Матеріали для проведення Першого уроку 2019. Життя у стилі «Zero Waste» («Нуль відходів»)

Життя у стилі «Zero Waste» («Нуль відходів»)

(дискусійні питання та мозковий штурм на основі медіаматеріалів)

 Коса А.С.,

учитель англійської мови комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання

«Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області»

 

Методичний коментар. Усе більше людей по всьому світу занепокоєні поточним станом екологічної ситуації на нашій планеті. Дехто чекає, доки держава буде піклуватись про них та про їхнє майбутнє. Але найсвідоміші особистості намагаються діяти вже зараз, і починають вони з себе. Саме завдяки ним набуває популярності у світі концепція життя у стилі

«zero waste» («нуль відходів»). Що ж це таке, і як безболісно та ефективно впровадити такий стиль у своє життя? Наступний матеріал покликаний дати відповідь на це питання і стимулювати до пошуку власних ідей.

Для підготовки та проведення Дня знань та Першого уроку педагогам пропонується список орієнтовних питань для обговорення та підбірка відеоматеріалів. Матеріал розроблено з урахуванням практичного спрямування для того, щоб учні мали змогу одразу змінити деякі свої щоденні звички на більш екологічні альтернативи.

Питання сприяють розвитку критичного мислення в учнів та почуття відповідальності за власні вчинки та рішення. Рекомендується скористатись цими питаннями до перегляду відео із залученням таких технік як брейнстормінг, групова діяльність, складання інтелект-карт, моделювання життєвих ситуацій.

У кінці текстової частини вчителі зможуть знайти підбірку відеоматеріалів, які можна використати для наочності впровадження екологічних звичок у життя. Можна використовувати відео у повному обсязі (короткі) або демонструвати частини відео з подальшим обговоренням, спираючись на питання з дискусійного блоку, або комбінувати варіанти.

Даний матеріал викладено двома мовами (українська та англійська), він підходить для вчителів як англійської мови, так і будь-яких інших предметів. Для проведення уроку англійською мовою рекомендується скласти словничок основних термінів, залежно від відео, яке захоче обрати вчитель, але вводити ці терміни краще після обговорення та перед переглядом відеоматеріалів. Інформація орієнтована більше на учнів старших та середніх класів, але може бути адаптована і для учнів молодшої школи.

 Питання для обговорення

 • Як ви зазвичай робите покупки? Куди ви складаєте те, що купуєте? Це екологічно? Чому?
 • Як ви розумієте фразу «zerowaste» або «нуль відходів»?
 • Існує правило 5 С. Чи чули ви про нього? Як ви вважаєте, що означають 5 С?
 • Від чого можна відмовитись, кількість чого можна скоротити, що можна використовувати заново, що можна сортувати та переробляти, що зазвичай компостують?

 

 • Чому важливо дотримуватись саме такого порядку правила 5 С, коли ви купуєте щось? (1 – Скажи «ні», 2 – Скороти, 3 – Скористайся знову, 4 – Сортуй, 5 – Сумлінно компостуй)
 • Які неекологічні звички вам легко/важко змінити? Чому?
 • У вас вже є звички, дружні до довкілля? Які вони? Чому ви цим займаєтесь?
 • Чи важко бути дружнім до довкілля? Чому?
 • Чому важливо звичайним людям ставати більш екологічними? Що це може змінити?
 • Яку одну звичку з руху «нуль відходів» ви можете запровадити вже сьогодні? Якої звички вам було б важко дотримуватись? Чому?
 • Чому людям потрібно жити екологічно? Які наслідки можуть бути, якщо цього не робити?
 • Які плюси життя у стилі «zero waste», окрім піклування про довкілля?
 • Уявіть, що ви йдете за покупками для сімейної вечері. Що ви можете зробити, щоб зменшити кількість сміття, яке принесете додому?
 • З якими труднощами ви можете зіткнутись, коли починаєте жити у стилі «нуль відходів»? Як ви можете їх подолати?
 • Які екологічні альтернативи ви можете знайти своїм неекологічним речам (для кухні, для ванної кімнати, для щоденного використання)?

 Корисна інформація (дещо для роздумів)

Що таке «zerowaste» («нуль відходів»).

Це стиль життя, коли людина не створює сміття та не викидає його на звалище; непотрібні речі стають матеріалом для створення інших речей; життєвий простір організовується так, щоб речі можна було використовувати повторно.

Що таке правило 5 С? Приклади того, як слідувати цьому правилу.
 • Скажи «ні» (не бери/не купуй непотрібні речі – соломинки для напоїв, журнали та газети, флаєри, тестери, пластикові пакети та пластикову упаковку, горнятка для кави, УНИКАЙ одноразових речей і т.д.)
 • Скорочуй (щось, що тобі потрібно, але не у таких великих кількостях, купуй менше – їжа, одяг та взуття, аксесуари, косметика, вироби з пластику, батарейки і т.д.)
 • Скористайся знову (використовуй те, що у тебе уже є замість того, щоб купувати схожі речі, не викидай непотрібні предмети одразу, придумай їм нове життя, здай на доброчинність, віддай тим, кому це потрібно – скляні та пластикові контейнери, упаковку, сумочки / трубочки для напоїв / скляні або металеві пляшки / засоби гігієни, що можна повторно використовувати, батарейки, одяг та взуття, меблі, книжки, побутові речі і т.д.)
 • Сортуй та здавай на переробку (те, що більше не можна використовувати – метал, пластик, папір та картон, текстиль і т.д.)
 • Сумлінно компостуй (органіку – шкірку овочів та фруктів, папір, деревину, залишки їжі і т.д.)
Чому важливо дотримуватись саме такого порядку у правилі 5 С?

Це важливо не тільки тому, що це допомагає мінімізувати кількість відходів, але також це допоможе зберегти ресурси, які використовуються, щоб виготовити те, що ми купуємо. Щоб не витрачати ресурси (електрика, вода, нафта, бавовна, інші матеріали) марно, ми маємо сказати «ні» і відмовитись від тих речей, які нам зовсім непотрібні. Якщо нам усе ж потрібне щось, варто

 

скоротити його споживання. Якщо у нас уже є певні речі, варто подумати як можна розумно скористатись повторно ними, а не купувати схожі за функціонуванням. Якщо ми більше не можемо використовувати певні предмети або вони нам уже не потрібні, не варто просто викидати їх, краще сортувати та переробляти, щоб можна було створити з них щось нове та подовжити цикл життя матеріалів. Скоріш за все, більша частина того, що залишиться після виконання попередніх кроків, буде органікою. Її важливо сумлінно компостувати, щоб не дати можливість отруйним газам потрапляти в атмосферу зі звалища.

 Підбірка медіа-матеріалів

https://www.youtube.com/watch?v=DGfuLGdMOOo

 

 

 

 

ZERO WASTE LIVING

Questions for discussion

 • How do you usually do your shopping? Where do you put stuff you buy? Is it sustainable? Why?
 • How do you understand the phrase ―zero waste‖?
 • There is a concept of 5 R’s. Have you heard about it? What do you think 5 R’s

 

are?

 • What can you refuse/reduce/reuse/recycle/rot to live more environmentally-

 

friendly?

 • Why is it important to stick to the order in 5 R’s rule when you buy stuff? (1 – Refuse, 2 – Reduce, 3 – Reuse, 4 – Recycle, 5 – Rot)
 • What non-sustainable habits are easy/ difficult to change in your life? Why?
 • Do you have some sustainable habits? What are they? Why do you do them?
 • Is it difficult to go green? Why?
 • Why is it important for ordinary people to go green? What can it change?
 • What one zero-waste habit can you adopt starting from today? What one habit will be difficult for you to follow? Why?
 • Why do people need to live sustainable life? What are the consequences of non-sustainable living?
 • What are other pluses of living zero-waste apart from saving the planet?
 • Imagine that you are going shopping for your family dinner. What can you do to reduce waste, which you bring home?
 • What difficulties can you face when you start living zero-waste? How can you overcome them?

 

 • What eco-friendly alternatives can you find for your non-sustainable things (for kitchen, for bathroom, for every day use)?

FAQ (Something you should know and consider)

What is zero-waste?

It is a lifestyle when no trash is produced and sent to landfills; all the discarded materials become the resources for other stuff; the way of organizing your life space on order for the products to be reused.

What is the 5 R’s rule? Examples of how to follow it.

 • Refuse (don’t take/buy unnecessary stuff – straws for drinks, magazines and newspapers, flyers, testers, plastic bags and plastic packaging, coffee cups, AVOID single-use stuff )
 • Reduce (the stuff you need but not in big amounts, buy less – food, clothes and footwear, accessories, cosmetics, plastic stuff, batteries )
 • Reuse (use what you have again and again instead of buying similar stuff, don’t throw away thing at once, redesign stuff, upcycle, give to charity, give these things to people who need them– glass and plastic containers, packaging, reusable bags, reusable straws, reusable glass or metal bottles, reusable means of hygiene, batteries, clothes and footwear, furniture, books, household utilities )
 • Recycle (what can’t be used – metal, plastic, paper, cardboard, fabric )
 • Rot (compost organics – vegetables and fruit scraps, paper, wood, some food leftovers )

Why is the order in 5 R’s rule important?

It is important because it helps to minimize not only waste we create but also save resources which are used to produce stuff we buy. In order not to waste the resources (electricity, water, oil, material, cotton etc.) we need to refuse and not buy/take the stuff we don’t need at all. If we do need something we should consider using it less – reduce. If we already have something we can think how to use it again and not buy something of that kind – reuse. If we can’t use something any longer or don’t need something we shouldn’t throw it away but consider giving it for recycling in order to create something new from the things we don’t need and prolong the lifecycle of materials. And, hopefully, the major part of what is left after previous processes will be organics which is important to compost (rot) so that poisonous gases not emit into the atmosphere at landfills.

Video list

https://www.youtube.com/watch?v=kXgELGBuMfA

https://www.youtube.com/watch?v=dortUnKnQ28

https://www.youtube.com/watch?v=SCY6F6X4dEk

https://www.youtube.com/watch?v=nYDQcBQUDpw&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=2BMWQZkBgsM

https://www.youtube.com/watch?v=Y2cAGWr7tts

https://www.youtube.com/watch?v=ZT0uqEPzbd0

https://www.youtube.com/watch?v=dCibSc4mgjU

https://www.youtube.com/watch?v=xvtdMjpyd6Q

https://www.youtube.com/watch?v=rkyBedvJeQc

Скачати Життя у стилі «Zero Waste» («Нуль відходів»): конспект

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments