Календарно – тематичне планування математика, алгебра, геометрія 2017/2018 н.р. за оновленими програмами

Скачати календарно – тематичне планування математика, алгебра, геометрія 2017/2018 н.р. за оновленими програмами можна у форматі (.docx, word) (посилання на скачування розміщене в кінці статті)

Перелік програм, відповідно до яких складено

календарно – тематичне планування

 

Предмет Клас Назва

навчальної програми,

автори

Видавництво, рік видання Документ, яким  затверджено програму
Математика, алгебра, геометрія 5-9 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)

 

Сайт МОН Наказ МОН від

07 червня 2017 року

№ 804

 

Перелік підручників, за якими вивчаються предмети

  • 5кл. Математика, Н.А. Тарасенкова, І.М.Богатирьова, ВД «Освіта», 2013;
  • 6 кл. Математика, О.С. Істер. — К. : Генеза, 2014;
  • 7 кл. Алгебра, Кравчук В.Р., Підручники і посібники, 2014;
  • 7 кл. Геометрія , О.С. Істер. — К. : Генеза, 2015;
  • 8 кл. Алгебра, О.С. Істер. — К. : Генеза, 2016;
  • 8 кл. Геометрія, А.П.Єршова, Ранок, 2016;
  • 9 кл. Алгебра, О.С. Істер, Генеза, 2017;
  • 9 кл. Геометрія

 

Розподіл годин

 

Клас Предмет Годин за програмою Годин за планом
всього І семестр ІІ семестр
5 Математика 140 140 64 76
6 Математика 140 140 64 76
7 Алгебра 70 70 32 38
7 Геометрія 70 70 32 38
8 Алгебра 70 70 32 38
8 Геометрія 70 70 32 38
9 Алгебра 70 70 32 38
9 Геометрія 70 70 32 38

 

Кількість контрольних робіт

 

Клас Кількість годин на тиждень Кількість контрольних робіт
5 клас (математика) 4 10
6 клас (математика) 4 10
7 клас (алгебра) 2 7
7 клас (геометрія) 2 7
8 клас (алгебра) 2 6
8 клас (геометрія) 2 6
9 клас (алгебра) 2 7
9 клас (геометрія) 2 7

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА, 5 клас

Орієнтовне поурочне планування (140 годин, 4 години на тиждень)

 

№ уроку Тема уроку Дата Примітка
І. СЕМЕСТР

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ(64 год)

1 Повторення вивченого в початковій школі
2 Повторення вивченого в початковій школі . Діагностична контрольна робота
3 Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
4 Натуральні числа. Число нуль . Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
5 Порівняння натуральних чисел
6 Натуральні числа та їх порівняння. Самостійна робота
7 Додавання натуральних чисел. Переставна та сполучна властивості додавання
8 Додавання натуральних чисел. Переставна та сполучна властивості додавання
9 Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання
10 Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання
11 Додавання та віднімання натуральних чисел. Самостійна робота
12 Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи
13 Контрольна робота № 1 «Додавання і віднімання натуральних чисел»
14  Множення натуральних чисел
15 Множення натуральних чисел
16 Переставна та сполучна властивості множення
17 Розподільна властивість множення
18 Множення. Властивості множення.  Самостійна робота
19 Ділення натуральних чисел
20 Ділення натуральних чисел
21 Ділення з остачею
22 Ділення з остачею
23 Степінь натурального числа. Квадрат і куб  натурального числа
24 Піднесення до степеня і ділення натуральних чисел. Самостійна робота
25 Систематизація знань та підготовка до тематичної контрольної роботи
26 Контрольна робота № 2  «Множення і ділення натуральних чисел»
27 Числові вирази. Буквені вирази та формули
28 Порядок виконання дій у виразах.
29 Порядок виконання дій у виразах.
30 Рівняння
31 Рівняння. Самостійна робота
32 Типи задач та способи їх розв’язання
33 Розв’язування текстових задач  за допомогою рівнянь
34 Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
35 Розв’язування задач. Самостійна робота
36 Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи
37 Контрольна робота № 3  «Числові та буквені вирази. Рівняння»
38  Відрізок та його довжина
39 Вимірювання довжин відрізків. Самостійна робота
40 Промінь, пряма, площина
41 Промінь, пряма, площина
42 Координатний промінь. Шкала
43 Координатний промінь. Шкала. Самостійна робота
44 Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи
45 Контрольна робота  № 4  «Відрізок. Промінь. Пряма»
46 Кут та його градусна міра.
47 Кут та його градусна міра
48 Види кутів.
49 Види кутів.
50 Трикутник та його периметр.
51 Види трикутників  за кутами.
52 Прямокутник. Квадрат
53 Трикутник. Прямокутник, квадрат.  Самостійна робота
54 Прямокутник. Квадрат.
55 Площа прямокутника і квадрата
56 Площа прямокутника і квадрата
57 Периметр прямокутника і квадрата.
58 Прямокутний паралелепіпед. Куб.
59 Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба
60 Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Самостійна робота
61 Піраміда.
62 Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи
63 Контрольна робота № 5  «Геометричні  фігури і величини»
64  Узагальнення та систематизація знань. Підведення  підсумків першого семестру
Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА(64 год)
65 Що таке звичайний дріб. Звичайні дроби.
66 Правильні та неправильні дроби.
67 Правильні та неправильні дроби.
68 Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.
69 Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.
70 Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.
71 Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.
72 Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Самостійна робота
73 Мішані числа
74 Знаходження дробу від числа.
75 Знаходження дробу від числа.
76 Знаходження числа за його дробом.
77 Знаходження числа за його дробом.
78 Контрольна робота №6 «Звичайні дроби»
79 Додавання звичайних дробів з однаковими знаменниками
80 Додавання звичайних дробів з однаковими знаменниками
81 Віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками
82 Віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками
83 Доповнення правильної дроби до одиниці
84 Віднімання дробу від  натурального числа.
85 Віднімання дробу від  натурального числа
86 Віднімання дробу від  натурального числа.  Самостійна робота
87 Додавання мішаних чисел
88 Додавання мішаних чисел
89 Віднімання мішаних чисел
90 Віднімання мішаних чисел.  Самостійна робота
91 Розв’язування задач
92 Контрольна робота №7 «Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками»
93  Десятковий дріб. Запис десяткових дробів..
94 Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.
95 Порівняння десяткових дробів.
96 Порівняння десяткових дробів.
97 Додавання десяткових дробів
98 Додавання десяткових дробів
99 Віднімання десяткових дробів.
100 Віднімання десяткових дробів .Самостійна робота
101 Множення десяткових дробів
102 Множення десяткових дробів
103 Множення десяткових дробів
104 Ділення десяткових дробів
105 Ділення десяткових дробів
106 Ділення десяткових дробів
107 Ділення десяткових дробів Самостійна робота 
108 Округлення десяткових дробів
109 Округлення десяткових дробів
110 Контрольна робота №8 «Десяткові дроби та дії над ними»
111  Поняття про відсотки
112 Знаходження відсотків від числа
113 Знаходження відсотків від числа
114 Знаходження відсотків від числа
115 Знаходження відсотків від числа
116 Знаходження числа за його відсотками
117 Знаходження числа за його відсотками
118 Знаходження числа за його відсотками
119 Знаходження відсотків від числа і числа за його відсотками. Самостійна робота
120 Розв’язування задач на відсотки
121 Розв’язування задач на відсотки
122 Середнє арифметичне
123 Середнє арифметичне
124 Середнє значення величини
125 Середнє значення величини
126 Середнє значення величини .Самостійна робота
127 Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання
128 Контрольна робота №9 «Відсотки. Середнє арифметичне»
ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
129   Дії першого ступеня з натуральними числами
130 Дії другого ступеня з  натуральними числами
131 Геометричні фігури і величини
132 Звичайні дроби
133 Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками
134 Десяткові дроби та дії над ними
135 Десяткові дроби та дії над ними
136 Відсотки, середнє арифметичне
137 Підсумкова контрольна робота №10
138 Аналіз результатів підсумкової  контрольної роботи
139 Розв’язування цікавих задач з вивчених тем.
140 Підведення підсумків за рік.

 

МАТЕМАТИКА, 6 клас.

Орієнтовне поурочне планування (140 годин, 4 години на тиждень)

 

№ уроку Тема уроку Дата проведення Примітка
Тема І . ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ  ЧИСЕЛ   (10 год)
1 Дільники  і кратні натурального числа. Прості числа.
2 Дільники та кратні натурального числа. Прості числа.
3 Ознаки подільності  на 2, 5 та 10
4 Ознаки подільності на 3  та 9
5 Прості й складені числа.
6 Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа
7 Найбільший спільний дільник. Самостійна робота
8 Найменше спільне кратне
9 Найменше спільне кратне
10 Контрольна робота №1 «Подільність натуральних чисел»
Тема ІІ.ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (30год)

Тема №1 Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів

11  Основна властивість дробу
12 Скорочення звичайних дробів
13 Скорочення звичайних дробів
14 Найменший спільний знаменник (НСЗ) кількох дробів
15 Зведення звичайних дробів до спільного знаменника
16 Порівняння звичайних  дробів
17 Порівняння звичайних  дробів. Самостійна робота
18 Додавання дробів з різними знаменниками
19 Додавання дробів з різними знаменниками
20 Віднімання дробів з різними знаменниками.
21 Віднімання дробів з різними знаменниками
22 Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів.. Самостійна робота
23 Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів.
24 Контрольна робота №2 «Звичайні дроби»
Тема №2 Множення і ділення звичайних дробів
25 Множення звичайних дробів
26 Множення звичайних дробів
27 Множення звичайних дробів.
28 Знаходження дробу від числа
29 Знаходження дробу від числа . Задачі на множення дробів.
30 Задачі на множення дробів. Самостійна робота
31 Взаємно обернені числа та їх властивості.
32 Ділення звичайних дробів
33 Ділення звичайних дробів .
34 Знаходження числа за  його дробом
35 Знаходження числа за його дробом . Самостійна робота
36 Перетворення звичайних дробів у десяткові
37 Нескінченні періодичні десяткові дроби
38 Десяткові наближення звичайного дробу
39 Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи
40  Контрольна робота №3 «Множення і ділення звичайних дробів»
Тема ІІІ . ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ. (24од)

Тема №1 Відношення. Масштаб

41  Відношення та його властивості.
42 Пропорція та її  властивості
 43 Розв’язування рівнянь на основні властивості пропорції
44 Пряма та обернена пропорційні залежності
45 Пряма та обернена пропорційні залежності
46 Пряма та обернена пропорційні залежності.  Самостійна робота
47 Поділ числа в поданому відношенні .
48 Масштаб
49 Відсоткове відношення двох чисел.  Відсоткові розрахунки
50 Відсоткове відношення двох чисел.  Відсоткові розрахунки
51 Розв’язування текстових задач на суміші, сплави, відсотковий вміст
52 Контрольна робота №4 «Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки»
Тема №2 Коло. Круг. Діаграми
53  Коло. Довжина кола. Число
54 Коло. Довжина кола. Число
55 Круг. Площа круга
56 Круг. Площа круга.
57 Круг.  Площа круга.
58 Круговий сектор.
59 Круговий сектор.  Самостійна робота
60 Стовпчасті і кругові діаграми
61 Стовпчасті і кругові діаграми
62 Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи
63 Контрольна робота №5 « Коло. Круг. Діаграми»
64 Аналіз контрольної роботи . Узагальнення та систематизація знань. Підведення  підсумків першого семестру
Тема ІV. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ         (64 год)

Тема №1 Раціональні числа. Координатна пряма

65 Додатні та від’ємні числа. Число 0.
66 Координатна пряма.
67 Координатна пряма
68 Протилежні числа
69 Модуль  числа
70 Модуль числа. Самостійна робота
71 Цілі числа. Раціональні числа
72 Порівняння раціональних чисел .
73 Порівняння раціональних чисел .
74 Контрольна робота №6 «Раціональні числа. Координатна пряма»
Тема №2 Додавання і віднімання раціональних чисел
75  Додавання від’ємних чисел
76 Додавання від’ємних чисел
77 Додавання чисел з різними знаками
78 Додавання чисел з різними знаками
79 Додавання чисел з різними знаками. Самостійна робота
80 Властивості додавання раціональних чисел
81 Властивості додавання раціональних чисел
82 Віднімання раціональних чисел
83 Віднімання раціональних чисел
84 Віднімання раціональних чисел
85 Віднімання раціональних чисел. Самостійна робота
86 Віднімання раціональних чисел
87 Контрольна робота №7 « Додавання та віднімання раціональних чисел»
Тема №3 Множення і ділення раціональних чисел
88 Множення раціональних чисел
89 Множення раціональних чисел
90 Множення раціональних чисел
91 Переставна і сполучна властивості множення.   Коефіцієнт буквеного виразу.
92 Переставна і сполучна властивості множення  раціональних чисел.
93 Розподільна властивість множення.
94 Контрольна робота №8 «Множення раціональних чисел»
95 Ділення раціональних чисел
96 Ділення раціональних чисел
97 Ділення раціональних чисел
98 Ділення раціональних чисел. Самостійна робота
99 Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи
100 Контрольна робота №9 «Ділення раціональних чисел»

 

Тема №4 Рівняння. Розв’язування рівнянь
101  Подібні доданки та їх зведення
102 Подібні доданки та їх зведення
103 Подібні доданки та їх зведення
104 Подібні доданки та їх зведення
105 Розкриття дужок
106 Розкриття дужок
107 Розкриття дужок
108 Розкриття дужок. Самостійна робота
109 Рівняння. Основні властивості рівняння
110 Рівняння. Основні властивості рівняння
111 Рівняння. Основні властивості рівняння
112 Рівняння. Основні властивості рівняння
113 Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
114 Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
115 Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота
116 Розв’язування задач та рівнянь, підготовка до тематичної роботи
117 Контрольна робота №10  «Вирази і рівняння»

 

Тема №5 Перпендикулярні і паралельні прямі
118  Перпендикулярні прямі. Властивості  перпендикулярних прямих.
119 Перпендикулярні прямі, їх побудова
120 Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих.
121 Паралельні прямі. Побудова паралельних прямих.
122 Координатна площина
123 Координатна площина
124 Координатна площина. Самостійна робота
125 Приклади графіків залежності між величинами.
126 Приклади графіків залежності між величинами.
127 Приклади графіків залежності між величинами.
128 Контрольна робота №11«Координатна площина. Графіки залежності між величинами.»
Повторення і систематизація навчального матеріалу  ( 12 год)
129  Подільність чисел
130 Звичайні дроби
131 Відношення і пропорції. Коло. Круг
132 Раціональні числа. Координатна пряма . Додатні і від’ємні числа
133 Арифметичні дії з раціональними числами
134 Подібні доданки та їх зведення
135 Розкриття дужок
136 Рівняння. Основні властивості рівнянь
137 Координатна площина. Графіки залежності величин
138 Підсумкова контрольна робота №12
139 Аналіз підсумкової контрольної роботи
140 Підведення  підсумків за рік

 

АЛГЕБРА, 7 клас.

Орієнтовне поурочне планування (70 годин, 2 години на тиждень)

 

Тема уроку Дата Примітка
Тема 1. Цілі вирази (32 год)  
Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази.
Тотожність. Тотожні перетворення виразу.
Степінь з натуральним показником
Властивості степеня з натуральним показником.
Одночлен. Стандартний вигляд одночлена
Піднесення одночлена до степеня. Множення одночленів. Самостійна робота
Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення.
Степінь многочлена. Додавання і віднімання многочленів.
Додавання і віднімання многочленів.
Контрольна робота № 1 «Одночлени»
  Множення одночлена на многочлен
Множення многочлена на многочлен.
Розкладання многочлена на множники. Винесення спільного множника за дужки
Розкладання многочлена на множники. Винесення спільного множника за дужки.  Самостійна робота
Розкладання многочлена на множники. Метод групування.
Розкладання многочлена на множники. Метод групування.
Контрольна робота № 2 «Многочлени»

 

 Добуток різниці та суми двох виразів
Добуток різниці та суми двох виразів
 Різниця квадратів двох виразів
 Різниця квадратів двох виразів.
Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів
Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів.  Самостійна робота
Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів.
Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів
Контрольна робота № 3 «Формули скороченого множення»
 Сума й різниця кубів двох виразів
Сума й різниця кубів двох виразів
Використання різних способів розкладання многочлена на множники
Використання різних способів розкладання многочлена на множники. Самостійна робота
Контрольна робота № 4 «Розкладання многочленів на множники»
 Узагальнення та систематизація знань. Підведення  підсумків першого семестру
Тема ІІ. Функції (10 год)  
   Залежність між величинами як математична модель реальних процесів.
Функція. Область визначення та область значень функції.
Функція. Область визначення та область значень функції.
Способи задання функції
Способи задання функції
Графік функції
Графік функції. Самостійна робота
Лінійна функція, її графік та властивості
Лінійна функція, її графік та властивості
Контрольна робота № 5 « Функції»
 

Тема ІІІ. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ (18 год)

 
43. Лінійне рівняння з однією змінною
44 Основні властивості  рівнянь
45 Розв’язування рівнянь із застосуванням основних властивостей рівнянь
46 Розв’язування рівнянь із застосуванням основних властивостей рівнянь
47 Розв’язування задач за допомогою рівнянь
48 Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота
49 Рівняння з двома змінними
50 Лінійне рівняння з двома змінними та його графік
51 Системи  рівнянь з двома змінними
52 Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом.
53 Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом. Самостійна робота
54 Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.
55 Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки
56 Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання
57 Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання. Самостійна робота
58 Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач.
59 Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
60 Контрольна робота № 6 « Лінійні рівняння та їх системи»

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу (10 год)
61 Одночлени
62 Многочлени
63 Формули скороченого множення
64 Формули скороченого множення
65 Функція
66 Лінійні рівняння та їх системи
67 Лінійні рівняння та їх системи
68 Підсумкова контрольна робота №7
69 Аналіз підсумкової контрольної роботи
70 Підбиття підсумків за рік

 

 

ГЕОМЕТРІЯ, 7 клас.

Орієнтовне поурочне планування (70 годин, 2 години на тиждень )

 

 

Тема уроку

Дата

проведення

 
Тема 1. Елементарні геометричні фігури та їх властивості (8 год)
1 Геометричні фігури. Точка і пряма. Властивості точок і прямих
2 Промінь.
3 Відрізок. Рівні відрізки. Середина відрізка
4 Вимірювання  та відкладання відрізків
5 Відстань між двома точками. Самостійна робота
6 Кут. Рівні кути. Бісектриса кута
7 Вимірювання  та відкладання кутів
8 Контрольна робота №1 «Елементарні геометричні фігури та їх властивості».
Тема 2. Взаємне розміщення прямих на площині (13 год)
9  Аксіоми, теореми, означення Суміжні  кути, їх властивості.    
10 Суміжні  кути, їх властивості.
11 Вертикальні кути, їх властивості.
12 Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються
13 Контрольна робота №2 «Суміжні та вертикальні кути»     
14 Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої. Самостійна робота
15 Паралельні прямі
16 Кути, утворені при перетині двох паралельних прямих січною. Ознаки паралельності прямих
17 Кути, утворені при перетині двох паралельних прямих січною. Ознаки паралельності прямих
18 Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною
19 Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною. Самостійна робота
20 Систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи    
21 Контрольна робота № 3 «Паралельні та перпендикулярні прямі»
Тема 3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників (27год)  
22  Трикутник і його елементи
23 Рівність геометричних фігур
24 Перша та друга ознаки рівності трикутників
25 Перша та друга ознаки рівності трикутників.
26 Перша та друга ознаки рівності трикутників.
27 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота
28 Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки.
29 Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки.
30 Медіана, бісектриса і висота трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника
31 Медіана, бісектриса і висота трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника
32 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота
33 Третя ознака рівності трикутників    
34 Третя ознака рівності трикутників.    
35 Систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
36 Контрольна робота № 4 «Ознаки рівності трикутників»
37  Сума кутів трикутника
38 Сума кутів трикутника
39 Зовнішній кут трикутника та його властивості
40 Зовнішній кут трикутника та його властивості
41 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота
42 Прямокутні трикутники. Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників
43 Прямокутні трикутники. Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників
44 Розв’язування задач і вправ
45 Нерівність трикутника
46 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота
47 Систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
48 Контрольна робота № 5 «Властивості кутів трикутника»
Тема 4. Коло і круг (12 год)  
49  Коло. Круг
50 Дотична до кола, її властивості
51 Основні задачі на побудову: побудова трикутника за трьома сторонами    
52 Основні задачі на побудову: побудова кута, що дорівнює даному    
53 Основні задачі на побудову: побудова бісектриси даного кута    
54 Основні задачі на побудову: поділ даного відрізка навпіл    
55 Основні задачі на побудову: побудова прямої, перпендикулярної до даної. Самостійна робота    
56 Коло, вписане в трикутник
57 Коло, вписане в трикутник    
58 Коло, описане навколо трикутника.
59 Коло, описане навколо трикутника. Самостійна робота    
60 Тематична контрольна робота № 6 « Коло. Круг»    
Повторення і систематизація навчального матеріалу  (10 год)
61  Геометричні фігури та їх властивості.
62 Паралельні та перпендикулярні прямі.  Суміжні  та вертикальні кути.
63 Ознаки рівності трикутників.
64 Рівнобедрений трикутник. Висота, бісектриса і медіана трикутника
65 Сума кутів трикутника. Види трикутників                  
66 Прямокутний трикутник. Нерівність трикутника.
67 Коло. Круг.
68 Підсумкова контрольна робота№7    
69 Аналіз  підсумкової контрольної роботи.    
70 Підбиття підсумків за рік    

 

 

Алгебра, 8 клас.

Орієнтовне поурочне планування (70 годин, 2 години на тиждень)

 

Тема уроку Дата
Тема №1. Раціональні вирази (32 години)  
Означення  степеня з цілим  показником
2. Властивості  степеня з цілим  показником
Стандартний вигляд числа
Стандартний вигляд числа. Самостійна робота
Раціональні вирази . Раціональні дроби
Допустимі значення змінних
Основні властивості раціонального  дробу.
Основні властивості раціонального  дробу.
Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Самостійна робота
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.
Систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
Контрольна робота №1 «Додавання і віднімання дробів»
 Множення  раціональних дробів.
Множення  раціональних дробів
 Піднесення дробу до степеня
Ділення дробів
Ділення дробів.  Самостійна робота
Тотожні перетворення раціональних виразів
Тотожні перетворення раціональних виразів
Рівносильні рівняння .Раціональні рівняння
Розв’язування раціональних рівнянь.
Розв’язування раціональних рівнянь. Самостійна робота
Розв’язування   типових задач
Контрольна робота № 2 « Множення та ділення  дробів»

 

Функція  її властивості і графік
Функція   її властивості і графік. Самостійна робота
Степінь з цілим від’ємним показником.
Властивості степеня з цілим від’ємним показником
 Контрольна робота № 3 «Функція y=  , властивості і графік»
 

Тема №2  Квадратні корені. Дійсні числа. (13 годин)

 

Функція ,  її графік і властивості
34. Функція ,  її графік і властивості
35. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.
36. Числові множини . Раціональні числа.
37. Ірраціональні числа. Дійсні числа.
38. Властивості арифметичного квадратного кореня
39. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня
40. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня
41. Добуток і частка квадратних коренів.
42. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Самостійна робота
43. Функція y= , її графік і властивості.
44. Функція y= , її графік і властивості.  
45. Контрольна робота №4. Квадратні корені. Дійсні числа
Тема №3 Квадратні рівняння (19 годин)  
46. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння.
47. Розв’язування неповних квадратних рівнянь
48. Формула коренів квадратного рівняння
49. Розв’язування квадратних рівнянь
50. Розв’язування квадратних рівнянь  Самостійна робота
51. Теорема Вієта та теорема, обернена до теореми Вієта
52. Теорема Вієта та теорема, обернена до теореми Вієта
53. Контрольна робота №5  « Формула коренів квадратного рівняння»
54.  Квадратний тричлен та його корені.  
55. Розкладання квадратного тричлена на множники  
56. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.
Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.
Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних .
Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Самостійна робота
Квадратне  рівняння як математична модель прикладної  задачі
Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь
Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь, які зводяться до квадратних.
Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь, які зводяться до квадратних
Контрольна робота №6 «Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних»
Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 годин)  
Тотожні перетворення раціональних виразів
Властивості та графіки функцій , ,
Степінь з цілим показником. Квадратні корені.  Квадратні рівняння
68. Підсумкова контрольна робота №7
Аналіз контрольної роботи
70. Підведення підсумків за рік

 

 

ГЕОМЕТРІЯ, 8 клас.

Орієнтовне поурочне планування (70 годин, 2 години на тиждень)

 

Тема уроку Дата Примітка
Тема №1 Чотирикутники  (22 години)
1. Чотирикутники, його елементи. Опуклі чотирикутники.
2. Сума кутів чотирикутника.
3. Паралелограм, його властивості
4. Ознаки паралелограма
5. Прямокутник та його властивості
6. Розв’язування задач. Самостійна робота
7. Ромб, квадрат та їх властивості
8. Розв’язування задач
9. Трапеція та її властивості
10. Розв’язування задач. Самостійна робота
11. Узагальнення та систематизація знань,  підготовка до контрольної роботи
12. Контрольна робота №1 «Чотирикутники та їх властивості»
13.  Вписані та центральні кути
14. Розв’язування задач
15. Вписані та описані чотирикутники
16. Розв’язування задач. Самостійна робота
17. Теорема Фалеса.
18. Середня лінія трикутника та її властивості
19. Розв’язування задач
20. Середня лінія трапеції та її властивості
21. Розв’язування типових задач
22. Контрольна робота №2. «Теорема Фалеса»  
Тема№2 Подібність трикутників (10 годин)
23. Узагальнена теорема Фалеса.
24. Подібні трикутники.  Перша ознака подібності трикутників.
25. Друга ознака подібності трикутників.
26. Третя ознака подібності трикутників.
27. Розв’язування задач.
28. Застосування подібності трикутників. Властивість медіани та бісектриси трикутника
29. Розв’язування задач.  Самостійна робота
30. Подібність прямокутних трикутників
31. Узагальнення та систематизація знань,  підготовка до контрольної роботи
32. Контрольна робота №3 «Подібність трикутників»
Тема№3 Розв’язування прямокутних трикутників (14 годин)
33.  Теорема Піфагора
34. Розв’язування задач.
35. Перпендикуляр і похила, їх властивості
36. Розв’язування задач
37. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника
38. Значення тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60°
39. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
40. Розв’язування задач.  Самостійна робота
41. Розв’язування прямокутних трикутників
42. Розв’язування прямокутних трикутників
43. Розв’язування прямокутних трикутників
44. Розв’язування  типових задач. Самостійна робота
45. Узагальнення та систематизація знань,  підготовка до контрольної роботи
46. Контрольна робота №4 «Розв’язування прямокутних трикутників»  
Тема №4 Многокутники. Площі многокутників. (14 годин)
47.  Многокутник та його елементи . Опуклі та неопуклі многокутники.    
48. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола    
49. Сума кутів опуклого многокутника    
50. Поняття площі. Основні властивості площ.    
51. Площа прямокутника    
52. Площа паралелограма    
53. Розв’язування задач. Самостійна робота    
54. Площа трикутника    
55. Розв’язування задач    
56. Площа  ромба , трапеції    
57. Площа ромба , трапеції.    
58. Розв’язування задач. Самостійна робота    
59. Розв’язування задач на обчислення площ многокутників    
60. Контрольна робота №5 «Многокутники . Площі многокутників»    
Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 10 годин)
61. Чотирикутники та їх властивості
62. Теорема Фалеса.    
63. Подібні трикутники    
64. Теорема Піфагора
65. Розв’язування прямокутних трикутників
66. Многокутники та їх площі
67. Многокутники та їх площі
68. Підсумкова контрольна робота №6
69. Аналіз підсумкової контрольної роботи  
70. Підведення  підсумків за рік    

 

 

 

АЛГЕБРА, 9 клас.

Орієнтовне поурочне планування (70 годин. I семестр — 32 години, 2 го

дини на тиждень, II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень

 

Тема уроку Дата
1. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Тема №1. Нерівності (16 годин)
Числові нерівності. Доведення числових нерівностей
Основні властивості числових нерівностей
Основні властивості числових нерівностей
Додавання та множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу
Додавання та множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу
Додавання та множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу . Самостійна робота
Нерівності з однією змінною. Числові проміжки
9. Нерівності з однією змінною. Числові проміжки
10. Лінійні нерівності з однією змінною Рівносильні нерівності
Лінійні нерівності з однією змінною Рівносильні нерівності
Об’єднання та переріз множин.
13. Системи лінійних нерівностей з однією змінною
Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною.
Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною. Самостійна робота
Узагальнення та систематизація знань,  підготовка до контрольної роботи
Контрольна робота №1.  Системи лінійних нерівностей з однією змінною.
Тема №2. Квадратична функція (20 годин)
 Функція. Властивості функції
Область визначення та область значень функції. Графік функції
Нулі функції. Проміжки знакосталості. Зростання і спадання  функції
Нулі функції. Проміжки знакосталості. Зростання і спадання  функції, найбільше та найменше значення функції.
Найпростіші перетворення графіків функцій.
Найпростіші перетворення графіків функцій,
Розв’язування вправ.  Самостійна робота
Квадратична функція ( її графік та властивості
Квадратична функція  її графік та властивості.
Контрольна робота №2 з теми «Функції. Властивості функції»
Квадратна нерівність Розв’язування квадратних нерівностей
Розв’язування  квадратних нерівностей .
Системи двох рівнянь із двома змінними
Системи двох рівнянь із двома змінними
Системи двох рівнянь із двома змінними . Самостійна робота
Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі
Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь.
Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь. Самостійна робота
Узагальнення та систематизація знань,  підготовка до контрольної роботи
Контрольна робота №3. «Системи рівнянь з двома змін­ними»
 

Тема №3 . ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ ( 13 год)

 

 
 Числові послідовності. Способи задання послідовностей
Арифметична прогресія, її властивості.
40. Формула n-го члена арифметичної прогресії.
41. Сума перших n членів арифметичної прогресії.
42. Сума перших n членів арифметичної прогресії.   Самостійна робота
43. Контрольна робота №4 «Арифметична прогресія»
44. Геометрична прогресія, її властивості
45. Формула n-го члена геометричної прогресії
46. Формула n-го члена геометричної прогресії
47. Сума перших n членів геометричної прогресії.
48.  Сума перших n членів геометричної прогресії. Самостійна робота
49. Розв’язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту.
50. Контрольна робота №5 « Геометрична прогресія»
Тема №4. Основи комбінаторики,  теорії ймовірності та статистики ( 9 год)
  Комбінаторика, її мета і задачі.
Комбінаторні правила суми і добутку
Поняття про теорію ймовірності.
Випадкова подія.  Частота та ймовірність випадкової події.  
Початкові відомості про статистику.
Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробка
Способи подання даних та їх обробки
Розв’язування задач і вправ.
59. Контрольна робота №6«Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики»
Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 11 годин)
 Формули скороченого множення та їх застосування.
Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв’язування раціональних рівнянь.
Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних.
Функції. Властивості та графіки функцій  
Нерівності. Розв’язування лінійних нерівностей та їх систем. Розв’язування квадратних нерівностей.
Розв’язування систем лінійних рівнянь та рівнянь другого степеня з двома змінними.
Числові послідовності
Числові послідовності
Підсумкова контрольна робота №7
Аналіз підсумкової контрольної роботи
Підведення підсумків за рік

 

 

ГЕОМЕТРІЯ, 9 клас.

Орієнтовне поурочне планування (70 годин, 2 години на тиждень)

 

Тема уроку Дата Примітка
Тема №1 Координати на площині  (12 годин)
Синус, косинус, тангенс кутів від 00 до 1800
Тригонометричні тотожності  sin (180° – α) = sin α;                                  cos (180° – α) = – cos α.
Розв’язування вправ
Контрольна робота №1 «Тригонометричні тотожності»
Прямокутна система координат на площині
Координати середини відрізка
Відстань між двома точками із заданими координатами
Відстань між двома точками із заданими координатами. Самостійна робота
Рівняння фігури. Рівняння кола
Рівняння кола
Рівняння прямої
Контрольна робота № 2«Координати на площині»
Тема №2 Вектори  на площині ( 13 год)
 Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів.
Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів.
Координати вектора
Додавання і віднімання векторів  
Додавання і віднімання векторів
Побудова вектора, що дорівнює сумі (різниці) векторів
Множення вектора на число
Множення вектора на число. Самостійна робота
Колінеарні вектори
Скалярний добуток векторів
Скалярний добуток векторів
Узагальнення та систематизація знань,  підготовка до контрольної роботи
Контрольна робота №3 «Вектори на площині»  
     
Тема №3 Розв’язування трикутників (12годин)
 Теорема косинусів
Наслідки з теореми косинусів
Розв’язування задач.
Теорема синусів
Зв’язок між пропорційними відношеннями теореми синусів і діаметром описаного кола
Застосування розв’язування трикутників у задачах
Розв’язування задач. Самостійна робота
Формули для знаходження площі трикутника
Формула Герона. Формули радіусів вписаного й описаного кіл трикутника
Розв’язування задач.
Узагальнення та систематизація знань,  підготовка до контрольної роботи
Контрольна робота №4 « Розв’язування трикутників»
Тема №4 Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга  (11годин)
Правильний многокутник, його види та властивості.
Правильний многокутник, його види та властивості.
Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.
Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.
Розв’язування задач.
Довжина кола. Довжина дуги кола.
Довжина кола. Довжина дуги кола
Площа круга та його частин  
Площа круга та його частин
Контрольна робота №5 «Правильні многокутники»
Тема №5  Геометричні переміщення   (7 годин)
 Переміщення (рух) та його властивості.
Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої.
Розв’язування задач
Поворот. Паралельне перенесення.
Розв’язування задач.
Рівність фігур.
Контрольна робота №6  «Геометричні перетворення»
Повторення і систематизація навчального матеріалу  (16 годин)
  Чотирикутники. Властивості і площі чотирикутників
Трикутники. Види трикутників. Площа трикутника
Подібність трикутників та її застосування
Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора.
Розв’язування прямокутних трикутників
Теореми косинусів і синусів.  
Розв’язування трикутників
Правильні многокутники
Розв’язування задач на знаходження невідомих елементів  реальних об’єктів
Розв’язування задач на знаходження площ  реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками.
Декартові координати на площині
Вектори на площині
Геометричні переміщення
Підсумкова контрольна робота №7  
Аналіз підсумкової контрольної роботи  
Підведення  підсумків за рік  

 

Скачати календарно – тематичне планування математика, алгебра, геометрія 2017/2018 н.р. за оновленими програмами (.docx): джерело 1

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь