Робота класного керівника (презентація)

Скачати

Роль та місце класного керівника в правовиховній роботі

Функції класного керівника:

•організаторська – планування і координація всієї виховної роботи з класом;
•аналітико-узагальнююча – на основі вивчення і врахування індивідуальних психологічних особливостей учнів класний керівник   сприяє їх розвитку;
•координаційно-інформаційна – передбачає забезпечення узгодженості в роботі трьох провідних колективів (учнівського, вчительського, батьківського);
•психогігієнічна – встановлення довірливого контакту з учнями, необхідність знаття психічних напружень в учнівському колективі;
•стимулюючо-гальмуюча – забезпечує можливість активізувати чи гальмувати учнівську діяльність.
Класний керівник і його система правовиховної роботи:
•вивчення учнів;
•організація і виховання класного колективу, правова культура;
•зміцнення дисципліни;
•організація позакласної правової роботи;
•координація виховної діяльності вчителів-предметників;
•профілактика шкідливих звичок;
•робота з батьками;
•підвищення власного рівня правових знань
Фіксація спостережень у щоденнику  класного керівника
(слайд 5, див. презентацію)

Василь  Сухомлинський

Не варто виносити на загальний огляд погану поведінку, причини якої – негаразди в сім’ї дитини, особливо загострення стосунків між батьками; негідну поведінку або окремі вчинки, якщо причина їх криється в душевному надломі дитини, яка страждає від того, що в неї немає батька або він нерідний; необачні, непродумані вчинки, що об’єктивно є протестом дитини проти грубощів, сваволі або помилок батьків чи вихователя; відставання дитини у навчанні лише у тому випадку, коли вона хоче, але не може впоратися із завданням; вчинки, пояснення яких вимагає розповіді про глибокі особисті стосунки дитини із своїм другом
Вікові особливості змісту  правового виховання:
•важливо давати не тільки знання закону, але й формувати переконаність у справедливості та доцільності його вимог, готовність у повсякденному його дотриманні;
•не можна переносити центр уваги правової інформації на заборони та санкції;
•центр ваги правової інформації має бути спрямований на конституційні принципи суспільства і держави, права та обов’язки громадянина;
•необхідно послідовно проводити тезу про зв’язок прав та обов’язків громадянина, про особисту відповідальність за протиправний вчинок.
Позакласна виховна робота—інструмент вирішення таких проблем:
•Створення сімейного мікроклімату в колективі.
•Спостереження за вихованістю, культурою і стилем спілкування, особистісними якостями кожного.
•Виявлення схильності до шкідливих звичок;
•Розширення контактів з батьками і спостереження за стилем сімейного виховання.
•Формування правового досвіду та правосвідомості.
•Виховання відповідальності та свідомої дисципліни.
•Систематизація та узагальнення результатів роботи класного керівника з правового виховання.
•Демократизація особистих стосунків.

Антон Макаренко

Жоден вихователь не має права працювати один. У класі повинен діяти колектив педагогів з єдиними вимогами до учнів, з індивідуальним підходом до них.

Етапи роботи класного керівника з попередження шкідливих звичок

•Профілактична робота з колективом класу.
•Первинна профілактична робота з окремими учнями.
•Поглиблена профілактична робота з окремими учнями з залученням зовнішніх важелів впливу.

Напрями діяльності в роботі з батьками:

•батьківські збори;
•педагогічне керівництво діяльністю батьківського комітету;
•психолого-педагогічна освіта батьків;
• індивідуальна робота з батьками.
Напрями роботи з конкретною родиною:
•ознайомлення з умовами життя родини, її психологічним кліматом, особливостями поведінки дитини в родині;
•визначення рівня педагогічної культури батьків, виявлення труднощів, які відчувають батьки;
•виявлення позитивного досвіду родинного виховання з метою його поширення .
Основні форми правового виховання в системі роботи класного керівника
•Інформаційно масові:дискусії, диспути, конференції, ринги, вечори.
•Діяльнісно – практичні групові:творчі групи, екскурсії,  свята, ярмарки, огляди.
•Інтегративні: КВК, фестивалі, клуб інтелектуалів, гуртки, секції.
•Індивідуальні:доручення, творче завдання, звіти, індивідуальна робота.
•Діалогічні: бесіда, міжрольове спілкування.
•Наочні: виставки, стенди.
Планування
Щотижня:
•В щоденниках поведінки всіх учнів і особливо “проблемних” відмічати все те позитивне, що було в їх поведінці за кожний тиждень.
• Проводити консультативні дні для батьків.
• Проводити зустрічі батьківського комітету класу із заступниками директора.
Планування
Щосеместра:
•Проводити рейди-перевірки зайнятості учнів вдома
•Практикувати організацію спільного відпочинку батьків, учнів та вчителів.
Види класних годин
•Інформ – дайджест. Це вид виховної години, який прийшов на зміну      політінформації. Це жвава, зацікавлена розповідь про події, вона       сприятиме поглибленню знань учнів про політику, економіку, культуру.       Головна мета – ознайомити учнів з подіями в різних сферах життя і       діяльності людини, сприяти формуванню школярів активної життєвої       позиції (тривалістю 20 хвилин).
• Години спілкування – виховні години морально-естетичної спрямованості. Це роздум діалог про людину, людське життя. Мета – навчити учнів   мистецтву жити, розмірковувати про себе, життя, духовні цінності буття ( тривалість 30-45 хвилин).
• Класні години – вирішення питань організації життєдіяльності        учнівського колективу ( взаємини, доручення, навчання, дисципліна).  Мета – сприяти згуртуванню колективу, стимулювати доброзичливі взаємини, формувати потреби брати участь у громадському житті класу,  школи ( тривалістю -30 хвилин).
• Уроки громадянськості – зміст цих виховних спрямований на формування національної свідомості, патріотичних почуттів, громадянської позиції, виховання поваги до культури та історії українського народу ( 30-40 хвилин).
Форми класних годин
•Діалог – обмін думками або кількох співбесідників, які мають різні       погляди на проблему;
• Дискусія – учасники заздалегідь поділяються на групи, які мають різні        точки зору;
•Диспут – форма колективного обговорення, зіткнення багатьох точок        зору;
•Круглий стіл – форма вільного обміну думок з будь-якої проблеми;
• Прес-конференція – містить елементи ігрової діяльності. Учасники         прес-конференції виступають у певних ролях: ”поліглоти”, ”учені”,        ”дипломати”, ”історики” .
•Етичні діалоги – інформування учнів про моральні цінності, культуру        поведінки, обговорення морально-етичних проблем.
•Рольова гра – у ролях програються моделі вигаданих життєвих ситуацій        (наприклад гра ” Суд над наркоманією” )
•Ділова гра – моделювання реальних життєвих ситуацій ( наприклад      ”Плануємо життя класу ” ).
•Практикум – форма, що являє собою комплекс вправ, ігор, тренінгів, що   сприяють розвиток практичних умінь і навичок.
Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь