Методичні рекомендації щодо вивчення всесвітньої історії у 7 класі.

Рекомендації щодо вивчення всесвітньої історії у 7 класі
Рекомендації щодо вивчення всесвітньої історії у 7 класі

Скачати

Всесвітня історія

До навчальної програми для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів із всесвітньої історії на 2015-2016 навчальний рік було внесено ряд змін, що  вимагають критичного підходу, певної трансформації матеріалу  порівняно з підручниками, виданими в  2007 році.

Навчальна програма для учнів 7 класу передбачає практичні заняття, яких не було в попередній програмі. Теоретичний матеріал до кожного з цих занять  наявний у підручниках, виданих у 2007 році, що дозволяє ознайомитися з ключовими датами, особистостями, причинами, наслідкам та перебігом подій, специфічними історичними явищами та термінами. Практичні заняття мають на меті сприяти розвиткові в учнях 7-х класів аналітичного мислення, мовних навичок, злагодженої колективної роботи, вміння працювати з ілюстраціями, історичними картками та документами. Радимо вчителям проводити ці заняття у формі широкої дискусії, роботи в парах, малих групах тощо. Доцільним є використання учнями та вчителями додаткових джерел інформації: художньої літератури, Інтернет-сайтів тощо.

Запитання та завдання, подані в кінці кожного параграфа підручників 2007 р., дозволяють здійснити перевірку та актуалізацію знань і виконати державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Також рекомендуємо вчителям під час проведення занять звернути уваги на українознавчий аспект матеріалу, недостатньо розкритий  у нині діючих підручниках.

Суттєвого перегляду вимагає зміст та порядок подачі теоретичного матеріалу в підручнику, що не завжди збігається з вимогами чинної програми. Наводимо відповідність тем:

Навчальна програма 2015-2016 н. р.

 

Підручники, видані в 2007 р.
Розділ І. Візантійська імперія. Арабський халіфат Розділ 3. Візантія. Арабський світ
Розділ ІІ.

–         Зв’язок людини і природи. Рух населення.

 

–         Три стани середньовічного суспільства

–         Християнізація Європи. Християнська церква раннього Середньовіччя.

–         Практичне заняття «Замок. Рицарські традиції. Життя селян»

Розділ 1.

–         §1 «Народження середньовічної Європи» та 2 «Людина та її довкілля».

–         §4 Суспільство і держава.

 

–         Розділ 2, §6. Католицька церква в V – XIII ст.

–         Розділ 1, §§ 2,  4 «Замок та його мешканці»; §4, пункти 3 «Світські феодали» та 4 «Трудівники-селяни».

Розділ ІІІ.

–         Походи вікінгів та їх завоювання

–         Хрестові походи

 

–         Середньовічні держави: від роздробленості до станово¬представницьких монархій.

 

 

 

–         Італійські торговельні республіки. Реконкіста. Утворення королівства Іспанія.

 

 

–         Розділ 4, §10 «Народи і країни Скандинавії»

–         Розділ 2, §7 «Вершина могутності і занепад папства»

–         Розділ 1, §4 «Суспільство і держава»; відомості про станово-представницькі органи окремих європейських держав містяться в окремих параграфах підручника відповідно до країни.

–         Розділ 4, §14 «Розмаїття Середземноморського світу».

Розділ IV.

–         Наукові і технічні досягнення.

 

 

–         Книгодрукування

 

–         Християнська церква в ХІ – ХV cт.

–         Практичне заняття:«Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента».

–         Архітектура і мистецтво.

 

 

–         Раннє Відродження й гуманізм.

 

–         Розділ 5, §15 «Знання і освіта»; Розділ 1, §3, пункт 1 «Успіхи техніки».

–         §16, пункт 3 «Диво книгодрукування».

–         Розділ 2, § 6-7

 

–         Розділ 5, §15, пункт 3-4

 

 

 

–         §15, пункт 1 «Біля витоків середньовічної культури» ; §16, пункти 1-2, 4.

–         §16, пункт 5.

Розділ V.

Практичне заняття: «Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій».

Розділ 6, §17, пункт 1 «Від Великої Моравії до чеського королівства»

 

Розділ 6, §20 «Турецька держава: через загарбання до імперії»

Розділ VI.

Османська імперія.

 

Зазначимо, що матеріали, розміщені в підручниках 2007 року видання,  є ширшими за обсягом та наповненістю, ніж того вимагає навчальна програма, що буде впроваджуватися в 2015-2016 навчальному році  (зокрема, тема повсякденного життя Західної Європи,  Північно-Східної Русі та Московської держави). Рекомендуємо здійснювати підготовку та перевірку знань учнів відповідно до вимог чинної програми. Наводимо теми, виклад яких відсутній у підручниках:

Повторення. Місце історії Стародавнього світу в історії людства. Рекомендуємо провести бесіду та обговорення матеріалу зі всесвітньої історії, вивченого в 6 класі;

  • Велике князівство Литовське. Тема детально вивчається в курсі історії України в 7 класі, потребує короткого розгляду в контексті європейської історії доби Середньовіччя.

Таким чином, з урахуванням вищевикладених рекомендацій підручники авторів  Подаляк Н. Г. та Ліхтея І.М. «Історія Середніх віків», що вийшли друком в 2007 році,  можуть  використовуватися вчителями та учнями 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році відповідно до вимог чинної навчальної програми.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь