Конспект уроку на тему: “Клас комахи”

На даній сторінці опубліковано конспект і презентація до уроку з біології на тему “Клас комахи”

Скачати: конспект, презентацію

Клас Комахи. Загальна характеристика комах
Клас Комахи. Загальна характеристика комах

Клас Комахи. Загальна характеристика комах

Лабораторна робота №6 Вивчення ознак пристосованості до середовища існування у зовнішній будові комах

Цілі уроку: сформувати уявлення учнів про загальні риси комах як представників типу                                              Членистоногі та їх особливості як окремого класу; ознайомити з особливостями зовнішньої будови комах як способом пристосування до умов зовнішнього середовища; розвивати логічне мислення, уміння працювати з роздавальним матеріалом, робити висновки; формувати екологічні переконання учнів.

Очікувані результати:

учні повинні знати загальні риси комах як представника типу Членистоногих та їх особливості як окремого класу;

учні повинні вміти виділяти ознаки пристосованості тварин до середовища існування.

Основні поняття і терміни: комахи, ентомологія, складні очі, вусики-антени, дзижчальця, мімікрія.

Тип уроку: комбінований.

Методи: словесні (розповідь з елементами бесіди), наочні (демонстрація таблиць, колекцій комах, слайдів), практичні (виконання лабораторної роботи), пошукові (створення та розв’язування проблемних ситуацій).

Обладнання: таблиці «Тип Членистоногі», «Клас Комахи», колекції комах, мультимедійні слайди.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Психологічна розминка.

Доброго дня, учні! Раджу вам усміхнутися одне одному, адже лише за наявності хорошого настрою людина може досягти успіху і своєї мети.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Словниковий дощ (Додаток 1. 10 термінів висвітлені на екрані, учні усно пояснюють значення термінів ;оцінювання учнів: 1 термін – 1 бал).
 2. Біологічний тест. Виберіть правильні твердження (Додаток 2. Учні зачитують тести, вибирають правильні, обґрунтовують відповіді; самоперевірка: 1 тест – 0,5 бала ).
 3. Вправа «Знайди пару» (Додаток 3. Завдання на встановлення відповідності, учні в зошиті записують логічні пари; самоперевірка: 1 завдання – 0,5 бала).

ІІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Підготовча бесіда. Формулювання проблемного запитання.

Комахи – найчисельніші на нашій планеті живі істоти. Кількість видів комах перевищує 1 мільйон, що становить 70% усіх видів тварин, поширених на Землі. В Україні налічується близько 25 тисяч видів комах. Кожного року вчені відкривають та описують все нові види комах.

 • Проблемне запитання до учнів: «Як Ви гадаєте, чим можна пояснити таку величезну видову різноманітність комах та їх панівне становище серед усіх тварин на Землі?»

Щоб дати вичерпну відповідь на це запитання, слід детально вивчити зовнішню і внутрішню будову комах.

Отже, тема сьогоднішнього уроку «Клас Комахи. Загальна характеристика комах» (учні записують тему в зошит).

План

 1. Загальна характеристика класу Комахи.
 2. Зовнішня будова комах.
 3. Лабораторна робота №6. Вивчення ознак пристосованості до середовища існування у зовнішній будові комах.
 4. IV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.
 • Загальна характеристика класу комахи (пояснення вчителя з демонстрацією таблиць, слайдів; учні роблять в зошиті опорний конспект)

         Ентомологія – наука, що вивчає комах (учні записують пояснення нового терміну в біологічний словник).

Будова тіла комахи (Слайд 1)

Відділи тіла:

 • Голова
 • Груди
 • Черевце

 

 

 

 

Виділяють такі основні типи ротового апарату: (Слайд 2)

 • -гризучий (таргани, жуки, мурахи, личинки метеликів);
 • -гризучо-лижучий (бджоли, джмелі);
 • -колючо-сисний — нижня губа утворює довгий хоботок, а щелепи перетворюються на колючі щетини (комарі, попелиці);
 • -сисний — хоботок розвивається з нижніх щелеп, а верхні повністю редукуються (метелики);
 • -лижучий — утворений нижньою губою (мухи).

 

Будова грудей комахи (Слайд 3)

 

передньо –

Груди         середньо – груди      3 пари ніг, 2 пари крил

задньо    –

 

Залежно від способу пересування комахи кінцівки за будовою можуть бути: (Слайд 4)

 • -ходильні або бігальні (паличники, багато жуків);
 • -стрибальні (саранові, коники, блохи);
 • -риючі (вовчки, жуки-карапузи);
 • -хапальні (богомоли);
 • -плавальні (жуки-плавунці).

 

 • Комахи різноманітні за забарвленням і формою. Завдання для учнів: знайти у підручнику (ст. 97) пояснення терміну «мімікрія» і записати його у біологічний словник, розглянути приклади мімікрії на малюнках підручника (ст.96). (робота учнів з підручником)
 1. V. Рефлексія.
 • Виконання Лабораторної роботи №6 Вивчення ознак пристосованості до середовища існування у зовнішній будові комах (учні розглядають колекції комах, письмово відповідають на запитання, заповнюють таблицю, роблять висновок за результатами виконаної роботи).
 1. Узагальнення і систематизація знань.
 • Запитання до класу: «Чи можете Ви тепер пояснити, чому комахи займають панівне становище серед усіх тварин?» (учні відповідають на запитання).
 • На підтвердження цього ми заслухаємо цікаві повідомлення про комах з рубрики «Струмочок цікавинок» (учні зачитують повідомлення, які підготували вдома)

VII. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання.

Опрацювати § 23 підручника (ст. 95 – 97); підготувати цікавинки, малюнки, загадки, вірші про комах (за бажанням).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Словниковий дощ

— Хітин

— Хеліцери

— Педипальпи

— Павутинні бородавки

— Мальпігієві судини

— Статевий диморфізм

— Кокон

— Арахнологія

— Линяння

— Фасеткові очі

Додаток 2

Біологічний тест:

виберіть правильні твердження

 1. Павук – хижак.
 2. Ходильних ніг у павуків 4.
 3. Органи дихання павука – зябра.
 4. У павуків немає вусиків.
 5. Основна їжа павука-хрестовика – рослини.
 6. На головогрудях містяться 4 пари очей.
 7. У павуків НС складніша, ніж у рака.
 8. Павуки – роздільностатеві організми.
 9. Кровоносна система павуків замкнена.
 10. Для них характерне позакишкове травлення.
 11. Тарантул і каракурт – корисні павуки.
 12. Кліщі – переносники інфекційних захворювань.

(Правильні твердження: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12)

 

 

 

 

 

Додаток 3

Вправа «Знайди пару»

 1. Павук-хрестовик А  Живе у воді
 2. Іксодовий кліщ Б  Спричиняє коросту
 3. Коростяний свербун В  Отруйніший за гримучу змію
 4. Павук-сріблянка Г  Переносить енцефаліт
 5. Каракурт Д  Плете ловчу сітку
 6. Скорпіон                     Е  Паралізує здобич жалом

(Відповіді: 1-Д; 2- Г; 3- Б; 4- А; 5- В; 6-Е)

Додаток 4

«Струмочок цікавинок»

 • Чи знаєш ти, з якою швидкістю літають комахи? Золотоочка (прозора ніжна комаха, яка одночасно нагадує метелика й бабку) літає дуже повільно – зі швидкістю всього 2 км/год., бджола – дещо швидше: до 10 км/год., а літуном-рекордсменом серед комах є не моторна мушка і не дужий жук, що голосно дзижчить, а товстопузий метелик-бражник. Швидкість його польоту сягає 60км/год. Цей метелик може пролетіти сотні кілометрів без відпочинку.
 • … у Бразилії живе мурашка-велетень. Її називають гігантська динопонера: довжина тіла цієї мурашки досягає тридцяти сантиметрів
 • …  є бджоли, які виробляють кислий мед. У цих бджіл немає жала.
 • …  мурашки середнього за розмірами мурашника протягом одного дня з’їдають понад чотири тисячі комах.
 • …  у Бразилії є мурашки, які, перш ніж переправитись на протилежний берег річки Парагоби, під її руслом проклали тунель завдовжки понад кілометр.
 • …  комарі гинуть від світла лампи-блискавки. Якщо увімкнути лампу-блискавку, то із 100 комарів ¼ гине, а інші втрачають здатність розмножуватися, і при повторному спалаху гинуть всі інші.
 • …  Комах-шкідників можна вигнати з саду і городу з допомогою квітів. До таких належать нагідки, настурція, чорнобривці, маруна. Якщо між грядками помідорів, капусти, картоплі та інших овочевих культур посіяти насіння цих рослин, то метелики багатьох шкідників не будуть відкладати яєчка поблизу овочевих культурних рослин.
 • …  один метелик тутового шовкопряда відкладає стільки яєць, з яких одержують таку кількість коконів, що на ткацьких верстатах можна виготовити шовк для пошиття одного плаття.
 • … найсильнішою тварино на Землі є скарабей, якщо розглядати його силу відносно маси тіла. Цей жук піднімає і переносить на спині вантаж, що у 850 разів перевищує масу його тіла.
Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь