Тема Першого уроку у 2019/2020 н.р. (лист МОН від 23.08.2019р.)

Нагадаємо, що більше 150 готових конспектів Першого уроку разом із презентаціями до них опубліковані розділі “Конспекти Першого уроку 2019“.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Щодо ціннісно орієнтованої тематики проведення Першого уроку та навчання у 2019/2020 навчальному році

Читати лист онлайн

1_9-531

Шановні освітяни!

У Законі України «Про освіту» мету освіти визначено як всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Власне ідея Нової української школи передбачає серед засацничих стовпів освіти майбутнього, а, значить, і України майбутнього, саме виховання, що ґрунтується на цінностях. Компетентнісний підхід передбачає не лише необхідність набуття потрібних для реалізації у професійному житті вмінь та навичок разом з опануванням важливих знань.

Відтак ціннісні орієнтири, закладені у дитинстві та молоді роки, слугують базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії людини з суспільством.

Дитина сприймає не лише те, що чує, а й те, що бачить. Тому тільки завдяки спільним зусиллям усіх без винятку учасників освітнього процесу стає можливим через педагогіку партнерства сформувати у майбутнього покоління той ціннісний фундамент, що стане обличчям українського суспільства за 15-20 років.

З метою всебічного розвитку особистості як найвищої цінності суспільства пропонуємо у 2019/2020 навчальному році належну увагу присвячувати ціннісним орієнтирам сучасної української школи, зокрема:

  • морально-етичним (гідність, рівність, справедливість, толерантність, культурне різноманіття, турбота, чесність, довіра та ін.);
  • соціально-правовим (верховенство права, нетерпимість до корупції, патріотизм, екологічно-етична цінність, соціальна відповідальність та ін.);
  • особистісно-зорієнтованим (самореалізація, лідерство, свобода, відповідальність та ін.).

Заклади освіти самостійно визначають конкретні теми уроків з обов’язковим урахуванням вікових особливостей учнів.
Для дітей 1-4-х класів доречними будуть наступні теми:

«Поговоримо про дружбу»;

«Добро починається з тебе»;

«Чесність та довіра – основа добрих стосунків»;

«Як стати кращим»;

«Здоров’я природи – здоров’я людини» та ін.
Учням 5-9-х класів стануть у нагоді такі теми:

«Ми – жителі планети Земля. Ми – рівні»;

«Щастя: пункт призначення чи спосіб подорожувати?»;

«Герої завжди поміж нас»;

«Що означає бути справедливим?»;

«Що означає бути лідером?»;

«Для чого людям совість?»;

«Толерантність та взаємоповага як запорука мирного співіснування» та ін.
Для учнівської молоді 10-11-х класів будуть корисними обговорення на

теми:

«Правовий статус людини і громадянина в Україні»;

«Людина серед людей»;

«Свобода в житті людини та її межі»;

«Власний шлях до самореалізації або як стати особистістю»;

«Верховенство права: дороговказ чи лише декларація?»

«Корупція та фаворитизм як крадіжка твого майбутнього» та ін.

Окремі з цих тем будуть доречними для проведення Першого уроку, надзвичайно важливої події для учнів, їхніх батьків та вчителів. Переконані, що уся освітянська спільнота поділяє думку, що при проведенні ціннісно орієнтованих уроків, яким, зокрема, є Перший урок у навчальному році, слід уникнути формалізму й заорганізованості, дати можливість дітям висловити свою думку, поділитися своїм внутрішнім світом. Принагідно інформуємо, що вчитель у межах академічної свободи сам обирає тематику Першого уроку та планує його проведення за власним сценарієм.

Зважаючи на фундаментальну важливість теми цінностей у формуванні нашого світобачення, критичного сприйняття себе та розвитку, вищезазначені та інші подібні теми заслуговують на увагу впродовж усього освітнього процесу у школі. Суть цінностей розкривається через окремі уроки, а особливо – через наскрізний (шляхом впровадження в усі навчальні предмети) та неформальний підходи (зокрема завдяки повсякденному, сповненому поваги та довіри, спілкуванню вчителів, учнів та їх батьків).

Вважаємо доречним також подати посилання на матеріали, презентовані у межах секції «Педагогіка партнерства» під час організованої Міністерством освіти і науки України Серпневої конференції 2019: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konferenciyi/serpneva-konfeгenciya-2019/sekciya-pedagogika-partnerstva.

Інформацію щодо цього листа та зазначених у ньому матеріалів пропонуємо висвітлювати на вебсайтах закладів освіти та органів управління освітою.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments