ДПА 2019. Відповіді до збірника завдань з математики, 4 клас, Пархоменко

Відповіді ДПА 2019 4 клас з математики. Пархоменко Н.Є. Генеза. 

Оновлено: додано відповіді ДПА 2020. Відповіді з ДПА математика 4 клас, Пархоменко, Генеза

Відповіді до збірника завдань для підсумкових контрольних робіт з математики для 4 кл. закл. заг. серед. освіти Н. Є. Пархоменко. – Київ : Генеза, 2018.

Пропоновані контрольні роботи призначено для підготовки до підсумкової перевірки навчальних досягнень учні в 4 класу з математики.
У посібнику вміщено відповіді до 12 контрольних робіт, у двох рівноцінних варіантах кожна.

Переглянути відповіді ДПА 2019 з математики, 4 клас онлайн (дочекайтесь повної загрузки сторінки …)

Відповіді до збірника завдань з математики, 4 клас, Пархоменко
Відповіді до збірника завдань з математики, 4 клас, Пархоменко

У посібнику подано орієнтовні підсумкові контрольні роботи для перевірки рівня сформованості в четвертокласників предметної математичної
компетентності відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу: числа, дії із числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; просторові відношення, геометричні фігури; задачі; робота з даними. Зміст завдань відповідає оновленій у 2016 році навчальній програмі з математики для 4 класу та Орієнтовним вимогам до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затвердженим наказом МОН України від 19.08.2016 р. No 1009. Практична зорієнтованість завдань дозволить  визначити здатність дитини застосовувати вивчений матеріал у життєвих ситуаціях. Контрольні роботи структуровано відповідно до комбінацій , запропонованих в Орієнтовних· · вимогах до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Кожна робота охоплює всі змістові лінії навчальної програми та представлена у двох рівноцінних варіантах, які містять завдання різних рівнів складності. Відповідно до Орієнтовних вимог тестові контрольні роботи 1-7 оцінюють таким чином: правильне виконання кожного тестового завдання закритого типу оцінюється 1 балом; завдання на встановлення відповідності и послідовності, а також відкрите завдання – 2 балами (якщо таке завдання виконано частково, то оцінюється 1 балом), правильно розв’язана задача – 3 балами (якщо хід розв’язування задачі неправильний, учень не отримує жодного бала, якщо неправильним є вибір останньої дії – 2 бали, якщо неправильним є вибір однієї ді.і (другої або третьої) та/або є помилка в обчисленні – 1 бал; за помилки в обчисленнях за умови дотримання ходу розв’язання задачі знімається 1 бал). Комбіновані контрольні роботи 8-12 оцінюють з урахуванням кількості математичних операцій, потрібних для виконання кожного окремого завдання.

Скачати відповіді до збірника завдань з математики, 4 клас, Пархоменко: джерело 1

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments