Методична розробка виховного заходу, присвяченого подвигу учасників Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні «Україна – країна гідності і свободи» (КОНСПЕКТ, ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

Відокремлений структурний підрозділ «Вільногірський  фаховий коледж українського державного університету науки і технологій»

 МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Сертифікат вчителюВиховного заходу, присвяченого подвигу учасників Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні «Україна – країна гідності і свободи»

Розробник Черненко Л.І.

Укладач: Черненко Лідія Іванівна  –   викладач  вищої категорії, викладач – методист.

Рецензент: Мороз Людмила Андріївна – викладач  вищої категорії, викладач – методист.

АНОТАЦІЯ

Патріотичне виховання – це планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у дітей та молоді почуття патріотизму, любові до своєї Батьківщини.

Методична розробка на практиці демонструє приклад впровадження концепції національно-патріотичного виховання студентської молоді.

Розробка  виховного заходу, присвячена Героям  Майдану на тему: «Україна – країна гідності і свободи».

Вшанувати пам’ять героїв Небесної сотні, прищеплювати любов до Батьківщини, виховувати патріотичну свідомість, розвивати бажання стати гідними громадянами України – основні задачі виховного заходу.

Відчути глибину трагедії і болю, які впали невимовним тягарем на Україну, нині не під силу нікому. Однак, розробка містить готовий до застосування сценарій виховного заходу, який дає змогу розширити поняття про єдність, незалежність і суверенність нашої держави, поглибити знання про основні революційні та воєнні події в сучасній українській  історії.

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку виховного заходу «Україна – країна гідності і свободи»

Методичний посібник складено   викладачем  ВСП «Вільногірський ФК УДУНТ» Черненко Л.І., обсяг 21 сторінка комп’ютерного набору.

Методична розробка відкритого  виховного заходу виконана у відповідності з методичними рекомендаціями з підготовки та проведення   виховних заходів  у вищих навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації, містить всі необхідні розділи, перелік посилань.

Головною метою даного виховного заходу є: пригадати події, які відбувалися в країні і на Майдані Незалежності у 2013 році; розширити знання студентів про революцію Гідності та Свободи; виховувати патріотизм та гідність; формувати розуміння єдності та цілісності України, почуття особистої відповідальності за долю держави, бажання стати гідними громадянами України; вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Актуальність матеріалу  полягає в тому, що  проблема військово -патріотичного виховання молоді, яка  належить до найважливіших функцій держави, вирішується проведенням таких виховних заходів, які являються основним засобом виховної роботи, зважаючи на ситуацію в країні, яка склалася на даному етапі .

Яскравим доповненням до сценарію виховної години є дві презентації, які доповнені відеороликами реальних подій на Майдані Незалежності у 2013 році.

Дана методична розробка може бути  рекомендована для використання в роботі  класними керівниками студентських груп  коледжу.

Рецензент: викладач  вищої категорії, викладач – методист  Людмила МОРОЗ

ЗМІСТ

 • ВСТУП
 • РОЗДІЛ 1 Мета та завдання національно- патріотичного виховання молоді виховання молоді
 • РОЗДІЛ 2 Сценарій національно-патріотичного заходу «Україна – країна гідності і свободи»
 • ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
 • ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

ВСТУП

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується (В.О. Сухомлинський).

Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності, сформувати у молоді громадсько-активні соціально значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності, і перш за все пов’язаних із захистом інтересів  своєї родини, рідного краю, народу та Батьківщини, реалізації особистого потенціалу на благо української держави.

В умовах відродження української держави навчальний заклад виступає могутнім фактором виховання студентів, як майбутніх громадян України, патріотів. Національно-патріотичне виховання сучасної молоді базується на національних традиціях українського народу, є ідейною силою національної свідомості. В умовах становлення української держави патріотичному вихованню належить пріоритетна роль.

Їх назвали Небесною сотнею – українців, які загинули в Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути Українцем і за свою Батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, журавлиним ключем полинула у вирій вічності, ставши нашими Ангелами-Охоронцями на небі.

Революція Гідності залишила глибокий, визначальний і незабутній слід в історії. Не в прийнятих документах – папір все стерпить, не в прізвищах лідерів – вони змінювалися і будуть змінюватися. Її ідеали, надії й рішення разюче змінили нашу ментальність, розпочали і продовжують формувати нашу нову політичну ідентичність. Процес не завершено. Бо історія штука не скороспішна. Коли ж завершиться – будуть і правильні рішення, і справжні лідери.

Те, що ми всього цього не відчуваємо, пояснюється одним: ми надто ще наближені до тих подій, надто емоційно сприймаємо їх. І за окремими деревами, як кажуть, не бачимо лісу. З кожною новою річницею Майдану ми маємо змогу осягнути більш повну картину того, що сталося. Але, щоб пазл склався повністю, має пройти ще чимало часу.

Воєнне вторгнення  Російської Федерації змушує педагогічні колективи   навчальних закладів України зосередити свої виховні можливості на формуванні таких якостей особистості студента, що спонукатимуть їх забезпечити належний захист України від агресора.

Основною метою виховного заходу є формування національно свідомих громадян України, творче продовження в сучасних умовах звитяги, вироблення в  кожного студента, присутнього на заході, прагнення розвивати в собі кращі людські риси українця – патріота .

РОЗДІЛ 1

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Невід’ємною  складовою  національно-патріотичного виховання є повага кожного українця до національної символіки-Прапора Герба та Гімну України.

Метою патріотичного виховання є становлення громадянина – патріота України, яка конкретизується через систему таких виховних завдань:

 • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;
 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
 • культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
 • формування мовленнєвої культури;- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

Завдання закладів освіти — так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-викладачів, студентське середовище виховували молодь  у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності.

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є феномен Майдану — промовистого свідчення жертовності заради безумовного дотримання прав людини та поваги до людської гідності, обстоювання загальнонаціональних інтересів відмовою від особистого заради досягнення спільної мети.

8 років по Революції гідності, криваві події в Києві, жертовність Небесної Сотні, окупація Кремлем Криму й агресія РФ на Донбасі, воєнне вторгнення  Російської Федерації  дають уроки героїзму, національного єднання, спонукають до пошуку нових шляхів утвердження продемонстрованої світу самобутності українського народу, його консолідації навколо спільного майбутнього, захисту незалежності, територіальної цілісності країни.

РОЗДІЛ 2

СЦЕНАРІЙ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ЗАХОДУ  «УКРАЇНА – КРАЇНА  ГІДНОСТІ І СВОБОДИ»

 Презентація «Україна – країна гідності та свободи»     СЛАЙД 1,2

Автор:  Черненко Л.І.,  викадач-методист

Тема: літературно-музична композиція

Мета: пригадати події, які відбувалися в країні і на Майдані Незалежності у 2013 році; розширити знання студентів про революцію Гідності та Свободи; виховувати патріотизм та гідність; формувати розуміння єдності та цілісності України, почуття особистої відповідальності за долю держави, бажання стати гідними громадянами України; вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Обладнання: прапор України,  мультимедійний  проектор, ноутбук, відеопрезентації, слайди, свічки,  Стіна пам’яті Небесної сотні (Прапор України, надписи  «Герої не вмирають», список прізвищ героїв  з фото),

На сцену виходить дівчина в українському одязі, в руках у неї червона калина, з протилежного боку виходять ведучі. На екрані слайди про Україну на фоні музики

СЛАЙД 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11, 12 

Дівчина    (читає вірш Україна)
На білому світі є різні країни,
А в них – і ліси, і лани…
Та тільки одна на землі Україна,
А ми – її доньки й сини.
Усюди є небо, і зорі скрізь сяють,
І квіти усюди ростуть…
Та тільки одну Батьківщину я маю,
Її Україною звуть.
Моя Україно, тебе я кохаю –
Тут дім мій, тут друзі живуть.
Тут мовою рідною пісня лунає
І мальви по селах цвітуть.

Ведучий 1. Україна – це отча земля, рідний край, де ми народилися. Наша держава розташована в центрі Європи. Через усю Україну з півночі на південь протікає могутній Дніпро – одна з найбільших річок Європи. На берегах Дніпра розкинувся красень-Київ – столиця нашої держави. З півдня Україну омивають моря – Чорне й Азовське.

Ведучий 2. На заході здіймаються у небо вершини Карпат, а на півдні розкинулися Кримські гори. Густі ліси на півночі – це Полісся. А далі на південь природні пейзажі поступово змінюються, переходячи у вільні степи. Ось така дивовижна природа нашої України!

Ведучий 1. Україна – це  наша рідна земля, це наша територія. Наша країна-країна – країна Гідності, країна Свободи. Наші дві революції   –  Майдан 2004 року,   і Революція 2013 року – Революція гідності. Це  були надзвичайно важкі хвилини, години, дні. Це іспит для України, коли  наш народ продемонстрував свою гідність, своє прагнення до свободи.

( Лунає Гімн України)

 Ведучий 2. Указом Президента України від 13 листопада 2014 року, з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного  та майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року-лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору, установити в Україні День Гідності та Свободи, який відзначати щорічно 21 листопада.

Ведучий 1. Всім тим, хто в боротьбі за кращу долю України віддав своє життя, не дожив до сьогоднішнього дня   – присвячується!

Презентація «Герої Небесної Сотні».  Слайд 1

Ведучий 2.   Славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість, своє життя – присвячується!

  Переглянемо сторінки нашої історії

Слайд  2

 • 1991 рік – час, з якого почалася нова сторінка розвитку державності;

Слайд 3

 • 2004 рік –  Помаранчева революція;

Слайд 4

 • 2013 рік – Майдан… Революція гідності, що призвела до політичних та суспільних змін в Україні;

Слайд 5

 •  2014 рік –  боротьба, подвиги українських військових, волонтерів та добровольців за  незалежність України;

Слайд 6

 • 2022 рік повномасштабне воєнне вторгнення Російської Федерації

Ведучий 1.

Події, які відбулися на Майдані  в столиці нашої рідної України ми   добре пам’ятаємо.   Ці події- надзвичайно важкий іспит для України.  Вони були початком, поштовхом   до дій по всій території держави. Це час, коли український народ  продемонстрував свою європейськість, гідність і прагнення до свободи.

Слайд 7. На фоні  слайдів звучать слова:

Майдан

О! Скільки люду… Весь Майдан вирує,
Людським емоціям — ні краю, ні кінця.
Народ піднявся, силу й правду чує,
Немає лиш гвинтівки й топірця.
Він ще по-людськи правди вимагає,
По доброму, без кровопролиття.
Бо добре жити кожен право має
І йти щасливо в світле майбуття.
Народ почути треба й поважати,
І поступати так, як він велить.
Щоб потім ні за чим не жалкувати,
Відчути серцем історичну мить.
Щоб зберегти людей і Україну,
І повести до світлої мети.
А не вести усіх нас до загину,
З народом завжди треба в ногу йти.    

Студент 1.

Під вечір 21 листопада близько 22:00 на Майдані Незалежності почали збиратися перші учасники мітингу, їх чисельність під кінець доби нараховувала близько 1500 осіб. На Майдан прийшли студенти, журналісти, опозиційні політичні лідери, громадські активісти. Стали з’являтися міліція та посилені загони Беркуту.  Вони пікетували Адміністрацію Президента, а потім, повернувшись на Майдан, вирішили лишитися на ніч. Цього дня суд прийняв рішення про заборону   встановлення навісів, наметів, кіосків, під час проведення акцій на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик та Європейській площі до 7 січня 2014 року.  З’явилася інформація, що у цей день почалися протести і в інших  містах України. Ввечері 22 листопада уже відбувся мітинг, у якому взяло участь близько 3–5 тис. людей.

 Слайд 8,9

Студент 2.

Країна жила звичним життям. Тоді люди вийшли на Майдан на мирну акцію, протестуючи проти рішення уряду. Ніхто і подумати не міг, чим все це закінчиться. Люди не планували ніяких збройних сутичок, а лише відстоювали свої права.

Слайд 10, 11

Ніч проти 30 листопада  виявилася дуже кривавою. Українська влада силами «Беркуту» влаштувала силовий розгін Євромайдану. За допомогою сили та б’ючи кийками та ногами людей, використовуючи вибухові пакети,  їм вдалося витіснити мітингувальників із площі.  Внаслідок розгону було травмовано  декілька десятків протестувальників.  Частина людей, що втікла від Беркуту, заховалась у Михайлівському золотоверхому монастирі на Михайлівській площі. Застосування сили проти людей, які вийшли на мирний протест, викликало хвилю обурення і тобі вже люди в більшій кількості  вийшли на Майдани по всій Україні   відстоювати своє право на право на життя в країні, де поважають честь і гідність кожного громадянина, де немає насильства, де кожна людина має захищені права.

Студент 1.А що було потім?

Студент 2.  Потім – масові протести 1 грудня.

Студент 1.А далі?…

Студент 2. А далі –людські тіла, покалічені часто до невпізнання, покалічені душі та серця. А далі – Майдан залитий кров’ю, палаючі шини, барикади…

 Слайд 12,13,14

Ведучий 1.  Тоді сотні тисяч українців вийшли на Майдан Незалежності. Вони  вимагали покарання винних у побитті студентів та відставки злочинної влади.         Вся Україна була шокована побиттям мирних студентів, які хотіли відстояти свої  основоположні права і свободу людини. С кожним днем зростала підтримка мирних протестів. Звістка про страшні події, що відбулися на Майдані 22 січня облетіла весь світ.

Ведучий 2.  Вранці 22 січня «Беркут» пішов у наступ на вулиці Грушевського.  Першою жертвою став палкий патріот України, 20-річний вірменин, наш земляк – Сергій Нігоян.

Слайд 15

 Студент.  Сергі́й Га́гікович Нігоя́н  народився та проживав у селі Березнуватівці Солонянського району Дніпропетровської області. Він був єдиною дитиною в сім’ї. Батько та мати — вірмени.  Родина Сергія, рятуючись від війни в Нагірному Карабасі,  переїхала жити в Дніпропетровську область з прикордонного з Азербайджаном села Навур. Сергія у селі  поважали,   він був  спокійним, працьовитим і справедливим.

Ведучий 1.  Сергій любив Україну, любив творчість Т.Г. Шевченка. Він загинув 22 січня 2014 року   від поранення близько шостої години ранку  під час подій біля стадіону «Динамо» на Грушевського.    Він був застрелений, в  той час, коли ще тривало перемир’я між мітингувальниками та «Беркутом».

Слайд 16        Відеоролик «Нігоян декламує вірш Шевченка»

Ведучий 2.      22 січня 2014 року   жертвами стали ще декілька осіб.

Слайд 17

Ведучий 1.  Вербицький Юрій Тарасович,  викрадений невідомими з Олександрівської лікарні разом з активістом Ігорем Луценко загинув вранці 21 січня 2014 року. Зі слідами тортур його тіло було знайдено 22 січня в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області. За  свідченнями його друга   Романа, при упізнанні було очевидно, що ноги перебиті — виднілися кістки, вся спина була синя, обличчя розбите, ребра випирали з правого боку зі шкіри, бо певне були поламані. Офіційною причиною смерті визнано лікарями лікарні — переохолодження.

Слайд 18

 Ведучий 2.    Жизневський Михайло Михайлович.  Громадянин Білорусі, виїхав з Білорусі через політичні проблеми. В Україні був бійцем націоналістичної організації «УНА-УНСО». Останнім часом жив і працював у Києві та в Білій Церкві. Загинув під час штурму на вулиці Грушевського. Отримав наскрізне поранення в серце мисливською кулею.

Слайд 19       Відеоролик «Небесна Сотня»-пісня «Мамо не плач».  На фоні слайдів

Студент    А сотню вже зустріли небеса

                А сотню вже зустріли небеса..

 Летіли легко, хоч Майдан ридав..

І з кров ю перемішана сльоза….

А батько сина ще не відпускав..

Й заплакав Бог, побачивши загін —

Спереду–сотник, молодий, вродливий,

І юний хлопчик в касці голубій ,

І вчитель літній–сивий-сивий..    

І рани їхні вже не їм болять..

Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло..

Як крила ангела, злітаючи назад,

              Небесна сотня в вирій полетіла..

Мамо, не плач. Я повернусь весною.

У шибку пташинкою вдарюсь Твою.

Прийду на світанні в садок із росою,

А, може, дощем на поріг упаду.

Голубко, не плач. Так судилося, ненько,

Вже слово, матусю, не буде моїм.

Прийду і попрошуся в сон твій тихенько

Розкажу, як мається в домі новім.

Мені колискову ангел співає

I рана смертельна уже не болить.

Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває

Душа за тобою, рідненька, щемить.

Мамочко, вибач за чорну хустину

За те, що віднині будеш сама.

Тебе я люблю. I люблю Україну

Вона, як і ти, була в мене одна.

Слайд 20,21,22

Ведучий 1.  Рани майдану ще не загоїлися, а Небесна сотня поповнилася новими ангелами.  Душі загиблих у зоні АТО, душі військових та мирних людей, ні в чому не винних дітей, які загинули і гинуть сьогодні зірками спалахували на небі. І сьогодні Україна продовжує оплакувати своїх героїв. Неможливо повірити у те, що син не повернеться додому і  матері чекають  своїх синів, не вірять у їх загибель і божеволіють від болю.

 Слайд 23 новини

Ведучий 2. Ще  п’ять років тому, переглядаючи   хроніки подій з Чечні, Осетії, Єгипту,  ми і уявити не могли,  навіть у кошмарних снах не марилось, що у гарячу точку перетвориться наша  країна. Ми жили у бідній, але мирній країні з низьким рівнем життя населення і високим рівнем корупції. А сьогодні повсякденними термінами стали:  АТО, «Град», мобілізація, БТР, сепаратист, зелені чоловічки, смерть, терорист, хлопок, рашисти, бавовна, байрактар, джавелін…

Слайд 24,25

  Студент 1     Поглянь-но, друже, в весняну блакить,
На всю красу моєї України.
О, як не хочу я, щоби в єдину мить,
Від цього залишилися руїни.
 Студент 2                      Смотри, мой друг, весна уже пришла,
Какая красота в твоей России!
О, как я не хочу, чтобы война,
Затмила солнце в мирном небе синем.

Студент 3   Летять лелеки з далечі доріг,
До рідних гнізд своєї Батьківщини.
Їм лиш потрібно, щоб Господь вберіг
Від куль і крові, від страждань невинних.

Студент 4
Ты не стреляй, солдат, ведь должен же понять,
Что жизнь дана нам всем от Бога.
За всё мы вместе будем отвечать,
Когда в последнюю пойдем дорогу.

Студент 5

Погляньте, люди, на красу життя,

Образи давні всім пора забути.
Щоб не було запізним каяття,

Бо втрачене не можна повернути

 Студент 2

Рідна наша Україно, нашу Батьківщино,  тебе зламати не можна. Як птах фенікс  ти відроджується із попелу, стаєш міцнішою, сильнішою. Сьогодні у нас сильна армія. Ми пишаємося нашими захисниками.

Слайд 26,27

Студент 2    

Я дякую, солдате, що стоїш
В передовій за рідну Україну.
За те, що чесний бій ведеш
І захищаєш неньку-Батьківщину.
Ти там стоїш, щоб сльози матерів не ллялись,
Хоч рідна мати плаче уночі.
Вона героя свого дожидає,
Вона чекає, у надіях живучи.
Я помолюсь за тебе, мій солдате,
Хай Бог оберігає вас в біді,
Бо на війні таких, як ти багато
І всі вони герої молоді.
Тобі, солдате, я завдячую життям.
Настане мир, ви цього дочекайтесь!

Одного лиш ми просимо усі:
«Додому, рідні, ви живими повертайтесь!»

(пісня «Тихо плакала мать»)   

 Вірш воїнам АТО

Я дивлюсь на світлини бійців,

Щирі посмішки, втомлені очі,

Сиві скроні та безліч рубців….

А мій розум сприйняти не хоче:

Це не сон, не синдром маячні,

Ця війна не в далекій країні,

Не в Іраку чи десь там в Чечні,

А в вишневій моїй Україні.

Саме зараз її вояки

Схід країни від зла захищають.

Б’ються на смерть мої земляки,

Кров’ю землю святу поливають.

Щоб країна ввійшла в майбуття

Вільна, сильна, без чвар і війни.

Віддають саме цінне – життя,

України найкращі сини!

  Ведучий 1.    Сьогодні ми згадаємо усіх Героїв Майдану, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам’ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. Вони згасли як зорі.

  Ведучий 2.    Я прошу всіх присутніх торкнутися пам’яттю цього священного вогню-частинки вічного.  І нехай світло цієї свічки  буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради нашого майбутнього пожертвував собою. Вони завжди будуть  жити в нашій пам’яті!

 Ведучий 1.    Пам’ятаймо Героїв Майдану і воїнів-захисників України, які загинули за наше майбутнє і майбутнє України. Оголошується хвилина мовчання. (Під мелодію гімну Небесної сотні «Пливе кача» ведучий запалює свічку і передає її студентам  по колу. Свічку передають з рук в руки )

Слайд 28    («Пливе кача» – відео  )

Студент

Пам’ятайте про тих, хто безвісти пропав,

Пам’ятайте про тих, хто не встали, як впали,

Пам’ятайте про тих, хто згоріли, мов зорі,-

Такі чисті і чесні, як повітря прозоре.

Пам’ятайте про тих, що за правду повстали.

Пам’ятайте про тих, що лягли на заставах.

Пам’ятайте про тих, що  лягали під танки…

Є в місцях на Вкраїні невідомі останки…

Є в лісах, є у горах, і є під горою

Менше в світі могил, ніж безіменних героїв…

Пам’ятайте про них і у праці, і в пісні

Хай відомими стануть всі герої безвісні…

Слайд 29    

Ведучий 2 .  Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!..

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

  Нехай ніхто не половинить,

Твоїх земель не розтина,

Бо ти єдина, Україно,

Бо ти на всіх у нас одна.

Одна від Заходу й до Сходу

Володарка земель і вод –

Бо не поділиться народ.

( пісня «Моє ім’я – Україна)

Ведучий 1.   Ще в І столітті н.е. римський державний діяч, філософ Цицерон на публічному виступі сказав: «Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона твоя».

Тож любіть свою неньку Україну, осяяну сонцем, омиту кров’ю наших бійців.

Сьогодні життя України змінюється. Ви частинка народу. І нам всім творити нову історію держави, що займе належне місце серед вільних і рівних країн планети.

Ведучий 2.    Минуть роки…Відлетять у вічність… Та ніколи  не згасне пам’ять про героїв, які загинули за  гідність і свободу нашої держави.

Бажаємо всім вам миру, добра та злагоди!

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Васянович Г. П. Мета завдання та принципи патріотичного виховання студентської молоді / Г. П. Васянович // Вибрані твори: збірник наукових праць в 5-ти т. – Львів: Сполом, 2010. – С 424-431.

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

 1. Євромайдан // Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD.
 2. Матеріали з соцмережі Facebook. Революція Гідності 2013–2014 рр. та агресія Росії проти України: навч.-метод. посіб. / Палій О., Головко В., Черевко О., Янішевський С.  / Сайт Міністерства освіти  і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/temp/2015-04-29-revolyucziya-gidnosti-uchnyam.pdf
 1. Революція гідності. Згадаймо головне. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2122489-revolucia-gidnosti-zgadajmo-golovne.htm .
 2. Революція гідності. Трагічні події 18-20 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-society/1967905-revolucia-gidnosti-tragicni-podii-1820-lutogo.html4.
 3. Виклики історії: революція гідності. ато – війна за незалежність. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3350.
 4. Патріотизм — як употужнення України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://znannya.org.ua/index.php/naukovi-statti/1413-patriotizm-yak-upotuzhnennya-ukrajini.

Завантажити матеріали виховного заходу “Україна – країна гідності і свободи”: конспект , Україна – країна гідності та свободи (презентація), Герої Небесної Сотні (презентація)

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments