Завдання (+відповіді) ІІ етапу ХIX Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки (9 клас)

Олімпіадні завдання з економіки
Олімпіадні завдання з економіки

Скачати завдання, відповіді

ІІ етап

ХIX Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

9 клас

Увага! (виправлення не допускаються)

Загальна кількість балів за виконані завдання – 55. Час написання – 3 год.

 

ТЕСТИ

Рівень І. Правильна відповідь оцінюється 1 балом

 

 1. Проблема обмеженості ресурсів може бути розв’язана, якщо:

А. усі країни світу стануть постіндустріальними суспільствами;

Б. будуть знайдені практично невичерпні джерела енергетичних ресурсів;

В. буде знайдена альтернатива всім природним ресурсам, які сьогодні використовуються  у

виробництві;

Г. усі твердження є неправильними.

 1. Які з приведених нижче принципів відносяться до ринкової економіки?

А. централізм;

Б. свобода вибору;

В. ієрархія управління;

Г. зрівняльність.

 1. 3. Який з наведених нижче факторів найімовірніше призведе до збільшення пропозиції яблук ?

А. несприятливі погодні умови в районах вирощування яблук;

Б. зниження цін на груші та мандарини;

В. підвищення врожаю яблук;

Г. підвищення попиту на банани.

 1. Яке з нижченаведених питань найкраще відображає одну з основних економічних проблем, що повинна бути вирішена економічною системою?

А. що необхідно виробляти: споживчі чи інвестиційні товари?

Б. чи може бути збільшено виробництво споживчих товарів?

В. за якими цінами слід продавати споживчі та інвестиційні товари?

Г. скільки робітників необхідно, щоб виробляти певну кількість споживчих та інвестиційних товарів?

 1. 5. У моделі кругообігу:

А. домашні господарства обмінюють тільки гроші та товари;

Б. домашні господарства є продавцями на ринку ресурсів та покупцями на ринку товарів;

В. підприємці обмінюють тільки товари на гроші;

Г. підприємці є покупцями на ринку товарів та продавцями на ринку ресурсів.

 1. Стан випуску товарів у країні позначено певною точкою В на КВМ. Якщо ресурси

    праці використовуються неповністю, тобто виникає безробіття, тоді точка В:

А. переміститься із КВМ усередину;

Б. залишиться на своєму місці;

В. вийде поза КВМ;

Г. переміститься по КВМ униз;

 1. Альтернативні витрати на реконструкцію проспекту Свободи у Львові – це:

А. ціна реконструкції у майбутньому;

Б. ціна інших товарів, виробництво яких не відбулося у зв’язку з реконструкцією проспекту

Свободи;

В. заробітна плата вчителів та лікарів;

Г. сума невиплачених пенсій, стипендій і т.д. жителям міста Львова;

 

 

 

 

 1. Внаслідок зростання доходів населення та впровадження більш продуктивних

    технологій на багатьох ринках:

А. рівноважні ціни знизяться, а рівноважні обсяги продукції зростуть;

Б. рівноважні ціни та рівноважні обсяги продукції зростуть;

В. рівноважні ціни зростуть, а рівноважні обсяги продукції зменшаться;

Г. рівноважні ціни можуть як змінитися, так і не змінитися, а рівноважні обсяги продукції обов’язково зростуть;

 1. Яке твердження неправильне?

А. економічні закони – це суспільні закони;

Б. економічні закони – історичні;

В. економічні закони – вічні;

Г. економічні закони діють через людей, які мають певну мету і певні матеріальні інтереси.

 1. Спеціалізацію виробництва характеризує:

А. галузева структура;

Б. підприємницька діяльність;

В. суспільний поділ праці;

Г. ринковий механізм.

 

 

Рівень 2. Правильна відповідь оцінюється 2 балами

 

 1. Для покупця споживання булочки ціною 1,5 грн. приносить задоволення у розмірі 10 ютілей. Яку корисність в ютілях принесе йому споживання 1 пачки соку (200 г) ціною 2,1 грн. за пачку у стані рівноваги?

А. 0,07;                    Б. не зміниться;                      В. 14;                Г. 7,14                             

 1. Умовна економічна система виробляє 2 групи продукції: Б і В. Середні витрати часу на виготовлення однієї одиниці продукції групи Б становлять 120 годин, а продукції групи В – 60 годин. Альтернативні витрати на виробництво одиниці продукції групи Б становлять:

А. 0,5;            Б. 2;             В. 3;                  Г. 1,5.

 1. Для вирощування пшениці фермер використовує різні ресурси. Виберіть

    найповніший їх перелік:

А. земля, комбайн, насіння, трактор;

Б. земля, власна праця, машини;

В. земля, 10 робітників, машинний парк, свої організаторські здібності;

Г.  земля, банківський кредит, машини, праця найманих робітників.

 1. На графіку крива загальної корисності:

А. піднімається ліворуч вгору;

Б. піднімається праворуч вгору;

В. спускається ліворуч вниз;

Г. пересувається зліва направо.

 1. У людини, яка має можливість отримати роботу з оплатою від 90 грн. до 110 грн. за одну годину, альтернативні витрати однієї години дозвілля дорівнюють (у гривнях):

            а. 90                          б.  190            в. 200             г.  110

 

Задача 1 ( 15 балів)

На підприємстві виробляють 2500 одиниць товару за кількості робітників 250 осіб. На підприємстві закривають на ремонт один цех, обсяг виробництва товару зменшиться на 450 одиниць, одночасно зменшиться і кількість робітників на 40 осіб. Визначити, як зміниться продуктивність праці.

 

Задача 2 ( 20 балів)

Нехай за ціни 30 грн. домогосподарство споживає упродовж року 50 кг м’яса. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною становить для цієї родини 0,6. Як зміняться видатки домогосподарства на придбання м’яса, якщо його ціна зросте до 36 грн. за кілограм?

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь