Календарне планування з фізики 7 клас за новою програмою

Планування з фізики для 7 класу за новою програмою
Планування з фізики для 7 класу за новою програмою

Скачати

Фізика, 7 клас.

(70 год, 2 год на тиждень, 4 год — резервний час)

 

п\п

Дата

уроку

 

Тема уроку

Примітка
1 Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті  
Фізика як природнича наука. Пізнання природи. (7+1р год.)  
2 Фізика як фундаментальна наука про природу. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками. Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Початкові відомості про будову атома.  
3 Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
4  Інструктаж з ОП. Л. р. № 1.
5

 

 

Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл.
6 Інструктаж з ОП. Л. р. № 2.
7 Інструктаж з ОП. Л. р. № 3.
8 Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.
9 Тематичне оцінювання №1
10 Навчальний проект №1
Механічний рух (17 год.)
11 Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка.
12 Траєкторія. Шлях. Переміщення.
13 Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху.
14 Розв´язування задач
15 Графіки рівномірного прямолінійного руху.
16 Розв´язування задач
17 Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.
18 Розв´язування задач
19 Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.
21 Розв´язування задач
22 Інструктаж з ОП. Л. р. № 4.
23 Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.
24 Розв´язування задач
25 Інструктаж з ОП. Л. р. № 5.
26 Узагальнюючий урок
27 Тематичне оцінювання №2
28 Навчальний проект № 2
Взаємодія тіл. Сила.

(26+1р год.)

29 Явище інерції. Інертність тіла.
30 Маса тіла. Густина речовини.
31 Інструктаж з ОП. Л. р. № 6.
32 Інструктаж з ОП. Л. р. № 7.
33 Взаємодія тіл. Сила.
34 Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.
35 Розв´язування задач
36 Сила тяжіння.
37 Деформація. Сила пружності. Закон Гука.
38 Розв´язування задач
39 Інструктаж з ОП. Л. р. № 8.
40 Вага тіла. Невагомість.
41 Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.
42 Розв´язування задач
43 Інструктаж з ОП. Л. р. № 9.
44 Тематичне оцінювання №3
45 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.
46 Розв´язування задач
47 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.
48 Розв´язування задач
49 Сполучені посудини. Манометри.
Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.
50 Розв´язування задач
51 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.
52 Інструктаж з ОП. Л. р. № 10.
53 Розв´язування задач
54 Узагальнюючий урок
55 Тематичне оцінювання №4
56 Навчальний проект № 3
Механічна робота та енергія

 (11+1р год.)

57 Механічна робота. Потужність.
58 Розв´язування задач
59 Механічна енергія та її види.
60 Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.
61 Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.
62 Розв´язування задач
63 Інструктаж з ОП. Л. р. № 11.
64 Коефіцієнт корисної дії механізмів.
65 Інструктаж з ОП. Л. р. № 12.
66 Розв´язування задач
67 Узагальнюючий урок
68 Тематичне оцінювання №5
69 Навчальний проект № 4
70 Екскурсія

 

 

 

Орієнтовні теми навчальних проектів

№1: Видатні вчені-фізики

Фізика в побуті, техніці, виробництві.

Спостереження фізичних явищ довкілля.

Дифузія в побуті.

№2: Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки.

Обертальний рух в природі – основа відліку часу.

Коливальні процеси в техніці та живій природі.

№3: Розвиток судно- та повітроплавання

Дослід Торрічеллі.

Спостереження за зміною атмосферного тиску.

Насоси.

№4: Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і            механізмів.

Прості механізми у побутових пристроях.

Біомеханіка людини.

Використання енергії природних джерел.

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь