Методичні рекомендації щодо вивчення фізики у 7 класі.

Вивчення фізики у 7 класі
Вивчення фізики у 7 класі

Скачати

Фізика

У 2015/2016 навчальному році навчання фізики в 7 класах можна здійснювати із урахування наявних у закладі підручників, що використовувались у попередні роки:

Є.В. Коршак, О.Г. Ляшенко, В.Ф. Савченко. Фізика: підручник для
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво “Перун”, 2000 р.;

Є.В. Коршак, О.Г. Ляшенко, В.Ф. Савченко. Фізика: підручник для
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 2-ге видання, перероблене та доповнене. Видавництво “Перун”, 2002 р.

Ці підручники практично повністю реалізують зміст нової навчальної програми з фізики, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 664 від 26.06.2012, з урахуванням змін, затверджених наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/ ).

У підручниках відсутні лише матеріали, які висвітлюють деякі питання розділу «Механічний рух» – це пояснення переміщення, рух по колу та коливальний рух, які можна вивчати, застосовуючи інші джерела інформації.

Навчання фізики в 7 класах також можна здійснювати, використовуючи чинні підручники для 7 і 8 класів:

Ф.Я. Божинова, М.М. Кирюхін,  О.О. Кирюхіна. Фізика: підручник для
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Ранок», 2007 р.;

В. Р. Єльченко, С. Г. Куликовський, О. Г. Ільченко.  Фізика, 7 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Довкілля К», 2007 р.;

Л. Е. Генденштейн. Фізика: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Гімназія», 2007 р.;

Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. Фізика: підручник для
7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Генеза»,
2007 р.;

Л. Е. Генденштейн. Фізика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Гімназія», 2008 р.;

В. Д. Сиротюк. Фізика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавничий дім «Освіта», 2008 р.;

Ф.Я. Божинова, М.М. Кирюхін,  О.О. Кирюхіна. Фізика: підручник для
8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Ранок», 2008 р.;

Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. Фізика: підручник для
8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Генеза», 2008 р.

Вивчаючи перший розділ «Фізика як природнича наука. Пізнання природи», рекомендуємо використовувати окремі матеріали зазначених підручників для 7 класу. Подальші розділи «Механічний рух», «Взаємодія тіл. Сила», «Механічна робота та енергія» можна вивчати за підручниками з фізики для 8 класу, не беручи до уваги деякі із параграфів (зокрема ті, що присвячені вивченню механічних коливань, властивостей звуку).

В електронному форматі ці підручники розміщено на сайті  http://4book.org/

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь