Загальні рекомендації щодо написання твору з англійської мови

Перш ніж почати писати свій твір, уважно прочитайте завдання, щоб вирішити, якій саме вид твору ви збираетесь писати. Твір слід писати в тому стилі, який відповідае вимогам завдання. Завдання іноді описує вигадану сітуацію, про яку ви будете писати ( наприклад. „Уявіть, що ви – репортер газети…” або „Уявіть, що ви маєте змогу зустрітись з Вашит улюбленим героем…”) – це надасть змогу зрозуміти, від імені кого ви збіраєтесь писати, чому и хто буде читати ваш твір. Звертайте увагу на ключові слова завдання, які допоможуть вам зрозуміти, якого стилю дотримуватись, про що конкретно слід писати и хто це буде читати.

План твору

Будь-який твір складається з Вступу, Основної частини та Висновку або Заключення.

Вступ

Вступ є коротким абзацем, в якому ви даете читачеві загальну уяву про тему вашего твору та привертаєте його увагу так, щоб йому було цікаво читати далі. Як це зробити?

а) за допомогою ріторичного питання

б) за допомогою якогось цікавого чи шокуючого Although water is the most common substance on Earth, only 1 per cent of it is drinkable and 30 per cent of people suffer from lack of it)

в) за допомогою беспосереднього звернення до читача („If you believe in miracle, it does happen”) за допомогою цитати (” I owe my life to my parents, but my good life to my teacher”, said Alexander the Great)

Основна частина

в основній частині ми розвиваємо думки, що стосуються теми твору. Ця частина зазвичай складається з 2 чи більше абзаців, залежно від теми твору.

Кожний абзац має стосуватися якоїсь однієї думки. Ми починаємо новий абзац кожного разу, коли переходимо до нової думки. Наприклад, в творі, де ми розглядаємо переваги та недоліки якогось явища, в одному абзаці ми зважуємо переваги цього явища, а в іншому – недоліки.

Висновок або Заключення.

Висновок складається з одного короткого абзацу, до ми сумуємо головну ідею свого твору, роблячи висновки, чи висловлюючи особисту думку з цього питання.

 

Запамятайте основні правила:

ЗАВЖДИ

-уважно читайте завдання: що саме від вас вимагають;

-обміркуйте інформацію, яку вам необхідно включити до твору;

-дотримуйтесь стилю, якого від вас вимагай цей вид твору – нефорьмального( якщо це, наприклад, лист до приятеля) чи ділового(формального), як, наприклад в статті до газети чи есе;

-напишить детальний план кожного абзацу. Якщо маєте час, напишить чернетку, або ключеві речення;

– будьте прискипливі – пишить суто за темою;

– перевірте, чи ви вкючили до твору всю інформацію, що від вас вимогають; використовійте сполучники та сполучні вирази, так щоб ваш трір виглядав логічним та послідовним ( “Thisway”,However”, “Asaresultetc)

– перевірте, чи ваш твір має вступ, головну частину та висновок, та чи ви правільно поділили його на абзаци;

– перевірте граматику та правопис.

 

НІКОЛИ

–          НЕ пишить більше, ніж від вас вимогають;

–          НЕ повторюйтесь – намагайтесь вживати синоними та урізноманітнити вашу мову, АЛЕ

–          НЕ вживайте слів, значення яких ви не знаєте, або не впевнені в ньому;

–          НЕ вживайте розмовної лексики, помятайте: ЦЕ НЕ УСНА ВІДПОВІДЬ;

–          НЕ вживайте цитату або прислівя, якщо вони не стосуються теми твору, тількі тому що ви їх знаєте.

–          НЕ пишить довгих складносурядних або складнопідрядних речень, якщо ви не впевнені в граматиці та пунктуації. Короткі речення завжди виглядають більш чіткими та зрозумілими.

–          HEвикористовуйте скорочень (IdWeve), емоційно забарвлених слів( Itsdisgusting,IhateAwfullybeautiful) та фразових дієслів( Tosetabouttogiveup,etc) в формальному, діловому творі     існують три головні типи твору – розміркування:

–          твір, що висловлює особисту думку з певної теми;

–          твір, що зважує всі переваги та недоліки певної теми;

–          твір, який пропонує вирішення пвної проблеми.

Ось загальні плани , за якими ви пишете ці твори:

 Твір, що вислювлює особисту думку з певної теми

Такій твір є формальним за стилєм. На відміну твору, що розглядає переваги та недоліки, цей вид твору вимагає вашої особистої думки, що має бути чітко висловлена та підтримана поясненнями, доказами, чи прикладами.

 

1й абзац – Вступ

в ньому ви надаєте загальну інформацію щодо теми твору, та ЧІТКО ВИСЛОВЛЮЄТЕ СВОЮ ДУМКУ З ЦЬОГО ПРИВОДУ

 

Основна частина

2й абзац

в ньому ви надаєте факти, що підтверджують вашу думку

3й абзац

в ньому ви надаєте ще факти та пояснюєте наслідки

4й абзац

в ньому ви надаєте протилежну думку. Ви можете також пояснити, чому ви вважаєте її неправільною чи недоцільною.

5й абзац – висновок

в ньому ви сумуєте всі факти та узагальнюєте головну ідею твору.

Запамятайте!

*Ніколи не починайте твору, не склавши плану.

*Кожна нова думка має починатись з новогу абзацую Вона має бути підтримана логичним доводом.

e.g. To start with, many forests are being destroyed doe to paper being wasted. Hundreds of thousands of trees are unnecessarily cut down to make paper products.

To list viewpoints: Firstly/ In the first place/ to start with/ Next/ Secondly/Thirdly/ Finally, etc

To add viewpoint: both…and/ What is more, not only… but also…/ In addition/ Furthermore/ Besides, not to mention the fact, that…/ Apart from this, etc

To present the other side of the argument: Contrary to what most people believe/ As opposed to the above ideas/ Some people argue that, etc

To express opinion: I believe/ In my opinion/ In my view/ It seems to me that/ I feel that, etc

1й абзац – Вступ в ньому ви надаєте загальну інформацію щодо теми твору та пропонуєте розглянути всі переваги та недоліки, НЕ ВИСЛОВЛЮЮЧИ ВЛАСНОЇ ДУМКИ.

Основна частина 2й абзац –в ньому ви перераховуєте всі переваги певної сітуації. Намагайтесь бути як можна обєктивними

3й абзац в ньому ви перераховуєте всі недоліки

4й абзац – Висновок в ньому ви сумуєте всі переваги та недоліки та ВИСЛОВЛЮЮТЕ ОСОБИСТУ ДУМКУ З ДАНОЇ ТЕМИ.

 

Запамятайте!

* Зважьте всі аргументи ЗА та ПРОТИ перш, ніж почати писати. Їх не має бути багато, але на кожний агрумент має бути контрагрумент.

* Завжди підкріпляйте свої аргументи поясненням або доказом.

e.g. One disadvantage of driving a car is that it creates pollution. This is evident from the poor air quality found in cities where there is a lot of traffic.

* НЕ використовуйте скорочень чи ємоційно забарвлених, сильних особистих виразів. ( Ihate…It’sdisgusting… Ican’tstand..)

* кожний абзац має починатись з ТЕЗИ, якій узагальнює тему всього абзацу.

e.g. there are many advantages to owning a car. To begin with, it allows you…. . Besides,  … . However, owning a car has a number of disadvantages as well. Firstly, you need to… .

*Використовуйте відповідні сполучники.

To introduce points: Firstly/ To begin with/ In the first place; One point in favour of/ against is…;  One advantage/ disadvantage of … is…etc

To add more points: Secondly/ What is more/ Furthermore/ A further advantage of .. is… etc

To make contrasting points: However/ On the other hand/ Although/ In spite of, etc

To conclude: To sum up/ In conclusion/ On balance/ All thing considered, etc

 

 Твір, який пропонує вирішення певної проблеми

Цей твір є зразком формального, ділового мовлення, в якому пропонуєте шляхі вирішення певної проблеми, та наслідкі, чи результати, до яких вони призведуть.

 

1й абзац – Вступ

в ньому ви читко визначаєте проблему і висловлюєте свою особисту думку з її приводу

Основна частина

2й абзац

в ньому ви пропонуєте один з варіантів розвязання проблеми та пояснюєте його наслідки чи результати

3й абзац

в ньому ви пропонуєте другий варіант розвязання проблеми з поясненням наслідків та результатів

( абзаців може бути стількі, скількі варіантів вирішення проблеми ви маєте)

4й абзац – Заключення

в ньому ви сумуєте головну тему твору

 

Запямятайте

* перш, ніж почати писати, обміркуйте проблему, та занотуйте два- три варіанти її вирішення

e.g.         problem                        suggestion                                    result

 

почніть твір з чіткого визначення проблеми та її наслідків.

Кожну нову думку щодо вирішення проблеми та результатів починайте з нового абзацу

Використовуйте відповідні сполучники.

To make suggestions: A useful suggestions/ Another solution would be to; It could be solved by…; Another way to … is/would be … The situation could be improved if/by …; It would be a good idea if/to …; It would help if we/people/ governments…etc

To present results and consequences: As a result, …;  This would mean that …; In this way …; By doing this you/ people/we would …; If …, the result would be …;  Thus …; The effect/consequence/result of … would be

Варіантом цього завдання може бути A LETTER GIVING ADVICE, тобто лист в якому ви маєте дати пораду конкретній людині щодо вирішення якоїсь її проблемиЦе вже буде приклад неформального листування, отже ми побачимо певні відмінності в стилі: на початку листа ви маєте висловити співчуття людині та розуміння її/ його проблеми:

I just got your letter and I am really sorry to hear about your problem. But I think I can help you/ but I think I can give you a piece of advice.

Надаючи порадислід використовувати наступні вирази та мовні кліше:If I were you, I’d…/ Why don’t you…/The best thing you can do is…/ I strongly advise you to…/ I think you should/ I don’t think you should

В заключенні слід побажати успіху та висловити сподівання, що все буде добре врешті-решт:

I hope this will help you./ Let me know what happens./ Hope this advice is of some help to you./Things will get better soon./ I am sure everything will be OK.

Матеріали взято з сайту освіта UA

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments