію, що демонструє змішування кольорів у колірній моделі RGB. Збережіть її в файлі rgb.pptx.

Після запуску презентації користувач може обрати варіант змішування, клацнувши мишкою одну із комбінацій букв (RGB, RB, RG, BG) або будь-яку кнопку (червона, зелена, блакитна), розташовану на чорному квадраті. Підведення мишки до чорного фону повертає на стартовий слайд. Клацання мишкою інших областей слайда не призводить до жодних змін. Завершення демонстрації лише при клацанні кнопки в правому нижньому кутку слайдів.

Для створення презентації можна використати лише малюнок monitor.jpg. Кнопки та зображення створіть засобами PowerPoint згідно зразка sample.jpg, однак, сам зразок (sample.jpg) використовувати не можна. Необхідні матеріали знаходяться в папці PowerPoint архіву Zavdannya_rayon_2018-10-11.rar

Стартовий слайд   Слайд при клацанні RGB або наведенні мишки на чорний фон
 
Слайд при клацанні RG   Слайд при клацанні RB Слайд при клацанні GB
 
Слайд при клацанні червоної кнопки   Слайд при клацанні зеленої кнопки Слайд при клацанні блакитної кнопки
 

 

 

Табличний процесор Excel (60 балів)

Завдання слід виконувати на основі файлу rgb.xlsx папки EXCEL10-11 архіву Zavdannya_rayon_2018-10-11.rar. Забезпечте автоматичне оновлення інформації у випадку зміни вхідних даних.

Завдання 1. Кольори.

На аркуші Кольори розміщена таблиця популярних кольорів (вказано назву кольору, його шістнадцятковий код, код RGB). У діапазоні I1:I7 дайте відповіді на запитання, сформульовані в стовпцях ліворуч.
У діапазоні D2:F165 вкажіть числові значення Red, Green і Blue для всіх кольорів, заданих на аркуші, згідно зразка.

 

Завдання 2. Конвертер.

Найчастіше колір в програмуванні зустрічається в двох виглядах:

 • у вигляді інтенсивності випромінювання певного кольору RGB, де кожна градація вказується десятковим числом в межах від 0 до 255;
 • у вигляді HEX-подання трьох пар шістнадцяткових чисел від 00 до FF. Такий формат часто можна побачити в веб-програмуванні.

Для переведення rgb-запису в hex-формат існують різні способи. В Ехселі є спеціальні функції, що автоматично здійснюють переведення числа з десяткової в шістнадцяткову систему, а також для чисел, які менші від 256, можна скористатися таким алгоритмом: десяткове значення ділиться на 16. Ціла частина від ділення буде першим hex-номером. Дробова частина множиться на 16, це другий hex-номер. Буквами замінюються: 10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F.

 

Наприклад,     rgb(174,175,12) еквівалентно #AEAF0C

rgb(7,10,28) еквівалентно #070А1C

 

Ваше завдання –  на аркуші Конвертер створити систему, де користувач зможе обрати зі списків будь-яке значення градації кольорів Red, Green і Blue (від 0 до 255), і в клітинці D2 відобразиться його HEX-код.

Поряд подайте візуальне представлення інтенсивності випромінювання кожного із каналів (Red, Green, Blue) в синтезі даного кольору (згідно зразка Конвертер.png, сам зразок, вставлений на аркуш, не є результатом виконання завдання)

 

Завдання 3. Пошук.

На аркуші Пошук в клітинці G2 користувачеві пропонується вибрати зі списку шістнадцятковий код кольору з числа наведених на цьому аркуші. В клітинці Н2 має автоматично появитися назва цього кольору, а в рамочці знизу відповідно до зразка (зразок Пошук.png, вставлений на аркуш, не є результатом виконання завдання) відобразитися приклад цього кольору.

(Приклади кольорів задані в стовпчику D таблиці).

 

 

СУБД Access (50 балів) База даних «Фотостудія»

Завдання з баз даних буде полягати в тому, щоб розробити базу даних Фотостудія. В цій базі даних повинен вестись облік замовлень клієнтів для обліку виконання таких послуг, як фотодрук, фото на документи, створення художнього фото, реставрація старих фото та інші.

Дані розміщені у файлі Дані.xlsx. Зображення можна вставити з папки Image папки Access10-11 архіву Zavdannya_rayon_2018-10-11.rar.

 

 1. Структура БД
 • БД має такі таблиці: Послуги, Клієнти, Вид послуги, Замовлення.

 

Таблиця ПОСЛУГИ Таблиця ВИД ПОСЛУГИ
Назва поля Тип поля Назва поля Тип поля
Код послуги Автонумерація (Счетчик) Код виду послуги Автонумерація (Счетчик)
Назва послуги Текст Назва виду послуги Текст
Вартість послуги Грошова одиниця
Вид послуги Текст

 

Таблиця КЛІЄНТИ Таблиця ЗАМОВЛЕННЯ
Назва поля Тип поля Назва поля Тип поля
Код клієнта Автонумерація (Счетчик) Код замовлення Автонумерація (Счетчик)
Прізвище Текст Дата замовлення Дата і час
Ім’я Текст Кількість замовлень Число
По батькові Текст
Адреса Текст
Телефон Текст
Фото Об’єкт OLE
 • Визначте первинні і вторинні (зовнішні) ключі (якщо необхідно додайте поля).
 • Створіть підстановку для поля Вид послуги з таблиці Послуги. Дані для підстановки брати з таблиці Види послуг.
 • Встановіть зв’язок між таблицями, передбачивши забезпечення цілісності даних, каскадне оновлення зв’язаних полів і каскадне видалення зв’язаних записів. Слід врахувати, що клієнти можуть мати багато замовлень і одну і ту ж послуги можуть замовляти декілька клієнтів.
 • Заповніть таблиці даними. Дані розміщені у файлі Дані.xlsx.

 

 1. Запити

 

 1. Форми

 

 1. Діаграми

 

 1. Звіти

 

Запити, форми, діаграми, звіти створіть відповідно до зразків, поданих в  інструкції Інструкція-Access-10-11.docx

Скачати завдання районної олімпіади 2018-2019 н.р.(.docx): 7-9 класи, 10-11 класи

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments