Вагома складова успішного навчання – дидактичні матеріали

Дидактичні матеріали для початкової школи (НУШ) є вагомою складовою успішного навчання. Адже сучасні дидактичні матеріали для НУШ здатні зацікавити учнів. Якісні та багатофункціональні дидактичні засоби допоможуть дітям зрозуміти навчальний матеріал.

Задум НУШ – перетворити навчання на приємний творчий процес, де дидактичний матеріал буде інструментом в досягненні чудових результатів. Дидактичний матеріал має бути цікавим і безпечним. Всі матеріали НУШ призначені сприяти зростанню успішності навчання. Розмаїття дидактичних матеріалів дозволяє кожному педагогу знайти найефективніші зразки для занять у Новій українській школі.

Державний стандарт початкової освіти поділено на 9 освітніх галузей:

 1. мовно-літературна

 2. математична

 3. природнича

 4. технологічна

 5. інформатична

 6. соціальна і здоров’язбережувальна

 7. громадянська та історична

 8. мистецька

 9. фізкультурна

За Стандартом метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетенцій та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

До обов’язкових компетенцій Закон про освіту та Державний стандарт початкової освіти відносяться:

 • вільне володіння державною мовою •
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами •
 • математичну компетентність •
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій
 • інноваційність
 • екологічну компетентність
 • інформаційно-комунікаційну компетентність
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей
 • культурну компетентність

Беззаперечно, вдало підібрані дидактичні матеріали для Нової української школи впливають на ефективність навчання. Уроки у формі гри дозволяє проводити яскрава та цікава наочність. Дидактичні матеріали для початкових класів не обмежуються лише магнітними картками чи фігурами. Нова українська школа дає змогу вчителям самостійно підібрати оптимальні дидактичні матеріали. Найкращий дидактичний матеріал можна використовувати для вивчення різних тем та понять.
Дидактичні матеріали мають мотивувати учнів до навчання. Тому, обираючи дидактичні матеріали для НУШ , слід зважати і на його привабливість для дітей.

Обрати цікаві дидактичні матеріали для початкової школи у Києві та по всій Україні.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments