Завдання (+відповіді) ІІ етапу ХIX Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки (11 клас)

Олімпіадні завдання ІІ туру з економіки для 11 класу
Олімпіадні завдання ІІ туру з економіки для 11 класу

Скачати завдання, відповіді

ІІ етап

ХIX Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

11 клас

Увага! (виправлення не допускаються)

Загальна кількість балів за виконані завдання – 85. Час написання – 3 год.

 

ТЕСТИ

Рівень І. Правильна відповідь оцінюється 1 балом

 

 1. 1. Розвиток країни, зростання добробуту людей залежить від:

А. захоплення нових територій, багатства інших країн;

Б. наявності природних багатств;

В. створення сприятливих умов для розвитку економічних механізмів;

Г. створення демократичного суспільства, що гарантує політичні права і свободи

особистості.

 1. 2. Кому з видатних економістів належить ідея природної економічної свободи?

А. П. Самуельсону;

Б. Дж. М. Кейнсу;

В. А. Сміту;

Г. К. Марксу.

 1. В якому з перерахованих випадків вивчення теоретичної економіки не має практичного значення?

А. кожна людина відчуває вплив економіки і сама діє на неї;

Б. кожна людина заробляє гроші, використовуючи свої знання і досвід у тих чи інших сферах

діяльності;

В. кожна людина зустрічається з політичними проблемами, багато з яких пов’язані з

економікою;

Г. кожний, хто розбирається в принципах функціонування економіки, повинен краще

вирішувати власні економічні проблеми.

 1. До соціально-економічних відносин належать:

А. обмін, виробництво, ринок, маркетинг;

Б. споживання, розподіл, грошовий обіг, біржі;

В. обмін, споживання, підприємництво;

Г. розподіл, обмін, споживання.

 1. Що відноситься до економічних потреб?

А. потреби, які можуть бути задоволені шляхом споживання матеріальних благ та послуг;

Б. блага, що необхідні людині;

В. блага та послуги, які ви можете придбати на свої обмежені ресурси;

Г. гроші, щоб придбати необхідні матеріальні блага та послуги.

 1. Економісти вважають, що споживач намагається максимізувати:

А. граничну корисність;

Б. загальну корисність;

В. середню корисність;

Г. різницю між загальною і граничною корисністю.

 1. Особистий інтерес кожної окремої людини А. Сміт називав природним егоїзмом. Вважають, що він є:

А. шкідливим для суспільства;

Б. стимулом для шахрайства при обміні;

В. рушійною силою економічного і соціального прогресу;

Г. причиною втручання держави в економіку.

 

 

 

 

 1. Який термін відображає здатність та бажання людей платити за будь-що?

А. бажання;

Б. |попит;

В. необхідність;

Г. потреба.

 1. Припустимо, що всі ресурси в економічній системі використовуються таким чином, що збільшувати виробництво одного продукту можливо тільки за рахунок скорочення виробництва іншого продукту. Економіст назве таку ситуацію:

А. неефективною;

Б. економічною кризою;

В. ефективною;

Г. економічним зростанням;

 1. Проблема обмеженості ресурсів може бути розв’язана, якщо:

А. усі країни світу стануть постіндустріальними суспільствами;

Б. будуть знайдені практично невичерпні джерела енергетичних ресурсів;

В. буде знайдена альтернатива всім природним ресурсам, які сьогодні використовуються у

виробництві;

Г. усі твердження є неправильними.

 1. 11. Що практично відсутнє в командній економіці?

А. ціни, які встановлюються державою;

Б. централізоване планування;

В. свобода вибору;

Г. державна власність на ресурси.

 1. З якою проблемою обов’язково зустрічається будь-яка економічна система?

А. як збалансувати експорт та імпорт;

Б. як запобігти дефіциту державного бюджету;

В. як раціонально використати обмежені ресурси;

Г. як скоротити державний бюджет.

 1. Які два види ринків буде включено в модель кругообігу в ринковій економіці?

А. реальний та грошовий;

Б. реальний та ринок продукції;

В. ринок товарів і послуг та ринок ресурсів;

Г. грошовий ринок та ринок ресурсів;

 1. Найбільш суттєвим для ринкової економіки є:

А. ефективні профспілки;

Б. відповідальні дії підприємців;

В. добре організоване державне регулювання;

Г. активна конкуренція;

 1. У ринковій економіці конкуренція:

А. допомагає подолати економічний спад;

Б. призводить до зростання безробіття;

В. прискорює інфляцію;

Г. сприяє досягненню рівноваги між попитом і пропозицією.

 

Рівень 2. Правильна відповідь оцінюється 2 балами

 1. Економісти якого з напрямків вважали, що багатство нації визначається кількістю нагромадженого золота та срібла?

А. меркантилізм;

Б. фізіократія;

В. марксизм;

Г. монетаризм;

 

 

 

 1. Якщо величина пропозиції помідорів у країні з ринковою економікою менша за величину попиту, то:

А. ціни на помідори зменшаться;

Б. виробництво помідорів зменшиться;

В. ціни на помідори зростуть;

Г. попит на помідори зменшиться.

 1. Ефективність виробництва графічно може бути зображено:

А. тільки крапкою на кривій виробничих можливостей, яка характеризує максимальний обсяг виробництва одного товару при нульовому виробництві іншого товару;

Б. будь-якою крапкою на площі, обмеженій кривою виробничих можливостей;

В. тільки крапкою на кривій виробничих можливостей, яка характеризує виробництво двох товарів в однакових об’ємах;

Г. будь-якою крапкою на кривій виробничих можливостей;

 1. Зміни цін на природний газ здатні змінити попит на:

А. метал;

Б. залізну руду;

В. вугілля;

Г. правильним є все перераховане вище;

 1. Функція попиту має вигляд: QD = 150 – 2P, QS = 3P + 25. Параметри точки ринкової рівноваги:

А. P0 = 150; Q0 = 250;

Б. P0 = 100; Q0 = 25;

В. P0 = 25; Q0 = 100;

Г. P0 = 75; Q0 = 150.

Задача 1 (15 балів)

            Збільшили стипендію, у результаті чого об’єм продажу морозива змінився на 20%, а виручка виробників морозива збільшилася з 400 тис. грн. до 528 тис. грн.. На скільки відсотків змінилася ціна на морозиво?

 

Задача 2 (20 балів)

Споживач може витратити 18 грн. на придбання товарів Х та Y, ціни яких становлять, відповідно pX = 3 грн.   pY = 2 грн. Загальну корисність від споживання цих благ подано у таблиці:

Кількість одиниць товару Загальна корисність

 товару Х

Загальна корисність

товару Y

1 27 20
2 51 36
3 71 48
4 86 56
5 95 60
6 97 60

Яку кількість кожного з товарів купить раціональний споживач?

 

Задача 3 (25 балів)

За оцінками організаторів, за ціни 220 грн. квитки на концерт відомої рок-групи готові придбати 1000 осіб, а за ціни 70 грн. – 2500 осіб. Зал вміщує 2000 осіб. За якої ціни квитка зал буде заповненим? Яку ціну квитка варто встановити організаторам, щоб максимізувати виторг? Скільки місць у залі за цієї ціни пустуватиме?

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь