Геометрія 8 клас Роганін Підручники і посібники 2016

На даній сторінці опубліковано підручник Геометрія 8 клас Роганін Підручники і посібники 2016. Посібник можна безкоштовно скачати у форматі pdf або переглянути онлайн (див. нижче)

Скачати pdf

Геометрія 8 клас Роганін Підручники і посібники 2016
Геометрія 8 клас Роганін Підручники і посібники 2016

Підручник Геометрія 8 клас Роганін 2016

Мова навчання: українська

Автор О. Роганін, А. Капіносов, Л. Кондратьєва

Новая программа

Видавництво: Підручники і посібники

Рік видання: 2016

Формат Pdf (електронний підручник)

Читати онлайн (дочекайтесь повної загрузки сторінки …)

 

ЮНІ ДРУЗІ!
Ми продовжуємо вивчення однієї з основних математичних дисциплін — геометрії. У 8 класі ми поглибимо знання про вже відомі геометричні фігури — кути, трикутники, досліджуватимемо нові геометричні фігури — многокутники, зокрема, чотирикутники та їх види. Основним методом здобуття знань будуть міркування. Перед вами розкриватиметься цінність, вагомість і практична значимість геометричних знань.

Матеріал, який ми вивчатимемо, поділено на чотири розділи, тринадцять параграфів, а великі параграфи — на пункти.

Кожен параграф містить виклад теоретичного матеріалу: означення, теореми та їх доведення. Означенням і теоремам, як правило, передують конкретні приклади. Виклад теорії супроводжується рисунками, які відображають послідовність виконуваних побудов. Усе це призначене для того, щоб полегшити розуміння матеріалу. Доведення деяких теорем подано в рубриці «Для тих, хто хоче знати більше». Під цією рубрикою містяться відомості, які розширюють і поглиблюють основний зміст тем.

Після викладу теоретичної частини кожної теми в рубриці «Запитання та завдання» подано систему завдань. Її призначення — допомогти краще зрозуміти, осмислити, запам’ятати елементи теорії та набути найпростіших навичок оперування геометричними знаннями про фігури.

У кожному параграфі є рубрики «Запитання та завдання», «Основне в параграфі», «Для тих, хто хоче знати більше», «Розв’язуємо разом», «Застосуйте знання», «Задачі до параграфа», «Цікаво знати». У теоретичному матеріалі й рубриці «Розв’язуємо разом» значком «•» виділено початок і закінчення доведення теореми чи розв’язання задачі.

У рубриці «Задачі до параграфа» чорним позначено номери задач, які рекомендовано для класної роботи, а кольором — для домашньої, а задачі, які будуть корисними в подальшому вивченні геометрії (опорні), позначені значком, наприклад, Ц§§. Задачі в цій рубриці подано за трьома рівнями: А — задачі початкового та середнього рівнів, Б — достатнього, В — високого.

Рубрики «Цікаво знати», «Застосуйте знання» призначено для індивідуальної роботи учнів.

За допомогою завдань рубрик «Контроль навчальних досягнень» і «Задачі за курс геометрії 8 класу» ви зможете перевірити свої знання.

Щиро бажаємо успіху!

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЧОТИРИКУТНИКИ

§ 1. ЧОТИРИКУТНИКИ 6

1.1. Проста замкнена ламана 6

1.2. Чотирикутники 8

§ 2. ПАРАЛЕЛОГРАМ 20

2.1. Паралелограм і його властивості 20

2.2. Ознаки паралелограма 23

Контроль навчальних досягнень за матеріалом § 1 – § 2 40

§ 3. ПРЯМОКУТНИК. РОМБ. КВАДРАТ 42

3.1. Прямокутник 42

3.2. Ромб. Квадрат 45

Контроль навчальних досягнень за матеріалом § 3 57

§ 4. ТЕОРЕМА ФАЛЕСА. СЕРЕДНЯ ЛІНІЯ ТРИКУТНИКА 59

4.1. Теорема Фалеса 59

4.2. Середня лінія трикутника 62

§ 5. ТРАПЕЦІЯ 70

5.1. Трапеція. Середня лінія трапеції 70

5.2. Рівнобічна трапеція 73

Контроль навчальних досягнень за матеріалом § 4 – § 5 85

§ 6. КУТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОЛОМ. ВПИСАНІ Й ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИ 88

6.1. Центральні кути. Вписані кути 88

6.2. Вписаний чотирикутник 92

6.3. Описаний чотирикутник 95

Контроль навчальних досягнень за матеріалом § 6 110

РОЗДІЛ ІІ. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ

§ 7. ПРОПОРЦІЙНІ ВІДРІЗКИ 114

§ 8. ПОДІБНІ ТРИКУТНИКИ 128

Контроль навчальних досягнень за матеріалом § 7 – § 8 144

§ 9. СЕРЕДНІ ПРОПОРЦІЙНІ У ПРЯМОКУТНОМУ ТРИКУТНИКУ.

ТЕОРЕМА ПІФАГОРА 146

9.1. Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику 146

9.2. Теорема Піфагора 150

Контроль навчальних досягнень за матеріалом § 9 165

РОЗДІЛ ІІІ. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ

§ 10. МНОГОКУТНИКИ 168

§ 11. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ 180

11.1. Поняття про площу. Площа прямокутника 180

11.2. Площа трикутника 183

11.3. Площа паралелограма, ромба, трапеції 187

Контроль навчальних досягнень за матеріалом § 10 – § 11 207

РОЗДІЛ ІУ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ

§ 12. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ВІДНОШЕННЯ У ПРЯМОКУТНОМУ

ТРИКУТНИКУ 210

§ 13. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ.

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ 230

Контроль навчальних досягнень за матеріалом § 12 – § 13 238

ЗАДАЧІ ЗА КУРС ГЕОМЕТРІЇ 8 КЛАСУ 241

ДОДАТКИ 248

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 250
ВІДПОВІДІ
251

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь