Рекомендації щодо проведення олімпіади з екології

Скачати наказ

Інформація про олімпіаду з екології
Інформація про олімпіаду з екології

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07 вересня 2015 року №915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2015/2016 навчальному році» і відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації від 9 вересня 2015р.  № 07-01/278 провести ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з екології  8 листопада 2015 р.

При організації і проведенні олімпіади використовують методичні рекомендації інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської  олімпіади з екології у 2013-2014 навчальному році.» (лист від 13.12. 2013 №14.1/10-4059.

В олімпіаді з екології беруть участь учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які стали переможцями попереднього етапу змагань.

    ІІ етап олімпіади складається з двох турів: теоретичного та практичного.

Теоретичний тур передбачає виконання тестових завдань.

Практичний тур проводиться у формі публічного захисту проектів, виконаних учасниками змагань за індивідуальною тематикою. Для цього оргкомітет забезпечує для кожного учасника стенд (125 х 125 см) та місце, де розміщуються матеріали проекту (постер), моделі чи інше обладнання, необхідне для демонстрації проекту.

Рекомендовані вимоги до проекту:

  1. Робота повинна містити результати лабораторних, польових чи теоретичних досліджень, отримані особисто учасником олімпіади, а не представляти огляд  літературних джерел чи інформації з Інтернету.
  2. Обсяг письмового тексту не повинен перевищувати 30 аркушів формату А4.
  3. Структура проекту:
  • титульна сторінка;
  • тези роботи;
  • зміст («Список скорочень», «Вступ», «Матеріали та методи досліджень», «Результати», «Висновки». Можливий також розділ «Пропозиції» чи «Впровадження»);
  • список літератури.

Ілюстрації та таблиці повинні бути пронумеровані та розміщені в проекті після першого посилання на них в зручному місці.

  1. Стиль викладу тексту проекту – науковий, стислий, чіткий. Розділ «Результати» (містить результати власних досліджень) складає близько 60% від загального обсягу. Розділ «Висновки» – не більше однієї сторінки. Висновки повинні бути обґрунтовані та підтверджені отриманими результатами.
  2. Матеріали, які на думку учасника олімпіади мають сприяти розумінню проекту, але не були включені до основного тексту, можна оформити у вигляді додатків – фотоальбомів, колекцій, моделей тощо.

Проекти до початку олімпіади не оцінюються, а лише перевіряються на відповідність вимогам оформлення для допуску до захисту.

Захист проекту триває до 5 хвилин. Протягом наступних 3  хвилин члени журі ставлять запитання учаснику, оцінюють виступ. Кожен член журі оцінює роботи індивідуально і заповнює окремий бланк оцінювання.

Для об’єктивного оцінювання завдань теоретичного туру та захисту проектів до початку змагань членами журі визначаються критерії. У критеріях оцінювання повинні бути відображені правильність і науковість викладення матеріалу, повнота розкриття понять і закономірностей, точність вживання екологічної термінології, логічність і доказовість у викладенні матеріалу, ступінь сформованості загальноосвітніх та специфічних умінь школярів (робота з картографічними, статистичними та іншими матеріалами). Бали за теоретичний тур становлять до 20%, а за стендову сесію – до  80%  від загальної кількості балів, набраних учасниками під час олімпіади.

У разі виникнення суперечливих питань учні можуть подати заяву на апеляцію, але розгляд її не означає обов’язкову зміну оцінки.

 

Постер (стенд) – це паперовий чи картонний плакат . Стендова доповідь повинна містити: заголовок (назву роботи), повну інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові та посаду наукового керівника) і коротке викладення роботи (мета і завдання роботи, матеріали і методи її виконання, результати і висновки).

Рекомендований розмір заголовка доповіді – не менше 100 пт, розмір тексту – не менше 20 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. Назву доповіді слід зробити конкретною і якомога коротшою для кращого сприймання учасниками.

Рисунки повинні бути чіткі, з підписами та розшифрованими умовними позначеннями. У тексті повинні бути посилання на всі рисунки. Речення слід робити короткими, конкретними, однозначними, використовувати максимум графічного матеріалу і мінімум тексту.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь