Літературна вікторина. Чи знаєш ти творчість Т. Шевченка

Скачати конспект літературної вікторини “Чи знаєш ти творчість Т. Шевченка” можна скачати у кінці статті.

Чи знаєш ти Шевченка
Чи знаєш ти Шевченка

I. Запитання

1. Кому належать ці слова: «Шевченко, Пушкін, Міцкевичлюди, які втілюють дух народу з найбільшою красою, силою та повнотою»?

2 .Хто написав про Шевченка: «Він вийшов з народу, жив з народом і не тільки думкою, а й умовами життя був з ним тісно, кровно зв язаний»?

3. Який видатний російський поет народився в один рік з Шевченком?

4 .Які твори і кому присвятив Шевченко на згадку про день викупу з кріпацтва?

5. Як називається перша збірка Шевченка і скільки творів ввійшло до неї?

6. Яку поему Шевченко написав під свіжими враженнями від першої подорожі на Україну?

7. Що було справжньою причиною арешту і заслання Шевченка?

8. Як назвав Шевченко цикл віршів, написаний під час ув язнення в казематі Третього відділу біля Ланцюгового мосту?

9. Про який час свого життя говорить Шевченко у цьому вірші:
• «Чи довго буде ще мені
В оцим незамкненій тюрмі,
Понад оцим незакінченим морем
Нудити світом
Назва вірша?
10. З яким видатним російським актором, у минулому кріпаком, дружив Шевченко?

11. Які визначні художники і письменники брали участь у викупі Шевченка?

12. В яку пору загинула Катерина з однойменної поеми Шевченка і з яких рядків це видно?

13. Назвіть поему Шевченка, присвячену М. Щепкіну.

14. У яких творах для зображення кріпосницької дійсності Шевченко використовує форму сну?

15. У якому творі Шевченко стає на захист пригнічених царизмом народів?

16. У якій поемі, про яке місто поет говорить:
• «Там ніч, як день. Дивлюся:
Палати, палати
Понад тихою рікою,
А берег ушитий
Увесь каменем. Дивуюсь,
Мов несамовитий!
Як то воно зробилося
З калюжі такої
Таке диво…?»

17. Назвіть п ять відомих пісень на слова Шевченка.

18. Який композитор написав музику до 83 творів Шевченка?

19. Яку українську народну пісню любив співати Шевченко?

20. Які поеми Шевченка написані російською мовою?

21 .Який художник намалював до поеми «Кавказ» ілюстрацію, взявши епіграфом до неї  слова: «Споконвіку Прометея там орел карає»?

22. Про який час свого життя згадує Шевченко в цих рядках і в якому вірші:
• «Давно те діялось. Ще в школі,
Таки в учителядяка
Гарненько вкраду п ятака
Бо я було троха не голе,
Таке убогета й куплю
Паперу аркуш»?

23. У якій галузі мистецтва, крім літератури, прославився Шевченко?

24. Які твори Шевченка мають однакові назви?

25. Які повісті Шевченка написані російською мовю?

26. У якому творі Шевченка дійові особипоет Жуковський, художникиШиряєв, Брюллов, Венеціанов?

27. Який талановитий музикант змушений був подавати панам страву і розважати їх музикою?

28. Яку книгу для навчання грамоти створив Шевченко?

29. Назвіть художні твори, присвячені Шевченку. Хто їх автор?

30. Кому належать слова: «Заборона вшанування Шевченка була таким чудовим, прекрасним, на рідкість щасливим і вдалим заходом з точки зору агітації проти уряду, що кращої агітації і уявити собі не можна»?

Відповіді:
1.О. М. Горькому.
2.М. О. Добролюбов.
3.М. Ю. Лермонтов.
4.В пам ять 22 квітня 1838 року Шевченко присвятив російському поету В. А. Жуковському поему «Катерина»,а В. І. Григоровичу, конференцсекреарю Академії мистецтв, який брав участь у викупі поета, – поему «Гайдамаки».
5Кобзар», 8 творів.
6.Сатиричну поему «Сон».
7.Приводом до арешту Шевченка була його участь у КирилоМефодіївському братстві. Справжньою причиною заслання поета були його революційні твори і насамперед поема «Сон», знайдена в нього під час арешту.
8В казематі».
9.Про своє заслання на берег Аралського моря. «І небо невмите, і заспані хвилі».
10.М. І. Щепкіним.
11.В. Жуковський, К. Брюлов, О. Венеціанов, І. Сошенко, Є. Гребінка.
12.Взимку. «Шубовсь в воду!.. Попід льодом геть загуркотіло».
13Неофіти».
14.У вірші «Сон» («На панщині пшеницю жала»), а також у поемі «Сон» («У всякого своя доля»).
15Кавказ».
16Сон». Петербург.
17Реве та стогне Дніпр широкий», «Така її доля», «Думи мої, думи мої», «Садок вишневий коло хати», «Заповіт».
18.М. В. Лисенко.
19Зоре моя вечірняя».
20Слепая», «Тризна», «Бесталанный».
21.І. Ю. Рєпін.
22.Про перебування в наймах у дяка Богорського. У вірші «А. О. Козачковському».
23.У галузі живопису.
24Сон» («На панщині пшеницю жала»), «Сон» («У всякого своя доля»), «Сон» («Гори мої високії!»; «Думи мої, думи мої».
25.Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музыкант», «Художник», «Несчастный», «Капитанша», « Прогулка с удовольствием и не без морали» та ін..
26Художник».
27.Кріпак Тарас Федорович, повість «Музыкант».
28«Буквар».
29.С. Васильченко, «В бур янах»; О. Іваненко, «Тарасові шляхи»; О. Ільченко, «Петербурзька осінь»; Д. Косарик, «Синколос»; Л. Смілянський, «Поетова молодість» та ін..
30.Так писав В. І. Лелін у праці «До питання про національну політику».

II. Кросворд

По горизонталі:

1. Український письменник, портрет якого намалював Шевченко.

5. Місцеперебування поета на засланні.

7. Поема Шевченка.

9. Слово, за допомогою якого Шевченко висміює царицю (поема «Сон»).

11. Персонаж у повісті «Музыкант».

13. Віршований розмір.

16. Населений пункт на Чернігівщині, де в 1843 р. побудував Шевченко.

18. Вид мистецтва, яким Тарас Григорович захоплювався у засланні.

19. Опера композитора Верді.

21. Ім я видатного актора, з яким Шевченко був у дружніх стосунках.

23. Український радянський композитор, автор опери «Тарас Шевченко».

24. Дерево, оспіване поетом.

25. Вулиця в Києві, де в 1846 р. жив Шевченко.

27. Автор картини «Бій під Жовтими Водами».

28 .Скульптор, автор пам ятників Шевченкові в Харкові, Києві і Каневі.

По вертикалі:

2. Учитель Шевченкахудожника.

3. Малюнок Тараса Григоровича.

4. Держава в Південній Америці.

5. Система експлуатації в царській Росії.

6. Держава в південнозахідній часині Європи.

8. Музичний твір для 8 виконавців.

10. Річка, яку оспівав у своїх творах Котляревський.

11. Балет композитора Данькевича на сюжет однойменної поеми Шевченка.

12. Особа, яка написала художній, музичний, науковий або якийсь інший твір.

14. Гори, де Шевченко був у складі геологічної експедиції.

15. Поезія Шевченка, з якої взято ці рядки:

«Вирозбійники неситі
Голодні ворони!
По якому правдивому,
Святому закону
І землю, всім даною,
Торгуєте

17. Композтор, який написав оперу «Катерина».

19. Свідоме порушення логічного зв язку в словах:

«Од молдаванина до фінна
На всіх язиках все мовчить…»

20. Синонім до слова забавка.

22. Назва царського верхнього одягу, який в поезії Шевченка є символом самодержавства.

26. Автор оповідання «Тарасове дитинство».

Відповіді:
По горизонталі: 1.Гребінка. 5.КосАра. 7Гайдамаки». 9.ОпеньокМов опеньок засушений, тонка, довгонога»). 11.Ліза. 13.Дактиль. 16.Ічня. 18.Скульптура. 19Аїда». 21.Михайло (Щепкін). 23.Майборода. 24.Явір. 25.Хрещатик. 27.Самокиш. 28.Манізер.

По вертикалі: 2.Брюллов. 3Байгуші». 4.Екватор. 5.Кріпаччина. 6.Іспанія. 8.Октет. 10.Ворскла. 11Лілея». 12.Авор. 14.Каратау. 15Холодний Яр». 17.Аркас. 19.Алогізм.
20.Іграшка. 22.Порфира. 26.Чемерис.

III. З яких творів Шевченка взято ці рядки?

1. «Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого бога,
За неї душу погублю

2.                      «…Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово».

3.      «…Орю
Свій перелігубогу ниву! –
Та сію слово. Добрі жнива
Колисьто будуть…»

4. «Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.
Ходімо ж, доленько моя!
Мій друже вбогий, нелукавий!
Ходімо дальше: дальше слава,
А славазаповідь моя».

5. «Мій краю прекрасний, розкішний, багатий!
Хто тебе не мучив? Якби розказати
Про якогонебудь одного магната
Історіюправду, то перелякать
Саме б пекло можна».

6. «Кати знущаються над нами,
А правда наша п яна спиь.
Коли вона прокинеться?
Коли одпочити
Ляжеш, боже, утомлений?
І нам даси жити

7. «А тюрм! а люду!.. Що й лічить!
Од молдаванина до фінна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує

8. «Кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчиь.
І на апостольськім престолі
Чернець годований сидить.
Людською кровію шинкує
І рай у найми оддає

9. «О люди! люди небораки!
Нащо здалися вам царі?
Нащо здалися вам псарі?
Ви ж таки люди, не собаки

10. «Чи буде суд! Чи буде кара
Царям, царятам на землі?
Чи буде правда між людьми?
Повинна буть, бо сонце стане
І осквернену землю спалить».

11. «За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі».

12. «Розкуються незабаром
Заковані люди.
Настане суд, заговорять
І Дніпро, і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших…»

13. «Роботящим умам,
Роботящим рукам
Перелоги орать,
Думать, сіять, не ждать
І посіяне жать
Роботящими руками».

14. «Оживуь степи, озера
І не верстовії,
А вольнії, широкії
Скрізь шляхи свяії
Простеляться: і не найдуть
Шляхів тих владики,
А раби тими шляхами,
Без ґвалту і крику,
Позіходяться докупи,
Раді та веселі.
І пустиню опанують
Веселії села».

15. «І на оновленій землі
Врага не буде, супостата.
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі».

16. «І мене в сім ї великій,
В сім ї вольній, новій,
Не забудьте пом янути
Незлим тихим словом».
Відповіді:
1. «Сон» («Гори мої високії»).
2. «Подражаніє 11 псалму».
3. «Не нарікаю я на бога».
4. «Доля».
5. «Іржавець».
6. «Кавказ».
7. «Кавказ».
8. «Єретик».
9. «О люди! люди небораки
10. «О люди! люди небораки
11. «Кавказ».
12. «І мертвим, і живим…»
13. «Тим неситим очам».
14. «Ісаія. Глава 35 (подраженіє)».
15. «І Архімед і Галілей».
16. «Заповіт».

IV. У яких творах Шевченко закликає?

1Поховайе та вставайе,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров ю
Волю окропіте».

2.                    «…миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру
Та й заходиться вже будить».

3. «Борітесяпоборите!
Вам бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая

4. «Прозріте, люди, – день настав!
Розправте руки, змийте луду.
Прокиньтесь, чехи, будьте люди,
А не посмішище ченцям

5. «Бог кати їх постинали
Отих царів, катів людських

6. «Други мои, искренник мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного, бессловесного смерда

7. «Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь…»

Відповіді:
1. «Заповіт».
2. «Я не нездужаю, нівроку».
3. «Кавказ».
4. «Єретик».
5. «Царі».
6. «Журнал».
7. «І мертвим, і живим…»

V. Впізнай героїв творів Шевченка

1. «В кайдани убраний
Цар всесвітній! Цар волі, цар,
Штемпом увінчаний

2. «У латаній свитиночці,
На плечах торбина,
В руці ціпок, а на другій
Заснула дитина».

3. «Чорнобрива, кароока,
Вилитая мать.
Тільки смутна, невесела…»

4. «В свитині латаній дрижала
Якась людина. На ногах
І на руках повиступала
Од стужі кров: аж струпом стала
І довгі коси в реп яхах
О поли бились в ковтунах».

5. «Его величавая наружность меня поразила. Огромный рост, седая длинная волнистая борода, такие же белые густые вьющиеся волосы, темные густые брови. Лицо правильное, чистое, с легким румянцем на щеках, как у юношиОн был образован, как любой аристократ того времени, с той разницею, что любил читать».

6. «Стройный и грациозный, с черными оживленными глазами, с тонкими едва улыбающимися губами, высоким бледным лбом. Словом, это был джентельмен первой породы. И вдобавок самой симпатической породы».

7. «Неначе з барлоги
Медвідь виліз. Ледве, ледве
Переносить ноги, аж посинів:
Похмілля прокляте
Його мучило».

8. «…Мов опеньок засушений,
Тонка, довгонога,
Та ще на лихо, сердешне,
Хита головою».

9. «Мов кабани годовані
Пикаті, пузаті!..
Аж потіють, та топляться,
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять…»

Відповіді:
1. Революціонер, поема «Сон» («У всякого своя доля»).
2. Катерина, героїня однойменної поеми.
3. Княжна, героїня поеми «Княжна».
4. Героїня поеми «Відьма».
5. Варнак, герой однойменної повісті.
6. Тарас Федорович, повість «Музыкант».
7. Цар Микола I, поема «Сон».
8. Цариця, поема «Сон».
9. Вельможі, поема «Сон».

VI.Хто з героїв творів Шевченка

«…пізнавсвого сина, та не хоче взяти»?

рубав дрова, носив воду школярам, а вибравши вільну хвилину, читав книжки і вчився малювати?

за образу дівчиникріпачки «вилами пана просадив, мов ту жабу»?

«…різав все, що паном звалось, без милосердія і зла»?

«…в муці, в каторзіне просись, не плаче, не стогне!»?

радить солдатуукраїнцю «приколоть» свого пана, який служить офіцером в одній частині з ним?

«…людською кровію шинкує і рай у найми оддає»?

перевтілюється у квітку лілею і розповідає квітці королевий цвіт про свою матір, яка «…злого пана кляла, проклинала та й умерла»?

заздрячи красі своєї дочки, втопила її в савку і сама загинула разом з нею?
«…навіть з рогачами пішли в гайдамаки»?

ховаючи свій сором від людей, підкинула дитину заможним хуторянам, а сама, щоб бути коло сина, пішла до них у найми і тільки перед смертю відкрила таємницю?

покинула серед шляху дитину, а сама втопилася?

під час весільного поїзду побачила закованого в «ланцюгпута» юнака, що захистив її від пана, і «помандрувала за невольником убогим у Сибір»?

збожеволіла після того, як забрали в рекрути єдиного сина?

у сні бачить часи, коли її син «уже не панський, а на волі»?

«…під тином, сумуючи, у бур яні умерла з голоду»?

«..німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть»?

Відповіді:
1. Москальофіцер, батько малого Івася, поема «Катерина».
2. Малий Тарас Шевченко, вірші: «Якби ви знали,паничі», «А. О. Козачковському».
3. Герой поеми «Якби тобі довелося».
4. Варнак, герой однойменної поеми.
5. Революціонер, засланий на каторгу, поема «Сон» («У всякого своя доля»).
6. Солдатросіянин, вірш «Не спалося, – а ніч, як море».
7. Папа римський, поема «Єретик».
8. Героїня балади «Лілея».
9. Мати, героїня ранньої балади Шевченка «Утоплена».
10. Жінки, поема «Гайдамаки».
11. Ганна, героїня поеми «Наймичка».
12. Катерина, героїня однойменної поеми.
13. Героїня поеми «Якби тобі довелося».
14. Героїня поеми «Сова».
15. Безіменна героїня вірша «Сон».
16. Марія, героїня однойменної поеми.
17. Кріпакиселяни, вірш «І виріс я на чужині».

 

Скачати конспект вікторини “Чи знаєш ти Шевченка”

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments