Завдання та відповіді ІІ етапу олімпіади з історії 2019 (Львівська обл.)

Завдання ІІ етапу олімпіади з  історії     у  8  класі     (2019-2020 н.р.)

І. Доберіть із запропонованого переліку до кожної країни в таблиці змістові одиниці, які стосуються історії цієї країни. У переліку є зайві поняття. (Всього 10 балів)

Демос. Іригаційне землеробство. Бедуїни. Кааба. Даосизм. Іконоборство. Плебс. Бенефіцій. Принципат. Плантагенети. Ном. Марка. Руни. Остракізм. Ромеї.

 

Стародавній Єгипет Стародавня Греція Стародавній Рим Візантійська імперія Арабський Халіфат

 

ІІ. Запишіть  запропоновані змістові одиниці (в межах кожного рядка окремо) у правильній логічно-хронологічній послідовності (0-1-2) бали за кожну правильну послідовність, всього максимум 12 балів за всі шість завдань)

 1. Святополк Окаянний, Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславич, Юрій Львович,
 2. Скіфи, гуни, авари, половці.
 3. Гомер, Геродот, Александр Македонський, Юлій Цезар.
 4. Іоанн Безземельний, Батий, Юрій Котермак, Ян Гус.
 5. «Закони Хаммурапі», «Салічна правда», «Кодекс Юстиніана», «Саксонське зерцало».
 6. Гостродонна кераміка; мальована кераміка; бронзова/кам’яна сокира; залізний дворучний меч.

ІІІ. Ви прочитали в учнівських роботах з історії твердження, серед яких були   неправильні. Підкресліть помилки і поруч напишіть правильні відповіді. (по 1 балу – якщо помилка помічена, але невірно виправлена, по 2 бали – за кожне вірне виправлення, всього 8 балів)

 1. Від здобуття хрестоносцями Єрусалима до утворення Галицько-Волинської держави минуло 300 років.
 2. Через 200 років після початку князювання Ярослава Мудрого у Києві Андрій Боголюбський, Володимиро-суздальський князь, захопив і сплюндрував Київ.
 3. Польський король Казимир ІІІ приєднав Галичину до своєї держави через 450 років після того, як столицею Галицько-Волинського князівства стало м.Галич.
 4. Княгиня Ольга 1150 років тому відправила посольство до Оттона І.

 

 

ІV. Стисло, одним реченням укажіть, хто ці особи, який зробили внесок у світову історію чи культуру, століття їх діяльності та країну (по 4 бали за повну інформацію щодо кожного з діячів, всього 16 балів):

1) Атей, 2) Соломон, 3) Агапіт, 4) Жанна Д¢Арк.

 

 

 1. Розтлумачте значення (1 бал) та з’ясуйте походження висловів (1 бал), всього 6 балів за правильно і в повному обсязі виконане завдання:

«Драконівські закони», «Прийшов, побачив, переміг», «Йти до Каносси».

 

VІПеріод ХІ―ХІІ ст. був багатим на події.  Визначте 5 подій світової історії, що мали, на ваш погляд, значний вплив на історію України. Свою думку обґрунтуйте. (10 балів, 1 бал – за подію з датою, 1 бал за обґрунтування). Зразок оформлення: «дата – подія – тому що,…»

  

VIІДайте відповідь на запитання «Що було б, якби…» Обґрунтуйте свої припущення. (Критерії оцінювання: знання історичного матеріалу щодо минулих і наступних подій — 6 балів; особиста думка — 2 бали; наявність певної ідеї — 2 бали; логіка викладу — 1 бал; грамотність оформлення — 1 бал. Всього 12 балів.)

«Що було б, якби Данило Романович на зазнав поразки від хана Бурундая?»

 

VIIІНапишіть листа від імені Анни Ярославни на батьківщину. Датуйте лист (1 бал), вкажіть, кому він адресований (1 бал), опишіть умови, у яких перебуває відправник листа (3 бали), історичну подію, яка могла б зумовити написання такого листа, конкретної історичної епохи, вказуючи дати, імена, географічні назви та інший фактичний матеріал (5 балів), сформулюйте від імені відправника запитання чи настанови, відповідно до історичної епохи (3 бали).  Логіка викладу — 1 бал; грамотність оформлення — 1 бал. Всього 15 балів.)

 

 

Завдання ІІ етапу олімпіади з  історії     у  8  класі     (2019-2020 н.р.)

Загальна сума ― 89 балів

Тривалість виконання – 120 хв

 

Завдання ІІ етапу олімпіади з  історії     у  9  класі    (2019-2020 н.р.)

І. Доберіть із запропонованого переліку до кожної країни в таблиці змістові одиниці, які стосуються історії цієї країни. У переліку є зайві поняття. (Всього 10 балів)

Генеральні штати. Судебник. Іконоборство. Варфоломіївська ніч. Великий потоп. Вікінги. Ромеї. Маври. Золота булла. Сейм. Курфюрсти. Криваве законодавство. Славна революція. Ярлик. Реконкіста.

 

Візантійська імперія Іспанія Річ Посполита Священна Римська імперія Англія

ІІ. Запишіть  запропоновані змістові одиниці (в межах кожного рядка окремо) у правильній логічно-хронологічній послідовності (0-1-2) бали за кожну правильну послідовність, всього максимум 12 балів за всі шість завдань)

 1. Іван Сірко, Петро Калнишевський, Дмитро Вишневецький, Кость Гордієнко
 2. Анти, скіфи, венеди, кіммерійці
 3. Класицизм, ренесанс, козацьке бароко, романський стиль
 4. Батіг, Берестечко, Охматів, Зборів
 5. «Саксонське зерцало», «Салічна правда», «Кодекс Юстиніана», «Закони Хаммурапі»
 6. Мальована кераміка; залізний дворучний меч; бронзова/кам’яна сокира; гостродонна кераміка

ІІІ. Ви прочитали в учнівських роботах з історії твердження, серед яких були   неправильні. Підкресліть помилки і поруч напишіть правильні відповіді. (по 1 балу – якщо помилка помічена, але невірно виправлена, по 2 бали – за кожне вірне виправлення, всього 8 балів)

 1. Від утворення Галицько-Волинської держави до утворення Речі Посполитої минуло 250 років
 2. Гетьман Іван Виговський розгромив московське військо у битві під Конотопом через 210 років після першої письмової згадки про українських козаків.
 3. Козацька рада в Корсуні погодилась на турецький протекторат через 230 років після перемоги Костянтина Острозького над московським військом у битві під Оршею.
 4. 420 років тому Чортомлицька січ була зруйнована за наказом російського царя Петра І.

ІV. Стисло, одним реченням укажіть, хто ці особи, який зробили внесок у світову історію чи культуру, століття їх діяльності та  країну (по 4 бали за повну інформацію щодо кожного з діячів, всього 16 балів):

1)  Паїсій Величковський, 2) Петро Могила,  3) Васко до Гама, 4) Олівер Кромвель.

 

 1. Розтлумачте значення (1 бал) та з’ясуйте походження висловів (1 бал), всього 6 балів за правильно і в повному обсязі виконане завдання:

«Гуси Рим врятували», «Карфаген має бути знищено», «Париж вартий меси».

 

VІ. Період ХVІІ―ХVІІІ ст. був багатим на події.  Визначте 5 подій світової історії, що мали, на ваш погляд, значний вплив на історію України. Свою думку обґрунтуйте. (10 балів, 1 бал – за подію з датою, 1 бал за обгрунтування). Зразок оформлення: «дата – подія – тому що,…»

 

VIІДайте відповідь на запитання «Що було б, якби…» Обґрунтуйте свої припущення. (Критерії оцінювання: знання історичного матеріалу щодо минулих і наступних подій — 6 балів; особиста думка — 2 бали; наявність певної ідеї — 2 бали; логіка викладу — 1 бал; грамотність оформлення — 1 бал. Всього 12 балів.)

«Що було б, якби Пилип Орлик не зазнав поразки під Білою Церквою під час походу на Правобережжя?»

 

VIIІНапишіть листа від імені Петра Калнишевського на батьківщину. Датуйте лист (1 бал), вкажіть, кому він адресований (1 бал), опишіть умови, у яких перебуває відправник листа (3 бали), історичну подію, яка могла б зумовити написання такого листа, вказуючи дати, імена, географічні назви та інший фактичний матеріал (5 балів), сформулюйте від імені відправника запитання чи настанови, відповідно до історичної епохи (3 бали).  Логіка викладу — 1 бал; грамотність оформлення — 1 бал. Всього 15 балів.

 

 

Завдання ІІ етапу олімпіади з  історії     у  9  класі     (2019-2020 н.р.)

Загальна сума ― 89 балів

Тривалість виконання – 120 хв

 

Завдання ІІ етапу олімпіади з  історії     у  10  класі (2019-2020 н.р.)

І. Доберіть із запропонованого переліку до кожної країни в таблиці змістові одиниці, які стосуються історії цієї країни. У переліку є зайві поняття.  (Всього 10 балів, по 1 балу за два правильно дібраних поняття)

Декабристи.  «Клаптикова імперія».  Директорія. О.Бісмарк. «Країна –лихвар». Карбонарії. «Королева морів». Реставрація Бурбонів. «Славна революція». Д.Мадзіні. «Справедливий курс». Народовці. Рейхстаг. Гомстеди. Тред-юніони. Аболіціонізм. «Майстерня світу». П’ємонт. С.Болівар. К.Кавур. «Нова ера». Реставрація Півдня. «Табель про ранги». Конвент. Мейдзі.

 

Франція Австрійська імперія Сполучені штати Америки Велика Британія Італія

 

ІІ. Запишіть запропоновані змістові одиниці (в межах кожного рядка окремо) у правильній логічно-хронологічній послідовності (0-1-2) бали за кожну правильну послідовність, всього максимум 12 балів за всі шість завдань)

 1. «Київський телеграф», «Основа», «Громада», Емський указ
 2. Печеніги, гуни, готи, половці
 3. «Весна народів», декабристи, франко-пруська війна, якобінська диктатура
 4. Ян Гус, Юрій Котермак, Батий, Іоанн Безземельний
 5. Іван Сірко, Петро Калнишевський, Дмитро Вишневецький, Кость Гордієнко
 6. Мальована кераміка; залізний дворучний меч; бронзова/кам’яна сокира; гостродонна кераміка

ІІІ. Ви прочитали в учнівських роботах з історії твердження, серед яких були   неправильні. Підкресліть помилки і поруч напишіть правильні відповіді. (по 1 балу – якщо помилка помічена, але невірно виправлена, по 2 бали – за кожне вірне виправлення, всього 8 балів

 1. Українська національно-демократична партія в Галичині  утворилася через  30 років після виникнення «Української громади в Петербурзі»
 2. Гетьман Іван Виговський розгромив московське військо у битві під Конотопом  через  260 років після першої письмової згадки про українських козаків.
 3. Козацька рада в Корсуні погодилась на турецький протекторат  через 260 років після перемоги Костянтина Острозького над московським військом у битві під Оршею.
 4. Російська імперія ліквідувала  уніатську, греко-католицьку церкву, на Волині та Поділлі 200 років тому

ІV. Стисло, одним реченням укажіть, хто ці особи, який зробили внесок у світову історію чи культуру, століття їх діяльності та  країну (по 4 бали за повну інформацію щодо кожного з діячів, всього 16 балів):

1)  Клемент фон Меттерніх, 2) Марія–Терезія,   3) Василь Нагірний,  4) Яків Головацький

 

 1. V. Розтлумачте значення (1 бал) та з’ясуйте походження висловів (1 бал), всього 6 балів за правильно і в повному обсязі виконане завдання:

«Гуси Рим врятували», «Париж вартий меси», «Сто днів».

VІ. Період ХІХ ст. був багатим на події.  Визначте 5 подій світової історії, що мали, на ваш погляд, значний вплив на історію України. Свою думку обґрунтуйте. (10 балів, 1 бал – за подію з датою, 1 бал за обґрунтування) Зразок оформлення: «дата – подія – тому що,…».

 VІІ. Дайте відповідь на запитання «Що було б, якби…» Обґрунтуйте свої припущення. (Критерії оцінювання: знання історичного матеріалу щодо минулих і наступних подій — 6 балів; особиста думка — 2 бали; наявність певної ідеї — 2 бали; логіка викладу — 1 бал; грамотність оформлення — 1 бал. Всього 12 балів.)

«Що було б, якби у Львові не було створене товариство «Просвіта»?»

VІІІ. Сформулюйте основні положення (тези) розповіді (есею) «Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух на початку ХХ ст.». Самостійно вкажіть дати (2 бали) та дійових осіб (2 бали), розкрийте особливість періоду (2 бали) та суть теми (2 бали), використайте такі змістові одиниці: «українське питання», кооперативний рух, «столипінський циркуляр, поступовці, «справа Бейліса» (по 1 балу). Логіка викладу — 1 бал; грамотність оформлення — 1 бал. Всього 15 балів.

  

Завдання ІІ етапу олімпіади з  історії     у  10  класі     (2019-2020 н.р.)

Загальна сума ― 89 балів

Тривалість виконання – 120 хв

 

 

Завдання ІІ етапу олімпіади з  історії     в  11  класі      (2019-2020 н.р.)

І. Доберіть із запропонованого переліку до кожної країни в таблиці змістові одиниці, які стосуються історії цієї країни. У переліку є зайві поняття.  (Всього 10 балів, по 1 балу за два правильно дібраних поняття)

«Чорносорочечники». «Ізоляціонізм». Корпоративна держава. Веймарська республіка. Фашизм. «Ніч довгих ножів».« Переможена серед переможців». Народний фронт. Санація.  Воєнний комунізм.  Тред-юніони. «Сухий закон». Лейбористи. «Нота Керзона». Націонал-соціалізм. Шін Фейн. «Пивний путч». Вестмінстерський статут. Диктатура Ф.Франка.  Криза хлібозаготівель. «Проспериті». Коренізація. «Велика чистка». «Новий курс». Раднарком. Армія Галлера.

 

Німеччина Італія Велика Британія СРСР США

 

 

ІІ. Запишіть запропоновані змістові одиниці (в межах кожного рядка окремо) у правильній логічно-хронологічній послідовності (0-1-2) бали за кожну правильну послідовність, всього максимум 12 балів за всі шість завдань)

 1. Батіг, Берестечко, Охматів, Зборів
 2. Печеніги, гуни, готи, половці
 3. Класицизм, ренесанс, модерн, козацьке бароко
 4. Ян Гус, Юрій Котермак, Батий, Іоанн Безземельний
 5. «Київський телеграф», «Основа», «Громада», Емський указ
 6. Мальована кераміка; залізний дворучний меч; бронзова/кам’яна сокира; гостродонна кераміка

 

 

ІІІ. Ви прочитали в учнівських роботах з історії твердження, серед яких були   неправильні. Підкресліть помилки і поруч напишіть правильні відповіді. (по 1 балу – якщо помилка помічена, але невірно виправлена, по 2 бали – за кожне вірне виправлення, всього 8 балів

 1. Українська національно-демократична партія в Галичині утворилася через  60 років після виникнення «Української громади в Петербурзі»
 2. Гетьман Іван Виговський розгромив московське військо у битві під Конотопом  через  270 років після першої письмової згадки про українських козаків.
 3. Через 15 років після контрнаступу Української галицької армії під командуванням генерала Грекова  та початку першого Зимового походу армії УНР Карпатська січ вела бої проти угорської армії.
 4. Організацію українських націоналістів було утворено 85 років тому

 

 

ІV. Стисло, одним реченням укажіть, хто ці особи, який зробили внесок у світову історію чи культуру, століття їх діяльності та  країну (по 4 бали за повну інформацію щодо кожного з діячів, всього 16 балів):

1)  Отто фон Бісмарк, 2)  Кемаль Ататюрк,  3) Августин Волошин,  4) Амет-Хан Султан.

 

 1. V. Розтлумачте значення (1 бал) та з’ясуйте походження висловів (1 бал), всього 6 балів за правильно і в повному обсязі виконане завдання:

«Гуси Рим врятували», «Париж вартий меси», «Сто днів».

 

 

 

VІ. Період першої половини ХХ ст. був багатим на події.  Визначте 5 подій світової історії, що мали, на ваш погляд, значний вплив на історію України. Свою думку обґрунтуйте. (10 балів, 1 бал – за подію з датою, 1 бал за обгрунтування). Зразок оформлення: «дата – подія – тому що,…»

VІІ. Дайте відповідь на запитання «Що було б, якби…» Обґрунтуйте свої припущення. (Критерії оцінювання: знання історичного матеріалу щодо минулих і наступних подій — 6 балів; особиста думка — 2 бали; наявність певної ідеї — 2 бали; логіка викладу — 1 бал; грамотність оформлення — 1 бал. Всього 12 балів.)

«Що було б, якби у Празі не було утворено «Українську військову організацію»?»

 

VІІІ. Сформулюйте основні положення (тези) розповіді (есею) «Ідеологізація національно-культурного життя радянської України в 1921-1939 рр.». Самостійно вкажіть дати (2 бали) та дійових осіб (2 бали), розкрийте особливість періоду (2 бали) та суть теми (2 бали), використайте такі змістові одиниці: коренізація, розстріляне відродження, УАПЦ, соціалістичний реалізм, культ особи (по 1 балу). Логіка викладу — 1 бал; грамотність оформлення — 1 бал. Всього 15 балів.

 

Завдання ІІ етапу олімпіади з  історії     в  11  класі     (2019-2020 н.р.)

Загальна сума ― 89 балів

Тривалість виконання – 120 хв

Скачати матеріали з Всеукраїнської олімпіади з історії: завдання , відповіді

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments