Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем, Дудзяний, ЛНУ ім. І. Франка

Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Дудзяний, Об'єктно-орієнтоване моделювання програмних систем
Дудзяний, Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2007

У посібнику розглянуто основи сучасної технології уніфікованого процесу аналізу та проектування програмних систем на базі мови UML (Unified Modeling Language). Детально висвітлено базові поняття UML, необхідні для побудови об’єктно-орієнтованих систем за допомогою спеціальної графічної нотації. Наведено рекомендації щодо побудови канонічних діаграм UML і розглянуто особливості розробки моделей за допомогою CASE-засобу Rational Rose 2003.
Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають сучасні інформаційні технології.

 

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА

ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МОДЕЛЮ-ВАННЯ

Класифікація програмних систем
Життєвий цикл програмних систем
Вступ у процес моделювання
Класи та об’єкти
Методологія об’єктно-орієнтованого моделювання
Запитання для самоперевірки

ОСНОВИ УНІФІКОВАНОЇ МОВИ МОДЕЛЮВАННЯ (UML)

Загальна характеристика UML
Архітектурний базис UML
Відношення
Діаграми UML
Правила і загальні механізми мови UML
Представлення моделі
Запитання для самоперевірки

ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СИСТЕМИ

Прецеденти використання системи
Діаграма прецедентів (Use Case Diagrams)
Організація прецедентів
Створення прецедентів Case-засобом Rational Rose
Специфікації прецедентів
Діаграми діяльності
Попередній архітектурний аналіз системи
Запитання для самоперевірки

МОДЕЛЮВАННЯ КЛАСІВ

Зображення класу
Асоціації між класами
Агрегація та композиція між класами
Узагальнення та залежності між класами
Розширення UML для моделей класів програмування і бізнесу
Моделювання класів у Rational Rose
Запитання для самоперевірки
МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПОВЕДІНКИ ОБ’ЄКТІВ

Загальні положення
Діаграми послідовностей
Діаграми кооперацій
Приклад побудови діаграм взаємодії у Rational Rose
Діаграми станів
Запитання для самоперевірки
ПРОЕКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ
Загальні положення
Діаграми компонентів
Діаграми розміщення
Запитання для самоперевірки
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь