Завдання та відповіді до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології в 2018-2019 н.р. (Чернігівська обл.)

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології

2018-2019 н.р.

10-11 клас

Максимально 20 балів

Тести групи «А»

(Виберіть одну правильну відповідь, кожна правильна відповідь 0,5 бал)

 

 

1 Вид на планеті існує як сукупність:
  а) особин;
  б) популяцій;
  в) сімей;
  г) підвидів.
2 До вичерпних відновлювальних природних ресурсів належать:
  а) сонячна енергія;
  б) алювіальний пісок;
  в) родючий ґрунт;
  г) кам’яне вугілля.
3 Відпрацьовані люмінесцентні лампи можуть бути загрозою для здоров’я внаслідок наявності в них:
  а) Ртуті;
  б) Свинцю;
  в) Кальцію;
  г) Кобальту.
4 Рядовка фіолетова та Рядовка сіра, що мешкають в одному лісі, складають:
  а) одну популяцію одного виду;
  б) дві популяції одного виду;
  в) дві популяції двох видів;
  г) одну популяцію двох видів.
5 Кіотський протокол – це міжнародний договір, головною метою якого є:
  а) зниження чи стабілізація викидів парникових газів у атмосферу Землі;
  б) використання альтернативних джерел енергії у зв’язку з вичерпністю традиційних;
  в) зниження кількості шкідливих викидів у атмосферу Землі ;
  г) розробка систем із невеликою кількістю шкідливих викидів у атмосферу.
6 Окрім рослин, до автотрофних організмів зараховують:
  а) хемосинтезуючі бактерії;
  б) гриби-сапротрофи;
  в) шапинкові гриби;
  г) бактерії гниття.
7 Визначте процес, який є наслідком виникнення фотосинтезу:
  а) накопичення кисню у атмосфері;
  б) розвиток багатоклітинних організмів;
  в) накопичення вуглекислого газу в атмосфері;
  г) диференціація клітин і утворення тканин.
8 Які з перелічених рослин потребують найменше води (витримують посуху)?
  а) Мезофіти;
  б) гідрофіти;
  в) ксерофіти;
  г) гігрофіти.
9 Прикладом мутуалістичних зв’язків можуть бути:
  а) бобові рослини + бульбочкові азотфіксуючі мікроорганізми;
  б) корова + трава;
  в) картопля + колорадський жук;
  г) опеньок + смерека.
10 Глобальні екологічні проблеми викликані в першу чергу:
  а) геологічними процесами;
  б) космічними факторами;
  в) високими темпами прогресу;
  г) зміною клімату.

 

Тести групи «Б»

(Виберіть усі правильні відповіді, кожна правильна відповідь 1 бали)

 

 

1 Позначте впливи паразита на організм хазяїна:  
  а) постачання хазяїна їжею;  
  б) постачання хазяїна вітамінами, виробленими паразитом;  
  в) механічне пошкодження тканин хазяїна;  
  г) перехоплення частини їжі в хазяїна;  
  д) отруєння хазяїна продуктами обміну.  
2 Підвищення температури води у водоймах унаслідок теплового забруднення сприяє:  
  а) посиленому розмноженню м’ясоїдних риб;  
  б) прискоренню «цвітіння»;  
  в) втраті водою розчиненого кисню;  
  г) замиканню біотичного кругообігу;  
  д) поглинанню кисню з атмосферного повітря.  
3 Бульбочкові бактерії є:  
  а) автотрофами;  
  б) гетеротрофами;  
  в) сімбіотрофами;  
  г) нітрифікаторами;  
  д) мутуалістами.
4 4 Які з ознак притаманні глобальним проблемам людства?  
    а) Масштаби проявів, які виходять за межі міста, селища;  
    б) залежать від соціально-економічного розвитку країни;  
    в) масштаби виходять за межі однієї держави та групи держав;  
    г) можливість їх рішення зусиллями всього світового суспільства;  
    д) можливість їх рішення зусиллями всього населення країни.  
5 5 Що призводить до зменшення  площ сільськогосподарських угідь на Землі?  
    а) Зменшення біорізноманіття;  
    б) ерозія ґрунтів;  
    в) будівництво міст, промислових об’єктів, транспортних комунікацій;  
    г) кислотні дощі;  
    д) опустелювання.  

 

Тести групи «В», кожна правильна відповідь 1 бал

В. 1. Розподіліть представлені види джерел енергії на дві групи.

  1. Хвильові електростанції
  2. Гідроелектростанції
  3. Сонячні електростанції
  4. Атомні електростанції
  5. Геотермальні електростанції
  6. Теплові електростанції
  7. Вітрові електростанції
  8. Газотурбінні електростанції
Традиційні  
Альтернативні  

В.2. Наведені шляхи терморегуляції розділіть на ті, що належать до:

1) хімічної терморегуляції;

2) фізичної терморегуляції;

3) терморегуляції шляхом зміни поведінки.

 

А) зменшення діаметра капілярів шкіри на холоді;

Б) посилення теплопродукції печінки;

В) нічний спосіб життя пустельних тварин;

Г) тремтіння при низьких температурах;

Д) підвищене потовиділення в теплу погоду;

Е) тварини збираються в групи й тісно притискаються одна до одної.

 

1  
2  
3  

Скачати завдання та відповіді до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології: файл

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Exit mobile version