Розв’язання задач до підручника “Геометрія” О.В. Погорєлова (ГДЗ онлайн)

Online

 

На даній сторінці можна в онлайн режимі переглянути ГДЗ з геометрії, автор Погорєлов О.В.  для  10-11 класу.

 


 

ГДЗ Геометрія 10-11 клас Погорєлов
ГДЗ Геометрія 10-11 клас Погорєлов

ЗМІСТ

10 клас

§ 1 Аксіоми стереометрії та їх найпростіші наслідки (в нових виданнях параграф 15)
1. Аксіоми стереометрії 2. Існування площини, що проходить через дану пряму і дану точку 3.Пересеченіе прямої з площиною 4.Существованіе площині, що проходить через три дані точки 5.Замечаніе до аксіоми I 6.Разбіеніе простору площиною на два півпростору 9.Контрольние питання 10. Задачі.

§ 2 Паралельність прямих і площин (в нових виданнях параграф 16)
7. Паралельні прямі в просторі 8. Ознака паралельності прямих 13. 9. Ознака паралельності прямої і площини 14. 10. Ознака паралельності площин 15. 11. Існування площини, паралельної даній площині 16. 12. Властивості паралельних площин 17. 13. Зображення просторових фігур на площині 18. Контрольні питання 20. Задачі 20.

§ 3 Перпендикулярність прямих і площин (в нових виданнях параграф 17)
14. Перпендикулярність прямих у просторі 25. 15. Ознака перпендикулярності прямої і площини 26. 16. Побудова перпендикулярних прямої і площини 27. 17. Властивості перпендикулярних прямої і площини 28. 18. Перпендикуляр і похила 30. 19. Теорема про три перпендикуляри 31. 20. Ознака перпендикулярності площин 32. 21. Відстань між перехресними прямими 33. 22. Застосування ортогонального проектування в технічному кресленні 34. Контрольні питання 35. Задачі 35.

§ 4 Декартові координати і вектори у просторі (в нових виданнях параграф 18)
23. Введення декартових координат у просторі 42. 24. Відстань між точками 43. 25. Координати середини відрізка 44. 26. Перетворення симетрії в просторі 45. 27. Симетрія в природі і на практиці 46. 28. Рух у просторі 46. 29. Паралельний перенос в просторі 47. 30. Подоба просторових фігур 48. 31. Кут між перехресними прямими 49. 32. Кут між прямою і площиною 51. 33. Кут між площинами 52. 34. Площа ортогональної проекції багатокутника 53. 35. Вектори в просторі 54. 36. Дії над векторами в просторі 55. 37. Розкладання вектора за трьома некомпланарних векторах 56. 38. Рівняння площини 57. Контрольні питання 59. Задачі 60.

11 клас

§ 5 Многогранники (в нових виданнях параграф 20)
39. Двогранний кут 66. 40. Тригранний і багатогранний кути 67. 41. Многогранник 68. 42. Призма 69. 43. Зображення призми і побудова її перерізів 70. 44. Пряма призма 71. 45. Паралелепіпед 73.46. Прямокутний паралелепіпед 74. 47. Піраміда 76. 48. Побудова піраміди та її плоских перерізів 76. 49. Усічена піраміда 77. 50. Правильна піраміда 79. 51. Правильні багатогранники 80. Контрольні питання 81. Задачі 83.

§ 6. Тіла обертання (в нових виданнях параграф 21)
52. Циліндр 90. 53. Перетини циліндра площинами 91. 54. Вписана і описана призми 92. 55. Конус 93. 56. Перетини конуса площинами 94. 57. Вписана і описана піраміди 95. 58. Шар 96. 59. Перетин кулі площиною 96. 60. Симетрія кулі 97. 61. Касательная площину до кулі 98. 62. Перетин двох сфер 99. 63. Вписані і описані багатогранники 100. 64. Про поняття тіла і його поверхні в геометрії 101. Контрольні питання 102. Задачі 103.

§ 7. Обсяги багатогранників (у нових виданнях параграф 22)
65. Поняття обсягу 108. 66. Обсяг прямокутного паралелепіпеда 108. 67. Обсяг похилого паралелепіпеда 110. 68. Обсяг призми 111. 69. Рівновеликі тіла 113. 70. Обсяг піраміди 114. 71. Обсяг усіченої піраміди 115. 72. Обсяги подібних тіл 115. Контрольні питання 116. Задачі 117.

§ 8. Обсяги і поверхні тіл обертання (в нових виданнях параграф 23)
73. Обсяг циліндра 121. 74. Обсяг конуса 121. 75. Обсяг усіченого конуса 122. 76. Обсяг кулі 123. 77. Обсяг кульового сегмента і сектора 124. 78. Площа бічної поверхні циліндра 125. 79. Площа бічної поверхні конуса 126. 80. Площа сфери 127. Контрольні питання 128. Задачі 128.

§ 9. Вибрані питання планіметрії (в нових виданнях параграф 24)
81. Рішення трикутників 132. 82. Обчислення биссектрис і медиан трикутника 134. 83. Формула Герона та інші формули для площі трикутника 137. 84. Теорема Чеви 139. 85. Теорема Менелая 141. 86. Властивості і ознаки вписаних і описаних чотирикутників 143. 87. Кути в окружності 146. 88. Метричні співвідношення в окружності 148. 89. Про можливості розв’язання задач на побудову 149. 90. Геометричні місця точок у задачах на побудову 150. 91. Геометричні перетворення в задачах на побудову 151. 92. Еліпс, гіпербола , парабола 153. Контрольні питання 157. Задачі 158. Відповіді та вказівки до задач 163. Предметний покажчик 172.

 

 

Геометрія тільки на перший погляд здається занадто складним для розуміння предметом. Якщо уважно вникати в пояснення вчителів і не запускати виконання домашніх завдань, до кінця школи можна отримати цілком прийнятні знання з цього предмету.

Звертаємо вашу увагу, що на даній сторінці ви маєте можливість переглянути готові домашні завдання з ГДЗ  геометрії  О. В. Погорєлов за 10-11 клас. У цьому посібнику зібрано розгорнуті рішення геометричних задач, вивчення яких дозволить підготуватися до самостійних або контрольних робіт, перевірити правильність виконання домашніх завдань. ГДЗ онлайн – відмінна можливість отримати практичні навички та перевірити рівень своїх знань.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь