Орієнтовні розв’язки до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії в 2018-2019 н.р.

8 клас

Теоретичні питання (12 балів за кожне запитання)

 1. Особливості річок та озер залежать від рельєфу та клімату. Доведіть це твердження на прикладі річки Конго та озера Чад.
 2. Відомо, що береги материків у тропічних широтах омиваються теплими і холодними течіями. Поясніть, які саме береги омиваються теплими течіями, а які – холодними. Чим це зумовлено? Які кліматичні особливості узбережжя формують ці течії? Наведіть по 2-3 приклади теплих і холодних течій зазначених широт.

 

Практичні завдання (6 балів за кожне завдання)

 

 1. За місцевим часом у точці, що знаходиться поблизу с. Червона Зірка (400  15‘  сх.д.), 9 год. Котра година в даний момент за місцевим часом поблизу крайньої західної точки України (220  сх.д.) ?

Розв’язання:

 • 400  15сх.д. – 220  сх.д. = 18015
 • 18015×4 хв = 73 хв = 1 год13 хв
 • 9 год – 1 год 13 хв = 7 год 47 хв

Відповідь: місцевий час поблизу крайньої західної точки України становить 7 год 47хв.

 

 1. Визначте площу озера, якщо на плані масштабу1:1000 воно має форму кола, радіус якого 30 мм.

Розв’язання:

 • S = πR;

S = 3,14 ×32 см = 28,26см2

 • Числовий масштаб →в іменований

1 см=10 м;

 • Визначимо чому дорівнює 1 см2 на місцевості:

1 см2 =10м×10м=100м2

 • Площа озера на місцевості:

100м2 ×28,26 = 2826м2

 • 2826м2:10000м2 =0,2826 га
 • Відповідь:площа озера 0,2826 га

 

 1. За вказаними ознаками й характеристиками зазначте назви морів

 

  Характеристика моря Назва
1. Наймілкіше море Азовське
2. Море в Антарктиці з найбільшою прозорістю води Веддела
3. Море з «кольоровою» назвою, але не Чорне, Червоне, або Жовте Біле
4. Море з найсолонішою водою Червоне
5. Море «без берегів», обмежене течіями Саргасове
6. Море, обмежене двома глибоководними жолобами з глибиною понад 10 км Філіппінське
7. Найменше за площею море Мармурове
8. Море, назване на честь братів-дослідників Лаптєвих
9. Море Північного Льодовитого океану з максимальною глибиною Ґренландське
10. Море, в яке впадає річка Маккензі Бофорта
11. Море, в якому знаходиться Великий Бар’єрний Риф Коралове
12. Море з такою ж назвою, що і протока між двома материками Берінгове

Тестові завдання (1 бал за кожну правильну відповідь)

 

 1. Жителі Сахари кажуть, що «каміння ночами кричить». Нічний різкий крик  у пустелі є проявом:

А фізичного вивітрювання                         Б хімічного вивітрювання

В внутрішнього магматизму                         Д метаморфізації гірських порід

 

 1. Об’єкт природно-заповідного фонду, що виконує одночасно функції охорони природи та рекреаційну:

А заповідник Б заказник           В  пам’ятка природи     Г національний парк

 

 1. 3. Де тривалість світлового дня 22 червня є найбільшою?

А на північному тропіку                                Б на південному тропіку

В на північному полярному колі                Г на південному полярному колі

 

 1. 4. Протяжність Африки більша за лінією:

А Північного тропіка                                  Б Нульового меридіана

В Південного тропіка                                    Г Екватора

 

 1. Який чисельний масштаб карти, якщо 1 см2 її площі відповідає 400 га на місцевості?

А 1:200 000  Б 1:400 000          В 1:2 000 000       Г 1:4 000 000

 

 1. 6. Який материк має два рельєфи?

А Африка              Б Північна Америка      В Австралія         Г Антарктида.

 

 1. Якою є температура повітря на вершині Говерли, якщо на метеостанції Пожижевська (1430 м) у цей час термометр показує +15,30С?

А 8,30С                  Б 11,50С              В 13,70С               Г 16,80С

 

 1. На якому меридіані місцевий, зимовий і поясний час співпадають?

А 200                    Б 25                    В 300                    Г 350

 

 1. 9. Укажіть регіон світу, серед названих, де скупчена більша кількість активних діючих вулканів:

А захід Північної Америки                        Б схід Південної Америки

В південь Африки                                        Г північ Австралії

 

 1. 10. У якій оболонці атмосфери знаходиться озоновий шар?

А тропосфері                  Б стратосфері     В мезосфері         Г термосфері

 

 1. Височина, що НЕ лежить в межах Українського щита:

А Придніпровська           Б Тарханкутська         В Подільська       Г Приазовська

 

 1. 12. Відомо, що прозорість морської води визначають за допомогою диска Секки. Рекорд прозорості морської води (80 м) зареєстровано у морі:

А Білому               Б Червоному                 В Беринговому    Г Ведделла

 

 1. Виберіть проекцію, що найчастіше використовується для зображення території України:

А нормальна конічна                                В нормальна циліндрична

Б поліконічна                                               Г поперечна азимутальна

 

 1. 14. Тварина, що поширена в обох Америках:

А ягуар                  Б пума                           В гепард                        Г рись.

 

 1. Ізолінії на карті, що з’єднують точки однакової глибини водойм – це…

А ізобати             Б ізокліни                      В ізохори                       Г ізобари

 

 1. Другу кругосвітню подорож здійснив:

А Фернан Магеллан                                    В Семен Дежньов

Б Абель Тасман                                           Г Френсіс Дрейк

 

 1. Укажіть проекцію, в якій передаються без спотворень площі:

А довільна             Б рівнокутна        В рівновелика              Г рівнопроміжна

 

 1. Укажіть час, який діє на території України:

А гринвіцький                                            Б східноєвропейський

В середньоєвропейський                         Г московський

 

 1. Півострів, на якому поширені савани та рідколісся:

А Корея                                                      В Флорида

Б Аравійський                                            Г Індостан

 

 1. Укажіть, хто склав перші докладні карти винятково земель України:

А Геродот                                                   Б Гійом де Боплан     

В Степан Рудницький                                Г Страбон

 

 1. Визначте, складову гідросфери, що містить 69% усіх запасів прісної води на Землі

А річки                 Б озера       В льодовики       Г артезіанські води

 

9 клас

Теоретичні питання (12 балів за кожне запитання)

 

 1. Порівняйте географічне положення материків Африка та Південна Америка. Виявіть, як відмінності географічного положення позначаються на особливостях природи цих материків.

 

 1. Яке значення має атмосфера для земної кулі? Яким був би клімат на Землі за відсутності атмосфери? У чому полягає сутність «парникового ефекту» і його вплив на формування клімату

 

Практичні завдання (6 балів за кожне завдання)

 1. Яку площу займає Україна на карті півкуль, що має масштаб 1:22 000 000?

Розв’язання:

В 1см карти  220км,

В1см2  – 220×220=48 400км2

Площа України  603 700 км2

603 700 км: 48 400км2 =12,47см2

 

 1. Обчисліть витрату води в річці, якщо поперечний переріз її русла має форму трапеції. Ширина водної поверхні становить 64 м, ширина дна – 51 м, середня глибина – 3,5 м, а швидкість течії – 0,2 м/с.

Розв’язування:

W = S•V,

де W – витрати води, S – поперечний переріз річки, V – швидкість течії

1) S = (64м + 51м) : 2 × 3,5 м;

 S = 201,25 м2;

2) W = 201,25м2 ×  0,2 м/с;

W = 40,25м3

 

 

 1. За вказаними ознаками й характеристиками зазначте назви річок

 

  Характеристика річки Назва
1. Річка, відома явищем «поророка» Амазонка
2. Велика річка, яка двічі перетинає екватор Конґо
3. Найбільша річка, що впадає в озеро Балхаш Ілі
4. Річка, яку через великі  фінансові затрати називають «лихо Китаю» Хуанхе
5. Річка, яка протікає через Великий каньйон Колорадо
6. Річка, на якій побудоване Асуанське водосховище Ніл
7. Річка, на якій знаходиться водоспад Вікторія – Замбезі
8. Річка, що витікає з Великих Американських озер Святого Лаврентія
9. Річка, по якій проводять межу між двома частинами світу Урал
10. Найдовша річка Європи Волга
11. Річка, яка витікає з найглибшого озера Ангара
12. Річка, що бере початок на Памірі і впадає в Аральське море Амудар’я

 

 

Тестові завдання (1 бал за кожну правильну відповідь)

 1. 1. На якій довготі знаходиться пункт, якщо в ньому годинник, встановлений за всесвітнім часом, взимку опівдні показує 11 год. 28 хв.?

А 160  зх. д.                                     В 80 зх. д

Б 160 сх. д.          .                  Г 80 сх. д.

 

 1. Укажіть назву області України, де є родовища сапонітових глин:

А Житомирська                              Б Запорізька

В Дніпропетровська                       Г Хмельницька

 

 1. Назва цього приладу це скорочення англійських слів, які перекладаються як «звук, пересування, розташування»:

А Сектант          В Нівелір             Б Сейсмограф      Г Ехолот

 

 1. Назвіть вид картографічної проекції, яка найбільшою мірою придатна для зображення материка Антарктида:

А конічна                                        В азимутальна

Б циліндрична                                Г поліконічна

 

5 Назвіть ім’я першого президента Української Академії наук:

А С. Рудницький                            В В. Кубійович

Б Г. Висоцький                               Г В. Вернадський

 

 1. 6. Де, на території України, знаходяться грязьові вулкани?

А на Донецькому кряжі                                Б на Закарпатській низовині

В на Керченському півострові                  Г на Чорногорському хребті

 

 1. Чотири великі винаходи стародавнього Китаю так в однойменній книзі знаменитий дослідник китайської культури Джозеф Нідем охрестив винаходи в Середні віки: винахід стародавнього Китаю № 1 папір, винахід стародавнього Китаю № 2 друкарство, винахід стародавнього Китаю № 3 порох. Назвіть четвертий винахід:

А барометр        В опадомір          Б компас   Г магніт.

 

 1. Визначте тип клімату, який найбільш подібний до мусонного за режимом випадання опадів:

А тропічного морського                                    В субекваторіального

Б субтропічного середземноморського             Г екваторіального

 

 1. 9. У якій області України знаходиться найбільша в Європі напівпустеля?

А Одеській                                      В Херсонській

Б Миколаївській                    Г Запорізькій

 

 1. 10. Де знаходиться мандрівник, якщо Полярну зорю він бачить у зеніті?

А На екваторі                                 В На тропіку Козерога

Б На тропіку Рака                           Г На Північному полюсі.

 

 1. Яка картографічна проекція є найбільш придатною для побудови карти Африки?

А нормальна азимутальна              В нормальна циліндрична

Б поперечна азимутальна            Г поперечна циліндрична

 

 1. 12. Проявом якого процесу в літосфері є гейзери?

А вивітрювання                              В карстування

Б вулканізму                                 Г зледеніння

 

 1. 13. Наука, що вивчає льодовики:

А Геоморфологія                           В Гляціологія

Б Петрографія                                Г Метеорологія

 

 1. 14. Який з об’єктів природно-заповідного фонду Чернігівщини належить до категорії регіональних ландшафтних парків?

А Менський                                    В Мезинський

Б Тростянець                                  Г Міжрічинський

 

 1. Який тип клімату відсутній у Євразії?

А екваторіальний                           В субтропічний мусонний

Б тропічний вологий                     Г субтропічний континентальний

 

 1. Визначте річку, до басейну якої відносяться притоки Тиса, Прут:

А Південний Буг                             В Дунай

Б Дністер                                         Г Дніпро

 

17 Найглибшою шахтою України є «Гвардейська», залізну руду в якій видобувають на глибині 1615 м. В якому місті знаходиться шахта?

А Нікополь                                     В Кривий Ріг

Б Маріуполь                                   Г Слов’янськ.

 

 1. Процес поширення у сільській місцевості міських стандартів і способу життя – це …

А субурбанізація                            В рурбанізація

Б конурбанізація                    Г псевдоурбанізація

 

 1. Визначте масштаб карти, якщо відстань від Одеси до Тернополя становить приблизно 650 км, а на карті це складає 13 см:

А 1:5 000 000                                  В  1:500 000 000

Б 1: 500 000                                    Г  1: 50 000

         

 1. Зазначте область з найбільш одноманітним національним складом населення:

А Закарпатська                               В Чернівецька

Б Кіровоградська                         Г Одеська

 

 1. Якщо метеорологічна служба в січні повідомляє про переміщення на територію України антициклону з центральних районів Євразії, то слід очікувати:

А морозної сонячної погоди            В хмарної погоди з мокрим снігом

Б відлиги, посилення вітру                Г сильних снігопадів, хуртовини

 

10 клас

Теоретичні питання (12 балів за кожне запитання)

 

 1. У складі тваринництва України в останні роки швидкими темпами розвивається один із його структурних підрозділів. Йому притаманне значне зростання обсягів виробництва та експорту продукції. Про який підрозділ тваринництва йдеться? Схарактеризуйте особливості його розвитку та розміщення в Україні.

( птахівництво)

 1. На які сектори поділяється світова економіка? Поясніть, які зміни і чому відбулися у співвідношенні між секторами економіки у ХХ ст. у різних типах країн. Схарактеризуйте секторальну структуру економіки України та її зміни у пострадянський період.

 

Практичні завдання (6 балів за кожне завдання)

 

 1. Видобуток вугілля у 1990 році становив 74,7% всього видобутого палива

(218,3 млн т.у.о. палива). Обсяг видобутку вугілля за період 1990-1996 років знизився у 2,3 рази. На скільки мільйонів тонн зменшилося за цей період річне виробництво коксу, якщо припустити, що на нього затрачалося 20 % видобутого вугілля, а з однієї тонни вугілля можна одержати 750 кг коксу?

 

Розв’язування:

 • Видобуток вугілля у 1990 році: 218,3×0,747 = 163,1 млн. т. у.о. палива
 • Обсяг видобутку вугілля у 1996 році: 163,1 : 2,3 = 71 млн. т. у.о. палива
 • Кількість тонн коксу в 1990 році : 163,1 × 0,2 ×0,75 = 24,5 млн.т
 • Кількість тон коксу в 1996 році: 71 × 0,2 ×0,75 = 10,6 мл.т.
 • Зменшення 24,5 млн.т. – 10,6 млн.т. = 13,9 млн.т.

Відповідь: 13,9 млн.т.

 

 1. Атмосферний тиск біля підніжжя гори 760 мм.рт.ст., а температура повітря 18С. Визначити атмосферний тиск на вершині гори, якщо температура повітря на ній становить 150 С.

Розв’язування:

 • Зміна температури повітря:

180 С – 150 С = 30 С

 • Відносна висота гори, знаючи, що з підняттям вгору на 1000 м температура знижується на 60 С

30 С × 1000м : 60С=500 м

3) Зміна атмосферного тиску, якщо піднятися на висоту 500м(баричний ступінь 10м/мм. рт.ст)

 500м: 10м ×1 мм.рт.ст. = 50 мм.рт.ст..

4) Атмосферний тиск на вершині гори:

760 мм.рт.ст. – 50 мм.рт.ст. = 710 мм.рт.ст.

Відповідь 710 мм.рт.ст.

 

 1. Зазначте назви об’єктів-рекордсменів:
  Характеристика Назва
1. Найбільше море Філіппінське
2. Наймілководніше море світу Азовське
3. Найширша протока земної кулі Дрейка
4. Найдовша гірська споруда в океані Серединно-Атлантичний хребет
5. Затока, в якій спостерігаються найвищі припливи у Світовому океані Фанді
6. Найглибше озеро Африки Танганьїка
7. Місто, де була зареєстрована найвища температура повітря Тріполі
8. Найбільший півострів на земній кулі Аравійський
9. Найповноводніша річка світу Амазонка
10 Найдовша річка Євразії Янцзи
11. Найбільше озеро земної кулі Каспійське
12. Найширший водоспад Південної Америки Ігуасу

 

Тестові завдання (1 бал за кожну правильну відповідь)

 

 1. 1. Яка течія замикає кільце циркуляції у Світовому океані: Північна пасатна – Куросіо – Північнотихоокеанська – … ?

А Аляскінська                                В Каліфорнійська

Б Перуанська                                 Г Канарська

 

 1. Дуб вбирає 85 л води щодня, осика – 462 л за тиждень, а береза 1900 л за 30 днів. Виберіть правильний варіант розміщення дерев у порядку збільшення кількості води, яку вони вбирають за одинаковий проміжок часу:

А береза, осика, дуб                      В осика, береза, дуб

Б дуб, осика, береза                        Г осика, дуб, береза

 

 1. Визначте країну, агрокліматичні ресурси якої дають можливість вирощувати культури помірного поясу, субтропічні та деякі тропічні культури:

А Росія                                            В Україна

Б США                                           Г Канада.

 

 1. На якій довготі знаходиться пункт, якщо в ньому годинник, встановлений за всесвітнім часом, взимку опівдні показує 11 год. 28 хв.?

А 160  зх. д.                                     В 80 зх. д

Б 160 сх. д. .                            Г 80 сх. д.

 

 1. 5. Який термін не є синонімом решти трьох?

А ваді                                              В уеди

Б естуарії                                        Г кріки.

 

 1. Якою є температура повітря на вершині Говерли, якщо на метеостанції Пожижевська (1430 м) у цей час термометр показує +15,30С?

А 8,30С                                            В 13,70С

Б 11,50С                                          Г 16,80С

 

 1. Визначте місто, клімат якого є більш континентальним порівняно з кліматом трьох інших населених пунктів:

А Ізюм                                            В Чоп

Б Рівне                                             Г Ялта

 

 1. Якому азимуту відповідає румб Пн-Зх:300?

А 300                                               В 2100

Б 1500                                                                            Г 3300

 

 1. 9. Яких Альп немає?

А Швейцарських                            В Італійських

Б Австралійських                           Г Іспанських.

 

 1. 10. Вкажіть рівнину, яка сформувалася на молодій платформі:

А Східноєвропейська рівнина                  В Туранська низовина

Б Середьосибірське плоскогір’я              Г  Месопотамська низовина

 

 1. Зазначте, як називається процес підвищення температури повітря з висотою:

А інверсія                                       В адвекція

Б інсоляція                                      Г конвекція

 

 1. Укажіть державу, яка за формою устрою є унітарною:

А Японія                                        В Бразилія

Б Канада                                         Г Австралія

 

 1. Крайня східна точка Євразії має довготу:

А 169°40′ зх. д.                               Б 169°40′ сх. д.

В 66°05′ пн. д.                                 Г 66°05′ сх. д.

 

 1. 14. Яка з названих країн входить до НАТО, але не входить до ЄС?

А Польща                                       В Швейцарія

Б Норвегія                                     Г Італія

 

 1. 15. Найсучасніше металургійне підприємство “Інтерпайп сталь” розміщується в:

А Маріуполі                                   В Кривому Розі

Б Запоріжжі                                     Г Дніпропетровську

 

 1. 16. Який вид транспорту посідає перше місце в Україні за вантажообігом?

А морський                                     В автомобільний

Б залізничний                               Г річковий

 

 1. 17. У якому із названих міст розміщуються одночасно автомобілебудівний, вагонобудівний і нафтопереробний заводи?

А Херсон                                        В Маріуполь

Б Черкаси                                       Г Кременчук

 

 1. 1 У якій із названих областей України темпи скорочення населення є найвищими?

А Рівненській                                 В Тернопільській

Б Одеській                                       Г Сумській

 

 1. 19. За яким складником індексу людського розвитку (ІЛР) Україна посідає чільне місце у світі?

А тривалістю життя                        Б рівнем освіченості

В доходами на одну особу             Г рівнем автомобілізації

 

 1. 20. В Австралії досить характерним є такий тип рослинності, як скреб. Він утворюється там, де великі опади чергуються з довготривалими посухами. Зарості скребу складаються з низькорослих евкаліптів, пляшкового дерева та:

А баобабу                                       В сейби

Б акації                                          Г фікуса.

 

 1. Укажіть затоку, яка не належить до Чорного моря:

А Каркінітська                               В Феодосійська

Б Каламітська                                 Г Обитічна

 

11 клас

Теоретичні питання (12 балів за кожне запитання)

 

 1. В останні роки багато українців стали трудовими мігрантами у Польщі, Словаччині, Італії, Португалії тощо. Яких масштабів набула трудова міграція українців, які її причини? Схарактеризуйте позитивні та негативні риси трудової міграції українців.

 

 1. Поясніть сутність широтної зональності розподілу температури повітря по земній кулі. Чим вона зумовлена? Які чинники порушують широтну зональність? Які умови спричиняють формування найтепліших і найхолодніших місць на Землі?

 

Практичні завдання (6 балів за кожне завдання)

 1. Населення Китаю у 2010 році становило 1340 млн осіб, або 19,5 % від населення світу, а населення Індії 17,3 % від населення світу. На скільки відрізнятиметься населення двох країн у 2050 році, якщо за прогнозами у Китаї чисельність населення за ці 40 років зросте на 52 млн осіб, а в Індії – на 33,9 %?

Розв’язування:

 • Населення світу в 2010 році : 1340×100 :19,5 = 6872 млн
 • Населення Індії в 2010 році: 6872 млн×0,173 = 1189 млн
 • Населення Китаю в 2050 році: 1340 + 52 = 1392 млн
 • Населення Індії в 2050 році: 1189 млн + (1189 млн ×0,339) = 1592 млн
 • Різниця населення: 1592 – 1392 = 200 млн

Відповідь: в Індії проживатиме на 200 млн осіб більше.

 

 1. Співставлення двох однакових за масштабом топографічних карт 1940 і 1990 років дозволило виявити, що площа лісового масиву за 50 років скоротилася на 30 % і становить 77 га. Визначте, який чисельний масштаб мають ці карти, якщо на топографічній карті 1940 р. лісовий масив займав площу у 4,4см 2 .

Розв’язування:

Позначимо площу лісового масиву станом на 1940 рік через  Х.

за умовою задачі, ця площа скоротилася на 30%, тобто у 1990 році

 склала(Х – 0,3Х)= 0,7Х, або 77 га. Із рівняння 0,7Х = 77;    х=110.

 Таким чином, лісовий масив мав площу 110га і на топографічній

карті 1940р. займав площу 4,4см2 .

Отже в 1см2 цієї карти  – 25 га (110 : 4,4), або 250000 м2 місцевості,

а в 1см карти 500м ( √250000 )

відповідь: чисельний масштаб обох топографічних карт – 1:50000

 

 1. Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» ціла низка міст, районів, селищ і сільських поселень України змінили свою назву. У вільні рядки третьої колонки таблиці впишіть назви міст, які вони отримали після виконання норм зазначеного закону.
1. Кузнецовськ Вараш
2. Дніпропетровськ Дніпро
3. Кіровоград Кропивницький
4. Іллічівськ Чорноморськ
5. Котовськ Подільськ
6. Дніпродзержинськ Кам’янське
7. Комсомольськ Горішні Плавні
8. Артемівськ Бахмут
9. Цюрупинськ Олешки
10 Свердловськ Довжанськ
11. Орджонікідзе Покров
12. Щорс Сновськ

 

 

Тестові завдання (1 бал за кожну правильну відповідь)

 

 1. Який чисельний масштаб карти, якщо 1 см2 її площі відповідає 400 га на місцевості?

А 1:200 000                                    В 1:2 000 000

Б 1:400 000                                     Г  1:4 000 000

 

 1. Одним із семи історико-культурних чудес України є Хотинська фортеця, яка збудована на річці:

А Тиса                                            В Дністер

Б Прут                                            Г Південний Буг

 

 1. Яке море омиває південне узбережжя Чукотського півострова?

А Чукотське                                  В Берінґове

Б Охотське                                    Г Східносибірське

 

 1. Якою є температура повітря на вершині Говерли, якщо на метеостанції Пожижевська (1430 м) у цей час термометр показує +15,30С?

А 8,30С                                            В 13,70С

Б 11,50                                                                          Г 16,80С

 

 1. У яких гірських породах утворилися численні печери Поділля?

А гіпсах                                          В крейді

Б вапняках                                      Г доломітах

 

 1. Перший за часом створення (1980 р.) в Україні національний природний парк:

А Дунайський                                 В Слобожанський

Б Вижницький                                Г Карпатський

 

 1. Якому азимуту відповідає румб Пн-Зх:300?

А 300         Б 1500         В 2100         Г 3300

 

 1. Крайня східна точка Євразії має довготу:

А 169°40′ зх. д.                                В 66°05′ пн. д.

Б 169°40′ сх. д.                                Г 66°05′ сх. д.

 

 1. Уявіть, що Великий Вододільний хребет знаходиться не на східному, а на західному узбережжі Австралії. Площа якої природної зони тропічного поясу за таких умов суттєво зменшиться?

А лісостепів і степів                       В пустель і напівпустель

Б мішаних лісів                               Г саван і рідколісся

 

 1. На цих островах ростуть пряні рослини: перець, гвоздика, мускатний горіх. Які азіатські острови здавна називають «островами прянощів»?

А Молуккські                               В Курильські

Б Мальдіви                                     Г Японські

 

 1. Яка з названих країн входить до НАТО, але не входить до ЄС?

А Польща                              В Швейцарія

Б Норвегія                                     Г Італія

 

 1. Який вид транспорту посідає перше місце в Україні за вантажообігом?

А морський                                     В автомобільний

Б залізничний                               Г річковий

 

 1. Укажіть помилкове сполучення «місто – річка»:

А Львів – Стрий                                     В Кривий Ріг – Інгулець

Б Чернівці – Прут                           Г Полтава – Ворскла

 

 1. У якому із названих міст розміщуються одночасно автомобілебудівний, вагонобудівний і нафтопереробний заводи?

А Херсон                                        В Маріуполь

Б Черкаси                              Г Кременчук

 

 1. За яким складником індексу людського розвитку (ІЛР) Україна посідає чільне місце у світі?

А тривалістю життя                        В доходами на одну особу

Б рівнем освіченості                     Г рівнем автомобілізації

 

 1. 16. На Мексиканському нагір’ї налічується понад 500 видів цих рослин. Країна Мексика мовою давніх ацтеків названа на честь рослини:

А клена                                  В секвої

Б агави                                                     Г евкаліпта

 

 1. У якому напрямку зростає континентальність клімату України:

А з північного заходу на південний схід

Б з півночі на південь

В з південного сходу на північний захід

Г зі сходу на захід

 

 1. Сучасний вулканізм та землетруси в Австралії:

А відбуваються майже на всій території

Б найчастіше виникають на заході материка

В найчастіше виникають на сході материка

Г не відбуваються

 

 1. Держава, яка у ХVІІІ-ХХ століттях з об’єктивних причин 27 разів змінювала свій прапор.

А Канада                                         В Японія

Б США                                           Г Італія

 

 1. В якій області України розташована Ладижинська ТЕС:

А Київська                                      В Вінницька

Б Харківська                                  Г Чернівецька

 

 1. Укажіть вид корисних копалин Австралії, басейн залягання яких є найбільшим у світі:

А нафта                                           В залізні руди

Б мідні руд                                      Г алюмінієві руди

Скачати орієнтовні розв’язки до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії: джерело

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments