Зразок звіту з переддипломної практики.

Скачати

Звіт з практики. Зразок
Звіт з практики. Зразок

З В І Т

з переддипломної практики

(назва практики)

РЕФЕРАТ

Звіт з переддипломної практики.

Ключові слова: ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА, ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ, РОБОЧЕ МІСЦЕ, КОМПЮТЕР.

Розглянуто діяльність ТзОВ «Полтех» зокрема досліджено роботу одного з відділів підприємства та розроблено програмне забезпечення “Технологічна карта виготовлення продукції”, покращено зовнішній вигляд цієї програми. Також досліджено компоненти label, edit, memo. Крім цього подано інформацію про технологічну карту і візуальне середовище програмування Delphi.

Зроблено необхідні висновки та пропозиції.

Звіт містить 69 сторінок, 5 додатків, 5 використаних джерела.

 

 

 

ЗМІСТ

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ…………………………….. 4

ВСТУП…………………………………………………………………………………….. 5

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА……………………………….. 6
 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМП’ЮТЕРІВ………………………………….. 7
 3. ПРАКТИКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ…………………………………….. 9
 4. ПОСТАВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ…………………. 13
 5. ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ…. 16
 6. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ І ЕКСКУРСІЇ…………………………………. 18

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………….. 22

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………………. 23

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………….. 24

 

 

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Delphi – візуальне середовище програмування;

Label – компонент для розміщення напису в програмі;

Edit – однорядкове поле для введення;

Memo – багаторядкове поле для введення;

RAD (RapidApplicationDevelopment) – швидкарозробкадодатків;

VCL (Visual Component Library) – візуальнабібліотекакомпонентів.

 

 

 

ВСТУП

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів вищих навчальнихзакладів України. Вона становить важливу та обов’язкову  ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом. Переддипломна практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, та набуття, вдосконалення і розширення практичних навичок і умінь в роботі за обраною спеціальністю.

Переддипломна практика проходила у ТзОВ «Полтех»  ;

Метою переддипломної практики є:

 • поглибленнятазакріпленнязнань,якіодержалистудентипідчастеоретичноїпідготовки;
 • оволодіннясучаснимиформамитаметодамироботизкомплексомзадач,розв’язуваннянапідприємствізвикористаннямкомп’ютерноїтехнікитаінформаційнихтехнологій;
 • набуттянеобхіднихнавичокуздійсненніопераційтехнологічногопроцесуобробкиінформації;
 • формування професійних вмінь і навичоку робот із існуючими інформаційними технологіями;
 • набуття практичних навичок програмування, самостійного вирішення технічних задач на базі сучасних комп’ютерних систем, ознайомлення з сучасними технологічними процесами розробки, впровадження та налагодження програмного продукту, з сучасним апаратним та програмним забезпеченням, з організацією праці і економікою виробництва, набуття умінь організаторської роботи по спеціальності, узагальнення і поглинання і поглиблення знань з вивчення дисциплін.

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Товариство з обмеженою відповідальністю “ПОЛТЕХ” засноване на підставі Закону України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р., Закону України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р., згідно з рішенням засновників.

Місцезнаходження товариства м. Львів, Львівської обл., вул. Кривоноса, 3.

Метою діяльності товариства є реалізація програм соціального і економічного розвитку поліграфічної галузі України, задоволення потреб населення, підприємств і організацій у картонажній, паперово-біловій і друкованій продукції, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, створення нових робочих місць, залучення додаткових інвестицій в економіку України на основі принципу вільного вибору діяльності при умові отримання прибутку.

Предметом діяльності товариства є:

 • Проведення науково-дослідних робіт по замовлення підприємств, установ та організацій;
 • Організація і впровадження у виробництво технологічних процесів в галузі поліграфії;
 • Проектування, модернізація і організація виготовлення нового та модернізованого обладнання і устаткування виробничо-технічного призначення і зокрема в галузі поліграфії;
 • Виробництво товарів народного споживання;
 • Розробка та впровадження технологій переробки вторинної сировини та відходів промислового виробництва;
 • Патентно-ліцензійна , дистриб’юторська, комерційна, рекламна та посередницька діяльність, маркетинг, оптова і роздрібно-оптова торгівля;
 • Розробка та виготовлення рекламних проспектів, буклетів, візитних карточок та інших поліграфічних виробів.

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЮТЕРІВ

На підприємстві ТзОВ “Полтех” використовується ліцензійне програмне забезпечення. На всіх комп’ютерах встановлена операційна система WindowsXP. Також на підприємстві використовуються так програми: AdobePhotoshop, PageMaker, Adobeілюстратор, Colordraw.

На підприємстві використовується така комп’ютерна техніка:

Блок UPS – 1000

Інтерфейс RISOSC7700

KMACanonIR1600 цифровий

Комп’ютерAthlon – XP2000/RAM-256MB/HDD-40GB

Комп’ютерAthlon – XP2000/RAM-128MB/HDD-40GB

Комп’ютерPentiumIII – XP2000/RAM-256MB/HDD-40GB

Ксерокс CanonNP 6216 з п’ядесталом

Лазерний принтер HP-51/tCants

Ламінатор DocuSealXLP

Сканер MusterbarPaw 4800 TA.

За час проходження практики я працював за одним комп’ютером:

LENOVO Lenovo V570c

Операційна система: Microsoft Windows 7 Ultimate Build 7601

Пакет обновлення: Service Pack 1

Процесор: Intel Core i3-2330M (2200.0 MHz)

Системна плата:LENOVO Emerald Lake (Intel HM65 (Cougar Point) [B3])

Память: 4 GBytes (Одноканальная)

Жорсткий диск: HITACHI HTS547550A9E384 (476,940 MBytes (500 GB))

Оптичний привід: Slimtype DVD A  DS8A5SH (DVD+R DL)

Відеоадаптер: Intel Sandy Bridge-MB GT2 – Integrated Graphics Controller [D2/J1/Q0] [Lenovo]

Звуковий пристрій: Intel Cougar Point PCH – High Definition Audio Controller [B3]

Мережевий адаптер: Broadcom 802.11n Wireless Network AdapterRealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC

Монітор: Lenovo [Unknown Model: LEN40B0]

Батарея: L09S6Y02

 

 

 

 

ПРАКТИКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Переддипломна практика проходила з 15 квітня по 25травня. Основними завданнями на практику було ознайомлення з роботою інженера-технолога підприємства та виконання деяких його завдань.

У ТзОВ “Полтех” були створені належні умови для проходження виробничо-технологічної практики. Керівник практики ознайомив мене з робочим місцем, правилами техніки безпеки, з моїми обов’язками під час проходження практики.Також я ознайомився з посадовою інструкцією інженера-технолога.

Інженер-технолог:

 1. Розроблює, застосовуючи засоби автоматизації проектування, та впроваджує технологічні процеси і режими виробництва на продукцію, яку виробляє підприємство (цех, дільниця), і на всі види різних за складністю робіт.
 2. Запроваджує порядок виконання робіт та операційний маршрут проходження виробів (деталей, складальних одиниць).
 3. Розроблює плани розміщення устаткування, технічного оснащення і організації робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування.
 4. Бере участь у розробленні технічно обгрунтованих норм часу (виробітку), в опрацьовуванні конструкцій виробів на технологічність, розраховує нормативи матеріальних витрат (технічні норми витрат сировини, напівфабрикатів, матеріалів, інструментів, технологічного палива, енергії), економічну ефективність проектованих технологічних процесів.
 5. Розроблює технологічні нормативи, інструкції, схеми складання, маршрутні карти, карти технічного рівня та якості продукції та іншу технологічну документацію, вносить зміни до технічної документації у зв’язку з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва.
 6. Узгоджує розроблену документацію з цехами та відділами підприємства.
 7. Складає технічні завдання на проектування пристроїв, оснастки і спеціального інструменту, передбаченого технологією, бере участь у розробленні керуючих програм (для устаткування з числовим програмним керуванням), в опрацьовуванні розроблених програм, коригуванні їх у процесі доопрацювання, складанні інструкцій на роботу з програмами.
 8. Проводить патентні дослідження і розраховує показники технічного рівня проектованих об’єктів техніки і технології.
 9. Бере участь у проведенні експериментальних робіт, спрямованих на впровадження нових технологічних процесів у виробництво, в складанні заявок на винаходи та промислові зразки, а також у розробленні програм впровадження нової техніки, організаційно-технічних заходів для своєчасного освоєння виробничих потужностей, удосконалення технології і контролює їх виконання.
 10. Проводить контроль за додержанням технологічної дисципліни в цехах та правильної експлуатації технологічного устаткування.
 11. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі технології виробництва, розроблює і бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат матеріалів, зниження трудомісткості продукції, підвищення продуктивності праці.
 12. Аналізує причини браку і випуску продукції низької якості і знижених сортів, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання і усунення, а також у розгляді рекламацій на вироблену підприємством продукцію.
 13. Розроблює методи технічного контролю і випробування продукції.
 14. Бере участь у розробленні патентних та ліцензійних паспортів, замовлень на устаткування, заявок на винаходи і промислові зразки.
 15. Розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо удосконалення технології виробництва і готує висновки про доцільність їх використання в умовах підприємства.
 16. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Інженер-технолог має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням керівництва підприємства у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

Інженер-технолог несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Інженер-технолог повинен знати:

 1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки і організації виробництва.
 2. Конструкцію виробів або склад продукту, на які проектується технологічний процес.
 3. Технологію виробництва продукції.
 4. Перспективи технічного розвитку підприємства.
 5. Системи і методи проектування технологічних процесів і режимів виробництва.
 6. Основне технологічне устаткування і принцип його роботи.
 7. Технічні характеристики і економічні показники кращих вітчизняних і світових технологій, аналогічних тим, що проектуються.
 8. Типові технологічні процеси і режими виробництва.
 9. Технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції.
 10. Стандарти і технічні умови.
 11. Нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії.
 12. Види браку і способи його запобігання.
 13. Системи автоматизованого проектування.
 14. Порядок і методи проведення патентних досліджень.
 15. Основи винахідництва.
 16. Методи аналізу технічного рівня об’єктів техніки і технології.
 17. Вимоги організації праці в проектуванні технологічних процесів.
 18. Керівні матеріали з розроблення й оформлення технічної документації.
 19. Досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва аналогічної продукції.
 20. Основи економіки.
 21. Трудове законодавство.
 22. Правила та норми охорони праці.

 

 

 

 

ПОСТАВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

В основному моє завдання полягало у розробці програмного забезпечення “Технологічна карта виготовлення продукції”, покращити дизайн цієї програми. Завдання на розробку програмного забезпечення “Технологічна карта виготовлення продукції” передбачає автоматизацію процесу визначення технологічного маршруту виготовлення продукції, вибір технологічного обладнання, підбір необхідних сировини і матеріалів. Програма розроблена у середовищі візуального програмування Delphi 7.

Щоб реалізувати вкладки програми я використав компонент PageControl. На вкладках цього  компонента розмістив написи, поля для введення, кнопки, чек бокси. Щоб реалізувати доступність полів для введення при відміченні галочки і недоступності при знятті цієї галочки я використав конструкцію ifelse. Ця конструкція дозволяє реалізувати всі потреби, які поставленні до даної задачі програми. Для реалізації доступності полів введення я використав наступний код:

if chk17.Checked=True then

begin

lbl16.Enabled:=True;

lbl17.Enabled:=True;

lbl18.Enabled:=True;

edt16.Enabled:=True;

edt17.Enabled:=True;

edt18.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl16.Enabled:=False;

lbl17.Enabled:=False;

lbl18.Enabled:=False;

edt16.Enabled:=False;

edt17.Enabled:=False;

edt18.Enabled:=False;

edt16.Text:=”;

edt17.Text:=”;

edt18.Text:=”;

end;

Ще одним із завдань було зробити можливим зчитування введеної інформації з вкладок програми для її подальшого редагування і збереження. Для того щоб це реалізувати я також використав конструкції ifelse. Зчитування інформації з вкладок виконується за допомогою наступного коду:

lbl66.Caption:=’МАТЕРІАЛИ І ЇХ РОЗХІД’+#13;

k:=’МАТЕРІАЛИ І ЇХ РОЗХІД’;

mmo1.Lines.Add(k);

if chk17.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk17.Caption+#13;

k:=chk17.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl16.Caption+’ ‘+edt16.Text+#13;

k:=lbl16.Caption+’ ‘+edt16.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

В даному випадку я показав приклад коду, який відповідає за зчитування інформації з вкладки Матеріали і їх розхід[ДодатокВ]. Цей код є практично однаковим для всіх вкладок оскільки на всіх вкладках програми використовуються одні і ті ж самі компоненти.

У програмі передбачена можливість редагування результатів виконання програми. Для цього у ній вбудований текстовий редактор, який містить поле для введення і меню. Для реалізації меню я використав компонент MainMenu. Для створення меню використовується дизайнер меню, який вбудований у цей компонент. Спочатку у цьому дизайнері проектується зовнішній вигляд меню, а потім кодом програмується кожен пункт меню.

Перед мною було поставлене завдання покращити зовнішній вигляд програми. Щоб це реалізувати я вирішив на всі кнопки, пункти меню встановити іконки, які значно покращують зовнішній вигляд програми. Для того щоб реалізувати іконки на кнопках в програмі я використав спеціальну кнопку у яку можна помістити іконку, а саме BitButton. Щоб помістити на цю кнопку іконку потрібно використати властивість Glyph. А щоб помістити іконки на пункти меню використовується властивість Bitmap.

Також для покращення вигляду усієї програми у коді програми я підключив модуль XPMan. Цей модуль підлаштовує зовнішній вигляд програми під дизайн операційної системи, яка на даний час встановлена на комп’ютері.

 

 

ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

Компонент TLabel

TLabel – служить для відображення тексту на екрані. Можна змінити шрифт і колір мітки, якщо двічі клацнути на властивість Font в Інспектора Об’єктів. Це легко зробити і під час виконання програми, написавши всього одну сходинку коду.

Цей компонент доступний з модуля STDCTRLS, і знаходиться на сторінці Палітри компонентів Standard.

Компонент являє собою статичний текст. За допомогою цього компонента на робочій поверхні форми можна відобразити інформацію, зробити пояснення і показати назви інших компонентів. Але він має і іншу важливу функцію – якщо у складі тексту TLabel є символи–акселератори, інформація при їх натисканні може передаватися від TLabel іншого елемента керування.

Компонент TEdit

Компонент Delphi Edit призначений для введення користувацьких даних  і представляє однорядкове  поле.

Основною властивістю  edit’a є властивість  text типу даних  string, для введення чисел потрібно використовувати  функції  FloatToStr і  IntToStr. Перенесення рядків в цьому компоненті неможливе. Текст, який не вмістився по довжині в компонент,  зсувається вліво і користувач може преміщатися по цьому тексту.

Компонент TMemo

Компонент Delphi Memo представляється вікном для редагування багаторядкового тексту який можна завантажувати із файлу або зберігати введену інформацію в файл текстового формату.

В Memo формат тексту (шрифт, вирівнювання, колір і інше)  одинаковий для всього тексту і задається властивістю Font. Збережений текст із  Memo у файл не зберігає елементи форматування. При наступному відкритті цього файлу, в Memo формат тексту буде визначатися з заданою властивістю Font компонента Memo, а не в тім форматі у якім він був збережений раніше.

Текст в Memo розміщений порядково, тому є доступ до рядків тексту окремо. Ряди Memo є об’єктами Lines[і] тип якого String, де i — номер рядка, відлік починається від нуля. Lines[i] доступний як для читання, так і для запису. Тому текст в компоненті Memo можна редагувати не тільки з допомогою клавіатури, але й програмно.

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ І ЕКСКУРСІЇ

Технологічна карта

Технологічна карта – це документ, що містить необхідні відомості, інструкції для персоналу, що виконує якийсь технологічний процес або технічне обслуговування об’єкта. Тут плануються технологія виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва і робоча сила, необхідна для їхнього виконання, а також розмір матеріальних витрат. Тобто, загалом, там знаходяться відомості про здійснення технологічних процесів.

Технологічна карта повинна відповідати на такі питання:

 • які операції необхідно виконувати;
 • у якій послідовності виконуються операції;
 • з якою періодичністю необхідно виконувати операції (при повторенні операції більше одного разу);
 • скільки йде часу на виконання кожної операції;
 • результат виконання кожної операції;
 • які необхідні інструменти і матеріали для виконання операції.

Технологічні карти складають на цілі вироби або на окремі деталі. Форма і зміст технологічних карт залежить від умов, в яких виконуватимуться технологічні операції. Як правило, технологічна карта складається для кожного об’єкта окремо і оформляється у вигляді таблиці. В одній технологічній карті можуть бути враховані різні, але схожі моделі об’єктів. Технологічна карта складається технічними службами підприємства і затверджується керівником підприємства (головним інженером, головним агрономом тощо).

Оскільки в нашому випадку технологічна карта буде відображати виробничий процес створення паперової продукції, то там буде міститись перелік усіх операцій, які використовуються для виготовлення цієї продукції.

 

 

Середовище програмування Delphi 7

Borland Delphi – це об’єктно-орієнтоване середовище візуального програмування (RAD – Rapid Application Development). Delphi призначено для прискореної розробки високопродуктивних 32-бітних програм, які можуть працювати в середовищі Windows або Linux. При цьому Delphi дозволяє звести до мінімуму об’єм програмного коду, який вводиться вручну. В склад Delphi входять засоби, необхідні для розробки, тестування та встановлення програм, включаючи велику за обсягом бібліотеку компонентів (VCL – Visual Components Library), засоби візуального проектування, шаблони програм і форм. Середовище проектування Delphi є відкритою системою і дозволяє використовувати як компоненти VCL, так і компоненти від сторонніх розробників, або власні компоненти. Також, сильною стороною Delphi є можливість використання функцій WinAPI.

В системі Delphi використовується спеціалізована версія мови програмування Паскаль, що постійно вдосконалюється; вона називається Delphi (в шостій і більш ранішніх варіантах системи Delphi вона називалась Object Pascal – “Об’єктний Паскаль”). Ця версія включає набір розширень, орієнтованих тільки на застосування в рамках середовища Delphi і призначених для прискореного створювання програм.

Середовище Delphi 7 являє собою інтегровану оболонку розробника, в яку входить набір спеціалізованих програм, які відповідають за різні етапи створення готової програми. Основні вікна системи Delphi 7 наступні: інспектор об’єктів, провідник, проектувальник форм, вікно редактора. Вихідний текст програми готується в середовищі Delphi 7 за допомогою вбудованого редактора вихідних текстів. Цей редактор спеціалізований. Він відрізняється гнучкими можливостями кольорового виділення різних елементів тексту програми (ключових слів, назв, операцій, чисел і рядків) і надає можливість швидкого вводу конструкцій, які часто зустрічаються.
Елементами мови є набори компонентів, які дозволяють створювати додатки за найрізноманітнішими тематиками. Компоненти володіють наборами властивостей, що характеризують їх особливості. Крім властивостей, компоненти містять методи – програмний код, який обробляє значення властивостей та події – повідомлення, які компонент приймає від програми.

Всі програми в Delphi 7 будуються по наступному принципу: в їхній головній частині з розширенням. DPR зберігається тільки виклик декількох команд, які відкривають головне вікно, а також виконують завершальні дії. Решта всього програмного коду міститься в файлах, що зберігають опис додаткових модулів, які підключаються. Кожен модуль має строго задану структуру, яка зазвичай автоматично генерується системою Delphi 6 при його створенні. Модуль складається з чотирьох частин: інтерфейсної частини, частини реалізації (обов’язкова), частини ініціалізації і частини завершення (необов’язкова). Спочатку вказують заголовок модуля – ключове слово Unit, за ним довільну назву модуля (вона повинна співпадати з іменем файлу, в якому модуль зберігається) і кладуть крапку з комою: Unit Testunit; Інтерфейсна частина описує інформацію, яка доступна з інших частин програми, з інших модулів і головної частини. Частина реалізації описує інформацію, яка недоступна з інших модулів. Подібне розділення модуля на частини дозволяє створювати і розповсюджувати модулі у відкомпільованому вигляді (розширення. DCU), додаючи до них тільки опис інтерфейсної частини. При цьому внести зміни в такий модуль неможливо, вихідний код, який реалізує описані в інтерфейсній частині можливості, недоступний. Такий підхід дозволяє повторно використовувати раніше написані для інших програм і вже відкоректовані модулі та розмежовує доступ до модуля декількох програмістів, а також дозволяє розбивати програму на набір логічно незалежних модулів. Інтерфейсна частина завжди йде першою і починається з ключового слова interface, а частина реалізації зimplementation.

Частини ініціалізації і завершення необов’язкові. Вказані в них дії виконуються, відповідно, на самому початку та в самому кінці роботи програми і тільки один раз. Частина ініціалізації починається з ключового словаinitialization, частина завершення – з ключового слова finalization. В кінці модуля завжди ставиться словоend і крапка.

Базовими елементами мови являються: коментарі, змінні, константи, оператори, типи даних тощо.

 

 

ВИСНОВКИ

Переддипломна практика надає професійної підготовки майбутнім спеціалістам, вчить самостійності, ініціативності, набуттю організаційних, дослідницьких навичок, які забезпечують повноцінну роботу випускників за фахом.

Протягом практики ознайомився з різними видами прикладного програмного забезпечення, вдосконалив свої навички з ремонту, налаштування електротехніки, а також програмного забезпечення. Також ознайомився з правилами внутрішнього розпорядку підприємства; організаційною структурою управління підприємством; функціями головних спеціалістів одного із відділів підприємства.

Крім загальних завдань практики виконував індивідуальні завдання та самостійно поставлені завдання. Серед цих завдань були завдання, що пов’язані з розробкою програмного забезпечення “Технологічна карта виготовлення продукції” у візуальному середовищі програмування Delphi 7. Покращував дизайн цієї програми. Крім того досліджував теоретичне завдання, що стосувалося компонентів середовища візуального програмування Delphi 7label, edit, memo.

Під час практики підібрав необхідну інформацію для написання дипломного проекту; придбав навички практичної діяльності за фахом; прийняв участь у комплектації обчислювальної та копіювальної техніки, переферійних пристроїв.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Культин Н. Delphiв примерах и задачах. – Санкт – Петербург,2003. – 288с.
 2. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на C++, 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: Издательства Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. – 560 с.
 3. Чиртик А. Delphi.Трюки и эффекты. – М.:Питер,2007 – 400с.
 4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. – М.: Мир, 1989.
 5. Галисеев Г. В. Программирование в среде Delphi 7. Самоучитель. – М.: Вильямс, 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки


 

Додаток А

Загальна інформація

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Технологічний процес

 

 

Додаток В

Матеріали і їх розхід

 

 

Додаток Г

Кінцевий результат

 

Додаток Д

Редагування та збереження результатів

 

 

Додаток Д

Вихідний код програми

unit Unit1;

 

interface

 

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, Buttons, ComCtrls, Menus, ImgList;

 

type

TForm1 = class(TForm)

pgc1: TPageControl;

ts1: TTabSheet;

ts2: TTabSheet;

ts3: TTabSheet;

ts4: TTabSheet;

lbl1: TLabel;

lbl2: TLabel;

lbl3: TLabel;

lbl4: TLabel;

lbl5: TLabel;

edt1: TEdit;

edt2: TEdit;

edt3: TEdit;

edt4: TEdit;

edt5: TEdit;

ts5: TTabSheet;

mmo1: TMemo;

BitBtn1: TBitBtn;

lbl6: TLabel;

lbl7: TLabel;

dlgSave1: TSaveDialog;

chk1: TCheckBox;

chk2: TCheckBox;

chk3: TCheckBox;

lbl8: TLabel;

edt6: TEdit;

lbl10: TLabel;

chk4: TCheckBox;

lbl9: TLabel;

lbl11: TLabel;

edt7: TEdit;

edt8: TEdit;

edt9: TEdit;

chk5: TCheckBox;

lbl12: TLabel;

edt10: TEdit;

chk6: TCheckBox;

lbl13: TLabel;

edt11: TEdit;

chk7: TCheckBox;

chk8: TCheckBox;

chk9: TCheckBox;

lbl14: TLabel;

edt12: TEdit;

chk10: TCheckBox;

edt13: TEdit;

chk11: TCheckBox;

edt14: TEdit;

chk12: TCheckBox;

chk13: TCheckBox;

lbl15: TLabel;

edt15: TEdit;

chk14: TCheckBox;

chk15: TCheckBox;

chk16: TCheckBox;

BitBtn2: TBitBtn;

chk17: TCheckBox;

lbl16: TLabel;

lbl17: TLabel;

lbl18: TLabel;

edt16: TEdit;

edt17: TEdit;

edt18: TEdit;

chk18: TCheckBox;

lbl19: TLabel;

lbl20: TLabel;

lbl21: TLabel;

edt19: TEdit;

edt20: TEdit;

edt21: TEdit;

chk19: TCheckBox;

lbl22: TLabel;

lbl23: TLabel;

lbl24: TLabel;

edt22: TEdit;

edt23: TEdit;

edt24: TEdit;

chk20: TCheckBox;

lbl25: TLabel;

lbl26: TLabel;

lbl27: TLabel;

edt25: TEdit;

edt26: TEdit;

edt27: TEdit;

chk21: TCheckBox;

lbl28: TLabel;

lbl29: TLabel;

lbl30: TLabel;

edt28: TEdit;

edt29: TEdit;

edt30: TEdit;

chk22: TCheckBox;

lbl31: TLabel;

lbl32: TLabel;

lbl33: TLabel;

edt31: TEdit;

edt32: TEdit;

edt33: TEdit;

chk23: TCheckBox;

lbl34: TLabel;

lbl35: TLabel;

lbl36: TLabel;

edt34: TEdit;

edt35: TEdit;

edt36: TEdit;

chk24: TCheckBox;

lbl37: TLabel;

edt37: TEdit;

edt38: TEdit;

edt39: TEdit;

lbl38: TLabel;

lbl39: TLabel;

chk25: TCheckBox;

lbl40: TLabel;

lbl41: TLabel;

lbl42: TLabel;

edt40: TEdit;

edt41: TEdit;

edt42: TEdit;

chk26: TCheckBox;

lbl43: TLabel;

lbl44: TLabel;

lbl45: TLabel;

lbl46: TLabel;

edt43: TEdit;

edt44: TEdit;

edt45: TEdit;

edt46: TEdit;

chk27: TCheckBox;

chk28: TCheckBox;

lbl47: TLabel;

lbl48: TLabel;

lbl49: TLabel;

edt47: TEdit;

edt48: TEdit;

edt49: TEdit;

chk29: TCheckBox;

lbl50: TLabel;

lbl51: TLabel;

lbl52: TLabel;

edt50: TEdit;

edt51: TEdit;

edt52: TEdit;

chk30: TCheckBox;

lbl53: TLabel;

lbl54: TLabel;

lbl55: TLabel;

edt53: TEdit;

edt54: TEdit;

edt55: TEdit;

chk31: TCheckBox;

lbl56: TLabel;

lbl57: TLabel;

edt56: TEdit;

edt57: TEdit;

chk32: TCheckBox;

lbl58: TLabel;

lbl59: TLabel;

edt58: TEdit;

edt59: TEdit;

chk33: TCheckBox;

lbl60: TLabel;

lbl61: TLabel;

lbl62: TLabel;

edt60: TEdit;

edt61: TEdit;

edt62: TEdit;

chk34: TCheckBox;

lbl63: TLabel;

lbl64: TLabel;

lbl65: TLabel;

edt63: TEdit;

edt64: TEdit;

edt65: TEdit;

BitBtn3: TBitBtn;

lbl66: TLabel;

mm1: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

N3: TMenuItem;

BitBtn6: TBitBtn;

N4: TMenuItem;

N5: TMenuItem;

N6: TMenuItem;

N7: TMenuItem;

N8: TMenuItem;

N9: TMenuItem;

N10: TMenuItem;

N11: TMenuItem;

N12: TMenuItem;

N13: TMenuItem;

dlgOpen1: TOpenDialog;

dlgFont1: TFontDialog;

N14: TMenuItem;

il1: TImageList;

procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);

procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);

procedure chk3Click(Sender: TObject);

procedure chk4Click(Sender: TObject);

procedure chk5Click(Sender: TObject);

procedure chk6Click(Sender: TObject);

procedure chk9Click(Sender: TObject);

procedure chk10Click(Sender: TObject);

procedure chk11Click(Sender: TObject);

procedure chk13Click(Sender: TObject);

procedure chk17Click(Sender: TObject);

procedure chk18Click(Sender: TObject);

procedure chk19Click(Sender: TObject);

procedure chk20Click(Sender: TObject);

procedure chk21Click(Sender: TObject);

procedure chk22Click(Sender: TObject);

procedure chk23Click(Sender: TObject);

procedure chk24Click(Sender: TObject);

procedure chk25Click(Sender: TObject);

procedure chk26Click(Sender: TObject);

procedure chk27Click(Sender: TObject);

procedure chk28Click(Sender: TObject);

procedure chk29Click(Sender: TObject);

procedure chk30Click(Sender: TObject);

procedure chk31Click(Sender: TObject);

procedure chk32Click(Sender: TObject);

procedure chk33Click(Sender: TObject);

procedure chk34Click(Sender: TObject);

procedure edt8Change(Sender: TObject);

procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);

procedure BitBtn6Click(Sender: TObject);

procedure N8Click(Sender: TObject);

procedure N6Click(Sender: TObject);

procedure N5Click(Sender: TObject);

procedure N3Click(Sender: TObject);

procedure N4Click(Sender: TObject);

procedure N9Click(Sender: TObject);

procedure N10Click(Sender: TObject);

procedure N11Click(Sender: TObject);

procedure N13Click(Sender: TObject);

procedure N14Click(Sender: TObject);

procedure pgc1Changing(Sender: TObject; var AllowChange: Boolean);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

 

var

Form1: TForm1;

z, k, i, FileWork: string;

l: Integer;

 

implementation

 

{$R *.dfm}

procedure SaveAs;

begin

if Form1.dlgSave1.Execute then

begin

Form1.mmo1.Lines.SaveToFile(Form1.dlgSave1.FileName);

FileWork:=form1.dlgsave1.filename;

end;

end;

 

//Процедура зчитування введеної інформації

//Вкладка Загальна інформація

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+ ‘ЗАГАЛЬНАІНФОРМАЦІЯ’+#13;

z:=’ ЗАГАЛЬНАІНФОРМАЦІЯ’;

mmo1.Lines.Add(z);

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+ lbl1.Caption+’ ‘+edt1.Text+#13;

z:=lbl1.Caption+’ ‘+edt1.Text;

mmo1.Lines.Add(z);

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+ lbl2.Caption+’ ‘+edt2.Text+#13;

z:=lbl2.Caption+’ ‘+edt2.Text;

mmo1.Lines.Add(z);

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+ lbl3.Caption+’ ‘+edt3.Text+#13;

z:=lbl3.Caption+’ ‘+edt3.Text;

mmo1.Lines.Add(z);

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+ lbl4.Caption+’ ‘+edt4.Text+#13;

z:=lbl4.Caption+’ ‘+edt4.Text;

mmo1.Lines.Add(z);

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+ lbl5.Caption+’ ‘+edt5.Text+#13+#13;

z:=lbl5.Caption+’ ‘+edt5.Text;

mmo1.Lines.Add(z);

ts2.Show;

end;

// Процедура зчитування введеної інформації

// Вкладка Технологічний процес

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);

begin

//НазвавкладкиТехнологічнийпроцес

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+’ТЕХНОЛОГІЧНИЙПРОЦЕС’+#13;

k:=’ТЕХНОЛОГІЧНИЙПРОЦЕС’;

mmo1.Lines.Add(k);

// 1. Розмоткапаперунааркуші

if chk1.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk1.Caption+#13;

k:=chk1.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

//2. Рубкакартонунааркуші

if chk2.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk2.Caption+#13;

k:=chk2.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

//3. Різканааркуші

if chk3.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk3.Caption+#13;

k:=chk3.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+lbl8.Caption+’ ‘+edt6.Text+#13;

k:=lbl8.Caption+’ ‘+edt6.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

//4. Друк

if chk4.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk4.Caption+#13;

k:=chk4.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+lbl10.Caption+’ ‘+edt7.Text+#13;

k:=lbl10.Caption+’ ‘+edt7.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+lbl9.Caption+’ ‘+edt8.Text+#13;

k:=lbl9.Caption+’ ‘+edt8.Text;

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+lbl11.Caption+’ ‘+edt9.Text+#13;

k:=lbl11.Caption+’ ‘+edt9.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 5. Лакування

if chk5.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk5.Caption+#13;

k:=chk5.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+lbl12.Caption+’ ‘+edt10.Text+#13;

k:=lbl12.Caption+’ ‘+edt10.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 6. Тиснення

if chk6.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk6.Caption+#13;

k:=chk6.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+lbl13.Caption+’ ‘+edt11.Text+#13;

k:=lbl13.Caption+’ ‘+edt11.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 6.1.1. Фольгою

if chk7.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk7.Caption+#13;

k:=chk7.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

//6.1.2. Конгревнетиснення

if chk8.Checked=True then begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk8.Caption+#13;

k:=chk8.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 7. Штанцювання

if chk9.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk9.Caption+#13;

k:=chk9.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+lbl14.Caption+’ ‘+edt12.Text+#13;

k:=lbl14.Caption+’ ‘+edt12.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 8. Вклейка

if chk10.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk10.Caption+’ ‘+edt13.text+#13;

k:=chk10.Caption+’ ‘+edt13.text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 9. Склеювання

if chk11.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk11.Caption+’ ‘+edt14.Text+#13;

k:=chk11.Caption+’ ‘+edt14.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 9.1. Вручну

if chk12.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk12.Caption+#13;

k:=chk12.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 9.2. Намашині

if chk13.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk13.Caption+#13;

k:=chk13.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+lbl15.Caption+’ ‘+edt15.Text+#13;

k:=lbl15.Caption+’ ‘+edt15.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 10. Розрізканачастини

if chk14.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk14.Caption+#13;

k:=chk14.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 11. Підбірка

if chk15.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk15.Caption+#13;

k:=chk15.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 12. Пакування

if chk16.Checked=True then

begin

lbl7.Caption:=lbl7.Caption+chk16.Caption+#13;

k:=chk16.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

ts3.Show;

end;

 

// Процедури для генерації доступності полів для введення інформації

//ВкладкаТехнологічнийпроцес

procedure TForm1.chk3Click(Sender: TObject);

begin

if chk3.Checked=True then

begin

lbl8.Enabled:=True;

edt6.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl8.Enabled:=False;

edt6.Enabled:=False;

edt6.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk4Click(Sender: TObject);

begin

if chk4.Checked=True then

begin

lbl9.Enabled:=True;

lbl10.Enabled:=True;

lbl11.Enabled:=True;

edt7.Enabled:=True;

edt8.Enabled:=True;

edt9.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl9.Enabled:=False;

lbl10.Enabled:=False;

lbl11.Enabled:=False;

edt7.Enabled:=False;

edt8.Enabled:=False;

edt9.Enabled:=False;

edt7.Text:=”;

edt8.Text:=”;

edt9.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk5Click(Sender: TObject);

begin

if chk5.Checked=True then

begin

lbl12.Enabled:=True;

edt10.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl12.Enabled:=False;

edt10.Enabled:=False;

edt10.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk6Click(Sender: TObject);

begin

if chk6.Checked=True then

begin

lbl13.Enabled:=True;

edt11.Enabled:=True;

chk7.Enabled:=True;

chk8.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl13.Enabled:=False;

edt11.Enabled:=False;

edt11.Text:=”;

chk7.Enabled:=False;

chk8.Enabled:=False;

chk7.Checked:=False;

chk8.Checked:=False;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk9Click(Sender: TObject);

begin

if chk9.Checked=True then

begin

lbl14.Enabled:=True;

edt12.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl14.Enabled:=False;

edt12.Enabled:=False;

edt12.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk10Click(Sender: TObject);

begin

if chk10.Checked=True then

edt13.Enabled:=True

else

begin

edt13.Enabled:=False;

edt13.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk11Click(Sender: TObject);

begin

if chk11.Checked=True then

begin

edt14.Enabled:=True;

chk12.Enabled:=True;

chk13.Enabled:=True;

end

else

begin

edt14.Enabled:=False;

edt14.Text:=”;

chk12.Enabled:=False;

chk13.Enabled:=False;

chk12.Checked:=False;

chk13.Checked:=False;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk13Click(Sender: TObject);

begin

if chk13.Checked=True then

begin

lbl15.Enabled:=True;

edt15.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl15.Enabled:=False;

edt15.Enabled:=False;

edt15.Text:=”;

end;

end;

//Процедури генрації відображення інформації

//ВкладкаМатеріалиіїхрозхід

procedure TForm1.chk17Click(Sender: TObject);

begin

if chk17.Checked=True then

begin

lbl16.Enabled:=True;

lbl17.Enabled:=True;

lbl18.Enabled:=True;

edt16.Enabled:=True;

edt17.Enabled:=True;

edt18.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl16.Enabled:=False;

lbl17.Enabled:=False;

lbl18.Enabled:=False;

edt16.Enabled:=False;

edt17.Enabled:=False;

edt18.Enabled:=False;

edt16.Text:=”;

edt17.Text:=”;

edt18.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk18Click(Sender: TObject);

begin

if chk18.Checked=True then

begin

lbl19.Enabled:=True;

lbl20.Enabled:=True;

lbl21.Enabled:=True;

edt19.Enabled:=True;

edt20.Enabled:=True;

edt21.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl19.Enabled:=False;

lbl20.Enabled:=False;

lbl21.Enabled:=False;

edt19.Enabled:=False;

edt20.Enabled:=False;

edt21.Enabled:=False;

edt19.Text:=”;

edt20.Text:=”;

edt21.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk19Click(Sender: TObject);

begin

if chk19.Checked=True then

begin

lbl22.Enabled:=True;

lbl23.Enabled:=True;

lbl24.Enabled:=True;

edt22.Enabled:=True;

edt23.Enabled:=True;

edt24.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl22.Enabled:=False;

lbl23.Enabled:=False;

lbl24.Enabled:=False;

edt22.Enabled:=False;

edt23.Enabled:=False;

edt24.Enabled:=False;

edt22.Text:=”;

edt23.Text:=”;

edt24.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk20Click(Sender: TObject);

begin

if chk20.Checked=True then

begin

lbl25.Enabled:=True;

lbl26.Enabled:=True;

lbl27.Enabled:=True;

edt25.Enabled:=True;

edt26.Enabled:=True;

edt27.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl25.Enabled:=False;

lbl26.Enabled:=False;

lbl27.Enabled:=False;

edt25.Enabled:=False;

edt26.Enabled:=False;

edt27.Enabled:=False;

edt25.Text:=”;

edt26.Text:=”;

edt27.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk21Click(Sender: TObject);

begin

if chk21.Checked=True then

begin

lbl28.Enabled:=True;

lbl29.Enabled:=True;

lbl30.Enabled:=True;

edt28.Enabled:=True;

edt29.Enabled:=True;

edt30.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl28.Enabled:=False;

lbl29.Enabled:=False;

lbl30.Enabled:=False;

edt28.Enabled:=False;

edt29.Enabled:=False;

edt30.Enabled:=False;

edt28.Text:=”;

edt29.Text:=”;

edt30.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk22Click(Sender: TObject);

begin

if chk22.Checked=True then

begin

lbl31.Enabled:=True;

lbl32.Enabled:=True;

lbl33.Enabled:=True;

edt31.Enabled:=True;

edt32.Enabled:=True;

edt33.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl31.Enabled:=False;

lbl32.Enabled:=False;

lbl33.Enabled:=False;

edt31.Enabled:=False;

edt32.Enabled:=False;

edt33.Enabled:=False;

edt31.Text:=”;

edt32.Text:=”;

edt33.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk23Click(Sender: TObject);

begin

if chk23.Checked=True then

begin

lbl34.Enabled:=True;

lbl35.Enabled:=True;

lbl36.Enabled:=True;

edt34.Enabled:=True;

edt35.Enabled:=True;

edt36.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl34.Enabled:=False;

lbl35.Enabled:=False;

lbl36.Enabled:=False;

edt34.Enabled:=False;

edt35.Enabled:=False;

edt36.Enabled:=False;

edt34.Text:=”;

edt35.Text:=”;

edt36.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk24Click(Sender: TObject);

begin

if chk24.Checked=True then

begin

lbl37.Enabled:=True;

lbl38.Enabled:=True;

lbl39.Enabled:=True;

edt37.Enabled:=True;

edt38.Enabled:=True;

edt39.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl37.Enabled:=False;

lbl38.Enabled:=False;

lbl39.Enabled:=False;

edt37.Enabled:=False;

edt38.Enabled:=False;

edt39.Enabled:=False;

edt37.Text:=”;

edt38.Text:=”;

edt39.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk25Click(Sender: TObject);

begin

if chk25.Checked=True then

begin

lbl40.Enabled:=True;

lbl41.Enabled:=True;

lbl42.Enabled:=True;

edt40.Enabled:=True;

edt41.Enabled:=True;

edt42.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl40.Enabled:=False;

lbl41.Enabled:=False;

lbl42.Enabled:=False;

edt40.Enabled:=False;

edt41.Enabled:=False;

edt42.Enabled:=False;

edt40.Text:=”;

edt41.Text:=”;

edt42.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk26Click(Sender: TObject);

begin

if chk26.Checked=True then

begin

lbl43.Enabled:=True;

lbl44.Enabled:=True;

lbl45.Enabled:=True;

lbl46.Enabled:=True;

edt43.Enabled:=True;

edt44.Enabled:=True;

edt45.Enabled:=True;

edt46.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl43.Enabled:=False;

lbl44.Enabled:=False;

lbl45.Enabled:=False;

lbl46.Enabled:=False;

edt43.Enabled:=False;

edt44.Enabled:=False;

edt45.Enabled:=False;

edt46.Enabled:=False;

edt43.Text:=”;

edt44.Text:=”;

edt45.Text:=”;

edt46.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk27Click(Sender: TObject);

begin

if chk27.Checked=True then

begin

chk28.Enabled:=True;

chk29.Enabled:=True;

chk30.Enabled:=True;

chk31.Enabled:=True;

chk32.Enabled:=True;

chk33.Enabled:=True;

chk34.Enabled:=True;

end

else

begin

chk28.Enabled:=False;

chk29.Enabled:=False;

chk30.Enabled:=False;

chk31.Enabled:=False;

chk32.Enabled:=False;

chk33.Enabled:=False;

chk34.Enabled:=False;

chk28.Checked:=False;

chk29.Checked:=False;

chk30.Checked:=False;

chk31.Checked:=False;

chk32.Checked:=False;

chk33.Checked:=False;

chk34.Checked:=False;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk28Click(Sender: TObject);

begin

if chk28.Checked=True then

begin

lbl47.Enabled:=True;

lbl48.Enabled:=True;

lbl49.Enabled:=True;

edt47.Enabled:=True;

edt48.Enabled:=True;

edt49.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl47.Enabled:=False;

lbl48.Enabled:=False;

lbl49.Enabled:=False;

edt47.Enabled:=False;

edt48.Enabled:=False;

edt49.Enabled:=False;

edt47.Text:=”;

edt48.Text:=”;

edt49.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk29Click(Sender: TObject);

begin

if chk29.Checked=True then

begin

lbl50.Enabled:=True;

lbl51.Enabled:=True;

lbl52.Enabled:=True;

edt50.Enabled:=True;

edt51.Enabled:=True;

edt52.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl50.Enabled:=False;

lbl51.Enabled:=False;

lbl52.Enabled:=False;

edt50.Enabled:=False;

edt51.Enabled:=False;

edt52.Enabled:=False;

edt50.Text:=”;

edt51.Text:=”;

edt52.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk30Click(Sender: TObject);

begin

if chk30.Checked=True then

begin

lbl53.Enabled:=True;

lbl54.Enabled:=True;

lbl55.Enabled:=True;

edt53.Enabled:=True;

edt54.Enabled:=True;

edt55.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl53.Enabled:=False;

lbl54.Enabled:=False;

lbl55.Enabled:=False;

edt53.Enabled:=False;

edt54.Enabled:=False;

edt55.Enabled:=False;

edt53.Text:=”;

edt54.Text:=”;

edt55.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk31Click(Sender: TObject);

begin

if chk31.Checked=True then

begin

lbl56.Enabled:=True;

lbl57.Enabled:=True;

edt56.Enabled:=True;

edt57.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl56.Enabled:=False;

lbl57.Enabled:=False;

edt56.Enabled:=False;

edt57.Enabled:=False;

edt56.Text:=”;

edt57.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk32Click(Sender: TObject);

begin

if chk32.Checked=True then

begin

lbl58.Enabled:=True;

lbl59.Enabled:=True;

edt58.Enabled:=True;

edt59.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl58.Enabled:=False;

lbl59.Enabled:=False;

edt58.Enabled:=False;

edt59.Enabled:=False;

edt58.Text:=”;

edt59.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk33Click(Sender: TObject);

begin

if chk33.Checked=True then

begin

lbl60.Enabled:=True;

lbl61.Enabled:=True;

lbl62.Enabled:=True;

edt60.Enabled:=True;

edt61.Enabled:=True;

edt62.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl60.Enabled:=False;

lbl61.Enabled:=False;

lbl62.Enabled:=False;

edt60.Enabled:=False;

edt61.Enabled:=False;

edt62.Enabled:=False;

edt60.Text:=”;

edt61.Text:=”;

edt62.Text:=”;

end;

end;

 

procedure TForm1.chk34Click(Sender: TObject);

begin

if chk34.Checked=True then

begin

lbl63.Enabled:=True;

lbl64.Enabled:=True;

lbl65.Enabled:=True;

edt63.Enabled:=True;

edt64.Enabled:=True;

edt65.Enabled:=True;

end

else

begin

lbl63.Enabled:=False;

lbl64.Enabled:=False;

lbl65.Enabled:=False;

edt62.Enabled:=False;

edt64.Enabled:=False;

edt65.Enabled:=False;

edt63.Text:=”;

edt64.Text:=”;

edt65.Text:=”;

end;

end;

//Процура доступностті введення кількості фарб

//в залежності від введеного значення. Макс. 5

procedure TForm1.edt8Change(Sender: TObject);

begin

if (edt8.Text=”) or (edt8.Text=’1′) or (edt8.Text=’2′) or (edt8.Text=’3′)

or (edt8.Text=’4′) or (edt8.Text=’5′)  then begin

if  (edt8.Text=’1′) then chk19.Enabled:=True;

if  (edt8.Text=’2′) then

begin

chk19.Enabled:=True;

chk20.Enabled:=True; end;

if  (edt8.Text=’3′) then

begin

chk19.Enabled:=True;

chk20.Enabled:=True;

chk21.Enabled:=True ; end;

if  (edt8.Text=’4′) then

begin

chk19.Enabled:=True;

chk20.Enabled:=True;

chk21.Enabled:=True;

chk22.Enabled:=True; end;

if  (edt8.Text=’5’) then

begin

chk19.Enabled:=True ;

chk20.Enabled:=True;

chk21.Enabled:=True;

chk22.Enabled:=True;

chk23.Enabled:=True; end

end

else begin

ShowMessage(‘Введітьправильнезначення’); edt8.Text:=”;;

end;

end;

 

// Процедуразчитуваннявведеноїінформації

// ВкладкаМатеріалиіїхрозхід

procedure TForm1.BitBtn3Click(Sender: TObject);

begin

//Назвавклдаки

lbl66.Caption:=’МАТЕРІАЛИІЇХРОЗХІД’+#13;

k:=’МАТЕРІАЛИІЇХРОЗХІД’;

mmo1.Lines.Add(k);

// 1. Фотоформи

if chk17.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk17.Caption+#13;

k:=chk17.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl16.Caption+’ ‘+edt16.Text+#13;

k:=lbl16.Caption+’ ‘+edt16.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl17.Caption+’ ‘+edt17.Text+#13;

k:=lbl17.Caption+’ ‘+edt17.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl18.Caption+’ ‘+edt18.Text+#13;

k:=lbl18.Caption+’ ‘+edt18.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 2. Пластиниофсетні

if chk18.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk18.Caption+#13;

k:=chk18.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl19.Caption+’ ‘+edt19.Text+#13;

k:=lbl19.Caption+’ ‘+edt19.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl20.Caption+’ ‘+edt20.Text+#13;

k:=lbl20.Caption+’ ‘+edt20.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl21.Caption+’ ‘+edt21.Text+#13;

k:=lbl21.Caption+’ ‘+edt21.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 3. Фарба 1

if chk19.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk19.Caption+#13;

k:=chk19.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl22.Caption+’ ‘+edt22.Text+#13;

k:=lbl22.Caption+’ ‘+edt22.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl23.Caption+’ ‘+edt23.Text+#13;

k:=lbl23.Caption+’ ‘+edt23.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl24.Caption+’ ‘+edt24.Text+#13;

k:=lbl24.Caption+’ ‘+edt24.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 4. Фарба 2

if chk20.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk20.Caption+#13;

k:=chk20.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl25.Caption+’ ‘+edt25.Text+#13;

k:=lbl25.Caption+’ ‘+edt25.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl26.Caption+’ ‘+edt26.Text+#13;

k:=lbl26.Caption+’ ‘+edt26.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl27.Caption+’ ‘+edt27.Text+#13;

k:=lbl27.Caption+’ ‘+edt27.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 5. Фарба 3

if chk21.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk21.Caption+#13;

k:=chk21.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl28.Caption+’ ‘+edt28.Text+#13;

k:=lbl28.Caption+’ ‘+edt28.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl29.Caption+’ ‘+edt29.Text+#13;

k:=lbl29.Caption+’ ‘+edt29.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl30.Caption+’ ‘+edt30.Text+#13;

k:=lbl30.Caption+’ ‘+edt30.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 6. Фарба 4

if chk22.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk22.Caption+#13;

k:=chk22.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl31.Caption+’ ‘+edt31.Text+#13;

k:=lbl31.Caption+’ ‘+edt31.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl32.Caption+’ ‘+edt32.Text+#13;

k:=lbl32.Caption+’ ‘+edt32.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl33.Caption+’ ‘+edt33.Text+#13;

k:=lbl33.Caption+’ ‘+edt33.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 7. Фарба 5

if chk23.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk23.Caption+#13;

k:=chk23.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl34.Caption+’ ‘+edt34.Text+#13;

k:=lbl34.Caption+’ ‘+edt34.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl35.Caption+’ ‘+edt35.Text+#13;

k:=lbl35.Caption+’ ‘+edt35.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl36.Caption+’ ‘+edt36.Text+#13;

k:=lbl36.Caption+’ ‘+edt36.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 8. Клей 1

if chk24.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk24.Caption+#13;

k:=chk24.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl37.Caption+’ ‘+edt37.Text+#13;

k:=lbl37.Caption+’ ‘+edt37.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl38.Caption+’ ‘+edt38.Text+#13;

k:=lbl38.Caption+’ ‘+edt38.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl39.Caption+’ ‘+edt39.Text+#13;

k:=lbl39.Caption+’ ‘+edt39.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 9. Клей 2

if chk25.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk25.Caption+#13;

k:=chk25.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl40.Caption+’ ‘+edt40.Text+#13;

k:=lbl40.Caption+’ ‘+edt40.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl41.Caption+’ ‘+edt41.Text+#13;

k:=lbl41.Caption+’ ‘+edt41.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl42.Caption+’ ‘+edt42.Text+#13;

k:=lbl42.Caption+’ ‘+edt42.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 10. Лак

if chk26.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk26.Caption+#13;

k:=chk26.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl43.Caption+’ ‘+edt43.Text+#13;

k:=lbl43.Caption+’ ‘+edt43.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl44.Caption+’ ‘+edt44.Text+#13;

k:=lbl44.Caption+’ ‘+edt44.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl45.Caption+’ ‘+edt45.Text+#13;

k:=lbl45.Caption+’ ‘+edt45.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl46.Caption+’ ‘+edt46.Text+#13;

k:=lbl46.Caption+’ ‘+edt46.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

//11. Штанц-форма

if chk27.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk27.Caption+#13;

k:=chk27.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 11.1. Ножівисікальні

if chk28.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk28.Caption+#13;

k:=chk28.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl47.Caption+’ ‘+edt47.Text+#13;

k:=lbl47.Caption+’ ‘+edt47.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl48.Caption+’ ‘+edt48.Text+#13;

k:=lbl48.Caption+’ ‘+edt48.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl49.Caption+’ ‘+edt49.Text+#13;

k:=lbl49.Caption+’ ‘+edt49.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 11.2. Ножібігувальні

if chk29.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk29.Caption+#13;

k:=chk29.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl50.Caption+’ ‘+edt50.Text+#13;

k:=lbl50.Caption+’ ‘+edt50.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl51.Caption+’ ‘+edt51.Text+#13;

k:=lbl51.Caption+’ ‘+edt51.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl52.Caption+’ ‘+edt52.Text+#13;

k:=lbl52.Caption+’ ‘+edt52.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 11.3. Ножіперфорувальні

if chk30.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk30.Caption+#13;

k:=chk30.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl53.Caption+’ ‘+edt53.Text+#13;

k:=lbl53.Caption+’ ‘+edt53.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl54.Caption+’ ‘+edt54.Text+#13;

k:=lbl54.Caption+’ ‘+edt54.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl55.Caption+’ ‘+edt55.Text+#13;

k:=lbl55.Caption+’ ‘+edt55.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 11.4. Гумагубчаста

if chk31.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk31.Caption+#13;

k:=chk31.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl56.Caption+’ ‘+edt56.Text+#13;

k:=lbl56.Caption+’ ‘+edt56.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl57.Caption+’ ‘+edt57.Text+#13;

k:=lbl57.Caption+’ ‘+edt57.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 11.5. Гумапрофільна

if chk32.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk32.Caption+#13;

k:=chk32.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl58.Caption+’ ‘+edt58.Text+#13;

k:=lbl58.Caption+’ ‘+edt58.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl59.Caption+’ ‘+edt59.Text+#13;

k:=lbl59.Caption+’ ‘+edt59.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 11.6. Контр.біговкавздовжволокна

if chk33.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk33.Caption+#13;

k:=chk33.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl60.Caption+’ ‘+edt60.Text+#13;

k:=lbl60.Caption+’ ‘+edt60.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl61.Caption+’ ‘+edt61.Text+#13;

k:=lbl61.Caption+’ ‘+edt61.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl62.Caption+’ ‘+edt62.Text+#13;

k:=lbl62.Caption+’ ‘+edt62.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

// 11.6. Контр.біговкапоперкволокна

if chk34.Checked=True then

begin

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+chk34.Caption+#13;

k:=chk34.Caption;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl63.Caption+’ ‘+edt63.Text+#13;

k:=lbl63.Caption+’ ‘+edt63.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl64.Caption+’ ‘+edt64.Text+#13;

k:=lbl64.Caption+’ ‘+edt64.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

lbl66.Caption:=lbl66.Caption+lbl65.Caption+’ ‘+edt65.Text+#13;

k:=lbl65.Caption+’ ‘+edt65.Text;

mmo1.Lines.Add(k);

end;

ts4.Show;

end;

 

 

 

 

procedure TForm1.BitBtn6Click(Sender: TObject);

begin

N1.Visible:=True;

N2.Visible:=True;

N12.Visible:=True;

ts5.Show;

end;

 

procedure TForm1.N8Click(Sender: TObject);

begin

Close;

end;

 

procedure TForm1.N6Click(Sender: TObject);

begin

SaveAs;

end;

 

procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);

begin

if FileWork=” then SaveAs else mmo1.Lines.SaveToFile(FileWork);

end;

 

procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);

begin

FileWork:=”;

mmo1.Clear;

 

end;

 

procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject);

begin

if dlgOpen1.Execute then

begin

mmo1.Lines.LoadFromFile(dlgOpen1.FileName);

FileWork:=dlgOpen1.FileName;

end;

 

end;

 

procedure TForm1.N9Click(Sender: TObject);

begin

mmo1.CutToClipboard;

end;

 

procedure TForm1.N10Click(Sender: TObject);

begin

mmo1.CopyToClipboard;

end;

 

procedure TForm1.N11Click(Sender: TObject);

begin

mmo1.PasteFromClipboard;

end;

 

procedure TForm1.N13Click(Sender: TObject);

begin

if dlgFont1.Execute then mmo1.Font:=dlgFont1.Font;

end;

 

procedure TForm1.N14Click(Sender: TObject);

begin

z:=”; k:=”;

mmo1.Clear;

edt2.Text:=”;

edt3.Text:=”;

edt4.Text:=”;

edt5.Text:=”;

lbl6.Caption:=”;

lbl66.Caption:=”;

N1.Visible:=False;

N2.Visible:=False;

N12.Visible:=False;

chk1.Checked:=False;

chk2.Checked:=False;

chk3.Checked:=False;

chk4.Checked:=False;

chk5.Checked:=False;

chk6.Checked:=False;

chk7.Checked:=False;

chk8.Checked:=False;

chk9.Checked:=False;

chk10.Checked:=False;

chk11.Checked:=False;

chk12.Checked:=False;

chk13.Checked:=False;

chk14.Checked:=False;

chk15.Checked:=False;

chk16.Checked:=False;

chk17.Checked:=False;

chk18.Checked:=False;

chk19.Checked:=False;

chk20.Checked:=False;

chk21.Checked:=False;

chk22.Checked:=False;

chk23.Checked:=False;

chk24.Checked:=False;

chk25.Checked:=False;

chk26.Checked:=False;

chk27.Checked:=False;

chk28.Checked:=False;

chk29.Checked:=False;

chk30.Checked:=False;

chk31.Checked:=False;

chk32.Checked:=False;

chk33.Checked:=False;

chk34.Checked:=False;

ts1.Show;

end;

 

procedure TForm1.pgc1Changing(Sender: TObject; var AllowChange: Boolean);

begin

AllowChange:=False; end; end.

 

 

Супровідні

документи

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь