Завдання для II етапу Всеукраїнської олімпіади з біології (2016- 2017 н. р.)

Завдання для II етапу  Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (2016- 2017 н. р.)

Скачати завдання

                                                       8 клас

Олімпіадні завдання з біології

Правильна відповідь – 1 бал

 1. Сформулюйте визначення: спорофіт, грибниця, заросток , китиця, анемогамія, ліхенологія, гідрохорія, хорда, гельмінти, рукокрилі, нефридії, гістологія, вітаміни, мітохондрії, амілаза.

 

Тест А                                                                            Правильна відповідь – 1 бал

 1. 1. Водорості вивчає біологічна наука:

а)  цитологія;             в) мікологія;

б)  альгологія;            г) екологія.

 1. 2. Коренеплід мають:

а) кукурудза, буряк, морква;       в) буряк, хрін, картопля;

б) морква, буряк, селера;             г) хрін, капуста, квасоля.

 1. Нитчаста зелена водорість – це:

а) хлорела;                в) спірогіра;

б) ламінарія;             г) вольвокс.

 1. Вкажіть рослину, яка має плід кістянку:

а) горіх;                    в) каштан;

б) дуб;                       г) шипшина.

 1. 5. Назвіть рослину, з якої виробляють муку, крупу та олію?

а) гречка;                  в) рапс;

б) пшениця;              г) кукурудза.

 1. Подвійне запліднення у рослин відкрив:

а)  К. Л.Тімірязєв;      в) І. В.Мічурін;

б) С. Г.Навашин;        г) В. І. Вернадський.

 1. Вкажіть, які органели руху мають інфузорії:

а)  псевдоподії;         г) війки;

б)  джгутики;            д) мікронуклеус.

в)  скоротливі вакуолі;

 1. Вкажіть тип, до якого належить клас Багатощетинкові черви:

а)   Круглі черви;     в)  Кільчасті черви;

б)  Плоскі черви;      г)  Кишковопорожнинні.

 1. Хеліцери – це перша пара кінцівок:

а) комах, які розвиваються з повним перетворенням;

б)  комах, які розвиваються з неповним перетворенням;

в)  павуків;

г)  кліщів;

д)  ракоподібних.

 1. 10. До плазунів не належить:

а) крокодил;         в) тритон;

б) гавіал;               г) хамелеон.

 

Тест Б                                                        Кожна правильна відповідь – 1 бал.

Вкажіть правильні відповіді

 1. Які з перелічених пар належать до відділу Голонасінні:

а)  сосна і модрина;                    г) орляк і сальвінія;

б)  сфагнум і маршанція ;          д) вельвічія і гінкго;

в)  кипарис і ялівець;                  е) ламінарія і хлорела.

 1. Плід ягоду мають:

а) персик і вишня;                  в) аґрус і смородина;

б) помідор і картопля;           г)  малина і ожина.

 1. Виберіть з переліку представників кишковопорожнинних:

а)  коренерот;                   г)  піскожил;                   є) гідра;

б)  п’явка;                         д)  ціанея;                        ж) гострик.

в)  аурелія;                        е) дощовий черв’як;

 1. Подвійне запліднення є характерним для:

а) сосни;           в) гінкго;              д)хвоща;

б) опунції;        г) папороті;          е) малини.

 1. Спільними для представників царств Рослини і Гриби ознаками є:

а) наявність міцної клітинної стінки;

б) наявність у клітинах хлоропластів;

в) здатність до фотосинтезу;

г) здатність до необмеженого росту;

д) живлення шляхом всмоктування.

 1. До водорозчинних вітамінів належать:

а) вітамін А;                   в) вітамін С;        д) вітамін К;

б) вітаміни групи В;      г) вітамін Е;        д) вітамін D .

 1. До ферментів, що виділяються підшлунковою залозою, належать:

        а) пепсин;          в) ліпаза;         д)лізоцим;

б) трипсин;        г) амілаза;       е) алкогольдегідрогеназа.

 1.  Назвіть характерні ознаки типу Кільчасті черви:

а)  первинна порожнина тіла;

б)  наявність проміжних клітин;

в)  тришаровість;

г)   драглисте тіло;

д)  двошаровість;

е)  двобічна симетрія тіла;

є) вторинна порожнина тіла;

ж) тіло поділене на окремі сегменти-кільця..

Тест В                                                         Кожна правильна відповідь – 1 бал

 1. Встановіть відповідність між назвами суцвіть та рослинами, що їх мають :
 2. щиток                                  А  конвалія
 3. китиця    Б  глід
 4. колос В  пшениця
 5. складний зонтик Г  подорожник

Д  кріп

 1. Встановіть відповідність між рядами та їх представниками:
 2. Твердокрилі А  сарана
 3. Прямокрилі Б  махаон
 4. Двокрилі В сонечко
 5. Лускокрилі Г  комар

Д  джміль

 1. Встановіть відповідність між класами та їх представниками:
 2. Ссавці      А  кайман
 3. Птахи    Б  підковоніс
 4. Плазуни В катран
 5. Земноводні      Г сапсан

Д саламандра

 1. Встановіть відповідність між вітамінами та захворюваннями, що виникають при їх недостачі:
 2.    В2             А. рахіт
 3.    D               Б. бері-бері
 4. С               В. пелагра
 5. РР              Г. куряча сліпота

                               Д.  цинга               

              Практичний тур (25 балів)

 1. Запропонуйте правила профілактики збудників бактеріальних захворювань ( особливо небезпечних та умовно небезпечних).                                                                                                                  (10 б.)
 2. Сосна живе в 3 рази довше, ніж акація , і на 100 років довше, ніж береза. Скільки років живе кожне з дерев, якщо разом вони живуть 950 років?                                                                               (10 б.)
 3. Переробка макулатури дає можливість зберегти деревини.  Скільки  збереже деревини 426 т макулатури?                                                                                                                                  (5 б.)

 

                                                 Завдання для II етапу

                          Всеукраїнської олімпіади з біології (2016- 2017 н. р.)

                                                          9 клас

                                                                                                           Правильна відповідь – 1 бал

 1. Сформулюйте визначення: ксилема, соруси, міксоцель, андроцей, гельмінти, вайї, мірмекогамія, піроплазмози, протистологія, атлант, хондроцити, нейрон, лізоцим, аглютиніни, лізис.

 

Тест А                                                 Правильна відповідь – 1 бал

 1. Подорожник має суцвіття:

а) зонтик;         в) простий колос;

б) китиця;        г) складний колос.

 1. В яких рослин у життєвому циклі переважає спорофіт ?

а)  сфагнум;          в) зозулин льон;

б)  маршанція;      г) хвощ великий.     .

 1. Позначте рослину, яка має плід кістянку:

а) ліщина;            в) горіх волоський;

б) глід;                 г) блекота.

 1. До ряду Комахоїдні належить:

а) ондатра;        в) ховрах;

б) хохуля;         г) коала.

 1. У серці акул така кількість камер :

а) одна;          в) три;

б) дві;            г) чотири.

 1. Яка характеристика будови тіла птаха пов’язана з пристосуванням до польоту?

а) два кола кровообігу;                              в) пара очей;

б) наявність чотирикамерного серця;      г) порожнисті кістки.

 1. Вкажіть комаху із неповним перетворенням:

а)  комар малярійний;          в) сонечко;

б)  білан капустяний;           г) коник звичайний.

 1. Вкажіть типи тварин, які мають  первинну порожнину тіла:

а)  Членистоногі;              в) Плоскі черви;

б)   Круглі черви;              г) Кільчасті черви.

 1. Клітини кісткової тканини називаються:

а) остеоцити;          в) хондроцити;

б)  гепатоцити;       г) міоцити.

 1. Нерозчинний білок плазми крові:

а) актин;                    в) міозин;             д) фібринолізин.

б)  фібрин;                г)  фібриноген;

 

Тест Б                                                        Кожна правильна відповідь – 1 бал.

Вкажіть правильні відповіді

 1. Спільними для представників царств Рослини і Гриби ознаками є:

а) наявність міцної клітинної стінки;

б) наявність у клітинах хлоропластів;

в) здатність до фотосинтезу;

г) здатність до необмеженого росту;

д) живлення шляхом всмоктування.

 1. З перелічених органів рослин до генеративних належать:

а) сорус;         г) квітка;

б) стебло;       д) корінь.

в) листок;

 1. Деревом є:

а) омела біла;              г) сосна звичайна;

б) дуб звичайний;       д) кедр гімалайський;

в) банан;                      е) ялівець козацький.

 1. Подвійне запліднення характерне для:

а) хвоща              в) папороті;      д) гінкго;

б) осоки;             г) товстянки;     е) вельвічії.

 1. Назвіть характерні ознаки типу Молюски:

а)  вторинна порожнина тіла;

б)  первинна порожнина тіла;

в)  тришарові;

г)   більшість мають черепашку;

д)  двошарові;;

е)  тіло позбавлене сегментів;

є) змішана порожнина тіла;

ж)  тіло поділене на окремі сегменти-кільця..

 1. Проміжним хазяїном для ехінокока можуть бути:

а) равлики;       в) веслоногі ракоподібні;          д) риби;

б) люди;           г) парнокопитні;                         е) собаки.

 1. До плоских кісток належать:

а) лопатка;                в) кістки гомілки              д) грудина;

б) стегнова кістка;    г) кістки передпліччя;     е) фаланги пальців.

 1. Виберіть вірні твердження:

а)  плоскі черви мають вторинну порожнину тіла;

б)  круглі черви  мають первинну порожнину тіла;

в)  кровоносна система у кільчаків замкнена;

г)  целом– вторинна порожнина тіла;

д)  кальмар належить до ракоподібних;

е)  зелені залози – органи виділення у рака;

є)  краби належать до ракоподібних;

 

 

Тест В                                                         Кожна правильна відповідь – 1 бал

 1. Встановіть відповідність між назвами плодів та рослинами, що їх мають :

1 біб                                     А капуста

2 листянка                           Б магнолія

3 стручок                             В арахіс

4 кістянка                            Г бук

Д горіх

 1. 2. Встановіть відповідність між назвами рядів і назвами ссавців, що до них належать:

    1 Ластоногі                   А  афаліна

2 Китоподібні               Б  бурозубка

3 Комахоїдні                 В тюлень

4 Гризуни                      Г підковоніс

Д  сліпак

 1. 3. Встановіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

1 анаболізм                       А сталість внутрішнього середовища організму

2 гомеостаз                       Б  процес розпаду складних органічних речовин

3 катаболізм                      В процес поглинання і перетравлення мікроорганізмів

4 фагоцитоз                       Г процес утворення нових органічних речовин

5 лекоцитоз

 1. Встановіть відповідність між назвами захворювань та їх визначенням:

1 сколіоз                  А  сплющення склепіння стопи

2 кіфоз                      Б   знижена рухова активність

3 лордоз                    В  бокові вигини хребта

4 гіподинамія           Г  вигин назад у грудному відділі

Д  надмірний вигин хребта у поперековому відділі

                                             Практичний тур (25 балів)

 1. Підрахуйте і зазначте, скільки повітря (л) потрібно для дихання класу з 35 учнів на 45 хв уроку, якщо людина в середньому робить 16 вдихів на хвилину і вдихає по 500 мл повітря.                 (5 б.)
 2. Кажуть, що плазуни плачуть. Чи погоджуєтесь ви з таким явищем як «сльози рептилій»? Чим може бути зумовлена причина такого плачу?             (5 б. )
 3. Порівняйте цикли розвитку голонасінних та покритонасінних. Назвіть спільні та відмінні риси в утворенні насіння голонасінних та покритонасінних рослин. Відповідь обґрунтуйте. Зробіть відповідні  схеми,  малюнки, таблиці.                                                                                                            (15 б.)

                                                     

                                          Завдання для II етапу

                       Всеукраїнської олімпіади з біології (2016- 2017 н. р.)

                                                          10 клас

                                                                                                           Правильна відповідь – 1 бал

 1. Сформулюйте визначення: лізосоми, коренеплід, ентомогамія, флоема, соруси, анемохорія, неотенія, партеногенез,  міксоцель, акомодація, ретинол,  амбаверти,  ліхенологія,  полісахариди, амфіфільні речовини, глікоген.

Тест А                                                 Правильна відповідь – 1 бал

 1. Вода з мінеральними речовинами рухається по:

а) флоемі;            в) ситоподібних трубках;

б) ксилемі;           г) корі.

 1. Ламінарія належить до відділу :

а) Зелені водорості;        в) Бурі водорості;

б) Червоні водорості;     г) Діатомові водорості.

 1. Паразитичним багатоклітинним еукаріотичним організмом є:

а) травневий хрущ;                     в) трипаносома;

б) малярійний плазмодій;          г) трихінела.

 1. Представниками Комахоїдних є:

а)  ківі, страуси, казуари;              в) бурозубка, землерийка, хохуля ;

б)  підковоніс, вечірниця руда;    г) бобер, ондатра, ховрах .        .

 1. Тироксин – це гормон:

а)  гіпофіза;                         в) щитоподібної залози;

б)  надниркових залоз;       г) підшлункової залози.

 1. 6. Оболонка ока, в якій розташовані фоторецептори:

а) склера;     б) сітківка;      в) судинна.

 1. У травному тракті більшість поживних речовин всмоктується у:

а) ротовій порожнині;         в) тонкому кишечнику;

б) шлунку;                            г) товстому кишечнику.

 1. Глікоген – це:

а)  тваринний жир;           в) компонент клітинної стінки рослин;

б)  тваринний білок;         г) тваринний полісахарид.

 1. Укажіть сполуку, що містить Ферум:

а) ДНК;   б) гемоглобін;   в) хлорофіл;   г) АДФ.

 1. Який полісахарид синтезується в людському організмі:

а) глікоген;   б) геміцелюлоза;   в) інулін;   г) крохмаль.

Тест Б                                                        Кожна правильна відповідь – 1 бал.

Вкажіть правильні відповіді:

 1. До дихальних шляхів належать:

а) носова порожнина; б) гортань; в) трахея; г) бронхи; д) легені .

 1.   Назвіть комах, розвиток яких відбувається з повним метаморфозом:

а) сарана мандрівна;       в) білан капустяний;        д) тарган чорний;

б) муха хатня;                  г) колорадський жук;      е) бджола медоносна.

 1. До  ферментів, що виділяються підшлунковою залозою, належать:

а) трипсин; б) пепсин; в) ліпаза; г) амілаза; д) алкогольдегідрогеназа.

 1. До   відділу Папоротеподібніні належать:

а) маршанція і політрих звичайний;                      г) гінкго дволопатеве і вельвічія дивна;

б) сальвінія плаваюча і марсилія чотирилиста;    д) ефедра і саговники;

в) молодильник і селагінелла;                                е) орляк і багатоніжка.

 1.   До типу Круглі черви належать:

а)  гострик;            в) трихінела;        д)  волосоголовець;

б)  п’явка;              г) ехінокок;         е)   аскарида.

 1. Виберіть вірні твердження:

А  атлант – перший шийний хребець;

Б   склера – внутрішня світлосприймальна оболонка;

В  систола – скорочення серця;

Г  нефрон – функціональна одиниця нирки;

Д  ендокард – середня м’язова оболонка стінки серця;

Е  лордоз – бокові вигини хребта;

Є  пепсин – фермент шлункового соку;

Ж  тіамін – вітамін Д.

 1. Впишіть номери тверджень у відповідний рядок:

Відділ мохоподібні – ..;

Відділ хвощеподібні – …;

Відділ папоротеподібні – … .

1)  вегетативне тіло має листостеблову будову або представлене таломом;

2) заросток у вигляді серцевидної пластинки;

 • переважає гаметофіт;
 • пагони поділені на вузли і міжвузля;
 • спорогон складається з ніжки, коробочки і стопи;
 • з нижнього боку листка є соруси;
 • у життєвому циклі є наявність нитчастої стадії;
 • індикатори кислих грунтів;
 • представники– щитник чоловічий, вудсія альпійська, орляк;
 • мають асиміляційні стебла, де відбувається фотосинтез;
 • спорангії зібрані у стробіли;
 • листки перисто- або двічі перисторозсічені;
 • до субстрату кріпляться ризоїдами;
 • гаметофіт розвивається під землею у симбіозі з грибами;
 • стебло просякнуте кремнеземом;
 • представники – селагінелла, молодильник.

                                   Тест В                                                       Кожна правильна відповідь – 1 бал

 1. Встановіть відповідність між іменами вчених та їхніми відкриттями:

1 І. Мечников                       А  створив вакцину проти віспи

2 П. Ерліх                           Б  розробив методику запобіжних щеплень і пастеризації продуктів

3 Е. Дженнер                        В розробив теорію клітинного імунітету

4 Л. Пастер                            Г  відкрив групи крові

Д  розробив теорію гуморального імунітету

 1. Встановіть відповідність між типами і представниками, до яких вони належать:

1  Кільчасті  черви                             А гострик

2  Круглі  черви                                  Б ехінокок

3  Плоскі   черви                                 В коренерот

4  Кишковопорожнинні                     Г нереїс

Д лейшманії

 1. Встановіть відповідність між класами органічних сполук та функціями, які вони виконують:

1  гіподинамія                            А  нестача кисню в тканинах організму

2  гіпоксія                                   Б  порушення зсідання крові

3  гемофілія                                В зменшення лейкоцитів нижче норми

4  лейкопенія                              Г  збільшення кількості лейкоцитів понад норму

Д знижена рухова активність

 1. Встановіть відповідність між класами органічних сполук  і речовинами, до  яких вони належать:
 • білки А  ДНК

2    ліпіди                            Б  гліцерин

3    вуглеводи                     В   міоглобін

4    нуклеїнові кислоти      Г  стероїдні гормони

Д  фруктоза

Практичний тур (25 балів)

 1. Визначте відносну молекулярну масу гена ( дволанцюгової ДНК ), якщо в одному його ланцюзі закодовано білок з відносною молекулярною масою 3000?                                                (5 б. )
 2. Фрагмент першого ланцюга ДНК має нуклеотидний склад: ГГГ- ЦАТ – ААЦ – ГЦТ…Визначте:

1) Послідовність нуклеотидів у відповідному фрагменті другого ланцюга.

2) Довжину фрагмента ДНК.

3)Частку (у %) кожного нуклеотида у фрагменті ДНК.                                             (5 б.)

 1. Як відбувається перетворення їжі у різних відділах травної системи? Відповідь подайте у вигляді схем , таблиць, малюнків.                                                                                           (15 б.)

                                      

 

                                         

                                                            

                                             Завдання для II етапу

                       Всеукраїнської олімпіади з біології (2016- 2017 н. р.)

                                                            11 клас

Правильна відповідь – 1 бал

 1. Сформулюйте визначення: спорогон, мікрофілія, мірмекогамія, листянка, таксон,  вайї, поліембріонія,  целом, піроплазмози, інвазія, мальтаза, тироксин, дистонія, токоферол, трипсин,  фенотип, віруси.

                                           Тест А                                                    Правильна відповідь – 1 бал.

 1. Яку функцію виконує камбій? а) захисну; б) опорну; в) твірну; г) транспортну.
 2. Вода потрібна для розмноження спорових рослин тому, що в ній відбувається рух:

а) сперматозоїдів до яйцеклітин;           в) сперматозоїдів до спор;

б) яйцеклітин до сперматозоїдів;           г) спор до спорангіїв.

 1. До ряду Ластоногі належать:

а) морський котик та морський лев;      в) морський карась та морський бичок.

б) морська зірка та морський чорт;       г) морський коник та морська лисиця.

 1. Яка ознака властива ссавцям, але не птахам?

а) теплокровність;                                     в) наявність внутрішнього вуха;

б) живонародження;                                 г) дихання повітрям.

 1. Паразитичною комахою з неповним метаморфозом є:

а) залозниця вугрева;        в) воша головна;              д) тарган чорний;

б) блоха собача;                 г) малярійний комар;      е) коростяний свербун.

 1. 6. Збагачена киснем кров рухається по:

а) верхній порожнистій вені; б) нижній порожнистій вені; в) яремній вені; г) легеневій вені.

 1. Два типи вторинної структури білків (α- спіраль та β-структура) стабілізовані за рахунок:

а) іонних взаємодій; б) гідрофобних взаємодій; в) водневих зв’язків; г) вандерваальсових взаємодій.

 1. Яка структура головного мозку людини відіграє ключову роль в інтеграції процесів нервової та гуморальної регуляції? а) тимус; б) гіпофіз; в) епіфіз;  г) гіпоталамус;  г) таламус.
 2. 9. Який полісахарид синтезується в людському організмі:

а) глікоген;   б) геміцелюлоза;   в) інулін;   г) крохмаль.

 1. Вкажіть двомембранну органелу: а) рибосома; б) хлоропласт; в) лізосома;  г) вакуоля.

Тест Б                                                        Кожна правильна відповідь – 1 бал.

Вкажіть правильні відповіді:

 1. Вкажіть видозмінені пагони:

а) бульби ;                в) коренеплоди;     д) кореневище;

б) бульбокорені;      г) цибулина;           е) корені-причіпки.

 1. До Кільчастих червів належать:

а) піскожил;                в) нереїс;       д) п’явка;

б) аскарида;                г) гідра;          е) гострик.

 1. 3. До фотосинтезу здатні: а) деякі бактерії; б) шапкові гриби; в) зелені водорості; г) голонасінні рослини; д) покритонасінні рослини.
 2. До одного ряду належать:

а) чапля і журавель;    в) скопа і беркут;          д) сич і скопа;

б) сич і пугач;              г)   куріпки і качки;     е) чапля і лелека.

 1. 5. До ферментів, що виділяються підшлунковою залозою, належать:

а) пепсин;  б) трипсин;   в) ліпаза; г) амілаза; д) алкогольдегідрогеназа.

 1. Хлоридна кислота шлункового соку виконує такі функції:

а) денатурує білки їжі; б) розщеплює жири їжі; в) створює кисле середовище, потрібне для роботи ферментів; г) активує пепсиноген, перетворюючи його на пепсин; д) вбиває деякі хвороботворні організми.

 1. Глюкоза є мономером: а) агарози; б) гепарину; в) глікогену; г) крохмалю; д) целюлози.
 2. Вкажіть типи взаємодій між неалельними генами:

а) кодомінування;     б) комплементарність;    в) плейотропія;  г) полімерія.  д) епістаз.

 1. Вкажіть вірні твердження:

А  оксигемоглобін – сполука гемоглобіну еритроцитів з киснем;

Б  лізис – зменшення кількості лейкоцитів;

В  фібрин –  нерозчинний білок крові;

Г  еритроцити – червоні кров’яні тільці, що мають ядро;

Д  склера – зовнішні білкова оболонка;

 1. Впишіть номери тверджень у відповідний рядок:

Відділ мохоподібні – ..;

Відділ хвощеподібні – …;

Відділ папоротеподібні – … .

1)  вегетативне тіло має листостеблову будову або представлене таломом;

2)  заросток у вигляді серцевидної пластинки;

3)  переважає гаметофіт;

4)  пагони поділені на вузли і міжвузля;

 • спорогон складається з ніжки, коробочки і стопи;
 • з нижнього боку листка є соруси;
 • в життєвому циклі є наявність нитчастої стадії;
 • індикатори кислих грунтів;
 • представники– щитник чоловічий, вудсія альпійська, орляк;
 • мають асиміляційні стебла, де відбувається фотосинтез;
 • спорангії зібрані у стробіли;
 • листки перисто- або двічі перисторозсічені;
 • до субстрату кріпляться ризоїдами;
 • гаметофіт розвивається під землею у симбіозі з грибами;
 • стебло просякнуте кремнеземом;
 • представники – селагінелла, молодильник.

                                      Тест В                                                         Кожна правильна відповідь – 1 бал

 1. Встановіть відповідність між рядами плазунів та їх представниками:

1 Черепахи                   А кайман

2  Крокодили               Б  черепаха болотяна

3  Лускаті                     В  саламандра плямиста

Г  веретільниця

 1. Встановіть відповідність між назвою рослини та назвою відділу, до якого вона належить:

   1 маршанція                     А Папоротеподібні

2 спірогіра                         Б Зелені водорості

3  ковила                            В Голонасінні

4 сальвінія плаваюча        Г Мохоподібні

5 гінкго дволопатеве        Д  Хвощеподібні

Е  Покритонасінні

 1. Встановіть відповідність між іменами вчених та їхніми відкриттями:

1    С. Навашин                 А відкрив віруси

 • Д. Івановський Б відкрив подвійне запліднення
 • Х. Фішер В відкрив клітинне ядро

Г встановив структуру молекули хлорофілу

   Практичний тур (25 балів)

 1. Чи спостерігається чергування нестатевого покоління та статевого у квіткових рослин? Відповідь обґрунтуйте, подайте  у вигляді схем, малюнків.                              (10 б. )
 2. У батьків з II групою крові народився син з I групою крові і гемофілік. Обоє батьків не страждають цією хворобою. Визначте вірогідність народження другої дитини здоровою і можливі групи крові.                                                                                               (10 б.)
 3. Визначте відносну молекулярну масу й довжину гена, який кодує білок з відносною молекулярною масою 280 000.                                                                                (5 б.)
Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь Скасувати коментар

Exit mobile version