Завдання та відповіді ІІ етапу олімпіади з української мови і літератури (Київ) 2021-2022

Опубліковано завдання та відповіді шкільної олімпіади з української мови та літератури м. Києва Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Усі завдання Ви можете завантажити у форматі word (.docx) покликання на завантаження розміщене в кінці сторінки.

7 клас

 Українська мова

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний

 1. Лише історизми вжито у варіанті

А вітець, уста

Б князь, перст

В ратище, піїт

Г боярин, кріпаччина

 

 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А турец…кий, нян…чити, різ…бяр

Б погод…ся, жен…шень, тон…ший

В винос…те, стежин…ці, т…мяний

Г рибон…ці, красун…чик, сяд…те

 

 1. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А від…ємний, арф…яр, з…економити

Б дерев…яний, духм…яний, уп…ятьох

В Вороб…йов, над…їсти, сузір…я

Г в…юнкий, розв…язок, пір…їна

 

 1. Помилку допущено в утворенні форми наказового способу дієслова

А робімо

Б пішли

В знаходьте

Г розвеселіть

 

 1. Допущено помилку у правописі особових дієслів у рядку

А клеїш, переказуєш

Б стелиш, колеш

В біжиш, гудеш

Г біжиш, іржиш

 

 1. Дієслово умовного способу вжито в значенні наказового в реченні

А Уся долина аж медова – пив би й пив напій чудовий.

Б Почекав би ти місячної ночі.

В Гуляв би я понад Дніпром веселих селах і співав би свої думи.

Г Я хотів би вітром бути, вітром бути наддніпрянським.

 

 1. В українській мові НЕ ІСНУЮТЬ форми дієприкметників у варіанті

А Печений, зледенілий

Б Осілий, відпалий

В Сказавший, досягнувший

Г Зношений, осиротілий

 

 1. Потребує редагування речення

А Настала осінь, шелестить пожовкле листя.

Б Застосована помилково, доброчинність стає вадою.

В Наче яблуко доспіле, упала в річку осінь.

Г На творчому вечорі читали твори початкуючі поети.

 

 1. Усі дієприкметники пишуться разом у рядку

А Не/написаний твір, не/вимита підлога

Б Не/скошена трава, книжка не/ілюстрована

В Ніким не/переслідуваний, не/розв’язана учнем задача

Г Не/визначений час, кімната не/прибрана

 

 1. Перший склад наголошений у словах рядка

А  жалюзі, бешкет

Б  чіткий, вірші

В  перепис, випадок

Г  колія, аркушик

 

 1. Помилку в написанні прикметника допущено у варіанті

А Данилів конспект

Б Ігорева квартира

В Даринина кофта

Г сестричкіна допомога

 

 1. Складним є речення

А Якось мили ми ворону, мила витратили тонну.

Б Наполегливістю гори й доли здолаєш.

В Вiдбились зорi у водi, летять до хмар тумани.

Г Реве та стогне Дніпр широкий.

 

 1. Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка

А гучний, злий, величезний

Б малесенький, важкий, вузький

В тихий, смачний, тонкий

Г пречудовий, ефективний, розумний

 

 1. Граматичну помилку допущено в реченні

А Будь ласка, перебуваючи на вокзалі, намагайтеся не смітити.

Б Луги, струшуючи росу, полинули співами солов’їв.

В Готуючись до іспитів, ретельно повторюються винятки з правил.

Д Ледь чутно курликаючи, летіли журавлі.

 

 1. Правильно розставлені розділові знаки в реченні

А Неспокій, рух і боротьбу я бачив скрізь — в дубовій вербовій корі, в старих пеньках, у дуплах, в болотній воді, на поколупаних стінах.

Б Соняшники повиходили до самої дороги, ростуть на вільному місці, і, дивлячись на них, мені хочеться усміхнутися.

В Налякані грозою птахи кружляли над гніздами.

Г «Розпрягайте, хлопці, коней, — чулося від річки, але чийсь дужий голос від крайньої хати перекривав пісню — А чи не пора, дівочки, додому?»

 

Українська література

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

 1. «Ой у степу криниченька» – пісня

А козацька

Б чумацька

В кріпацька

Г бурлацька

 

 1. Уважно роздивіться репродукцію картини А. Шелоумова «Богдан Хмельницький із козацьким військом» і визначте, якому твору найбільше відповідає зображене на ній.

А «Ой на горі да женці жнуть»

Б «Гомін, гомін по діброві»

В «Стоїть явір над водою»

Г «Ой у степу криниченька»

 

 1. Прочитайте уривок з пісні «Стоїть явір над водою»

Стоїть явір над водою, в воду похилився;

На козака пригодонька — козак зажурився.

Не хилися, явороньку, ще ж ти зелененький;

Не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький!

У рядках використано

А гіперболу

Б порівняння

В художній паралелізм

Г риторичне запитання

 

 1. Сучасники називали його «академією в одній особі», бо вільно володів чотирнадцятьма мовами. Це

А Тарас Шевченко

Б Андрій Чайковський

В Олекса Стороженко

Г Іван Франко

 1. Рядки цього поета послужили епіграфом до твору І. Франка «Захар Беркут»

А Тараса Шевченка

Б Лесі Українки

В Олександра Пушкіна

Г Адама Міцкевича

 

 1. Репліка: «І що найдужче мене лютить, так се те, що погинемо без бою, без слави, мов коти, кинені в ставок!» належить

А Тугару Вовку

Б Бурунді

В загірному молодцю

Г Максиму Беркуту

 

 1. Словами «По діброві вітер виє, гуляє по полю» починається твір

А «Тополя»

Б «N.N.»

В «Заповіт»

Г «Думи мої, думи мої»

 

 1. Невелика кількість персонажів; незвичайність і загадковість подій; ліризм, похмурий колорит; гострота, а часто й трагічність у розв’язанні конфлікту – це ознаки

А історичної пісні

Б історичної повісті

В балади

Г ліричного вірша

 

 1. Уважно роздивіться фото і визначте, якому твору найбільше відповідає зображене на ній.

А «Климко»

Б «За сестрою»

В «Гуси-лебеді летять»

Г «Скарб»

 

 

 1. Прочитайте уривок та визначте жанр

Сопілочка калинова, ясенове денце,

Не сопілка тото грає, а любкове серце

А коломийка

Б балада

В ліричний вірш

Г чумацька пісня

 

8 клас

Українська мова

І. Виконайте тестові завдання з однією правильною відповіддю

 1. У прямому значенні вжито обидва прикметники у варіанті
А радісна дівчина, радісна новина В білий аркуш, біла ворона
Б залізна руда, залізні двері Г вовчий хвіст, вовчий апетит

 

 1. Антонім до фразеологізму стріляний горобець є у варіанті
А Химині кури Б заяча душа В березневий кіт Г жовтороте пташеня

 

 1. Прислівниковим є словосполучення
А радісно від перемоги Б хтось попереду В повернути ліворуч Г опускаючи руки

 

 1. Літеру е на місці пропусків треба писати в словах варіанта
А пр..милий, пр..кордонний, пр..мудрий В пр..поганий, пр..зирство, пр..чудовий
Б пр..ніжний, пр..подобний, пр..в’ялий Г пр..славний, пр..тензія, пр..краса

 

 1. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах варіанта
А безчес..ний, діяльніс..ний, балас..ний В захис..ник, перехрес..ний, зап’яс..ний
Б швидкіс..ний, корис..ний, аген..ство Г улес..ливий, переїз..ний, перс..ні

 

 1. Помилку в написанні слова іншомовного походження допущено у варіанті
А одіссея, буддизм, піца В мадонна, іммігрант, маса
Б вілла, хоббі, антена Г тонна, Брюссель, шосе

 

 1. Розповідним є речення
А Як чудесно жити на землі моїй!
Б Любіть книжку всією душею!
В Хіба не бачите, що сонце ранками всміхається ніжніш?
Г Пишіть листи і надсилайте вчасно.

 

 1. Двоскладним є речення
А Зелені очі орхідей. В Ніде немає літнього тепла.
Б Тут не можна пройти, не поранивши душу. Г Літо було тихе й сухе.

 

 1. Непоширеним є речення
А Минуле здається миттю. В Не треба думати мізерно.
Б Мені невесело було. Г Гаряче сонце, пустельність і тиша.

 

 1. Обставина мети є в реченні
А Давно ми не подорожували.
Б Фортецю зачинено через реставрацію.
В Дівчата пішли на леваду білити рушники.
Г Ми поїхали на екскурсію попри труднощі.

 

ІІ. Виконайте тестові завдання з двома правильними відповідями

 1. Редагування потребують словосполучення
А надіслати на адресу В залишати в спокої Д не дивлячись на перешкоди
Б брати до уваги Г впадати в очі  

 

 1. Через дефіс треба писати всі слова у варіантах
А давним/давно, навчально/виховний, криваво/червоний
Б кисло/солоний, чітко/окреслений, південно/східний
В купівля/продаж, супер/шоу, темно/зелений
Г Дніпро/ріка, івано/франківський, науково/популярний
Д військово/спортивний, південно/український, садово/парковий

 

 1. Простий підмет є в реченнях
А Крізь щілину впало кілька дощових крапель.
Б Натюрморти Катерини Білокур вражають філософським осмисленням життя.
В Вечірні сутінки на землю раптом сіли й засмутили воду голубу.
Г Працювати до сьомого поту – звичка багатьох залюблених у свою справу митців.
Д Чумацький Шлях утворився внаслідок зіткнення і злиття невеликих галактик.

 

 1. Односкладними узагальнено-особовими є речення
А Старого горобця на полову не зловиш. Г Семеро одного не ждуть.
Б За одного битого двох небитих дають. Д Правда неправду перетягне.
В Без верби і калини нема України.  

 

 1. До однієї частини мови належать усі слова варіантів
А мужній, зів’ялий, кленовий Г бути, розумітиму, здійснено
Б півтора, семеро, чверть Д якби, але, щоб
В ніхто, абиякий, як-небудь  

 

  Українська література

 1. Рядочки Полягло наших чимало, а татар – утроє з пісні
А “Зажурилась Україна” В “Ой Морозе, Морозенку”
Б “Максим козак Залізняк” Г “Чи не той то хміль”

 

 1. Українським Робін Гудом називають народного месника, ім’я якого уславлено в пісні
А “За Сибіром сонце сходить” В “Ой не ходи Грицю”
Б “Та, ой, як крикнув же козак Сірко” Г “Засвіт встали козаченьки”

 

 1. У думі “Маруся Богуславка” згадується свято
А Трійця Б Різдво В Водохреще Г Великдень

 

 1. Зразком медитації є твір
А “Ой три шляхи широкії” В “Хотіла б я піснею стати”
Б “Мені однаково” Г “Теплі слова”

 

 1. Цей вірш став хрестоматійним, проте й досі друкується не за першою публікацією 1944 року, а за “виправленим” радянською цензурою, – так сказано про твір
А “З нічних молитов” В “Любіть Україну”
Б “З дитинства: дощ” Г “Думи мої”

 

 1. Моя ж любов – як день, не знають ще чуття такого люди, – ці рядочки суголосні з темою твору
А “Давня весна” Б “Васильки” В “Осінь” Г “Зимовий етюд”

 

 1. Основною проблемою поеми “Давня казка” є
А жадоба до збагачення В роль митця в суспільстві
Б служіння своїй Батьківщині Г прагнення людини до вдосконалення

 

 1. Перу В. Сосюри належать рядочки
А По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні
Б Жовтень жовті жолуді на базар несе, пише осінь охрою золоте есе
В Золотих не хочу лаврів, з ними щастя не здобуду
Г Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав

 

 1. Звання академіка-гравера мав автор твору
А “Думи мої, думи мої …” В “Наша мова”
Б “Любіть Україну” Г “Чоловічий танець”

 

 1. У рядочку Була весна весела, щедра, мила наявні такі художні засоби
А гіпербола та метафора В епітет та інверсія
Б метафора та епітет Г інверсія та гіпербола

 

9 клас

Українська мова

 І. Виконайте тестові завдання з однією правильною відповіддю

 1. На другий склад падає наголос в усіх словах варіанта
А довідник, квартал, разом В завдання, котрий, феномен
Б випадок, легкий, навчання Г вимога, добуток, центнер

 

 1. Синонімами є всі слова варіанта
А відраза, огида, ненависть В зневіра, розчарування, сум’яття
Б жадібність, скупість, захланність Г патетика, збентеженість, піднесення

 

 1. Антонімами є фразеологізми у варіанті
А в голові мак росте–як мокре горить В співати Лазаря–як муха в окропі
Б гаряча голова–як горохом об стіну Г на сьомому небі–як чорна хмара

 

 1. До однієї частини мови належать усі слова варіанта
А казковий, приємний, липовий, сказаний
Б навколо, посеред, під, щоб
В напишеш, говорити, малювати, відраховано
Г десятий, сто, трьохмільйонний, п’ятірка

 

 1. Лексичну помилку допущено у варіанті
А задавати питання В не звертати уваги
Б охочі поспілкуватися Г поважати одне одного

 

 1. Орфографічну помилку допущено в реченні
А В душі моїй печаль стоїть нежданна, в проміннях пам’яті – обличчя дорогі.
Б Північ синя й невблаганна, як осіннє небо зрання, як прозорі чисті води незатьмарених озер.
В І стояли дерева німі на осонні, знемагала в пилюці вечірня імла.
Г Життя моє шалене несе мене у свій огненний простір.

 

 1. Помилку в написанні частки не допущено у варіанті
А не знайшовши, ненависний, недочувати
Б не написаний мною, невимита чашка, незграбний
В незнаючи, не сьогодні, не відпочити
Г не зникає, немічний, не прочитаний ніким

 

 1. Правильним є твердження
А Діалекти – це нові слова, що виникають у мові.
Б Дієприкметникові звороти завжди відокремлюються комами.
В Займенники ти, ви зазвичай до групи звертання не входять.
Г Слова адже, навіть, принаймні завжди вставні.

 

 1. Простим є речення
А Відкрий для себе Україну – ти ж бо не знаєш всю її.
Б Зрозумілі, вагомі й усі вони наші – мелодійні, дзвінкі українські слова.
В Я вірю в народ, що живе на Дніпрі, у сили його нездоланні.
Г У дитинство ніхто не може повернутися: воно дається тільки один раз.

 

 1. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А За сто кілометрів від Києва між Дніпром і Десною розкинувся Міжрічинський ландшафтний парк – один з найбільших в Україні.
Б Сьогодні Міжричінський парк – це величезна територія соснових лісів і піщаних дюн, і унікальних непрохідних боліт, і вікових дубів.
В Фауна парку: козулі, лосі, олені, бобри, куниці – вражає своїм багатством.
Г Щоправда, не всіх мешканців можна побачити, бо зазвичай тварини ховаються від людей.

 

ІІ. Виконайте тестові завдання з двома правильними відповідями

 1. Редагування потребують речення
А Словник являється надійним джерелом інформації.
Б Ми не приїхали на зустріч за браком часу.
В Поняття тексту в мовознавстві тлумачать по-різному.
Г Визначте основну задачу голови громади.
Д До нас завітали численні гості.

 

 1. Правильно написано всі слова у варіантах
А юнацький, бузький, латишський Г солдатський, норвезький, рекруцький
Б збаразький, казахський, ткацький Д пасічницький, празький, сиваський
В запорізький, сиріцький, чеський  

 

 1. Синонімічними до фразеологізму умиватися сльозами є сталі вислови
А розводити боби В розсипати кислиці Д продавати зуби
Б варити воду Г сміятися на кутні  

 

 1. Перед сполучником і треба ставити кому в реченнях
А Тікає ніч у нетрі таємничі і торжествує вранішня зоря.
Б Ще холодом закуто віти клена і заметами занесено кущі.
В А уночі вже сад шумів і крізь гілля сміялись зорі.
Г Буде Вкраїна і буде свобода!
Д Ідуть зі мною чесні люди і хліб росте без гіркоти.

 

 1. Складнопідрядними є речення
А Він би робив, та рукава болять.
Б Де бур’ян цвіте, там хліб не росте.
В Упізнаєш вола, як він на ногу наступить.
Г Живу я розумом, а серце тихо спить.
Д Життя колюче, як терниста нива.

 

Українська література

Виконайте тестові завдання з однією правильною відповіддю

 1. Мотив застороги від необдуманих вчинків і позашлюбного кохання звучить у творі
А “Місяць на небі, зіроньки сяють” В “Цвіте терен, цвіте терен”
Б “Сонце низенько, вечір близенько” Г “Ой під вишнею, під черешнею”

 

 1. Вдовине поле, річку Дунай згадано у творі
А “Ой летіла стріла” В “Повість минулих літ”
Б Ізборник Святослава Г “Слово о полку Ігоревім”

 

 1. Пантелеймон Куліш дав назву твору
А Літопис Григорія Грабянки В Літопис Самовидця
Б Літопис Самійла Величка Г “Історія русів”

 

 1. З ім’ям графа Олексія Мусіна-Пушкіна пов’язана таємниця “відкриття” тексту твору
А “Повість минулих літ” В “De libertate”
Б “Слово про похід Ігорів” Г “Енеїда”

 

 1. Сатиричне зображення панів, чиновників, купців, дворянсько-бюрократичної системи управління – тема твору, де є такі рядки
А Чорні хмари надходять з моря, чотири сонця закрити хочуть
Б Нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати
В Слава навіки буде з тобою, вольності отче, Богдане-герою
Г Я ж у полоні нав’язливих дум: лише одне непокоїть мій ум

 

 1. Правильним є твердження
А Сюжет “Енеїди” Котляревський запозичив у Горація
Б Допомагає Енею потрапити до пекла Лавінія
В Перетворювала людей на тварин цариця Цирцея
Г “Енеїда” – зразок твору періоду бароко

 

 1. Пісню “Всякому місту – звичай і права” у п’єсі “Наталка Полтавка” виконує
А Тетерваковський Б Макогоненко В Микола Г Петро

 

 1. Втілення ідеї християнської покори й смирення людини перед життєвими обставинами є герої твору
А “Слово про похід Ігорів” В “Наталка Полтавка”
Б “Енеїда” Г “Маруся”

 

 1. Сентиментальною повістю є твір, де діють такі герої
А Ігор та Ярославна В Венера та Анхіз
Б Горпина Терпелиха та Терпило Г Настя та Наум Дрот

 

 1. Піду на Тамань, пристану до чорноморців. Хоч із мене і непоказний козак буде, та єсть же і негідніші од мене, – каже
А Петро Б Микола В Василь Г Наум Дрот

 

10 клас

Українська мова

 І. Виконайте тестові завдання з однією правильною відповіддю

 1. Звук [т] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах варіанта
А каш[…]ан,на[…]ренувати,лісниц[…]во В портре[…], фу[…]бол, а[…]лет
Б […]білісі, елек[…]рика, розпи[…]ати Г ві[…]чизна, сві[…]ло, а[…]мосфера

 

 1. Лексичну помилку допущено у варіанті
А легітимне рішення В вступна преамбула
Б фронтальна перевірка Г суворий вердикт

 

 1. Синонімами є всі слова у варіанті
А сумлінний, ретельний, старанний
Б дбайливий, турботливий, доброчинний
В безмежний, неозорий, заобрійний
Г фальшивий, помпезний, інфантильний

 

 1. Антонім до фразеологізму через пень колоду наведено у варіанті
А комар носа не підточить В аби день до вечора
Б і кіт не валявся Г веремію закрутити

 

 1. Помилково вжито прийменник у реченні
А Я пропустила змагання через хворобу.
Б Із-за відчинених дверей визирнуло маленьке кошенятко.
В Виконайте цю вправу відповідно з інструкцією.
Г Треба здати есе протягом тижня.

 

 1. Правил уживання великої літери дотримано в реченні
А У травні 1789 року почалася Велика Французька революція, а у вересні 1792 року було проголошено Першу Французьку Республіку.
Б У 1838–1845 роках Т.Г. Шевченко навчався у Петербурзькій академії мистецтв, а у квітні 1846 року вступив до Кирило-Мефодіївського братства.
В Офіційно в Україні день Соборності відзначають з 1999 року на підставі указу Президента України.
Г Найбільша споруда Ватикану та найбільша християнська церква у світі – собор святого Петра.

 

 1. Помилку в написанні відмінкового закінчення іменника допущено в реченні
А Столиця Алжиру розташована між Атласькими горами і Середземним морем.
Б У північній частині міста Алжира розташований собор Діви Марії.
В Бєлуха – найвища гора Алтаю.
Г Найважливіша особливість гідрологічного режиму Амура – значні коливання рівня води.

 

 1. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Я люблю, коли в листя зелене дерева одягає весна, і під вітром хитаються клени, і співає в квітках далина.
Б Ще задумані далі безкраї зачаровують душу мою, коли жито в полях достигає і зозуля кує у гаю.
В І так гарно під небом глибоким на дніпрову дивитись блакить, як від вітру задуманим кроком жовте листя в садах шарудить.
Г Ще люблю голубу й неозору, сонцебарвну снігів далину, і на шибках морозні узори, що нагадують серцю весну.

 

 1. Складнопідрядним з кількома підрядними частинами є речення
А Ми працю любимо, що в творчість перейшла, і музику палку, що ніжно серце тисне.
Б Рідня – серед дня, а як сонце сховається, то й не родичається.
В Вертаєшся, і тінь твоя мерщій біжить вперед, не знаючи спокою, вона живе, тому що ти живий.
Г Над вечір хуга втихла, хмари на заході почервоніли, сніг стужавів і гостро заблищав, а повітря стало таким прозорим, що було далеко видно голі дерева понад шляхом.

 

ІІ. Виконайте тестові завдання з двома правильними відповідями

 1. З дефісом треба писати всі слова варіантів
А без кінця/краю, з усіх/усюд, з діда/прадіда
Б рано/вранці, врешті/решт, по/латині
В не сьогодні/завтра, будь/де, кінець/кінцем
Г як/не/як, будь/що/будь, раз/у/раз
Д всього/на/всього, коли/не/коли, пліч/о/пліч

 

 1. Орфографічні помилки допущено в словах варіантів
А різьблення, тюрма, адьютант Г портьєра, кутюр’є, модельєр
Б переллється,кар’єра, конферанс’є Д затьмарений, в’язкий, кеш’ю
В курйоз, вольєр, женьшень  

 

 1. У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в усіх словах варіантів
А височінь, мідь, нежить Г блакить, жовч, тінь
Б шампунь, зелень, молодь Д печаль, безліч, ваніль
В путь, віддаль, паморозь  

 

 1. Вставні слова, які виражають вказівку на джерело інформації, вжито в реченнях
А Вже почалось, мабуть, майбутнє.
Б Як на лихо, потяга на станції вже не було.
В Десь, кажуть, є гора, де птиці не співають.
Г Злива, на щастя, уже вщухла.
Д І найвища, по-моєму, краса – це краса вірності.

 

 1. Означення треба відокремити комами в реченнях
А Настояна на матіолі тиша приспала смаглі глеки на тину.
Б Заснована Ілоном Маском компанія виробляє екологічно чисті електромобілі.
В Місячним сяйвом залиті мріють сади.
Г Наляканий громовицею кінь тихенько заіржав.
Д У вишитій багрянцем широкополій сорочці по узгір’ях ступав жовтень.

 

Українська література

 Виконайте тестові завдання з однією правильною відповіддю

 1. Олесь Гончар назвав першим симфоністом української прози
А Івана Нечуя-Левицького В Івана Карпенка-Карого
Б Панаса Мирного Г Івана Франка

 

 1. Поділ на 9 частин – це композиційна особливість твору, де зображено
А життя та психологію українських селян у перші десятиріччя після реформи 1861 року
Б долю правдошукача-бунтаря
В відмову головного героя від особистих цінностей заради станової належності
Г почуття кохання, яке долає всі перепони

 

 1. У 1887 році оселяється на хуторі Надія автор твору
А “Кайдашева сім’я” В “Мартин Боруля”
Б “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Г “Мойсей”

 

 1. До збірки “Зів’яле листя” увійшов твір
А “Легенда про вічне життя” В “Гімн”
Б “Сикстинська Мадонна” Г “Ой ти, дівчино, з горіха зерня”

 

 1. Шле старостів до Мотрі Жуківни
А Остап Хрущ В Гервасій Гуляницький
Б Карпо Кайдашенко Г пан Польський

 

 1. У вірші “Чого являєшся мені у сні?..” наявні особливості
А романтизму Б неоромантизму В реалізму Г сентименталізму

 

 1. Корифеями українського театру були всі діячі, ОКРІМ
А Івана Тобілевича В Марка Кропивницького
Б Миколи Садовського Г Костянтина Станіславського

 

 1. Кульмінацією роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” є
А сутичка Чіпки Варениченка із судовим секретарем Чижиком
Б поразка Чіпки в боротьбі проти земського панства
В повне моральне падіння Чіпки, коли він убиває Хоменкову сім’ю
Г самогубство Галі Гудзівни

 

 1. У пролозі до поеми “Мойсей” є такі рядки
А Розвалилась зла руїна, Покотилася лавина
Б А без щастя, без віри й любові внутрі Вічно жить – се горіть вік у вік на кострі
В Ходить туга по голій горі, Мов туман по пустині, сіє думи й бажання свої По широкій країні
Г Прийми ж сей спів, хоч тугою повитий, та повний віри; хоч гіркий, та вільний

 

 1. Правильним є твердження
А Мелашка зросла в заможній сім’ї, тому її поведінка, як і вся постава, – горда, незалежна.
Б Після одруження з Галею Чіпка змінює своє життя, починає наполегливо й багато працювати.
В Слова … чи виграв, чи програв, а грошики дай! належать Націєвському.
Г Кульмінацією новели “Сойчине крило” є епізод перебування Марії у банді злочинців.

 

11 клас

Українська мова

Виконайте тестові завдання з однією правильною відповіддю

 1. Однаковий звук позначають букви, підкреслені в окремих словах речення

А Життя любить того, хто за нього бореться, а нищить того, хто йому піддається.

Б На залізничному вокзалі кожен хотів купити квиток без черги.

В Боротьба за культуру мови – це змагання за стислість, лаконічність і ясність думки.

Г Рясно висипав, висіявся білий грибборовик, і ніхто його не повизбирував і досі.

 1. Прочитайте речення (цифра позначає наступне слово)

Маринка сіла в (1) зручне крісло, узяла ручку та (2) новий (3 )аркушик, розгорнула журнал, у якому ще (4) зрання зробила (5) позначки й почала писати твір про (6) випадок з (7) оленем, який стався на залізничній (8) колії, щоб на уроці не (9) висіти на волосині й не зазнати кепкувань (10) подруги.

НЕПРАВИЛЬНО підкреслено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, позначених цифрами

А 1, 4, 5, 6, 10

Б 2, 3, 5, 8, 10

В 1, 4, 6, 7, 9

Г 1, 3, 4, 7, 9

 1. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку

А кав’ярня «Марго», орден За мужність

Б цукерки «Королівський шарм», орден «Богдана Хмельницького»

В сузір’я «Пегас», станція метро «Золоті ворота»

Г орден Держави, катер «Галичина»

 1. НЕМАЄ орфографічних помилок у реченні

А Обабіч степової дороги вітер обивав пухнасті голівки кульбаби, розкидав невагоме насіння, мов білий лебединний пух.

Б Із-за густих заростів очерету та верболозу чулися пташині голоси: качине крякання, гусяче ґелґотання та ячання лебедів.

В Абу Амар сидів під стіною, убраний у тонкий перський каптан, білу лляну сорочку, перепоясаний дорогоціним срібнотканним поясом.

Г Праворуч від воріт бованіло одне-однісіньке дерево з ріденьким листтям.

 1. Редагування ПОТРЕБУЄ речення

А Виконуючи щодня ранкову гімнастику, ви не тільки отримаєте чудову фізичну форму, але й зміцните свій імунітет, подаруєте собі гарний настрій і заряд енергії та позитиву на цілий день.

Б Працюючи за комп’ютером, дотримуйтесь правил тривалості роботи, правильної постави, вимог до приміщення тощо.

В Вирушаючи в гори, обов’язково зареєструйтесь, щоб рятувальники в разі потреби змогли надати вам вчасно допомогу.

Г Приймаючи перлинні ванни, процедура нормалізує артеріальний тиск, знімає різні прояви ревматизму, значно полегшує стан при артриті та поліартриті.

 1. Пряму мову в реченні Український поет М. Рильський зазначав: «Уже тоді, у дитинстві, глибоко полюбив я на все життя Шевченка, Міцкевича, а з любов’ю до народної пісні я, здається, і вродився» правильно передано непрямою в рядку

А Український поет М. Рильський зазначав, що вже тоді, у дитинстві, глибоко полюбив я на все життя Шевченка, Міцкевича, а з любов’ю до на­родної пісні я, здається, і вродився.

Б Український поет М. Рильський зазначав, що вже тоді, у дитинстві, глибоко полюбив він на все життя Шевченка, Міцкевича, а з любов’ю до на­родної пісні він, здається, і вродився.

В Український поет М. Рильський зазначав, що вже тоді, у дитинстві, глибоко полюбив на все життя Шевченка, Міцкевича, а з любов’ю до на­родної пісні я, здається, і вродився.

Г Український поет М. Рильський зазначав, що вже тоді, у дитинстві, йому глибоко полюбились на все життя Шевченко, Міцкевич, народна пісня.

Д Український поет М. Рильський зазначав, що їм тоді, у дитинстві, глибоко полюбилися на все життя Шевченко, Міцкевич, а з любов’ю до на­родної пісні з ними, здається, і вродилися.

 1. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак)

Вогнища то згасали, (1) то знов спалахували, (2) жахаючи собою темряву, (3) і тоді здавалося, (4) що на яр налітали якісь фантастичні птахи, (5) чорні й суворі, (6) які кружляли над ним і все намагалися викрасти ті вогні.

НЕПРАВИЛЬНО обґрунтовано вживання розділових знаків, запропоноване в рядку

А кома 1 – при однорідних членах речення

Б кома 2 – між частинами складного речення, що поєднані безсполучниковим зв’язком

В кома 3 – між частина складного речення, що поєднані сурядним зв’язком

Г кома 5 – кома при відокремленому означенні

Д кома 4, 6  – перед підрядною частиною складного речення

 1. Прочитайте діалог

Тетяно Василівно, незабаром у Києві відбудеться фестиваль «Українські таланти». Чи планують колективи Волноваського БДЮТ узяти участь у ньому?

Так, Ларисо Павлівно. Три колективи з п’яти вирішили подати заявки.

Кого плануєте призначити керівником групи під час поїздки?

Планували призначити Остапа Петровича, художнього керівника БДЮТ, але він ще не дав остаточної відповіді. Це буде залежати від результату тесту на коронавірус, який він здав два дні тому.

Але ж у разі позитивного результату тесту доведеться скасувати й участь колективів, адже він із ними контактував.

Я не подумала про це. Мабуть, потрібно дочекатися результатів, а потім планувати поїздку.

ПРАВИЛЬНИМ є твердження

А Тетяна Василівна цікавиться в Лариси Павлівни щодо участі колективів Волноваського БДЮТ у фестивалі «Українські таланти».

Б Тетяна Василівна повідомляє, що всі колективи візьмуть участь у фестивалі.

В Керівником групи призначили Остапа Петровича.

Г Остап Петрович категорично відмовляється від поїздки.

Д Колективи змушені будуть відмовитися від участі у фестивалі, якщо  результат тесту на коронавірус в Остапа Петровича буде позитивним.

 1. Разом треба писати кожне слово рядка

А документально/художній, жовто/гарячий, лимонно/кислий

Б біло/сніжний, східно/слов’янський, суспільно/важливий

В всесвітньо/історичний, загально/національний, кримсько/татарський

Г народно/поетичний, три/відсотковий, кисло/молочний.

 1. НЕМАЄ орфографічних помилок у реченні

А Пелюстки рожеві, промені останні, блиск мечів невпинний, як гроза в гаю.

Б Ударяє скаженний прибій, невблага́ним нас викликом кличе.

В Благословена в болях ран степів широчина бездона.

Г Слова лились із її вуст невпиним потоком, як вірші з натхненого поета.

 1. ОКРЕМО частку не з дієприкметником потрібно писати в рядку

А Дід без перебільшень, очевидно, жити не міг, як Грак без мрій про не/знайдене золото.

Б У його начерках до не/написаного роману багато сумних і навіть песимістичних думок.

В Вони швидесенько шаснули за найближчі кущики терну, густі й колючі, із синенькими, ще не/померзлими плодами.

Г Він знав, що цій спразі судилося завжди залишитися не/заспокоєною.

 1. 12. Помилку в узгодженні прикметника з іменником допущено в рядку

А запашний аерозоль, маленький какаду,

Б корисна шампунь, відома аташе,

В сильна мігрень, незрозуміла комі,

Г товстий толь, сильний сироко

 1. Граматичну помилку допущено в рядку

А  позначитися на звучанні хору

Б  знатися на джазовій музиці

В  опанувати складний інструмент

Г   наслідувати великому піаністу

Д  вибачити їй невдале виконання

 1. НЕМАЄ закінчення в обох словах рядка

А  таксі, двері

Б  лібрето, зараз

В  поні, повість

Г   пальто, читати

Д  торнадо, ситро

 1. Правильно вжито відмінкове закінчення в рядку

А  півтора кілометри

Б двоє подруг

В  півтораста жителів

Г   сімдесят один учнів

Д  п’ять кілограм 

Українська література

 Виконайте тестові завдання з однією правильною відповіддю

 

 1. Історико-мистецький період, до якого належить творчість М. Хвильового, М.Куліша, Остапа Вишні, називають

А «празька весна»

Б «період застою»

В «розстріляне відродження»

Г «хрущовська відлига»

Д «весна народів»

 1. «Філологічним водевілем» назвав автор свій твір

А «Майстер корабля»

Б «Кайдашева сім’я»

В «Мартин Боруля»

Г «Мина Мазайло»

Д «Я (Романтика)»

 1. Образи «версальців» та «інсургентів» постійно фігурують у думках героя твору

А «Майстер корабля»

Б «Камінний хрест»

В «Я (Романтика)»

Г «Місто»

Д «Поза межами болю»

 1. Остапа Вишні стосується кожна із запропонованих цитат, ОКРІМ

А «Вперше використав свій псевдонім, опублікувавши фейлетон “Чудака, їй-богу” у 1921 році».

Б «Вів табірний щоденник, який за формою дуже схожий на захалявні книжечки Т. Шевченка. Його сторінки списані мікроскопічними літерами. Цей щоденник вийшов друком аж у 1989 році під назвою “Чиб’ю”».

В «З 1948 року почав вести щоденник, який дістав назву “Думи мої, думи мої…”»

Г «1937 року справу «політично неблагонадійного» в’язня було переглянуто і згодом письменника було розстріляно».

Д «1955 року письменника було реабілітовано судовими органами за півроку до смерті».

 1. Для уривка

Темної ночі, коли за вікном проходять міські вечори (маєток злетів на гору й царить над містом), коли сині димки здіймаються над цегельнею й обивателі, як миші, – за підворіття, у канареєчний замок, темної ночі в моєму надзвичайному кабінеті збираються мої товариші. Це новий синедріон, це чорний трибунал комуни.

характерний стиль

А сентименталізму

Б символізму

В футуризму

Г імпресіонізму

Д романтизму.

 

 1. У рядках «Килинам простіше… Цей світ – для килин, / У ньому й порядок килинський…»провідним

художнім засобом є

А оксиморон

Б персоніфікація

В порівняння

Г паралелізм

Д тавтологія

 1. До «празької школи поетів» належить

А Леся Українка

Б Максим Рильський

В Павло Тичина

Г Михайль Семенко

Д Євген Маланюк

 1. Василь Кричевський – прототип

А історичного роману

Б соціально-психологічного роману

В урбаністичного роману

Г мариністичного роману

Д пригодницького роману

 1. Біблійний персонаж згаданий у поезії П. Тичини про бій під Крутами

А Каїн

Б Мойсей
В Ной

Г Давид

Д Іуда

 1. Зразком неокласичної інтимної лірики є

А «Напис на книзі віршів…»

Б «У теплі дні збирання винограду»

В «Солодкий світ!..»

Г «Ніч… а човен – як срібний птах!..»

Д «О панно Інно…»

Завантажити завдання та відповіді з української мови і літератури: 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments