Завдання для II етапу Всеукраїнської олімпіади з біології (2015- 2016 н. р.)

Тестування ЗНО 2015 з біології
Тестування ЗНО 2015 з біології

Скачати завдання

Завдання для II етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2015- 2016 н. р.)

8 клас

                                                                                                          Правильна відповідь – 1 бал

 1. Сформулюйте визначення: соруси, гаметофіт, анемохорія, андроцей, ксилема,

мезоглея,  протистологія, параподії,  міксоцель, мірмекогамія.

 

Тест А                                                                            Правильна відповідь – 1 бал

 1. Гриби вивчає біологічна наука:

А  цитологія;

Б  альгологія;

В  мікологія;

Г  екологія.

 1. Паразитичним організмом є:

А  трюфель;

Б  дріжджі;

В  фітофтора;

Г  зморшки.

 1. До відділу Бурі водорості належить:

А  навікула;

Б  ламінарія;

В  спірогіра;

Г  хлорела.

 1. Процес, при якому рослина поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ:

А  ріст;

Б  розмноження;

В  фотосинтез;

Г  дихання.

 1. Вкажіть тип, до якого типу належить клас Стьожкові:

А   Круглі черви;

Б  Плоскі черви;

В  Кільчасті черви;

Г  Кишковопорожнинні.

 1. Вусики відсутні у:

А  рака;

Б  сарани;

В  дафнії;

Г  павука.

 1. Ехінокок належить до класу:

А  Сисуни;

Б  Сцифоїдні;

В  Стьожкові;

Г  Малощетинкові.

 1. Для горіха волоського характерний плід:

А  кістянка;

Б  коробочка;

В  горіх;

Г супліддя.

 1. Гусінь шовковичного шовкопряда годують листками рослини, яка для людини теж є їстівною. Вкажіть, які частини цієї рослини вживає в їжу людина:

А  плоди;

Б  бруньки;

В  супліддя;

Г  насіння.

 1. До кільчастих червів не належить:

А  волосоголовець;

Б  п’явка;

В  нереїс;

Г  піскожил.

Тест Б                                                        Кожна правильна відповідь – 1 бал.

Вкажіть правильні відповіді

 1. Які з перелічених пар належать до однієї родини:

А  мигдаль і арахіс;

Б  нагідки і  волошка ;

В  лілія і троянда;

Г  перець і баклажан.

 1. Плід кістянку мають:

А персик і вишня;          В  горіх і мигдаль;

Б  айва  і груша;             Г  малина і ожина.

 1. Виберіть вториннопорожнинних тварин:

А  беззубка;                     Д  краб;

Б  п’явка;                          Е  піскожил;

В  аурелія;                        Є  гострик.

Г  дощовий черв’як;

 1. Чим відрізняється щитник чоловічий від зозулиного льону?

А  листки лінійно-ланцетні;

Б   переважає спорофіт;

В  спора проростає у протонему;

Г   спорангії зібрані у соруси;

Д   спори проростають у двостатевий гаметофіт;

Е   спорогон складається з ніжки, коробочки, гаусторії;

Є   переважає гаметофіт;

Ж  пагони видозмінені на кореневища.

 1. Назвіть характерні ознаки типу Кишковопорожнинні:

А  первинна порожнина тіла;

Б  наявність проміжних клітин;

В  тришаровість;

Г   драглисте тіло;

Д  двошаровість;

Е  двобічна симетрія тіла;

Є  проміжки між клітинами заповнені паренхімою;

Ж  нервова система дифузна.

 

Тест В                                                         Кожна правильна відповідь – 1 бал

 1. Встановіть відповідність між назвами плодів та рослинами, що їх мають :
 2. ягода А  мак
 3. стручок Б  малина
 4. біб В  картопля
 5. коробочка                         Г  арахіс

Д  капуста

 1. Встановіть відповідність між родинами та їх представниками:
 2. Розові А  баклажани
 3. Пасльонові                                    Б  деревій
 4. Злакові В  горобина
 5. Айстрові Г  грицики

Д  пирій

 1. Встановіть відповідність між класами та їх представниками:
 2. Головоногі А  краб
 3. Сцифоїдні   Б  дощовий черв’як
 4. Ракоподібні В  ціанея

4  Малощетинкові                              Г  планарія молочна

Д  кальмар

Практичний тур (20 балів)

 1. Чому гриби не відносять до рослин і тварин , а об’єднують в окреме царство? Відповідь обгрунтуйте та представте у вигляді таблиці, зробіть відповідні малюнки. (10 б.)
 2. Порівняйте тип Плоскі та Круглі черви. Відповідь подайте у вигляді таблиці. Назвіть ознаки пристосування червів до паразитизму? Запропонуйте правила профілактики гельмінтозів.     (10 б.)

Максимальна кількість – 68 балів.

Завдання для II етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2015- 2016 н. р.)

9 клас

                                                                                                           Правильна відповідь – 1 бал

 1. Сформулюйте визначення: стробіл, флоема, целом, ендокарпій, анемогамія, ідіосома, паренхіма, ехолокація, остеоцити, агютиногени,  амілаза,  епістрофей.

 

Тест А                                                 Правильна відповідь – 1 бал

 1. 2. У рослин яких відділів у життєвому циклі домінуючим поколінням є гаметофіт ?

А  плауноподібні;

Б  мохоподібні;

В  хвощеподібні;

Г  папоротеподібні.

 1. Позначте рослину, яка має коренеплід:

А  жоржина;

Б  картопля;

В  лілія;

Г  морква.

 1. До родини Розові належить:

А  жоржина;

Б  горобина;

В  люпин;

Г петунія.

 1. Позначте вториннопорожнинних тварин:

А  Членистоногі;

Б   Круглі черви;

В  Плоскі черви;

Г  Кільчасті черви.

 1. До ряду Китоподібні належать:

А  тюлені;

Б  дельфіни;

В  моржі;

Г  морські котики.

 1. Вкажіть комаху із повним перетворенням:

А  комар малярійний;

Б  клоп постільний;

В  тарган чорний;

Г  коник звичайний.

 1. Клітини хрящової тканини називаються:

А  остеоцити;

Б  гепатоцити;

В  хондроцити;

Г  міоцити.

 1. Виберіть твердження, що відповідає поняттю «фізіологічний розчин»:

А  0,8% розчин глюкози;

Б  0,9% розчин NaCl;

В  0,6% розчин NaCl;

Г  0,9% розчин глюкози.

 1. Розчинний білок плазми крові:

А  фібриноген;

Б  фібрин;

В  фібринолізин;

Г  трипсин.

 1. До складу скелету кисті людини не відносять:

А  п’ясток;

Б  плесно;

В  зап’ясток;

Г  фаланги пальців.

 

Тест Б                                                        Кожна правильна відповідь – 1 бал.

Вкажіть правильні відповіді

 1. Які з перелічених пар належать до однієї родини:

А  мигдаль і арахіс;

Б  волошка хризантема ;

В  лілія і троянда;

Г  редька і капуста.

 1. Серед перелічених тварин фільтраторами є:

А  беззубка;                Д  губка;

Б  п’явка;                     Е  тюлень;

В  аурелія;

Г  ланцетник.

 1. Назвіть характерні ознаки плаунів;

А  тіло розчленоване на вузли і міжвузля;

Б  мають справжні корені;

В  переважає гаметофіт;

Г  переважає спорофіт;

Д  спорангії зібрані у соруси;

Е  спорангії утворюються на спеціальних листках – спорофілах.

 1. 4. Виберіть вірні твердження:

А  Кільчасті черви мають вторинну порожнину тіла;

Б  Круглі черви не мають порожнини тіла;

В кровоносна система у кільчиків замкнена;

Г  міксоцель – змішана порожнина тіла;

Д  кальмар належить до ракоподібних;

Е  зелені залози – органи виділення у рака.

 

Тест В                                                         Кожна правильна відповідь – 1 бал

 1. Встановіть відповідність між назвами плодів та рослинами, що їх мають :

1 кістянка                           А інжир

2 супліддя                           Б картопля

3 ягода                                В блекота

4 коробочка                        Г горіх

Д огірок

 1. Встановіть відповідність між назвами рядів і назвами птахів, що до них належать:

     1 Совоподібні                    А  боривітер

2 Лелекоподібні                 Б  фазан

3 Соколоподібні                 В  пугач

4 Горобцеподібні                Г  чапля

Д  жайворонок

 1. Встановіть послідовність етапів зсідання крові й утворення тромбу:

А заплітання місця кровотечі нитками фібрину;

Б  перетворення протромбіну на тромбін;

В руйнування тромбоцитів;

Г  перетворення фібриногену на фібрин.

 

 1. Встановіть відповідність між назвами захворювань та їх визначенням:

1  аритмія               А  зменшення кількості лейкоцитів нижче норми

2 гемофілія                Б   гостре порушення мозкового кровообігу

3 інсульт                    В   порушення зсідання крові

4 лейкопенія              Г  порушення серцевого ритму

Д  збільшення лейкоцитів понад норму

 

                                             Практичний тур (20 балів)

 1. Порівняйте життєвий цикл щитника чоловічого та зозулиного льону. Зробіть необхідні малюнки, позначки, схеми, пояснення. ( 10 б.)
 2. У чому ускладнення організації кільчастих червів у порівнянні з плоскими та круглими. Відповідь оформити у вигляді таблиці. (10 б.)

Максимальна кількість – 70 балів.

 

Завдання для II етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2015- 2016 н. р.)

10 клас

                                                                                                           Правильна відповідь – 1 бал

 1. Сформулюйте визначення: спорофіт, мезокарпій, флоема, листянка, неотенія, міксоцель,  склера, гнатосома, інтерферон, мальтаза, інтроверсія, лейкопенія, ліхенологія,  денатурація, моносахариди.

Тест А                                                 Правильна відповідь – 1 бал

 1. Квітка, яка має тичинки і маточку, називається:

А  дводомною;

Б  двостатевою;

В  однодомною;

Г  одностатевою.

 1. Чоловічий гаметофіт насінних рослин – це:

А  спора;

Б  зигота;

В  пилкове зерно;

Г  насінина.

 1. У птахів відсутній орган:

А  нирки;

Б  сечовий міхур;

В  трахея;

Г  сім’яники.

 1. Представниками Гризунів є:

А  миші, щурі, білки;

Б  кажани, крилани;

В  кроти, їжаки;

Г лосі, олені.

 1. Адреналін – це гормон:

А  гіпофіза;

Б  надниркових залоз;

В  щитоподібної залози;

Г  підшлункової залози.

 1. Вкажіть, яка з перелічених клітин містить білки актин і міозин:

А  лейкоцит;

Б  остеоцит;

В  нейрон;

Г  міоцит.

 1. Магній входить до складу:

А  хлорофілу;

Б  гемоглобіну;

В  інсуліну;

Г  міозину.

 1. Хітин – це:

А  тваринний жир;

Б  компонент клітинної стінки рослин;

В  тваринний білок;

Г  компонент клітинної стінки грибів.

Тест Б                                                        Кожна правильна відповідь – 1 бал.

Вкажіть правильні відповіді:

 1. До відділу Голонасінні належать:

А  тис і ялівець;                                 Г  гінкго дволопатеве і вельвічія дивна;

Б  бук і береза;                                   Д  ефедра і саговники;

В молодильник і селагінелла;          Е  кедр і модрина.

 1. У яких рослин плід ягода:

А  малина;                       Г  слива;

Б  виноград;                   Д  картопля;

В  помідор;                     Е  буряк.

 

 1. До типу Круглі черви не належать:

А  гострик;                    Г  беззубка;

Б  п’явка;                       Д  аскарида;

В  волосоголовець;       Е  ехінокок.

 1. Виберіть вірні твердження:

А  основна структурна одиниця нервової системи  – нефрон;

Б   жовта пляма – місце найкращого бачення у центрі сітківки;

В  ретинол –  вітамін А;

Г  склера – світлосприймальна оболонка;

Д  амілаза розщеплює білки;

Е  за добу виробляється 1,5-2 л шлункового соку;

Є  кіфоз –  вигин назад у грудному відділі;

Ж  розщеплення клітковини відбуваються у тонкому кишечнику.

 1. Встановіть послідовність етапів процесу утворення еритроцитів:

А  формування гемоглобіну всередині еритроцитів;

Б  поділ стовбурових клітин кісткового мозку, утворення еритробластів;

В  вихід еритроцитів у кров’яне русло;

Г  втрата еритробластами ядра.

 1. За допомогою цифр складіть схему великого кола кровообігу: 1- праве передсердя; 2- верхня і нижня порожнисті вени; 3- клітини тіла; 4- артерії; 5- капіляри; 6- лівий шлуночок; 7- правий шлуночок;8- ліве передсердя.

… →… →…→… →… →…→

 

 1. Виберіть процеси що відбуваються у певних відділах травлення, та впишіть у колонки відповідні літери:

А – утворює жовч; Б – розщеплення деяких видів жирів; В – всмоктування води; Г –  часткове розщеплення білків; Д – бере участь в обміні білків, вуглеводів, вітамінів; Е – захисна функція; Є – розщеплення целюлози.

1) Шлунок                            2) Печінка                                        3) Товстий кишечник

……….                                  ………                                                 …………

 

Тест В                                                         Кожна правильна відповідь – 1 бал

 1. Встановіть відповідність між залозами та гормонами, що їх виробляють:

1 гіпофіз                                  А  глюкагон

2 епіфіз                                Б  соматотропін

3 підшлункова залоза            В мелатонін

4 щитоподібна залоза            Г  адреналін

Д  тироксин

 

 1. Встановіть відповідність між назвами ссавців і назвами рядів, до яких вони належать:

1 морський  лев             А  китоподібні

2 афаліна                        Б    комахоїдні

3 бурозубка                    В  ластоногі

4 носоріг                         Г  парнокопитні

5 олень                           Д  гризуни

Е непарнокопитні

 1. Встановіть відповідність між класами органічних сполук та функціями, які вони виконують:

1  білки                                А  зберігають та передають спадкову інформацію

2  ліпіди                               Б  слугують ферментами

3  нуклеїнові кислоти        В  утворюють клітинну стінку

4  вуглеводи                        Г  транспортують амінокислоти до рибосом

Д  утворюють основу клітинних мембран

 

Практичний тур (20 балів)

 1. Білок складається з 248 амінокислот. Що має більшу молекулярну масу: білок чи ген, що його кодує?                  (10 б.)
 2. Установлено, що і-РНК має 30%  аденіну, 18% гуаніну, та 20%  урацилу. Визначте частку (у %) кожного нуклеотиду у відповідному фрагменті дволанцюгової ДНК.  (10 б.)

Максимальна кількість – 87  балів

 

Завдання для II етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2015- 2016 н. р.)

11 клас

                                                                                                                         Правильна відповідь – 1 бал.

 1. Сформулюйте визначення:  спорангій, альгологія, соруси, міцелій,  неотенія, партеногенез,  мезоглея, екстраверсія, тироксин, тахікардія, ретинол, пепсин, генотип,  мінливість,  мірмекогамія.

 

Тест А                                                                Правильна відповідь – 1 бал.

 1. Позначте, які з наведених груп рослин відносять до нижчих:

А  водорості

Б  папороті;

В мохи;

Г гриби.

 1. Рослинам родини Складноцвіті властиве суцвіття:

А  зонтик;

Б  кошик;

В  китиця;

Г  колос.

 1. Саламандри та тритони належать до:

А амфібій;

Б  рептилій;

В  ссавців;

Г  риб.

 1. Вкажіть найдавніший метод біологічних досліджень:

А експериментальний;

Б порівняльно-описовий;

В  статистичний;

Г  моделювання.

 1. Фоторецептори ока розташовані у:

       А  у кришталику;

Б  склистому тілі;

В  склері;

Г  сітківці.

 1. Позначте хімічний зв’язок, за допомогою якого амінокислотні залишки з’єднані в молекулу білка:

        А пептидний;

Б  водневий;

В  іонний;

Г дисульфідний.

 1. До складу білка входить 800 амінокислот. Визначте довжину гена, який кодує синтез білка.

А) 408 нм;   Б)  816 нм;  В)  1632 нм.

 

Тест Б                                                         Кожна правильна відповідь – 1 бал.

Вкажіть правильні відповіді:

 1. До багатоклітинних зелених водоростей відносяться:

А хлорела;                Г  улотрикс;

Б спірогіра;               Д  фукус;

В  ульва;                    Е  ламінарія.

 1. Супліддя утворюють:

А  слива ;                    Г  мигдаль;

Б інжир;                     Д  шовковиця;

В  буряк;                     Е  ананас.

 1. Серед перелічених тварин фільтраторами є:

А  інфузорії;                Г  краб;

Б  губки;                       Д  ланцетник;

В  беззубки;                Е кит.

 

 

 

4.Вкажіть вірні твердження:

А діастола – скорочення серця;

Б апендикс – черевоподібний відросток сліпої кишки;

В  жовч утворюється в жовчному міхурі;

Г  холера спричинюється вірусом.

Д  родопсин- пігмент фіолетового кольору в колбочках;

Е  лейкоцитоз – збільшення лейкоцитів понад норму.

 1. Яку групу крові може мати дитина, народжена від батьків з групою крові АВ (ІV) ?

А)  0 (І);   Б) 0 (І), А (ІІ);   В) 0 (І), АВ ( ІV);   Г) А (ІІ), В (ІІІ), АВ (ІV).

 1. Яких дітей слід чекати в шлюбі чоловіка-гемофіліка з жінкою, яка є носієм гемофілії?

А) здорові діти 50 %;  Б)  здорові діти 25 %;  В) хворі діти 100% ;   Г) хворі діти 50%

 1. Впишіть номери тверджень у відповідний рядок:

а) аскарида людська – …

б) дощовий черв’як – …

в) бичачий ціп’як – …

 1. Має первинну порожнину тіла.
 2. Порожнина тіла відсутня.
 3. Має вторинну порожнину тіла.
 4. Не мають дихальної і кровоносної систем.
 5. Остаточний хазяїн – людина.
 6. У покривах тіла багато залоз, що виділяють слиз.
 7. Органи виділення – метанефридії.
 8. Роздільностатевий організм.
 9. 9. Гермафродит.
 10. Спричиняє аскаридоз.

 

Тест В                                                                                    Кожна правильна відповідь – 1 бал.

 1. Встановіть відповідність між рядами ссавців та їх представниками:

А Комахоїдні                 1 бобер

Б Гризуни                       2 кріт

В Ласторногі                  3 олень

Г  Китоподібні               4 зебра

Д Непарнокопитні         5 дельфін

6 тюлень

 1. Встановіть відповідність між назвою рослини та назвою відділу, до якого вона належить:

   1 ламінарія                       А Папоротеподібні

2 сфагнум                         Б Бурі водорості

3  орляк                             В Голонасінні

4  вельвічія дивна             Г Мохоподібні

5 шпинат                           Д  Плауноподібні

Е  Покритонасінні

 1. Визначте послідовність елементів слухової сенсорної системи:

А  молоточок, коваделко,стремінце;

Б кістковий лабіринт;

В барабанна перетинка;

Г  перетинка овального вікна;

Д слухова зона кори великого мозку;

Е зовнішній слуховий прохід;

Є слуховий нерв.

   Практичний тур (20 балів)

 1. В одній сім’ ї в карооких батьків є четверо дітей. Двоє голубооких мають I та II групи крові, двоє карооких –  II та III. Визначіть вірогідність народження наступної дитини кароокою з I групою крові.  ( 10 балів)
 2. У процесі фотосинтезу рослина поглинула 2 м³ СО Визначте, який об’єм О2 виділився при цьому і яка маса глюкози синтезувалась.(умови нормальні) ( 10 балів)

 

Максимальна кількість – 88 балів.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь Скасувати коментар

Exit mobile version