Завдання 2-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2014 р.

Скачати завдання

Олімпіада з біології
Олімпіада з біології

Всеукраїнська учнівська олімпіада з біології відбулась 16 листопада 2014 р на базі загальноосвітніх  навчальних  закладів  району (міста).

Завдання для ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2014/2015 н.р.)

8 клас

Кожна правильна відповідь –  1 бал

 

 1. Доповніть незакінчене речення
 2. 1. Органи, що забезпечують статеве розмноження,- це……………………органи
 3. Орган нестатевого розмноження, де утворюються спори, – це…………………
 4. Утвір, який захищає верхівку кореня від пошкоджень і полегшує просування кореня
  в грунті,-…………………………………………………………………….
 5. Здатність живих організмів реагувати на зміни довкілля – це……………..

5.Тимчасова форма існування найпростіших, пристосована для перенесення несприятливі
умов життя,- це…………………………………………………………………………………

 1. Організми, в яких одночасно функціонують жіночі та чоловічі статеві органи, – це…………..
 2. Процес відтворення подібних до себе особин, що забезпечують безперервність та

спад­ковість життя, називають………………………………………

 1. Вакуолі, які забезпечують виділення надлишку води і розчинених у ній продуктів обміну,

нази­ваються ……………………………………

 1. Відповіді організму на подразнення, що відбувається за участю нервової системи, -це…………..

 

ІІ.  Дайте короткі відповіді (кожна правильна позиція – 0,25 б.)

 1. З яких частин складається зародок насіння квасолі?
 2. Назвіть вегетативні органи голонасінних.
 3. На які групи поділяють лишайники за формою їхнього тіла?
 4. Чим живиться планарія молочно-біла?
 5. Які особливості будови видільної системи молюсків?
 6. Наведіть приклади комах, яким притаманний суспільний спосіб життя.
 7. Де живе аскарида людська?
 8. Як живляться двостулкові молюски?
 9. Які відділи тіла є у членистоногих?

 

 ІІІ.  Визначіть правильні  варіанти відповідей (кожна  правильна позиція – 0,25 б.)

 1. Які функції виконує основна тканина?

а) захисну;

б) провідну;

в) запасаючу;

г) фотосинтезуючу.

 

 1. Чим відрізняються водорості від вищих рослин?

а) тіло розчленоване на органи;

б) відсутні  розчленованість тіла на органи;

в) диференціація тіла на тканини; г) відсутність диференціації тіла на тканини;

д ) тіло представлене сланню

 

 1. Вкажіть одноклітинних тварин – мешканців прісних водойм:

а) форамініфера;

б) амеба протей ;

в) трипаносома;

г) евглена зелена;

д) інфузорія-туфелька;

е) радіолярія.

 

 1. Особливостями тварин класу Комах є:

а) відділи тіла: голова, груди, черевце;

б) відділи тіла: головогруди, черевце;

в) мають 2 пари вусиків;

г) мають одну пару вусиків;

д) вусики відсутні;
е) мають 3 пари ходильних ніг;

ж) мають 4 пари ходильних ніг;

з) мають 5 пар ходильних ніг;
й) органи дихання – зябра;

к) органи дихання -трахея;

л) органи дихання -трахея та легені;
м) розвиток прямий;

н) розвиток непрямий.

 

 1. Вкажіть ознаки, за якими інфузорія-туфелька відрізняється від амеби:

а) нестала форма тіла;

б)  постійна форма тіла;

в) одна скоротлива вакуоля;

г) дві скоротливі вакуолі;

д) органи руху – несправжні ніжки;

е) органи руху – війки.

 

 1. Особливостями будови кровоносної системи членистоногих є:

а) незамкнена;

б) замкнена;

в)  кров змішується з порожнинною рідиною;

г) кров не змішується з порожнинною рідиною;
д) серце має вигляд трубки, поділеної на камери;

е) серця немає;

ж) рух крові по судинах спричиняють м’язи серця;

з) рух крові спричиняють м’язи судин.

 

 

Завдання для кмітливих.

 

 

 1. Встановіть риси подібності та відмінності між одноклітинним та багатоклітинним організмами. Оформіть таблицю. Зробіть схематичні малюнки і висновок.

(10 балів).

 

 1. Порівняйте царства Рослини і Тварини. Встановіть риси подібності та відмінності. Оформіть таблицю. Про що свідчать результати порівняння?

(10 балів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформіть таблицю. Завдання для ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2014/2015 н.р.)

9 клас

Кожна правильна відповідь –  1 бал

 

І. Доповніть незакінчене речення

 1. Злиття чоловічої та жіночої статевих клітин з  утворенням зиготи – це………………………………
 2. Основний прилад, за допомогою якого вивчають клітини, – це………………………………………….
 3. Рослини, в яких чоловічі та жіночі статеві органи розташовані на різних особинах, -………….
 4. Вакуолі, що забезпечують виділення надлишку води і розчинених у ній продуктів обміну,

називаються……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Особливий вид розмноження, за якого новий організм розвивається із незаплідненої

яй­цеклітини,  – …………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Органи зору, в яких кожне око складається з великої кількості простих вічок, які здатні

сприй­мати лише частину зображення,- це………………………………………………….

 1. Групи клітин і міжклітинної речовини, що мають подібну будову, походження і виконують |спільні функції, – це…………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Біологічно активні речовини, які виробляють залози змішаної або внутрішньої секреції, –

називають……………………………………………………………………………………………

 1. Зниження склепіння стопи, за якого людина спирається на всю її поверхню, – це………….
 2. Стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, високої працездатності і соціальної
  активності людини – це………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Залози, які виділяють через протоки свої секрети на поверхню тіла або в порожнини тіла та
  органів, називають………………………………………………………………………………………
 4. Плоскі дугоподібні кістки, які утворюють грудну клітку, -………………………………………………………………………….

 

 

ІІ.  Дайте короткі відповіді (кожна правильна позиція – 0,25 б.)

 

 1. Які типи надземних видозмін пагона вам відомі?
 2. Де міститься насінний зачаток у голонасінних?
 3. Назвіть основні чинники неживої природи.
 4. Які типи надземних видозмін пагона вам відомі?
 5. Де міститься насінний зачаток у голонасінних?
 6. Назвіть основні чинники неживої природи
 7. Назвіть види риб (5 представників), які людина використовує для своїх потреб.
 8. Яке значення земноводних у природі?
 9. Наведіть приклади птахів, які потребують охорони (5 представників).
 10. Які функції кровоносної системи?
 11. 3 яких відділів складається головний мозок людини?
 12. Які є типи з’єднання кісток у скелеті людини?
 13. Назвіть типи тканин в організмі людини.
 14. Які функції спинного мозку людини?
 15. Які розрізняють основні групи м’язів?

 

ІІІ.  Визначіть правильні  варіанти відповідей (кожна правильна позиція – 0,25 б.)

 

 1. Завдяки життєдіяльності грибів:

а) утворюється гумус у грунті;

б) завжди стаються масові отруєння людей;

в) формується мікориза;

г) повітря насичується киснем.

 

 1. Вкажіть основні відмінності голонасінних від покритонасінних:

а) розмноження насінням:
б) наявність квітки і плоду;

в) відсутність квітки та плоду;

г) запліднення подвійне;

д) запліднен­ня одинарне;

е) захищеність насіння оплоднем;

є) незахищеність насінних зачатків.

 

 1. З наведеного переліку виберіть тварин, які належать до кишковопорожнинних:

а) амеба протей;

б) гідра;

в) аурелія;

г) евглена зелена;

д) коренерот;

е) радіолярія.

 

 1. Із наведеного переліку виберіть ознаки ускладнення організації та життєдіяльності, які є

характерними для названих типів тварин:

а) поява первинної порожнини тіла;

б) поява вторинної порожнини тіла;

в) поява задньої кишки та рух їжі в одному напрямку,

г) поява двобічної симетрії;

д) поділ тіла на відділи;

е) поява кровоносної і дихальної систем;

ж) поява спеціалізованих органів: серця, легень та нирок;

з) поділ нервової системи на центральну і периферичну
Відповідь занесіть у таблицю.

 

А. Плоскі червиБ. Круглі червиВ. Кільчасті червиГ. Молюски

 

 1. Виберіть ознаки залоз внутрішньої секреції:

а) виробляють гормони;

б) виробляють речовини, які безпосередньо надходять в орган або в зовнішнє середовище;

в) мають протоки;

г) немають протоків.

 

ІV. Встановіть відповідність між структурами клітини та функціями, які вони виконують Кожна правильна відповідь –  1 бал

1.

 

Структури клітиниФункції
 1. Мітохондрії
 2. Ядро
 3. Ендоплазматична сітка
 4. Рибосоми
А. Синтез білків

Б. Збереження і передача спадкової інформації В. Зв’язок між органелами у клітині

Г. Синтез АТФ

Д. Захисна

 

 

2.Вкажіть гормони, які виробляють перелічені в таблиці залози (Кожна правильна відповідь –  1 бал)

 

 

ЗалозиГормони
1 . Гіпофіз

 1. Надниркові
 2. Щитоподібна
 3. Підшлункова
А. Тироксин

Б. Соматотропін (гормон росту)

В. Інсулін

Г. Адреналін

Д. Тестостерон

 

 1. Виберіть правильну послідовність понять, що відображає організм як єдину систему (1 бал):
  а) орган – тканина – організм – клітина – молекули – системи органів;

б) молекули – тканини -клітини – органи – системи органів – організм;

в) молекули – клітини – тканини – органи -системи органів – організм;

г) системи органів – тканини – організм – клітини – молекули.

 

 

Завдання для кмітливих.

 1. Заповніть таблицю «Пристосування рослин до запилення вітром та комахами» ( 5 балів).

 

ОзнакаВітрозапильні рослиниКомахозапильні рослини
Розміри квіток
Забарвлення квіток
Наявність нектару
Запах квіток
Характеристика пилку

 

 1. Порівняйте відділи автономної нервової системи. Оформіть таблицю. ( 5 балів).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2014/2015 н.р.)

10 клас

 

Кожна правильна відповідь –  1 бал

І. Доповніть незакінчене речення

 1. Процеси окислення органічних речовин із вивільненням зв’язаної в них енергії – це……………………………….
 2. Здатність відновлювати цілий організм з його частини внаслідок поділу та подальшої
  спеціалізації клітин – це…………………………………………………………………………………………………………………
 3. Окрему спеціалізовану клітину, з якої виростає ціла рослина, називають ……………………………..
 4. 4. Процес відтворення подібних до себе особин, що забезпечують безперервність та спадковість життя, називають……………….
 5. Шар щільної речовини, що вкриває поверхню тіла круглих червів і виконує опорно-рухову та
  захисну функції, -……………………………………………………………………………………………………………………………
 6. Друга пара головогрудих кінцівок у павуків, які вкриті щетинками і є органами дотику та нюху, а також здатні у самців переносити статеві клітини під час запліднення, – це……………………………………………………………………………………………………………
 7. Спеціальні чутливі утворення, які перетворюють різні види енергії подразнень на нервовий
  імпульс,-це…………………………………………………………………………………

8.Зв’язок, який утворюється внаслідок взаємодії збудження між нервовими центрами аналіза­торів безумовного та умовного подразників, – це……………………………………………………..

9.Форма мислення, що пов’язана з аналізом і синтезом сигналів навколишнього світу, які над­
ходять від різних рецепторів, – це …………………………………………………………………

 1. Вияв природних можливостей організму людини, що значно перевищують середній рівень, –
  це…………………………………………………………………………………………………..
 2. Процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин – це…………………………………
 3. Наука, яка вивчає закономірності, притаманні всім живим організмам, – це ………………………………………………….

14.Сполуки, здатні розчинятися у воді, називають………………………………………………………………………………….

15.Постійні клітинні структури, які виконують певні функції -……………………………………………….

 

ІІ.  Дайте короткі відповіді (кожна правильна позиція – 0,25 б.)

 

 1. Як речовини, утворені в результаті фотосинтезу в листках, надходять до кореня?
 2. Назвіть способи перехресного запилення квіток.
 3. Яку будову має квітка у представників родини Капустяні?
 4. Назвіть види плазунів, які людина використовує для своїх потреб.
 5. Яке значення комах у природі?
 6. Наведіть приклади ссавців, які потребують охорони.
 7. Яке значення в житті людини має смак?
 8. Які форми гальмування ви знаєте?
 9. Назвіть основні процеси пам’яті.
 10. Яке біологічне значення сну?
 11. Назвіть зовнішні чоловічі статеві органи.
 12. Наведіть приклади біологічних ритмів людини
 13. Які рівні організації життя ви знаєте?
 14. Чим відрізняються різні види нуклеотидів?
 15. Які речовини входять до складу біологічних мембран?

 

ІІІ.  Визначіть правильні  варіанти відповідей (кожна правильна позиція – 0,25 б.)

 

 1. За походженням корені бувають:

а) підземні;

б) головні;

в) додаткові;

г) бічні;

д) повітряні.

 1. Ціанобактерії відрізняються від бактерій такими ознаками, як:

а) живлення автотрофне;
б) живлення автотрофне і гетеротрофне;

в) фотосинтез супроводжується виділенням кисню;

г)  фотосинтез без виділення кисню;

д) рух за допомогою джгутиків (якщо властивий);

е) рух завдяки виділенню слизу.

 

 1. До ознак тваринного організму в евглени зеленої належать:

а) наявність хлорофілу;

б) запас­на поживна речовина – крохмаль;

в) запасна поживна речовина – глікоген;

г) гетеротрофне  живлення;

д) автотрофне живлення.

 

 1. Із наведеного переліку виберіть ознаки ускладнення організації та життєдіяльності, які є

ха­рактерними для названих груп тварин:

а) поява трикамерного серця і поділ току крові на мале і велике кола кровообігу;

б) формування парних плавців;

в) грудна клітка з міжреберною мус­кулатурою, які забезпечують реберний тип дихання;

г) поділ головного мозку на відділи;

д) по­ява парних п’ятипалих кінцівок наземного типу,

е) наявність яйцевих та зародкових оболонок.
Відповідь занесіть у таблицю.

 

А. РибиБ. ЗемноводніВ. Плазуни

 

 

 1. З наведеного переліку рефлекторних реакцій виберіть безумовні рефлекси:

а)   ковтання слини при потраплянні їжі до рота

б)  чхання;

в)  виділення слини на лимон;

г)  сечовипускання;

д)  колінний рефлекс.

 

 1. Негативні емоції впливають на людину:

а)   підвищують обмін речовин;

б)  гальмують обмін речовин;

в)  знижують розумову і фізичну працездатність;

г)  стимулюють активність, спрямовуючи її на подолання перешкод;

д)  зумовлюють розширення кровоносних судин;

е)  звужують просвіт кровоносних судин.

 

 1. Накопичення в атмосфері вуглекислого газу призводить до

 

а)  зменшення озонового шару;

б)  утворення парникового ефекту;

в)  потепління клімату;

г)  утворення кислотних дощів.

 

 1. Пасивний транспорт відбувається:

а)  за градієнтом концентрації;

б)  проти градієнта концентрації;

в)  незалежно від градієнта концентрації;

г)  із затратами енергії;

д)  без затрат енергії.

 

 1. Вкажіть правильну послідовність стадій розвитку алкоголізму:

а)  помірне вживання алкогольних напоїв;

б)  психологічна залежність;

в)  порушення усіх функціональних систем організму;

г)  фізіологічна залежність;

д)  зловживання алкогольними напоями.

 

 1. Проаналізуйте названі у таблиці процеси і назвіть періоди утворення чоловічих і жіночих

статевих клітин  (кожна правильна відповідь –  1 бал)

 

 

Процеси, що відбуваютьсяПеріоди утворення чоловічих і жіночих  статевих клітин
1 . Первинні статеві клітини діляться за допомогою мітозуА- …………………
 1. Первинні статеві клітини збільшуються в розмірі
Б- …………………
 1. Особливий поділ (мейоз)
В- …………………
4.Формуються зрілі спеоматозоїди та яйцеклітиниГ-  …………………..

 

 1. Зазначте правильну послідовність будови зорової сенсорної системи:

а)         фоторецептори ока;

б)        зорова зона великого мозку;

в)        зоровий нерв.

 

 

Завдання для кмітливих

 1. Заповніть таблицю, порівняйте двосім’ядольні та односім’ядольні рослини( 5 балів) .

 

ОзнакиОдносім’ядольніДвосім’ядольні
Життєва форма
Тип кореневої системи
Наявність камбію в стеблі
Тип листків і жилкування
Кількість сім’ядоль у насінині

 

 1. Зазначте риси подібності та відмінності між різними типами нуклеїнових кислот, заповніть
  таблицю (4бали).

 

ОзнакиДНКРНК
Кількість ланцюгів
Типи нуклеотидів
Вид пентози,
Біологічне значення

 

Розв’яжіть задачу( 5 балів)

 1. У молекулі ДНК з відносною масою 69 000 на частку аденілових нуклеотидів припадає 8 625.
  Визначте кількість нуклеотидів кожного виду.

 

 

 

 

 

Завдання для ІІ етапу

 

Всеукраїнської олімпіади з біології (2014/2015 н.р.)

11 клас

 

Кожна правильна відповідь –  1 бал

 

І. Доповніть незакінчене речення

До основних життєвих форм рослин належать……………………………………………………………………………….

Пилкові зерна та насінні зачатки формуються в……………………………………………………………………………..

Зародкові листки з поживними речовинами-це……………………………………………………………………………….

Неспеціалізовані дрібні  клітини  кишковопорожнинних,  які дають  початок іншим типам
клітин,- це…………………………………………………………………………………………..

Процес періодичної зміни покривів чи їхніх похідних – це………………………………………

М’язовий орган, скорочення якого забезпечує рух крові в організмі, –  це ………………………………………………..

Система ланок, які сприймають подразнення, передають їх у відповідну зону кори великого
мозку й аналізують одержану інформацію, – це……………………………………………………………………………………………

Гальмування умовних рефлексів, яке виникає за непідкріплення умовного подразника безу­мовним,-це………………………………………………………………………………………………………..

Відбиття в мозку людини цілісного образу предмета-це………………………………………………………………………………….

Слабкий неврівноважений гальмівний тип нервової системи – це………………………………………………………………………..

Мимовільне виділення сперми у хлопчиків під час сну-………………………………………………………………………………….

Група людей, яка склалася історично у певних географічних умовах і має деякі спільні

спадкові ознаки, – це……………………………………………………………………………………….

Наукове припущення, яке використовують для пояснення певних реальних явищ,

називають ………………………………………………………………………………

Прості молекули, із залишків яких складаються біополімери, називають…………………………………

Основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, елементарна жива

система-це ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Процеси відновлення організмом втрачених або ушкоджених частин, а також відтворення
організму з певної його частини-це………………………………………………………………………………………….

Парні хромосоми, які подібні за розмірами, формою, набором генів, – це…………………………………..

Відбір людиною найбільш цінних у господарському відношенні рослин, тварин і мікроор­ганізмів для отримання потомства – …………………………………………..

 

ІІ.  Дайте короткі відповіді (кожна правильна позиція – 0,25 б.)

 

 1. Які основні функції кореня?
 2. Які способи розмноження властиві водоростям?
 3. Які функції виконує ядро в клітині?
 4. Назвіть види ссавців, які людина використовує для своїх потреб.
 5. Яке значення молюсків у природі?
 6. Наведіть приклади комах, які потребують охорони.
 7. Яке значення в житті людини має нюх?
 8. З яких ланок складається рефлекторна дуга?
 9. Що лежить в основі першої сигнальної системи?
 10. Які властивості процесів збудження і гальмування відрізняють нервові системи людини?
 11. Назвіть періоди онтогенезу в людини.
 12. Назвіть найважливіші етапи історії біології.
 13. Які ви знаєте рівні структурної організації білків?
 14. За допомогою яких методів вивчають клітини?
 15. Як відбувається дробіння?
 16. Що таке гібридологічний метод дослідження?
 17. Назвати основні методи селекції.

 

ІІІ.  Визначіть правильні  варіанти відповідей (кожна правильна позиція – 0,25 б.)

 

 1. Вегетативна брунька складається із:

а) зачаткового бутона;

б) пагона;

в) зачаткового стебель­ця;

г) зачаткових листків;

д) точки росту (конуса наростання).

 

 1. Виберіть ознаки, що характеризують плід біб:

а) сухий розкривний плід;

б) сухий нерозкривний плід;

в) насіння на лушпинах;

г) насіння на центральній перегородці;

д) однонасіннєвий;

е) багатонасіннєвий.

 

 1. Вкажіть одноклітинних тварин – мешканців прісних водойм:

а) форамініфера;

б) амеба про­тей;

в) трипаносома;

г) евглена зелена;

д) інфузорія-туфелька;

е) радіолярія.

 

 1. Із наведеного переліку виберіть ознаки організації та життєдіяльності, які є характерними для
  названих груп тварин:

а) мають три пари ходильних ніг;

б) мають чотири пари ходильних ніг;
в) мають п’ять пар ходильних ніг;

г) одна пара вусиків;

д) дві пари вусиків;

е) вусики відсутні;
ж) очі прості;

з) очі складні.

Відповідь занесіть у таблицю.

 

А. РакоподібніБ. ПавукоподібніВ. Комахи

 

 1. Виберіть з переліку особливості безумовних рефлексів:

а)  виникають на дію умовних подразників;

б)  виникають на дію безумовних подразників;

в)  здійснюються через рефлекторні дуги;

г)  в основі – тимчасові функціональні зв’язки]

д)  нервові центри – у стовбурі головного мозку і в спинному мозку;

е)   нервові центри – у корі та підкірці;

ж)  можуть поєднуватись у динамічні стереотипи;

з)   можуть об’єднуватись і давати інстинкти.

 

 1. Осмислене запам’ятовування переважає механічне, оскільки воно:

а)   короткотриваліше;

б)  продуктивніше;

в)  довготриваліше;

г)  непродуктивне;

д)  ефективніше.

 

 1. Виберіть з наведеного переліку характеристики повільнохвильового сну:

а)   зниження електричної активності кори великого мозку;

б)   підвищення електричної активності кори великого мозку;

в)   напруження мімічних і скелетних м’язів;

г)   розслаблення мімічних і скелетних м’язів;

д)   швидкі рухи очей;

е)   відсутність рухів очей;

ж)  зниження обміну речовин;

з)   активізація процесів обміну речовин;
к)   сновидіння;

л)   відсутність сновидінь.

 

 1. Людина та людиноподібні мавпи подібні за наявністю:

а)    умовних та безумовних рефлексів;

б)    мислення;

в)   чотирикамерного серця;

г)   чотирьох груп крові;

д)   двох кіл кровообігу;

е)   турботи про потомство.

 

 1. До складу поверхневого апарату клітини входять:

а)     цитоплазма;

б     плазматична мембрана;

в)  надмембранні структури;

г)   ядро;

д)   підмембранні структури.

 

 1. Нестатеве і вегетативне розмноження має біологічне значення:

а)         як єдиний спосіб розмноження для деяких видів;

б)         для придбання дочірніми особинами нових ознак;

в)         для видів, у яких особини виявилися ізольованими від інших;

г)         для збільшення чисельності особин за незначний проміжок часу.

 

13.Зазначте правильну послідовність будови слухової сенсорної системи: (1 бал)

а)  механорецептори слухового органа;

б)  слухова зона великого мозку;

в)  слуховий нерв.

 

Завдання для кмітливих

 1. Порівняйте відділи спорових рослин, заповніть таблицю (4 бали)

 

ВідділПереважає стадіяСпорангіїЛисткиПредставники
Мохоподібні
Плауноподібні
Хвощеподібні
Папоротеподібні

 

 1. Проаналізуйте, в яких тканинах рослин і тварин міститься найбільше полісахаридів Відповідь обґрунтуйте . ( 5 балів).

 

                     

Розв’яжіть задачі ( кожна -5 балів)

 1. Фрагмент одного з ланцюгів ДНК має такий нуклеотидний склад: АТГ-ТАА-ЦГА-ЦЦГ-АТА-ГТА.
  Визначте: а) послідовність нуклеотидів у другому ланцюгу ДНК;

б) довжину цієї ділянки ДНК та її масу.

 

 1. У чоловіка карий колір очей домінує над блакитним, а праворукість – над ліворукістю.

Кароо­кий юнак, який краще володіє правою рукою, одружився з блакитноокою лівшею. Яких дітей за фенотипом можна чекати в такій сім’ї (чоловік гетерозиготний за обома ознаками)?

 

 

 

 

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь