Календарне планування з фізики 7 клас за новою програмою

Планування з фізики для 7 класу за новою програмою
Планування з фізики для 7 класу за новою програмою

Скачати

Фізика, 7 клас.

(70 год, 2 год на тиждень, 4 год — резервний час)

 

п\п

Дата

уроку

 

Тема уроку

Примітка
1Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті 
Фізика як природнича наука. Пізнання природи. (7+1р год.) 
2Фізика як фундаментальна наука про природу. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками. Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Початкові відомості про будову атома. 
3Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
4 Інструктаж з ОП. Л. р. № 1.
5

 

 

Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл.
6Інструктаж з ОП. Л. р. № 2.
7Інструктаж з ОП. Л. р. № 3.
8Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.
9Тематичне оцінювання №1
10Навчальний проект №1
Механічний рух (17 год.)
11Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка.
12Траєкторія. Шлях. Переміщення.
13Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху.
14Розв´язування задач
15Графіки рівномірного прямолінійного руху.
16Розв´язування задач
17Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.
18Розв´язування задач
19Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.
21Розв´язування задач
22Інструктаж з ОП. Л. р. № 4.
23Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.
24Розв´язування задач
25Інструктаж з ОП. Л. р. № 5.
26Узагальнюючий урок
27Тематичне оцінювання №2
28Навчальний проект № 2
Взаємодія тіл. Сила.

(26+1р год.)

29Явище інерції. Інертність тіла.
30Маса тіла. Густина речовини.
31Інструктаж з ОП. Л. р. № 6.
32Інструктаж з ОП. Л. р. № 7.
33Взаємодія тіл. Сила.
34Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.
35Розв´язування задач
36Сила тяжіння.
37Деформація. Сила пружності. Закон Гука.
38Розв´язування задач
39Інструктаж з ОП. Л. р. № 8.
40Вага тіла. Невагомість.
41Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.
42Розв´язування задач
43Інструктаж з ОП. Л. р. № 9.
44Тематичне оцінювання №3
45Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.
46Розв´язування задач
47Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.
48Розв´язування задач
49Сполучені посудини. Манометри.
Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.
50Розв´язування задач
51Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.
52Інструктаж з ОП. Л. р. № 10.
53Розв´язування задач
54Узагальнюючий урок
55Тематичне оцінювання №4
56Навчальний проект № 3
Механічна робота та енергія

 (11+1р год.)

57Механічна робота. Потужність.
58Розв´язування задач
59Механічна енергія та її види.
60Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.
61Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.
62Розв´язування задач
63Інструктаж з ОП. Л. р. № 11.
64Коефіцієнт корисної дії механізмів.
65Інструктаж з ОП. Л. р. № 12.
66Розв´язування задач
67Узагальнюючий урок
68Тематичне оцінювання №5
69Навчальний проект № 4
70Екскурсія

 

 

 

Орієнтовні теми навчальних проектів

№1: Видатні вчені-фізики

Фізика в побуті, техніці, виробництві.

Спостереження фізичних явищ довкілля.

Дифузія в побуті.

№2: Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки.

Обертальний рух в природі – основа відліку часу.

Коливальні процеси в техніці та живій природі.

№3: Розвиток судно- та повітроплавання

Дослід Торрічеллі.

Спостереження за зміною атмосферного тиску.

Насоси.

№4: Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і            механізмів.

Прості механізми у побутових пристроях.

Біомеханіка людини.

Використання енергії природних джерел.

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь