Завдання ІІ етапу олімпіади з української мови та літератури (2021-2022 н.р.)

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для ІІ етапу олімпіади з української мови та літератури 

Переглянути завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 

Завантажити завдання у форматі (word, docx) Ви можете в кінці сторінки.

7 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на тему «Добре ім’я – найкраще багатство».

(12 балів)

ІІ. Дайте відповідь на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Хто з українських композиторів поклав на музику текст «Заповіту» Т.Г.Шевченка?
 2. Хто допоміг викупити Т. Шевченка з кріпацької неволі?
 3. Коли був написаний «Заповіт» Т.Шевченка? Чому?
 4. У чому полягає своєрідність будови коломийок? Проілюструйте прикладом.
 5. З якого твору ці слова і кому належать: «Раз мати родила, раз і гинути прийдеться»?

(5 балів)

 

Українська мова

І. Запишіть усі можливі форми ступенів порівняння від слів: поганий, високий.

(8 балів)

 

ІІ.  Від поданих іменників утворіть прикметники і запишіть їх.

 

 Софія, Ніцца, Буг, Париж, Лейпциг, Калуш, Нью-Йорк, Прага.

 (4 бали)

 

ІV. Запишіть текст, замінюючи цифри словами й утворюючи зі слів і цифр, що в дужках, складні слова. Підкресліть граматичні основи.

 

Іван Франко народився 1856 р. в с. Нагуєвичах на Львівщині в родині сільського коваля. (16 років) хлопцем утратив батьків. Його літературна спадщина становить більше 4000 творів різноманітних жанрів. Нині ми маємо (50 том) зібрання творів Каменяра (з енциклопедії).

 (6 балів)

Усього – 35 балів

 

Завдання для ІІ етапу олімпіади з української мови та літератури 

8 клас

Українська література

 

І. Напишіть твір-роздум на тему «У піснях –  історія українців».

(12 балів)

ІІ. Дайте відповідь на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Назвіть українські історичні пісні про боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками.
 2. Про якого народного героя складали пісні, легенди, порівнювали його з Робіном  Гудом?
 3. У якій народній пісні образ України є потужним образом-уособленням?
 4. Про яку історичну пісню сказано так: «Цей твір багатоголосий. У пісні звучать і героїчні мотиви, і гордість за перемогу, і дошкульна іронія, і навіть сарказм…»?
 5. Який образ-символ використано в пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»?

                                                                                     (5 балів)

Українська мова

 

І.  Запишіть іменники в  родовому відмінку однини.

Пломбір, Красний Лиман, листопад (назва процесу), радіус, багаж, гнів, Дунай, віск, Ігор, університет.

                                                                                               (5 балів)

ІІ. Розподіліть сполучення слів на три групи: з простим дієслівним, складеним дієслівним та складеним іменним присудками.

Хотіли працювати добре, буде знайомитися з вами, буде хорошим учителем, діти бажали вчитися, ладен пожертвувати собою, зараз будемо вечеряти, будемо знайомі з вами, нехай пояснить свою думку, стає  дуже уважним, буде читати виразно.

 (5 балів)

ІІІ. Відредагуйте словосполучення: сім козенят, самий активний учень, слідуюча зупинка, любий клієнт, більша половина, найбільш помітніший, давайте читати книгу, прийшов у сім годин, приймати участь, спортивна площадка.

(5 балів)

ІV. Запишіть правильно слова, знімаючи риску.

Як/най/більше, без/сліду, в/нагороду, до/запитання, до/сьогодні,  на/жаль, по/змозі, у/стократ, день/у/день, тим/часом, в/цілому, по/четверо.

 (3 бали)

Усього –  35 балів

 

Завдання для ІІ етапу олімпіади з української мови та літератури 

9 клас

Українська  література

 

І. Напишіть твір-роздум на тему «Для чого людині треба мати добре ім’я?» (за біблійними притчами).

(12 балів)

ІІ. Дайте відповідь на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Назвіть князів з «Олегового хороброго гнізда» («Слово про похід Ігорів»).
 2. З якими тваринами автор «Слова …» порівнює таких персонажів: Бояна, Всеволода, Ярославну, князя Ігоря, Овлура?
 3. Укажіть перший рукописний переклад Біблії староукраїнською мовою.
 4. У чому полягає „ідея сродної праці” за Г.Сковородою?
 5. Який із засобів образної характеристики героїв у п’єсі „Наталка Полтавка” І.Котляревського відсутній?

 

 (5 балів)

Українська мова

  І. Утворіть словосполучення, замінюючи іменники прикметниками.

(Софія) собор, (Софіївка) парк, (Ніцца) кінофестиваль, (Золотоноша) школа, (Свірж) замок, Лейпциг (університет), (Калуш) завод, Нью-Йорк (хмарочос).

(5 балів)

 ІІ. Випишіть із наведених поєднань слів такі, що не можуть бути словосполученнями.

Добре вчитися, зближення культур, Миколка мріє, батько й син, знає багато, тривожні звуки, дати на горіхи, вивчити правило, через тиждень.

                                                                                                                                (4 бали)

ІІІ. Запишіть числівники словами.

Виступили перед 7492 виборцями. Бюлетені роздали 7492 виборцям. Допомогти 8 друзям. Спілкуватися з 47 колегами. Відбулося в 1958 році.

(5 балів)

ІV. Розкрийте значення фразеологізмів і до кожного з них доберіть  по два фразеологізми-синоніми.

Брати на решето когось –

Пройти крізь сито й решето –

(4 бали)

Усього – 35 балів

 

Завдання для ІІ етапу олімпіади з української мови та літератури 

10 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на тему «Кожній людині слід виховувати свій характер протягом усього життя».

(12 балів)

ІІ. Дайте відповідь на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Зав’язкою твору «Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького є момент, коли…
 2. Який із народних звичаїв описаний у творі «Кайдашева сім’я?
 3. Яка особливість твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного?
 4. Хто сповідує у творі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного такий життєвий принцип: «Моя хата скраю»?
 5. Назвіть кульмінаційний момент сюжетної лінії, пов’язаної з історією життя та падінням Чіпки.

(5 балів)

Українська мова                            

І. Продовжте синонімічні ряди (не менше 2 слова).

Обрій, крайнебо, …

Дорога, шлях, …

Паросток, парость, …

 (6 балів)

ІІ. До поданих фразеологізмів доберіть фразеологізми-синоніми.

Товкти воду в ступі –

будувати повітряні замки –

з’їсти собаку (на чомусь) –

(3 бали)

ІІІ. Перепишіть слова, поставте, де потрібно, апостроф або знак м’якшення.

Ар…єргард, порт…є, ад…ютант, Н…ютон, ін…єкція, н…юанс, прес-пап…є, кар…єрист, Кордил…єри, мад…яр, кон…юнктура, п…єдестал, бракон…єр, Н…юфаундленд, ескадрил…я, к…янті, г…яур, сек…юриті, пен…юар, б…язевий.

(5 балів)

ІV. Від поданих іменників утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові.

Прокіп, Ярослав, Лука, Кузьма; Сава; Матвій.

(6 балів)

 1. V. Перебудуйте двоскладні речення на безособові. Запишіть їх. Граматичну основу підкресліть.

1.Ти ніде не знайдеш цієї книги.2. Я хочу поїхати в Крим.

 1. Ви не повинні спиратися на поручні. (3 бали)

Усього – 40 балів

 

Завдання для ІІ етапу олімпіади з української мови та літератури 

11 клас

Українська література

  І. Прочитайте наведений текст.

 

Для великих справ потрібна злагода й одностайність. Часто можна почути, що людям важко досягти згоди саме через прагнення кожного до влади. Але лідер має бути один. А може, влада багатьох і рівноправність кожного – це і є найкращий спосіб керування? Який із цих способів організації влади мало б обрати суспільство?

 

Викладіть Ваш погляд на цю проблему. Сформулюйте тезу, наведіть 2-3 переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури, історичними фактами або випадками з життя. Сформулюйте висновки.

(12 балів)

ІІ. Дайте відповідь на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Якої настроєвої та кольористичної тональності сповнена новела Миколи Хвильового «Я (Романтика)»?
 2. Якого кольору світло ллє місяць на узлісся, де син-чекіст розстрілює свою матір?
 3. Що підкреслено образом-символом, винесеним у заголовок збірки П.Тичини «Соняшні кларнети»?
 4. Який твір П.Тичини можна назвати «недописаною поемою життя»?
 5. Герой роману В.Підмогильного «Місто» своє перше оповідання написав про…
 • балів)

Українська мова

І. Визначте рід поданих іменників.

Аташе, тріо, біль, путь, Міссісіпі, Токіо, кюре, івасі, кольрабі, авеню, тюль, нежить, колібрі, казино, какаду.

 (5 балів)

ІІ. Замініть слова іншомовного походження власне українськими.

Гарантія, інертний, плеоназм, консолідація, еволюція, лінгвістичний, амбіція, ідентичний.

 (4 бали)

ІІІ. У котрих словосполученнях відносні прикметники вжито в значенні якісних?

 1. Золота пора. 2. Дерев’яний погляд. 3. Малинова хустка. 4. Мідний перстень. 5. Кришталева вода. 6. Скляний посуд. 7. Сталева воля. 8. Малиновий сік. 9. Сніговий покрив. 10. Вітрильний човен.

(5 балів)

ІV. Визначте смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

 1. І серцю дано не бідніти, і думам не дано всихать (М. Стельмах).
 2. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав (Леся Українка).
 3. Задощило, і фільмування довелося припинити (О. Гончар).
 4. Усе повертається, але роки йдуть без вороття (Крил. вислів).
 5. Слово – срібло, а мовчання – золото (Нар. тв.).
 6. То комиш упаде в око, то дим тріпоче в повітрі (М. Коцюбинський).

 (6 балів)

 1. V. Запишіть іменники в родовому відмінку.

Вівторок, грім, закон, колектив, Крим, мотор, пісок, предмет, прогрес, сорт, Будапешт, гнів.                                                                                                        (3 бали)    

Усього – 40 балів

Завантажити: Завдання для ІІ етапу олімпіади з української мови та літератури (2021-2022)

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments