Історико-математична вітальня для учнів 10 класу. У нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і ніколи

С.Л. Баранова,

учитель математики

Помічнянської ЗШ I-III ступенів № 3 Помічнянської міської ради Кіровоградської області

У НАС ЄДИНА МЕТА – УКРАЇНА СВЯТА, НЕЗДОЛАННА НІКИМ І НІКОЛИ

(історико-математична вітальня для учнів 10 класу)

Мета: виховувати почуття патріотизму, гордості та поваги за свою країну, за своїх талановитих земляків, мотивувати учнів до вивчення життя та діяльності відомих постатей, які здійснили внесок у розвиток України.

Вступне слово вчителя. Багата українська земля зростила цілу плеяду талановитих людей, їх імена золотими літерами вписано у світову історію. Творчі звершення наших корифеїв відбувалися у складний для нашої держави час. Питання самоідентифікації виступило центральним лейтмотивом всього їхнього життя. Варто лише згадати слова Т.Г. Шевченка: «Що ми? Чиї сини? Ким? За що закуті?..». У них стільки відчаю, але, водночас, і прагнення знайти себе. Михайло Грушевський писав: «Справді невеселий переважно образ дає нам наша історія, сумніший може часом, ніж інші, але суспільність, що має віру в себе, мусить мати і відвагу глянути на неприкрашену правду свого минулого, щоб зачерпнути в ній не зневіру, а силу».

Під час сьогоднішнього уроку, ми будемо говорити про видатних українських діячів, які зробили вагомий внесок у розвиток математичної науки та були справжніми патріотами України.

Сьогодні розв‘язуватимемо задачі, відповіді до яких стосуватимуться важливих дат у біографії цих людей та розвитку нашої держави.

(Після кожного блоку завдань учень надає біографічну довідку про вченого, супроводжуючи свою розповідь презентацією.)

Послухайте фрагмент вірша Григорія Бевза про визначного математика та назвіть ім‘я науковця, якому присвячені ці рядки.

Талантами багата Україна.

Хай навіть, відбиваючись від орд, Долаючи неволю і руїни,

Все ж геніїв народжує народ.

Як брата, обіймав він Кобзаря Тараса, З ним – українства молодий порив; Науку вивів на найвищу трасу, Потрібне, вічне і святе творив.

Його творіння в світі добре знані, Десятки теорем і формул, і думок… Давно немає генія між нами,

Та в пам‘яті він житиме віки!

Відповідь: Михайло Остроградський.

Учитель. Одним із видатних українських патріотів був і Михайло Васильович Остроградський – математик, фізик, педагог. Знаючи його життєвий та творчий шлях, боляче констатувати, що нині в багатьох джерелах його вважають російським вченим. Однак, не зважаючи на все це, в кожному математичному довіднику та підручнику з математики ім‘я М. Остроградського присутнє, і ми повинні пишатися тим, що такого геніального вченого подарувала світові українська земля. До речі, саме М. Остроградcький першим запропонував увести до програм середніх шкіл поняття «Функція».

Завдання 1. Розв‘яжемо вправи з теми «Функція. Область визначення та область значень», особливість яких в тому, що результати всіх завдань певною мірою міститимуть відомості про життя та наукову діяльність Михайла Остроградського.

 1. Щоб дізнатися у якому році народився відомий математик, обчисліть значення функції , при            .

Відповідь: 24 вересня 1801 року у родині власника хутора Пашенна Василя Івановича Остроградського та його дружини Ярини Андріївни народився майбутній математик – Михайло.

 1. Функцію задано формулою . Знайдіть і ми дізнаємося коли почалося знайомство майбутнього вченого з науками.

Відповідь: у 1809 році Михайло пішов навчатися до Будинку бідних дворян.

 1. Функцію задано формулою Знайдіть значення аргумента,

якщо значення функції дорівнює 50, і дізнайтеся про те в якому році Михайло Остроградський став студентом.

Відповідь: у 1817 році стає студентом відділення фізичних і математичних наук Харківського університету; через рік М. Остроградський успішно складає іспити за трирічний курс й одержує атестат.Знайдіть координати точок перетину графіка функції

з   віссю    абсцис.   Це   буде   рік,   коли   Остроградський   стає    академіком Петербурзької Академії наук.

Відповідь: у 1831 році.

 1. Знайдіть добуток  коренів  рівняння   , додайте 1 і дізнайтеся, в якому році ЮНЕСКО внесла М. Остроградського до переліку видатних математиків світу.

Відповідь: у 2001 році.

Завдання 2. Розшифруйте вислів видатного українського математика, який головну мету освіти бачив у тому, щоб пробудити здатність до самостійного мислення.

№ 1. Знайдіть область визначення функції                   .

МатематикаНеможливоВсе
 

 

 

 

№ 2. Знайдіть область визначення функції                                  .

БутиНайвищаМатематика
 

 

 

 

 

 

№ 3. Знайдіть область визначення функції                             .

 

ФілософськаМатематикомВчить
 

 

 

 

 

 

№ 4. Знайдіть область визначення функції                     .

Наука,Не будучиВчить
 

 

 

 

 

 

№ 5. Знайти область визначення функції             .

 

НаукаВсеВ той же час
 

 

 

 

 

 

№ 6. Знайдіть область визначення функції                      .

 

СправжніхЖиттяПоетом
 

 

 

 

 

 

№ 7. Знайдіть область визначення функції                     .

життяПоетіву душі
 

 

 

 

 

 

№ 8. Знайдіть область визначення функції                           .

М. ОстроградськийФ. ВієтПіфагор
 

 

 

 

Відповідь: Математика – найвища філософська наука, наука справжніх поетів. М. Остроградський.

 

Учень 1. У 1831 р. Остроградського обирають академіком Петербурзької Академії наук. Згодом він стає членом-кореспондентом Паризької Академії наук; дійсним членом низки інших академій: Римської, Туринської,Американської; почесним членом Київського, Харківського та Московського університетів, а також багатьох наукових товариств. Він був нагороджений орденами Св. Анни І ступеня і Св. Володимира ІІ ступеня.

Попри всі почесті та звання, не зважаючи на світове визнання та захоплення в наукових колах, Михайло Васильович через усе своє життя проніс любов до свого краю, до рідної мови.

Учень 2. Математик із світовим іменем М. Остроградський та всесвітньо відомий поет Т. Шевченко жили і працювали в один і той же історичний період. Під   час  навчання  в   Петербурзькій  Академії   мистецтв   Т. Шевченко відвідував лекції М. Остроградського. Про це він згадує у повісті «Художник»:

«Я лично знал гениального математика нашего Остроградского (а математики вообще люди неувлекающиеся), с которым мне случалось несколько раз обедать вместе». Після чергової зустрічі з М. Остроградським Т. Шевченко написав рядки:

І Архімед, і Галілей

Вина й не бачили. Єлей Потік у черево чернече! А ви, святиє предотечі,

По всьому світу розійшлись І крихту хліба понесли

Царям убогим. Буде бите Царями сіянеє жито!

А люде виростуть. Умруть Ще не зачатиє царята…

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.

Їх єднала любов до рідної землі, її мови, пісні та думки про визволення українського народу, бо вони обидва зазнали великих утисків з боку царської влади.

Повернувшись із заслання, Тарас Шевченко зустрівся з Михайлом Остроградським, читав свої вірші. По щоках в обох текли сльози і Тарас Григорович мовив до господаря: «Дайте волю своїм кріпакам, Михайле Васильовичу». «Я вже це вирішив», – була відповідь.

Учень 3. Смерть Т. Шевченка 10 березня 1861 року стала для Михайла Васильовича тяжкою втратою, яка боляче ранила його душу. Шукати відраду Михайло Остроградський їде в Україну. Тут він займається освітянською та виховною роботою.

Михайло Остроградський – український математик із світовим ім‘ям, який ще раз нам нагадав: після всього лишаються тільки справи. За ними нас сприйматимуть і оцінюватимуть нащадки.

Учитель. Послухайте фрагмент вірша Н. Півторацької про видатного математика та визначте, кому присвячені ці рядки.

Колима, Колима… Ти пустеля німа…І сніги, і копалень могила.

Колима, Колима – порятунку нема І розлука в душі незгасима.

Але ж він, як орел, піднімався до хмар, Його віра була нескорима.

Український мудрець із обличчям Христа У Вселенській гармонії чисел!

Відповідь: Михайло Кравчук.

Учитель. «…Світ не знав лише, що він – українець.» Довго не знали про цю надзвичайно талановиту людину і його земляки. Адже ім’я М. Кравчука було занесене до списку «ворогів народу», а сам він, повний енергії і творчих задумів, був засланий на Колиму і пішов з життя у неповних п‘ятдесят років.

Лише 1992 року, після довгих літ забуття, наукова громадськість України та світу широко відзначила 100-річчя від дня народження видатного вченого. Його ім‘я було занесене ЮНЕСКО до Міжнародного календаря визначних наукових діячів. Для цього були вагомі підстави, адже праці М. Кравчука становлять фундаментальне надбання кількох галузей математичної науки.

Учень 4. Гордістю української математики є Михайло Пилипович Кравчук. У його серці палала безмежна любов до України та математики. Він підтримував ідею національного відродження та створення української культури. Михайло Пилипович викладав математичні предмети в новостворених в м. Києві українських гімназіях, Українському народному університеті. Був членом Українського наукового товариства при Київському університеті, співробітником Української академії наук, членом комісії математичної термінології при Інституті наукової мови УАН, викладав різні курси математики у вищих навчальних закладах.

М. Кравчук був не лише геніальним науковцем, а й талановитим учителем. Він мав дар виявляти та розвивати таланти своїх учнів. Відомий український учений, генеральний конструктор авіаційних двигунів, творець першого у світі двоконтурного турбореактивного двигуна – Архип Михайлович Люлька завдячував своїм успіхом і творчими здобутками своєму мудрому наставнику М. Кравчуку. І хто знає, чи зумів би Сергій Корольов стати першим конструктором космічних кораблів, якби не участь і наукова школа академіка Михайла Кравчука.

Особливо вражає та захоплює те, що, будучи несправедливо засудженим радянською владою та приреченим на каторжне, нелюдське життя, М. Кравчук не зламався, не втратив віру у свою справу. Там, на засланні у Магадані, він здійснив математичне відкриття, над яким працював 20 років. «Моя любов – Україна і математика» – ці слова Михайла Пилиповича Кравчука викарбувано на гранітному постаменті пам‘ятника, який встановлено йому в 2003 році перед корпусом музею Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». У селі, де він народився, у 1979 році відкрито музей та встановлено погруддя великого патріота і математика.

Завдання 4. Складіть частотну таблицю для букв А, Е, І, Ї, Н, Ф, Я за текстами віршів. Визначте моду отриманих даних.

 1. Михайла Кравчука нема. Людину мудру і святу

Жорстокість дика і німа Звалила в вічну мерзлоту. Таких – один на сотні літ І на мільйони душ – один.

Його ж на Колиму, за дріт. До голих нар і баланди.

Його теорій і відкрить Чекали континенти всі;

Його ж породу мерзлу рить Закинули на край Русі.

Радіють деспоти-кати,

Верховному мережать звіт Про те, що досягли мети: На генія поменшав світ.

Радійте! Все ж настане суд, Недовго вже його чекать, Узнає світ і вашу суть,

І справжню велич Кравчука!

Г.П. Бевз

 1. Багата українська мова, – Виразна, зручна і барвиста, Для пісні гожа і розмови, Для науковця і юриста.

Науки всі – від Піфагора До Корольова і Глушкова – Доступно, чітко і прозоро Доносить українська мова.

В ній кожне слово змісту повне, Звучить привітно, ніжно, щедро, Відбірне – мов чільце коштовне, Добротне – мов живуче зерно.

В ній різнобарв’я килимове, Тони, і тембри, і відтінки.

Чудова українська мова,

Не зневажаймо рідну тільки.

Г.П. Бевз

Ці вірші написав сучасний математик, кандидат педагогічних наук, автор понад 200 наукових праць – Григорій Петрович Бевз. Він надрукував близько 50 книг, зокрема підручники математики для 5-11 класів, за якими навчаються мільйони учнів. Деякі з них перекладено російською, польською, румунською, угорською, таджицькою мовами, надруковано шрифтом Брайля.

Завдання 5. Живий ланцюг – символічна акція, яку проводять великі гурти людей, узявшись за руки. В Україні найбільший «живий ланцюг»

відбувся у неділю 21 січня 1990 року, коли мільйони людей взялися за руки, з‘єднавши Івано-Франківськ (через Львів) і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії та став ще одним кроком до здобуття незалежності Україною. Знайти чисельність учасників  акції, якщо відстань від Івано-Франківська до Києва – 550 км, а на одного учасника припадає приблизно 1 м.

Початок ланцюга в Івано-Франківську зумовлений тією обставиною, що саме Івано-Франківськ (тодішній Станіславів) у 1919 році був столицею ЗУНР. Щільність «ланцюга» була неоднорідною – від 5-10 рядів у середмісті Львова до інтервалу в десятки метрів у деяких районах Київщини та Житомирщини. У ланцюзі взяли участь за офіційними даними близько 450 тисяч чоловік, а за неофіційними оцінками – від 1 до 5 мільйонів.

Учитель. Послухайте фрагмент вірша Катерини Матвійко та назвіть ім‘я математика, якого характеризують ці рядки:

Піду в математики, вірші писатиму цифрами! Шукатиму рими у коренях, навіть в іксах.

Та графік параболи просто поставлю епіграфом. І душу ховатиму в мінусах. Може, в плюсах.

Піду в математики! Точність там, чіткість увічнені. Безпристрасний рух різних ліній, без слів і принад. А буде душа розриватись від болю і відчаю,

Візьму на папері і виведу: ігрек квадрат!

Відповідь: Володимир Левицький.

У 1903-1914 рр. наукова діяльність Володимира Левицького розвивається в основному у напрямку популяризації знань.

Завдання 6. На столі розкладено портрети видатних особистостей: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Володимир Левицький, Михайло Остроградський, Михайло Кравчук, Ліна Костенко, Марина В‘язовська, Георгій Вороний, Микола Чайковський, Мирон Зарицький, Марко Вовчок, Микола Лобачевський.

Розв‘яжіть завдання та, відшукавши відповідну букву, прочитайте слово.

Знайти, що ймовірність того, що навмання взятий портрет виявиться портретом:

 • Михайла Остроградського ( )
 • чоловіка ( )
 • математика ( )
 • жінки ( )
 • визначної творчої особистості ( )
 • учня нашого класу ( )
 • поетів і прозаїків ( )
 • людини, яка народилася раніше від Марини В‘язовської ( ) людини, яка народилася не в Україні (                                                       )
 • людини, яка говорила українською мовою ( )

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
ЧПКРНДІИУ

Відповідь: підручники.

В. Левицький працює  над  створенням  українських  підручників.  У  1906 році виходить перша, а у 1908 році – друга частина «Алгебри для вищих кляс   шкіл   середніх».   У   надзвичайно   короткий   термін,   за   7   місяців,   В. Левицький пише солідний підручник «Фізика за вищий кляс», що побачив світ у 1912 році. Тривалий час це був один із найкращих підручників фізики. У 1924 році його перевидали.

Завдання 7. Розгадавши кросворд, присвячений видатним українцям, у виділених стовпцях ви зможете прочитати слово, що точно характеризує діяльність Володимира Левицького. Давайте попрацюємо всі разом і в такий спосіб покажемо, що ми єдині в досягненні мети.

 1. Книга Тараса Шевченка, у виданні якої надав допомогу Михайло Остроградський (Кобзар).
 2. Відомий український     поет,     який     був     учителем     Михайла Остроградського в Полтаві в Будинку бідних дворян (Котляревський).
 3. Письменник, який здійснив український переклад задач грецького епіграміста, автора праць з географії й астрономії Метродора (Франко).
 4. Український математик,   відомий   своїми    статтями    з   історії,   з української літератури та мистецтва (Чайковський).
 5. Є. Сенета про  нього  писав:   «Його  ім‘я   добре  відоме  у світовій математичній науці. Світ не знав лише, що він – українець» (Кравчук).
 6. Український математик,     із     яким     Михайло     Остроградський познайомився у Франції, а потім співпрацював у Петербурзі (Буняковський).
 7. Ім‘я генерального конструктора авіаційних двигунів, учня Михайла Кравчука (Архип).
 8. Перший конструктор космічних кораблів, учень Михайла Кравчука (Корольов).
 9. Учений, який першим написав українською мовою фахову статтю з математики (Левицький).
 10. Учений, який говорив «Тільки математика, як яскрава зірка, блищить переді мною й на неї всі мої сподівання» (Вороний).
 11. Учень Михайла Остроградського, який став видатним ученим у галузі мостобудування (Журавський).
 12. Письменник, який   згадує  про  Остроградського  у   своїй   повісті

«Художник» (Шевченко).

 1. Поет, який    познайомив   Михайла   Остроградського   з    Тарасом Шевченком (Жуковський).
 2. Місто, в якому на пам‘ятнику М. Кравчуку є напис «Моя любов – Україна і математика» (Київ).

 

 

Учитель. У виділеному стовпці отримаємо слово: основоположник.

«Основоположник математичної культури нашого народу», – так назвав Володимира Левицького академік Михайло Кравчук.

Учень 5. Володимир Левицький завдяки самовідданій праці та безмежній любові до України досяг значних успіхів, зійшовши на п‘єдестал математичної науки. Він був людиною, яка не боялася відстоювати свої думки, навіть якщо вони йшли в розріз із загальноприйнятими позиціями. Це стосувалося і науки, і суспільної діяльності. Недаремно В. Левицький понад 50 років був дійсним членом Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка.

Слід згадати про те, що В. Левицький працював викладачем в Українському таємному університеті. Незважаючи на переслідування з боку державних органів, він продовжував виховувати у дітей почуття відданості своїй державі, демонструючи незламність духу та силу волі.

В. Левицький брав участь у створенні різних педагогічних товариств, був головою фізико-математичної секції Товариства прихильників освіти, згуртувавши навколо себе математиків-українців для наукової роботи. Він був незмінним редактором першого українського наукового часопису з природничих наук.

В. Левицький першим в історії написав українською мовою фахову статтю з математики «Про симетричні вираження вартостей функцій mod m». Саме після виходу цієї роботи почали масово друкувати наукові праці українською мовою. Таким чином, В. Левицький «розтопив кригу» та показав, що українська наука має розвиватися, а не стримуватися усталеними шаблонами тогочасних стандартів.

Перша публікація українських математичних термінів відбулася також завдяки праці В. Левицького «Додатки до термінології математичної», які містили 69 термінів, поданих у вигляді українсько-німецького словника.

Учень 6. В. Левицький вивчав теорію аналітичних інваріантів диференціальних рівнянь та їх групові властивості. Ці праці стали значним внеском у загальну теорію інтегрування у квадратурах, яку активно розвивали в Європі французька і німецька школи у зв‘язку з проблемою Рімана. Слід зазначити, що проблему Рімана успішно розв‘язала лише у 1980 році група японських математиків. Цей факт свідчить про глибоку математичну інтуїцію В. Левицького, його творчий дар відчувати найактуальніші математичні проблеми і сміливо їх досліджувати.

Завдяки своїм науковим напрацюванням, непохитною вірою в Україну, небайдужому ставленню до суспільно-політичних процесів В. Левицький назавжди залишиться в історії української культури як основоположник математичної культури нашого народу, новатор та патріот.

Слово вчителя. Під час сьогоднішнього уроку ми говорили про видатних патріотів-математиків та їх внесок у розвиток науки і процвітання України. Звичайно, за 45 хвилин неможливо охопити весь життєвий шлях відомих українців. Тому метою сьогоднішнього заходу було дослідити та проаналізувати найважливіші етапи життя М. Остроградського, М. Кравчука та В. Левицького, підкресливши їх безмежний талант та віру в майбутнє України. Не зважаючи на важкі переломні роки в історії, дискримінацію, всілякі бюрократичні перепони на шляху до розвитку української науки, культури, державності, ці люди зуміли вистояти та своїм життям показати, що цілеспрямована людина завжди досягає мети.

Сьогодні ми вкотре переконалися в тому, що становлення української державності – це складний історичний процес, який супроводжується боротьбою справжніх патріотів. Спостерігаючи події, які відбуваються зараз в нашій державі, можемо зробити висновок, – що незалежність держави потрібно відстоювати. Переконана, що безмежної любові українців вистачить для того, щоб перегорнути цю складну сторінку історії і жити в мирній та успішній країні.

Список використаних джерел

 1. Бевз В.Г. М. В. Остроградський  –  математик,  механік,  педагог  /  В.Г. Бевз // Математика в школі. – 2001. – № 4. – С. 66–69.
 2. Воєвода А.Л. Математика та література: матеріали до інтегрованих уроків і заходів / Аліна Воєвода. – К. : Редакція газет природничо- математичного циклу, 2013. – 104 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 3. Чайковський А. Мої спогади про Івана Франка [Електронний ресурс]. / А. Чайковська. – Режим доступу: http://lib.if.ua/franko/1311250072.html .
 4. Корсак І.Ф. Імена твої, Україно: художньо-документальні оповідання / І.Ф. Корсак. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2007. – 300 с. – (Сер. «Пантеон»).
 5. Шаров І.Ф. 100 видатних імен України / І.Ф. Шаров. – К. : Видав. дім

«Альтернативи», 1999. – С. 274–277.

 1. Шмигевський М.В. Видатні математики / М.В. Шмигевський. – Х. : Вид. група «Основа», 2004. – 176 с.

 

Скачати конспект Першого уроку на тему: “У нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і ніколи”: джерело 1

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments