Завдання та відповіді завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології в 2017-2018 н.р.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології 2017-2018 рр.

8 клас

Тестові завдання групи А.

Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант відповіді з кількох запропонованих. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 балів. Максимально можлива сума балів – 5).

 1. Де у рослині розташований насінний зачаток? а) у зав’язі; б) у тичинці; в) на приймочці маточки; г) у насінні.
 2. Листки модрини: а) пальчастоскладні; б) парнопірчастоскладні;   в) непарнопірчастоскладні; г) голчасті.
 3. Кореневі шишки утворюються з: а) головного кореня; б) бічних коренів; в) з кореневої шийки; г) бічних та додаткових коренів
 4. З якої культурної рослини на практиці не можна зібрати насіння? а) цибуля; б) часник; в) картопля; г) жоржина.
 5. Голкоподібна форма листків та розвинута стрижнева коренева система у сосни є пристосуванням до: а) запилення вітром; б) існування в умовах нестачі вологи; в) існування в умовах недостатнього освітлення; г) існування на засолених ґрунтах.
 6. Вказати тканину, притаманну тваринам: а) основна; б) механічна; в) нервова; г) провідна.
 7. Самці альтанкових птахів будують альтанки для а) приваблення самок; б) захисту гнізда від негоди; в) маскування пташенят; г) запасання будівельних матеріалів для гнізда.
 8. Функцію виділення у найпростіших виконують: а) мікротрубочки; б) скоротливі вакуолі; в) травні вакуолі; г) псевдоподії.
 9. Супротивне листкорозташування має: а) бузок; б) дуб; в) кукурудза; г) вишня.
 10. Як називається процес утворення зиготи? а) сперматогенез; б) овогенез; в) партеногенез; г) запліднення.

 

Тестові завдання групи Б.

У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильними можуть бути від одного до п’яти (Правильне розв’язування одного завдання оцінюється в 1 б.

Максимально можлива сума балів – 10).

 1. Гриби формують мікоризу з … а) зеленими водоростями; б) мохами; в) голонасінними; г) однодольними покритонасінними; д) дводольними покритонасінними.
 2. Для яких рослин характерним є відсутність джгутикових клітин у циклі розвитку? а) баобаб; б) порфіра; в) спірогіра; г) хламідомонада; д) щитник чоловічий.
 3. Оберіть твердження, які вірно характеризують симбіоз гриба та водорості у лишайниках. а) грибний компонент лишайника ніколи не зустрічається в природі у вільноживучому стані; б) грибний компонент лишайника отримує від водоростей поживні органічні речовини; в) грибний компонент лишайника отримує від водоростей воду і неорганічні речовини; г) водоростевий компонент лишайника отримує від гриба воду і неорганічні речовини; д) водоростевий компонент лишайника ніколи не зустрічається в природі у вільноживучому стані.
 4. Необхідними умовами фотосинтезу є: а) наявність хлорофілу; б) наявність світла; в) наявність води; г) наявність вуглекислого газу; д) наявність кисню.
 5. З перелічених рослин суцвіття кошик мають: а) полин гіркий; б) жито дике;  в) деревій звичайний; г) кульбаба лікарська; д) медунка темна.
 6. Зазначте що об’єднує наступних комах: лісова мурашка та терміт шкідливий? а) дві пари перетинчастих крил; б) личинки живляться їжею тваринного походження; в) неповне перетворення; г) турбота про нащадків; д) робочими особинами є виключно самки.
 7. За допомогою численних війок пересуваються у просторі: а) амеба протей; б) трипаносома; в) інфузорії; г) форамініфери; д) малярійний плазмодій.
 8. Вкажіть які із наведених видів гніздяться на території України: а) лебідь малий; б) гриф чорний; в) сипуха; г) казарка червоновола; д) шпак рожевий.
 9. Медоносні бджоли використовують танок для передачі інформації про: а) напрямок до їжі; б) кількість їжі; в) якість їжі; г) напрямок руху потенційного ворога;        д) кількість ультрафіолетових променів у сонячному світлі.
 10. До переносників збудників захворювань людини належать: а) травневий жук; б) малярійний комар; в) людська аскарида; г) ехінокок; д) муха це–це.

 

Тестові завдання групи В.

Уважно прочитайте наступні запитання.

Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них (Правильне розв’язування кожного завдання оцінюється в 5 б. Максимальна можлива сума балів – 35).

 1. На малюнку наведено типи кореневої системи рослин.

1.1. Стрижнева коренева система зображена на рисунках:

а) позначених літерами А і В;

б) позначених літерами Б і В;

в) позначених літерами А і Г;

г) позначених літерами В і Г.

1.2. Ознайомтеся з наведеними нижче зображеннями рослин. Визначте видозміни коренів, які представлені на рисунку.

Акореніприсоски: Бопорні корені; Вкореніпричіпки; Гкоренеплід;

Дповітряні корені; Екореневі бульби; Жсимбіотичні бульбочки коренів бобових.

 1. Розгляньте на рисунку зображення отруйних тварин.

Найдіть відповідність між наведеними зображеннями і наступними назвами тварин:

 • Бджола. 2.2. Сколопендра. 2.3. Шпанська мушка. 2.4. Мурашка-форміка. 5. Конус. 2.6. Каракурт. 2.7. Медуза-коренерот. 2.8. Скорпіон.

Отрута яких тварин потрапляє в тіло жертви наступними шляхами.

2.13. Через хеліцери. 2.14. Через жало. 2.15. Через ногощелепи. 2.16. Через кнідобласти. 2.17. Вибризкуванням з ампули. 2.18. Через гемолімфу. 2.19. Через отруйний зуб хоботка.

Дайте відповіді на наступні запитання.

2.20. Які тварини мають двокамерне серце?

2.21.Які тварини мають непрямий розвиток?

 

 1. Встановіть відповідність між переліченими тваринами та особливостями їхньої дихальної системи.

Типи дихальної системи: А – зябра; Б – легені; В – трахеї; Г – дихальна система відсутня.

Тварини: 3.1 – Медоносна бджола; 3.2 – Річковий рак; 3.3 – Виноградний слимак;       3.4 – Молочно-біла планарія; 3.5 – Гігантський кальмар.

 

 1. Установіть відповідність між типами плодів та зображеннями рослин, які їх продукують. Рослини:

А                    Б                             В                           Г                       Д

Типи плодів: 4.1. Біб. 4.2 Зернівка. 4.3. Сім’янка. 4.4. Ягода.

 

 1. Встановіть відповідність між позначеннями на рисунку та наведеними термінами:

А – анальний плавець;

Б – бічна лінія;

В – грудний плавець;

Г – задній спинний плавець;

Д – зяброва кришка;

Е – ніздря;

Ж – передній спинний плавець;

З – хвостовий плавець;

И – черевний плавець.

 

 

 

 

 

 1. На рисунку зображено деякі організми з царства Гриби
 

А

 

Б

 

В

 

Г

Зазначте: 6.1. Який з них вживається людиною у їжу. 6.2. Утворює цвіль.                      6.3. Використовується людиною при виробництві хліба. 6.4. Руйнує деревину.

 

 1. Розгляньте малюнок.

Зазначте, якими цифрами на рисунку позначено наступні структури:

7.1. Яйцеклітину

7.2. Центральну клітину

7.3. Інтегументи

7.4. Мікропіле

7.5. Нуцелус

Зазначте, з яких частин структури, зображеної на рисунку, у подальшому можуть розвиватися: 7.6. Ендосперм

7.7. Зародок

7.8. Насінна шкірка

7.9. Перисперм

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології 2017-2018 рр.

9 клас

 

Тестові завдання групи А.

Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант відповіді з кількох запропонованих. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б. Максимально можлива сума балів – 5).

 1. Голкоподібна форма листків та розвинута стрижнева коренева система у сосни є пристосуванням до: а) запилення вітром; б) існування в умовах нестачі вологи; в) існування в умовах недостатнього освітлення; г) існування на засолених ґрунтах.
 2. Качан капусти – це метаморфоз: а) плоду; б) листків; в) стебла; г) бруньки.
 3. До числа неймовірних речей належить: а) ковалик, якого відразу після виходу з лялечки спіймав павук; б) павук, що обмацує свою здобич вусиками; в) оса, що утрамбовує камінцем норку, куди вона сховала гусінь; г) змія, що живиться пташиними яйцями.
 4. Утворення спор бактеріями служить переважно для: а) статевого розмноження; б) нестатевого розмноження; в) зараження ними тварин; г)переживання несприятливих умов.
 5. Спільними пристосуваннями до польоту кажанів і птахів є: а) чотирикамерне серце; б) видовжені пальці передніх кінцівок; в) кіль; г) діафрагма.
 6. При проростанні насінини першим росте: а) зародковий корінець, б) зародковий пагін, в) зародковий листок, г) зародкова брунька.
 7. Якщо прісноводну гідру перерізати навпіл, то в більшості випадків: а) нижня частина загине, а верхня утворить нову гідру, б) верхня частина загине, а нижня утворить нову гідру, в) обидві частини утворять нових гідр, г) обидві частини відразу загинуть, д) обидві частини утворять статеві клітини, а потім загинуть.
 8. Що ми називаємо грибами в побуті? а) грибницю, б) плодове тіло, в) шапинку гриба, г) пластинки грибів, д) трубки грибів.
 9. У травоїдних нежуйних тварин, що не мають складного шлунка, целюлоза рослинної їжі: а) розщеплюється мікрофлорою в товстому кишечнику; б) розщеплюється в тонкому кишечнику; в) розщеплюється в шлунку;                                г)розщеплюється у печінці д) не засвоюється.
 10. Багато видів птахів не відлітають у «теплі краї», а залишаються в помірних та північних широтах, тому що: а) вони не бояться морозу; б) вони здатні знаходити їжу в цих місцях і в зимовий час; в) в «теплих краях» всі екологічні ніші вже виявляються зайнятими; г) ці види птахів мають слабку мускулатуру; д) у них немає подвійного дихання.

 

Тестові завдання групи Б.

У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильними можуть бути від одного до п’яти (Правильне розв’язування одного завдання оцінюється в 1 б.

Максимально можлива сума балів – 10).

 

 1. Брунька – це: а) зачаткові листки; б) зачатковий пагін; в) частина пагона, що відповідає за наростання і галуження; г) частина стебла, що зимує; д) система із зачаткових вузлів, міжвузлів та конуса наростання.
 2. Процес зневоднення рослин супроводжується: а) посиленням випаровування води; б) посиленням фотосинтезу; в) посиленням поглинання азоту; г) закриттям продихів; д) послабленням дихання.
 3. Оберіть поняття, які стосуються життєвих форм рослин: а) коренеплід, б) сукулент, в) полікарпік, г) перекотиполе, д) трáви.
 4. Спільними компонентами рослинної та тваринної клітин є: а) клітинна оболонка, б) плазматична мембрана, в) ядро, г) мітохондрії, д) хлоропласти.
 5. Розвинута дихальна система є притаманною представникам типів: а) Губки; б) Кишковопорожнинні; в) Молюски; г) Плоскі черви; д) Членистоногі.
 6. До ракоподібних належать: а) водяний скорпіон; б) морський тарган; в) водяна блоха; г) морська оса; д) коропова воша.
 7. Назвіть комах, розвиток яких відбувається з повним метаморфозом: а) сарана мандрівна; б) муха хатня; в) білан капустяний; г) колорадський жук; д) бджола медоносна.
 8. Пристосуванням стьожкових червив до паразитичного способу життя є: а) розвинута зорова система; б) розвинута статева система; в) розвинута травна система;           г) наявність на головному кінці тіла органів прикріплення; д) численні вирости на поверхні тіла.
 9. У яких тварин від серця відходить лише одна дуга аорти? а) крокодили; б) птахи; в) земноводні; г) риби; д) ссавці.
 10. Зображена тварина має значення для людини:           а) є проміжним хазяїном для небезпечних гельмінтів;                       б) переносить вірус бородавок людини; в) переносить вірус тютюнової мозаїки; г) знищує комах-шкідників; д) завдає шкоди посівам культурних рослин.

 

Тестові завдання групи В.

Уважно прочитайте наступні запитання.

Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них (Правильне розв’язування кожного завдання оцінюється в 5 б. Максимальна можлива сума балів – 40).

 

 1. Вкажіть, які із наведених характеристик є притаманними кожній з вказаних тварин.

Характеристики:

А Відкладає яйця; Б У дорослих особин між шлуночками серця перегородка без отворів; В Має молочні залози; Г Має зуби; Д Має дзьоб; Е Тіло вкрито голками;               Ж Грудина має розвинений кіль; З Редукована ліва дуга аорти.

Тварини:

 • Їжак; 1.2 Нанду; 1.3 Єхидна; 1.4 Пугач; 1.5 Нетопир; 1.6 Слонова черепаха.

 

 1. Листок – бічний орган пагона. Проаналізувавши малюнок, дайте відповідь на запитання.

2.1. Вкажіть складні листки: а) А, Г, Ж; б) В, Е, К; в) Л, М, Н; г). Ж, З, Л.

2.2. Назвіть представника, для якого характерні листки, зображені на малюнку Ж.

а) конюшина; б) стрілолист; в) жовтець; г) горобина.

2.3. Для яких представників характерні листки, зображені на малюнку Н?

а) Айстра; б) Квасоля; в) Мальва; г) Шипшина.

2.4. Для сону широколистого характерні листки: а) Б; б) Д; в) З; г) М.

2.5. Встановіть відповідність зображень та наведених нижче описів.

2.5. Простий листок, частки якого розчленовані до ¼ листкової пластинки та розташовані трійчасто.

2.6. Простий листок, частки якого розчленовані до половини листкової пластинки та розташовані пальчасто.

2.7. Простий листок, частки якого розчленовані майже до центральної жилки та розташовані перисто.

2.8. Складний непарноперистий листок.

 

 1. Ознайомтесь із зображеннями личинок і лялечок комах.

Визначте відповідну личинку і лялечку з зображених на рисунку для кожної з наведених далі комах: 1 – хрущ; 2 – муха; 3 – білан капустяний; 4 – комар звичайний.

 

 

 1. Встановіть відповідність між рослиною і зображеними на малюнку плодами

А — капуста; Б — блекота; В — горох; Г — дельфініум (живокість);Д — редька дика; Е — ярутка.

 

 

 1. На рисунку зображено поздовжні розрізи квіток двох рослин:

Проаналізуйте їхню будову та вкажіть, які ознаки є характерними тільки для квітки А, на відміну від квітки Б?

а) наявність пиляків;

б) довгий стовпчик;

в) короткий стовпчик;

г) відсутність гінецею.

 

 

 

 1. Розгляньте надані рисунки і виконайте наведені нижче завдання.

 

Рисунок 3                              Рисунок 4           Рисунок 5                          Рисунок 6

Дайте відповіді на наступні запитання.

6.1. Скільки кіл кровообігу має ця тварина?

6.3. Які системи органів зображено на рисунках 3, 4, 5 і 6? a) кровоносна; б) травна; в) опорно-рухова; г) дихальна; д) сечостатева; е) нервова.

 

 1. . На рисунку зображено деякі організми з царства Гриби
 

А

 

Б

 

В

 

Г

Зазначте: 7.1. Який з них вживається людиною у їжу. 7.2. Утворює цвіль.                      7.3. Використовується людиною при виробництві хліба. 7.4. Руйнує деревину.

 

 1. Розташуйте у правильній послідовності етапи розвитку жаби
 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені К.Д. Ушинського

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології 2017-2018 рр.

10 клас

 

Тестові завдання групи А.

Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант відповіді з кількох запропонованих. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 балів Максимально можлива сума балів – 5).

 

 1. Жіночий гаметофіт голонасінних розвивається з …

а) архегонія; б) яйцеклітини; в) мегаспори; г) зиготи.

 1. Тургор – це тиск, з яким цитоплазма тисне на …

а) протопласт; б) ядро; в) вакуолю; г) оболонку клітини.

 1. Паразитичним багатоклітинним еукаріотичним організмом є:

а) травневий хрущ; б) малярійний плазмодій; в) трипаносома; г) трихінела.

 1. . У кісткових риб кров від серця тече до

а) головного мозку; б) зябер; в) нирок; г) усіх органів тіла.

 1. Спільною рисою нейронів та секреторних клітин є: а) здатність передавати потенціал дії на інші клітини; б) наявність довгих відростків; в) здатність формувати синапси; г) добре виражений синтезуючий апарат клітини.
 2. Фотосенсорним білком паличкових фоторецепторів ока людини є:

а) каротин; б) йодопсин; в) родопсин; г) хлорофіл.

 1. Рецептори, які збуджуються при зміні положення голови у просторі, розташовані: а) у шкірі обличчя; б) у завитці внутрішнього вуха; в) у півколових каналах внутрішнього вуха; г) у гіпоталамусі.
 2. Молекулу РНК, що проявляє каталітичну активність, називають:

а) рибонуклеаза; б) рибосома; в) рибозим; г) рибонуклеотид.

 1. У людини тільця Барра − це : а) активна Х-хромосома у чоловіків; б) неактивна У-хромосома у чоловіків; в) неактивна У-хромосома у жінок; г) неактивна Х-хромосома у жінок.
 2. Що є основною відміннісю вірусів від клітинних організмів? а) здатність зберігати і передавати інформацію; б) відсутність у хімічному складі нуклеїнових кислот; в) наявність у хімічному складі нуклеїнових кислот; г) відсутність білок-синтезуючого апарату.

Тестові завдання групи Б.

У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильними можуть бути від одного до п’яти (Правильне розв’язування одного завдання оцінюється в 1 бал.

Максимально можлива сума балів – 20).

 

 1. До багатоклітинних зелених водоростей відносяться: а) кладофора;       б) хламідомонада; в) ульва; г) фукус; д) спірогіра.
 2. Нещодавно було виявлено, що певна рослина роду Philcoxia за допомогою підземних листків з клейкою поверхнею ловить ґрунтових нематод. Спіймані тварини слугують для рослини джерелом: а) води; б) кисню; в) вуглекислого газу; г) Нітрогену і Фосфору; д) крохмалю.
 3. Які ознаки будови плодів є пристосуванням до поширення вітром? а) яскраве забарвлення; б) невелика маса; в) наявність гачечків і причіпок; г) наявність волоскоподібних виростів; д) наявність м’ясистих, соковитих покривів.
 4. В життєвому циклі голонасінних: а) 2 самостійних покоління, життєвий цикл з гетероморфною зміною поколінь; б) 2 самостійних покоління, життєвий цикл з ізоморфною зміною поколінь; в) домінує спорофіт, гаметофіти одностатеві, втратили самостійність і розвиваються на спорофіті; г) життєвий цикл диплофазний без зміни поколінь; д) життєвий цикл представлений цикломорфозом.
 5. Які з зазначених нижче явищ відноситься до категорії росту? а) збільшення площі листкової пластинки; б) перехід рослин до квітування; в) збільшення кількості пагонів; г) набубнявіння насіння у воді; д) збільшення кількості клітин.
 6. Обґрунтуйте вислів “нагодувати хоч раз дикого ведмедя – значить вбити його”. а) їжа людини містить смертельні для ведмедів віруси; б) їжа людини не містить усіх необхідних для тварин вітамінів; в) їжа людини дуже поживна, і ведмідь помре від ожиріння; г) їжа людини дуже поживна, і ведмідь буде шукати її у людських поселеннях, де його вб’ють.
 7. Діафрагмальний м’яз ссавців приймає участь у: а) регуляції кровообігу, б) зовнішньому диханні, в) сечовиділенні, г) травленні.
 8. Хижий спосіб життя ведуть: а) стьожак; б) псевдокінська п’явка; в) нереїда; г) кальмар; д) коник.
 9. Жалкі клітини кишковопорожнинних беруть участь у: а) травленні; б) захопленні здобичі; в) розмноженні; г) захисті; д) русі.
 10. Прикладами паразитизму є співіснування: а) актинії та краба; б) печінкового сисуна та молюска; в) людини і ехінокока; г) людини і таргана; д) людини і кішки.
 11. До вищих центрів регуляції вегетативних функцій належать: а) кора півкуль мозку, б) довгастий мозок та міст, в) лімбічна система та гіпоталамус, г) середній мозок та таламус, д) базальні (підкіркові, основні) ядра.
 12. Функціональний перерозподіл крові в організмі: а) забезпечується змінами тонусу артеріол, б) здійснюється за рахунок впливу на організм гравітації, в) спостерігається лише під час фізичних та емоційних навантажень, г) забезпечує зменшення кровопостачання органів з низькою активністю, д) залежить від тонусу капілярів.
 13. У процесі запліднення сперматозоїд людини в нормі вносить до яйцеклітини: а) кілька пропластид, б) кілька мітохондрій, в) дві центріолі, г) гаплоїдний набір хромосом, д) комплекс Гольджі.
 14. В організмі людини виділяють такі типи епітеліальних тканин: а) одношаровий епітелій, б) багатошаровий епітелій, в) кістковий епітелій,                           г) залозистий епітелій, д) м’язовий епітелій.
 15. Мімічні м’язи відрізняються від інших скелетних м’язів тим, що: а) не прикріплюються до кісток зовсім, або лише одним кінцем, б) мають гіршу здатність до скорочення, в) мають специфічну форму, г) їм не притаманні тетанічні скорочення, д) вони мають не великі розміри.
 16. Які функції виконує ядерце: а) імпортує цитоплазматичні білки, б) регулює ядерні пори, в) є місцем зборки субодиниць рибосом, г) запасає неактивну ДНК, д) синтезує ядерний білок.
 17. В комплексі Гольджі відбувається процесинг та модифікація білків для а) лізосом; б) пероксисом; в) секреторних гранул; г) цитозоля; д) плазмолеми.
 18. Ферментативну функцію можуть виконувати: а) жири; б) вуглеводи; в) білки; г) нуклеїнові кислоти; д) гормони.
 19. Внутрішню мембрану має: а) хлоропласт; б) лізосома; в) мітохондрія; г) рибосома; д) ядро.
 20. Які твердження стосовно ДНК є вірними а) два ланцюги ДНК спрямовані паралельно; б) пара нуклеотидів формується з двох пуринів чи з двох піримідинів; в) зв’язок між ланцюгами підтримується водневими зв’язками; г) сумарна кількість А та Т дорівнює кількості Г та Ц; д) сумарна кількість Г та Т дорівнює кількості А та Ц.

 

Тестові завдання групи В.

Уважно прочитайте наступні запитання.

Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них (Правильне розв’язування кожного завдання оцінюється в 5 балів. Максимальна можлива сума балів – 50).

 1. Проаналізувавши малюнок, дайте відповіді на наступні запитання:

1.1. Який організм зображено на рисунку? а) вольвокс; б) евглена; в) хламідомонада; г) порфіра.

1.2. Організм, зображений на малюнку, належить до групи: а) Зелені водорості; б) Бурі водорості;                        в) Діатомові водорості; г) Синьозелені водорості.

1.3. Установіть відповідність між структурами, позначеними на рисунку цифрами, і їх назвами, записавши до бланку потрібні літери: А – вічко;                   Б – джгутики; В – хроматофор; Г – піреноїд;                           Д – клітинна стінка; Е – ядро; Ж – пульсуючі вакуолі.

 

 1. Розгляньте зображення чотирьох вищих рослин:

Зазначте, на якому рисунку зображено 2.1. комахоїдну рослину; 2.2. рослину-напівпаразит; 2.3. рослину з мікоризою; 2.4. рослину-епіфіт.

 1. На рисунку зображено осьові скелети, а нижче, під чорною рискою зображено тварин, яким вони належать.

3.1 Установіть відповідність між зображеннями тварин та зображеннями їх осьових скелетів 3.2. Вкажіть у яких хребтах наявний лише один шийний хребець. 3.3. Вкажіть у яких хребтах наявний уростиль. 3.4. Вкажіть тварин, які ведуть виключно наземний спосіб життя. 3.5. Вкажіть тварин, які на сьогодні є повністю вимерлими.

 1. На схемах, наведених нижче, показані частини життєвих циклів найпростіших.

Визначте, які з зазначених життєвих циклів притаманні збудникам таких захворювань людини: 4.1 сонної хвороби;       4.2 токсоплазмозу;       4.3 амебної дизентерії; 4.4 малярії.

 

 1. Нижче наведені зображення деяких органів:

А                                   Б                                  В                            Г

Визначте, якому з наведених органів відповідає кожен з наступних гістологічних препаратів.

 

5.1                                     5.2                                   5.3                      5.4

 

 1. Розташуйте у правильній послідовності етапи розвитку жаби
 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

7.На рисунку представлений легеневий ацинус з прилеглими анатомічними структурами.

Підберіть із запропонованих варіантів відповідні підписи до цифрових позначень рисунка.

А- альвеоли;

Б – бронхіола;

В – діафрагма;

Г – легенева вена;

Д – капіляри;

Е- легенева артерія;

Ж – легенева артеріола;

З – трахея;

К- альвеолярний хід.

 

 

 1. Розгляньте малюнок зовнішньої та внутрішньої основи черепа та дайте відповіді на запитання.

8.1. Вкажіть, якою літерою (А/Б) позначена внутрішня, а якою зовнішня основи черепа.          8.2. Виберіть із наведених назв кісток ті, що відповідають цифрам на малюнку. А – верхня щелепа;     Б – клиноподібна (основна) кістка;          В – потилична кістка; Г – леміш; Д – піднебінна кістка; Е – носова кістка; Ж – слізна кістка; З – нижня носова раковина; К – вилична кістка; Л – скронева кістка; М – решітчаста кістка; Н – нижня щелепа; О – тім’яна кістка; П – під’язикова кістка; Р – лобна кістка.

8.3. Зазначте номери, якими відмічені парні та непарні кістки черепа. Зазначте номери, якими позначено кістки, на яких лежать нижченаведені структури.

8.4. Стовбур головного мозку.

8.5. Скроневі частки півкуль головного мозку.

8.6. Лобові частки півкуль головного мозку.

8.7. Мозочок.

 1. Уважно розгляньте наведений нижче рисунок.

Зазначте, якими літерами на рисунку позначено:

9.1 клітинну мембрану;                      9.2 цитоплазму; 9.3 ядро;                9.4 ядерну мембрану; 9.5 ядерце; 9.6 клітинний центр;                         9.7 мітохондрію; 9.8 лізосому;     9.9 ендоплазматичну сітку;                        9.10 рибосому; 9.11 апарат Гольджі; 9.12 процес цитозу;                                          9.13 внутрішньоклітинну вакуоль.

Визначте:

 • Структури клітин, у яких, за визначенням, може відбуватися транскрипція. 9.15 Де в клітині, за визначенням, може відбуватися трансляція. 9.16 Де в клітині може відбуватися післятрансляційна модифікація білків. 9.17 Де в клітині, зазвичай, синтезуються лізосомні ферменти. 9.18 Якою буквою позначена структура, що забезпечує збирання веретена поділу. 9.19 Якою буквою позначена структура, що забезпечує розщеплення фагоцитованої речовини. 9.20 Де в клітині синтезується АТФ.
 1. Розгляньте наведений малюнок, на якому зображені транскрипція і трансляція гена у прокаріотичній клітині.

10.1 Транскрипція направлена …

а) від (А) до (В)

б) від (В) до (А)

в) від (А) і (В) до центральної точки ДНК

г) відцентральної точки ДНК до (А) і (В)

10.2 Кінець (С) мРНК є …

а) 5′-кінцем

б) 3′-кінцем

10.3 Поліпептид на рибосомі (D) …

а) довший, ніж поліпептид на рибосомі (Е)

б) коротший, ніж поліпептид на рибосомі (Е)

в) такий же за довжиною, як поліпептид на рибосомі (Е)

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені К.Д. Ушинського

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології 2017-2018 рр.

11 клас

Тестові завдання групи А.

Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант відповіді з кількох запропонованих. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 балів. Максимально можлива сума балів – 5).

 1. Жіночий гаметофіт голонасінних розвивається з … а) архегонія; б) яйцеклітини; в) мегаспори; г) зиготи.
 2. Паразитичною комахою з неповним метаморфозом є: а) блоха собача; б) воша головна; в) малярійний комар; г) коростяний свербун.
 3. Яке твердження вірно характеризує кровоносну систему тварини, зображеної на рисунку? а) незамкнена; б) має чотирикамерне серце; в) має трикамерне серце; г) кров від серця тече венами.
 4. Кров тече під найменшим тиском: а) у аорті; б) в артеріях; в) у венах; г) у капілярах.
 5. Серед наведених частин травної системи найбільша кількість складок слизової та ворсинок притаманні: а) стравоходу; б) шлунку; в) 12-палій кишці; г) клубовій кишці.
 6. Переважна більшість нейронів передає імпульс на клітини-мішені за рахунок: а) механічних впливів; б) виділення хімічних речовин у синапсі; в) секреції медіаторів у кров; г) електричних струмів.
 7. Яйцеклітини можуть бути активовані до розвитку природнім шляхом або штучно, без участі сперматозоїда. Такий розвиток без участі сперматозоїда називають: а) гаметогенезом; б) овогенезом; в) онкогенезом; г) партеногенезом.
 8. Тип успадкування, при якому розвиток однієї ознаки контролюється декількома неалельними генами: а) плейотропія; б) полімерія; в) поліплоїдія; г) політенія.
 9. З циклу Кребса до дихального ланцюгу мітохондрій переноситься: а) кисень; б) вуглекислий газ; в) атоми Гідрогену; г) АТФ.
 10. Під час світлової фази фотосинтезу відбувається а) біосинтез білка; б) біосинтез вуглеводів; в) утворення вуглекислого газу; г) утворення кисню.

 

Тестові завдання групи Б.

У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильними можуть бути від одного до п’яти (Правильне розв’язування одного завдання оцінюється в 1 б.

Максимально можлива сума балів – 20).

 

 1. До багатоклітинних зелених водоростей відносяться: а) кладофора; б) хламідомонада; в) ульва; г) фукус; д) спірогіра.
 2. Гриби формують мікоризу з: а) зеленими водоростями; б) мохами; в) голонасінними; г) однодольними покритонасінними; д) дводольними покритонасінними.
 3. Органи дихання – трахеї – притаманні: а) кільчастим червам; б) ракоподібним; в) павукам; г) комахам, які розвиваються з повним перетворенням; д) комахам, які розвиваються з неповним перетворенням.
 4. Линяють у дорослому стані представники: а) нематод; б) ракоподібних; в) комах; г) павукоподібних; д) черевоногих молюсків.
 5. Органи бічної лінії трапляються у представників: а) хрящових риб; б) кісткових риб; в) земноводних; г) плазунів; д) птахів.
 6. Які ознаки є притаманними плазунам? а) два кола кровообігу; б) деякі представники мають чотирикамерне серце; в) нервова система драбинчастого типу; г) дихальна система представлена зябрами; д) внутрішнє запліднення.
 7. Хрящова тканина: а) зв’язує кістки скелета; б) містить остеобласти; в) містить хондробласти; г) активно виробляє травні ферменти; д) накопичує сечовину.
 8. Найбільшу чутливість людина має до такого смаку: а) солодкого; б) солоного; в) гіркого; г) кислого; д) смачного.
 9. З перелічених провідних шляхів спинного мозку висхідними є: а) спинномозково-таламічний шлях; б) кірково-спинномозковий шлях; в) передній спинномозково-мозочковий шлях; г) задній спинномозково-мозочковий шлях;          д) присінково-спинномозковий шлях.
 10. Під час виконання завдань олімпіади у її учасників: а) активніше синтезуються, але не секретуються травні ферменти; б) активніше секретуються, але не синтезуються травні ферменти; в) знижується гальмівний вплив головного мозку на крижовий відділ спинного мозку; г) зростає тонус сфінктерів шлунково- кишкового тракту; д) відбувається депонування крові у венах черевної порожнини.
 11. Речовини, необхідні для синтезу ферментів у секреторних клітинах органів зовнішньої секреції, надходять до цих клітин: а) через апікальну мембрану з протоків секреторних органів; б) через апікальну мембрану з крові; в) через базальну мембрану з протоків секреторних органів; г) через базальну мембрану            з крові; д) синтезуються у самих клітинах з неорганічних речовин.
 12. Функція внутрішньоклітинного травлення безпосередньо пов’язана з: а) саркоплазматичним ретикулумом; б) ядром; в) лізосомами; г) мітохондріями;         д) пероксисомами.
 13. Спіральну структуру в клітині мають а) ДНК; б) мікрофіламенти; в) гемоглобін; г) тубулін; д) хлорофіл.
 14. Ферментативну активність можуть проявляти: а) жири; б) вуглеводи; в) білки; г) нуклеїнові кислоти; д) гормони.
 15. Типовими внутрішньоклітинним депо кальцію є такі органели: а) саркоплазматичний ретикулум; б) ядро; в) лізосоми; г) пластиди; д) мітохондрії.
 16. На якій стадії клітинного поділу відбувається кросинговер хромосом? а) в анафазі мітозу; б) в метафазі мітозу; в) в профазі І мейозу; г) в метафазі ІІ мейозу; д) в телофазі мейозу.
 17. Нестатеве розмноження одноклітинних тварин може відбуватись шляхом: а) поділу навпіл; б) множинного поділу; в) фрагментації; г) брунькування; д) партеногенезу.
 18. Третій закон Менделя (закон незалежного розподілу генів) буде справедливим за умови розміщення локусів двох генів: а) у одній аутосомі поруч; б) у одній аутосомі на невеликій відстані; в) у різних негомологічних аутосомах;        г) у статевій Х-хромосомі; д) у статевій У-хромосомі.
 19. Полідактилія успадковується як аутосомна домінантна ознака. Визначте ймовірність народження дітей з аномалією в сім’ї, де батько гетерозиготний, а мати не страждає полідактилією: а) 75% здорові і 25% хворі; б) 50% здорові і 50% хворі; в) 25% здорові і 75% хворі; г) 100% здорові; д) 100% хворі.
 20. Яка з перелічених ознак відрізняє бактерій від вірусів: а) наявність геному; б) наявність рецепторів на своїй поверхні; в) наявність власного АТФ-синтезуючого апарату; г) відсутність ядра; д) відсутність мітохондрій.

 

Тестові завдання групи В.

Уважно прочитайте наступні запитання.

Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них (Правильне розв’язування кожного завдання оцінюється в 5 балів. Максимальна можлива сума балів – 50).

 

 1. Розгляньте зображену на рисунку рослину і дайте відповідь на наступні запитання:

1.1. Число пелюсток у квітці:

А – одна; Б – дві; В – три; Г – чотири; Д – п’ять

1.2. Зображена на рисунку частина рослини є: А – коренем; Б – коренеплодом; В – квіткою; Г – пагоном; Д – листком.

1.3. Плід цієї рослини:

А – качан; Б – сім’янка; В – стручок;                Г – зернівка; Д – біб.

 

 

 1. На рисунку позначено плавці сучасних первинноводних хребетних.

2.1. Вкажіть грудні плавці. 2.2. Вкажіть спинні плавці. 2.3. Вкажіть анальні плавці. 2.4. Вкажіть жирові плавці. 2.5. Вкажіть плавці, які використовуються для запліднення.

 

 1. Розгляньте малюнок. Дайте відповідь на питання.

3.1. Літерою А на схемі позначено життєвий цикл:                       а) печінкового сисуна; б) шистозоми; в) стьожака широкого; г) ехінокока; д) котячого сисуна.

3.2. Літерою Б на схемі позначено життєвий цикл:                       а) печінкового сисуна; б) шистозоми; в) стьожака широкого; г) ехінокока; д) котячого сисуна.

3.3. Літерою В на схемі позначено життєвий цикл:                       а) печінкового сисуна; б) шистозоми; в) стьожака широкого; г) ехінокока; д) котячого сисуна.

3.4. Яким зі схем на рисунку відповідають життєві цикли з одним проміжним хазяїном?

3.5. Яким зі схем на рисунку відповідають життєві цикли з двома проміжними хазяями?

3.6. На яких стадіях життєвого циклу відбувається збільшення кількості паразитів?

 

4.Розгляньте малюнок зовнішньої та внутрішньої основи черепа та дайте відповіді на запитання.

4.1. Вкажіть, якою літерою (А/Б) позначена внутрішня, а якою зовнішня основи черепа.

4.2. Виберіть із наведених назв кісток ті, що відповідають цифрам на малюнку. А – верхня щелепа;     Б – клиноподібна (основна) кістка;          В – потилична кістка; Г – леміш;                       Д – піднебінна кістка; Е – носова кістка;        Ж – слізна кістка; З – нижня носова раковина; К – вилична кістка; Л – скронева кістка; М – решітчаста кістка; Н – нижня щелепа; О – тім’яна кістка; П – під’язикова кістка; Р – лобна кістка.

4.3. Зазначте номери, якими відмічені парні та непарні кістки черепа. Зазначте номери, якими позначено кістки, на яких лежать нижченаведені структури:

4.4. Стовбур головного мозку.

4.5. Скроневі частки півкуль головного мозку.

4.6. Лобові частки півкуль головного мозку.

4.7. Мозочок.

 1. Розгляньте рисунок. Встановіть відповідність між елементами будови, позначеними цифрами, та їхніми функціями.

Функції:

А – проведення звукових коливань до барабанної перетинки;

Б – проведення нервових імпульсів до центральної нервової системи;

В – передача звукових коливань з барабанної перетинки на овальне вікно внутрішнього вуха;

Г – передача звукових коливань з повітря на кістковий апарат середнього вуха;

Д – перетворення звуків у форму нервових імпульсів;

Е – сприйняття обертання голови.

 1. Якщо ми раптово торкнемося надто гарячого предмету, то автоматично відсмикнемо руку. На рисунку зображено схему відповідного рефлексу.

Зазначте, якими літерами на схемі позначено:

6.1. Тіло чутливого нейрона.

6.2. Тіло рухового нейрона.

6.3. Тіло вставного нейрона.

6.4. Чутливе закінчення сенсорного нейрона.

6.5. Виконуючу структуру (ефектор) даного рефлексу. Дайте відповіді на наступні запитання.

6.6. В разі необхідності ми можемо певний час тримати руку у полум’ї, не відсмикуючи. Найбільш ймовірно, це є результатом такого процесу: а) гальмування сенсорного нейрона; б) збудження сенсорного нейрона; в) збудження моторного нейрона; г) гальмування вставного нейрона.

6.7. Взаємодія між чутливим та вставним нейронами відбувається у:                      а) передньому розі спинного мозку; б) задньому розі спинного мозку; в) передньому канатику спинного мозку; г) задньому канатику спинного мозку.

6.8. Больове відчуття забезпечується передачею збудження до головного мозку через: а) спиноталамічні шляхи; б) спиномозково-мозочкові шляхи;                      в) пірамідні шляхи; г) тонкий та клиноподібний шляхи.

6.9. Першою перемикальною структурою головного мозку на шляху передачі больової інформації є: а) таламус; б) мозочок; г) гіпофіз; д) довгастий мозок.

6.10. «Карта тіла», завдяки якій ми здатні визначити, яка частина тіла болить в даний момент, розташована у: а) корі мозочка; б) потиличній корі великих півкуль; в) передцентральній звивині кори великих півкуль г) зацентральній звивині кори великих півкуль.

 1. Розгляньте наведений малюнок, на якому зображені транскрипція і трансляція гена у прокаріотичній клітині.

7.1 Транскрипція направлена …

а) від (А) до (В) б) від (В) до (А)         в) від (А) і (В) до центральної точки ДНК г) відцентральної точки ДНК до (А) і (В)

7.2 Кінець (С) мРНК є …

а) 5′-кінцем б) 3′-кінцем

7.3 Поліпептид на рибосомі (D) … а) довший, ніж поліпептид на рибосомі (Е) б) коротший, ніж поліпептид на рибосомі (Е) в) такий же за довжиною, як поліпептид на рибосомі (Е).

 1. На рисунку наведено родовід, що ілюструє успадкування синдрому Ненсі-Горана, при якому у хворих спостерігається вроджена катаракта та аномальна форма зубів.

8.1. За родоводом установіть найбільш ймовірний тип успадкування ознаки. а) аутосомно-рецесивний;            б) аутосомно-домінантний; в) Х-зчеплений рецесивний; г) Х-зчеплений домінантний; д) Y-зчеплений

8.2. Якщо у подружжя III-7 та III-8 народиться ще одна дитина, то яка ймовірність, що вона буде здоровою? а) 0 б) ¼ в) ½ г) ¾ д) 1

8.3. Якщо б особини III-2 та III-7 побралися, то яка ймовірність того, що у них народилася би хвора дитина?

а) 0 б) ¼ в) ½ г) ¾ д) 1

 1. На рис. А – Е представлена схема розвитку овоциту людини.

9.1. Розташуйте представлені рисунки (А – Е) в порядку послідовності етапів розвитку овоциту людини.

9.2. Визначте, на якому малюнку (якою літерою) позначений який етап розвитку яйцеклітини:

І – Примордіальний фолікул.

ІІ – Фолікул, що росте.

ІІІ – Первинний фолікул.

ІV – Граафів пухирець.

V – Овуляція.

VI – Жовте тіло.

9.3. На якій стадії (яких стадіях) відбувається інтенсивне нагромадження в яйцеклітині жовтку?

9.4. На якій стадії (яких стадіях) відбувається мейоз?

9.5. Які стадії розвитку яйцеклітини можна виявити під час ембріонального розвитку?

9.6. Які стадії розвитку яйцеклітини можна виявити під час постембріонального розвитку?

 1. Вам дано схематичне зображення молекули ДНК.

10.1. Встановіть послідовність нуклеотидів в ДНК зверху донизу, якщо відомо – молекула цитозину містить 3 атоми Нітрогену, тиміну – 2, аденіну – 5, а гуаніну – 5 атомів Нітрогену та атом Оксигену.

а) ТАСG; б) GCAT; в) TAGC; г) CATG; д) ATGC.

10.2.Якою літерою позначено N-глікозидний зв’язок?

10.3. Якою літерою позначено фосфодиефірний зв’язок?

10.4. Яка з основ може утворювати три водневі зв’язки з комплементарною їй основою?

10.5. Якою літерою позначено 3’-кінець?

10.6. Якою літерою позначено 5’ кінець?

10.7. До основи, позначеної якою літерою, при реплікації буде приєднано перший комплементарний нуклеотид?

10.8. При транскрипції урацил буде використано як комплементарну основу до якого елемента рисунка?

Скачати матеріали ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології в 2017-2018 н.р.: завдання, відповіді

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Exit mobile version