Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2015-2016 н.р.

Вивчення фізики у 7 класі
Вивчення фізики у 7 класі

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2015-2016 н.р.

 

7 клас

 

 1. За 1 год екскаватор виймає 60 м3 ґрунту. За скільки годин він вириє траншею завдовжки 140 м, завширшки 1 м і завглибшки 1,5 м?

 

 1. Для виконання лабораторної роботи у кабінеті фізики учитель розрізав ніхромову дротину завдовжки 81,5 м на три частини так, що друга частина виявилася більшою від третьої на 3,2 м, а перша більша від другої на 3,75 м. Яка довжина кожної частини ніхромового дроту?

 

 1. Людина 3 км йшла пішки, а потім 20 км їхала на велосипеді. У скільки разів швидкість їзди більша за швидкість ходьби, якщо їхала вона удвічі довше, ніж ішла?

 

 1. Сильно охолодивши повітря, його можна зробити рідким. При цьому об’єм, який займає повітря, зменшується майже в 700 разів. Зробіть висновок з цього факту: яку частку об’єму газу становить об’єм самих молекул.

 

 1. Визначте довжину ланцюжка з поставлених один за одним кубиків зі стороною 1 см, якщо кількість кубиків дорівнює їх кількості в 1 м3.

 

(Кожне завдання оцінюється в 5 балів)

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2015-2016 н.р.

 

8 клас

 

 1. Оптична сила лінзи 5 дптр, відстань від предмета до лінзи 30 см. Визначте відстань від лінзи до зображення та охарактеризуйте його.

 

 1. Є два бруски: мідний та алюмінієвий. Об’єм одного з цих брусків на 50 см3 більший, ніж об’єм другого, а маса на 175 г менша, ніж маса другого. Які об’єми та маси брусків? Густина міді 8900 кг/м3, густина алюмінію 2700 кг/м3.

 

 1. З селища А прямою дорогою виїхав велосипедист. Коли він проїхав 16 км, навздогін йому виїхав мотоцикліст зі швидкістю у 9 разів більшою за швидкість велосипедиста, і наздогнав його у селищі В. Яка відстань між селищами?

 

 1. Відстань між двома містами 180 км. Першу третину цього шляху автомобіль рухався зі швидкістю 60 км/год, потім автомобіль зробив зупинку на 45 хв, а решту 2/3 шляху проїхав із середньою швидкістю 45 км/год. Яка середня швидкість автомобіля на всьому шляху?

 

 1. Як визначити, яку частку об’єму піску займають самі піщинки, а яку – повітря? Яке обладнання вам для цього знадобиться?

 

(Кожне завдання оцінюється в 5 балів)

 

 

 

 

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2015-2016 н.р.

 

9 клас

 1. Двом однаковим металевим кулькам надали певні заряди й розмістили їх на відстані 3 см одна від одної. Виявилося, що на цій відстані кульки притягуються одна до одної зі силою 90 мкН. Потім кульки доторкнули одна до одної і розвели на ту саму відстань. Тепер кульки почали відштовхуватися зі силою 40 мкН. Які заряди були надані кулькам на початку досліду? Коефіцієнт .

 

 1. Газовий пальник з тепловою потужністю 10 кВт нагріває воду, яка протікає по трубі з внутрішнім діаметром 20 мм. Визначити швидкість руху води, вважаючи, що вся потужність пальника йде на нагрівання води на . Питома теплоємність води , а її густина .

 

 1. Теплохід, довжина якого 300 м, рухається прямим курсом у нерухомій воді зі сталою швидкістю. Катер, що має швидкість 90 км/год, проходить відстань від корми до носа і назад рухомого теплохода за час 37,5 с. Визначити швидкість теплохода.

 

 1. Соснова дошка товщиною 5 см плаває у воді. Визначте висоту надводної частини дошки. Густина сосни дорівнює 400 кг/м3, густина води 1000 кг/м3.

 

 1. Автомобіль проїхав відстань від пункту А до пункту В зі швидкістю 60 км/год, а назад повертався зі швидкістю 20 км/год. Яка середня швидкість руху автомобіля на всьому шляху?

 

(Кожне завдання оцінюється в 5 балів)

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2015-2016 н.р.

 

10 клас

 1. Назустріч один одному рухаються два потяги. Початкова відстань між ними 1 км. Перший потяг рухається рівноприскорено в напрямку координатної осі з початковою швидкістю 36 км/год і прискоренням 2 м/с2. Інший потяг, початкова швидкість руху якого 54 км/год, гальмує з постійним прискоренням, модуль якого 1 м/с2. Де й коли зустрінуться потяги?

 

 1. Кулька, що має порожнину, виготовлена з алюмінію і, знаходячись у воді, розтягує пружину динамометра зі силою 0,24 Н, а в бензині – зі силою 0,33 Н. Визначте об’єм порожнини, якщо густина алюмінію 2700 кг/м3, бензину 710 кг/м3, води 1000 кг/м3. Виштовхувальною силою повітря знехтувати. Коефіцієнт g=9,8 Н/кг.

 

 1. Який шлях пройшло тіло за 15 с при рівноприскореному русі, якщо його початкова швидкість 20 м/с, а прискорення, що дорівнює 4 м/с2, напрямлене протилежно до початкової швидкості?

 

 1. Камінь кинули вертикально вгору. На висоті 7,15 м він перебував двічі з інтервалом часу 0,2 с. З якою початковою швидкістю кинули камінь? Вважайте g=10 м/с2. Опір повітря не враховуйте.

 

 1. Електричний апарат для одержання дистильованої води споживає потужність 2,5 кВт. Скільки дистильованої води можна одержати за 2 год роботи апарата, якщо його ККД дорівнює 80 %, а вода з водопроводу поступає при температурі 10 °С. Питома теплоємність води 4200 Дж/кг·°С, питома теплота пароутворення 2,3 МДж/кг.

 

(Кожне завдання оцінюється в 5 балів)

 

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2015-2016 н.р.

 

11 клас

 1. З якою мінімальною швидкістю мають летіти назустріч одна одній дві однакові краплини води, щоб під час зіткнення повністю випаруватися? Температура краплинок перед зіткненням становить 20 . Вважайте, що у внутрішню енергію краплинок перейшло 50 % їхньої механічної енергії. Питома теплоємність води 4200 Дж/кг·°С, питома теплота пароутворення води 23·105 Дж/кг, а температура кипіння води 100 °С.

 

 1. Сила струму у провіднику 10 А. Яка маса електронів, що проходять через поперечний переріз цього провідника за час 1 год. Елементарний електричний заряд , а маса електрона .
 2. Плоский конденсатор з відстанню між пластинами 4 мм занурено до половини в гас. На скільки треба розсунути пластини конденсатора, щоб його ємність не змінилася? Діелектрична проникність гасу дорівнює 2,1. Електрична стала 8,85·10-12 Кл2/Н·м2.                                                                                            

 

 1. Хлопчик тисне на кінець важеля з силою 400 Н. Яку максимальну масу вантажу він може підняти, скориставшись даним пристроєм, якщо , , а коефіцієнт ?

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 1. Невеличке тіло ковзає зі швидкістю 8 м/с по горизонтальній площині, наближаючись до щілини. Щілина утворена двома вертикальними паралельними стінками, розтащованими на відстані 0,4 м одна від одної. Напрямок швидкості руху тіла, що ковзає, перпендикулярний до стінок, які утворюють щілину. Тіло падає на дно щілини глибиною 20 м. Прискорення вільного падіння дорівнює 10 м/с2. Визначте кількість ударів тіла об стінки щілини, доки воно досягне дна. Удари тіла об стінки щілини вважайте абсолютно пружними. Опором руху знехтуйте.

 

(Кожне завдання оцінюється в 5 балів)

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь