Конспект уроку на тему: “Фізична географія України, предмет і методи дослідження”

Щоб завантажити файл натисніть кнопку “Скачати

Скачати

 

Конспект уроку з географії у 8 класі

УРОК 1

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Тема. Фізична географія України, предмет і методи дослідження. Фор­мування території України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій

Навчальна мета:

  • пригадати прийоми навчальної діяльності; з’ясувати особливості нового курсу, предмет його вивчення;
  • ознайомити з мето­дами дослідження природи України; використовуючи міжпредметні зв’язки з історією, охарактеризувати основні етапи формування тери­торії країни; ознайомити із сучасним адміністративно-територіальним устроєм України;
  • продовжити формування основних навичок роботи з джерелами географічних знань, умінь аналізувати, робити висновки та узагальнення.
  • Виховувати почуття любові до рідного краю

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок

Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, стінні карти: фізична,

політична, фізична України, адміністративно-територіального устрою Ук­раїни; зразки різноманітних джерел знань з географії України.

Опорні та базові поняття: географія, фізична географія, предмет і метод географічного дослідження, територіально-адміністративна одиниця

Географічна номенклатура: АР Крим, 24 області України, Київ, Севастополь, обласні центри.

ХІД УРОКУ

I.    Організаційний момент

Ознайомлення учнів з організацією навчального процесу протягом вивчення нового курсу, обов’язковими джерелами інформації (під­ручником, атласом, контурними картами), приладдям, з методич­ним апаратом підручника. Наголосити учням на необхідності за­своєння додаткової інформації в позаурочний час.

II.   Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

Що вивчає наука географія?

З якими географічними курсами ми знайомилися в попередніх класах? Що конкретно ми вивчали? Що дають нам ці знання? Що нам відомо про природу України, якщо врахувати, що в 7 кла­сі вивчали географію Євразії взагалі?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Не знаючи і не розуміючи природні умови та природні ресурси Ук­раїни, життя стає не стільки складним, скільки нецікавим. Щоб ста­ти справжніми господарями своєї Батьківщини, потрібно її не лише любити, а й добре знати.

IV. Вивчення нового матеріалу

1.   Географія України (комплекс наук)

— Фізична — вивчає властивості, зміни в часі, закономірності розташування по території: а) природних компонентів (ресурсів); б) природних умов; в) природних комплексів.

—  Соціально-економічна — особливості населення, госпо; ства, їх розміщення по території.

2.    Зв’язок фізичної географії України з іншими науками

3.    Методи географічних досліджень (умовна класифікація):

а)    за науковою організацією отримання даних:

— спостереження і вимірювання — робота метеостанцій, зйог космічних супутників;

— експеримент (науково-організований дослід) — акліматиза біологічних видів;

— моделювання (створення моделей аналогічно природним к плексам або віртуальних) — заповідники, географічні кар комп’ютерна модель утворення балки;

б)    за джерелами знань: картографічні, вивчення спеціалізова літератури, обробка статистичної інформації, ГІС тощо;

в)    за розумовою діяльністю: порівняння, аналіз, прогнозування

г)    за організацією досліджень: камеральні, стаціонарні, експе ційні, дистанційні; комплексні,

4.    Формування території України

Тільки в окремі періоди українські державні утворення с значними (Київська Русь, Запорізька Січ). Загалом українські т торії належали іншим імперіям. З поч. XX ст. утворюються різ: значенням українські державні формування (УНР, ЗУНР). 319 починається етап існування України як республіки СРСР, до входять спочатку тільки території Лівобережжя і східного Пра режжя, а потім поступово приєднуються західні й південні з У 1954 р. остаточно сформувалися її межі, які залишилися бе і після проголошення 24.08.1991 р. незалежності.

5.    Сучасний адміністративно-територіальний устрій країни

Поділ території на різні за рангом частини (одиниці) з місш органами влади задля зручності керування країною: Abtohomf публіка Крим; 24 області; 2 міста державного підпорядку (з особливим статусом); центри АР та областей, райони АР та тей, міста обласного підпорядкування, районні центри, районі тах, селища та села.

V.   Закріплення вивченого матеріалу

Якими методами досліджень ми користуватимемося, ви

курс?

Скільки адміністративних одиниць входить до складу У і

Покажіть декілька прикладів на карті.

Коли Україна здобула незалежність?

Згадайте конкретні події, що стосувалися формування т<

України.

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

1.    Опрацювати §_____.

2.    На контурній карті позначити АР Крим, 24 області Київ, Севастополь, обласні центри, свій населений пун

3.    Визначити координати свого обласного центра.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь