Завдання та відповіді ІІ етапу олімпіади з історії (Київ) 2021-2022 (8-11 класи)

Опубліковано завдання та відповіді шкільної олімпіади з історії за 2021-2022 н.р. для учнів 8-11 класів м. Києва Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Усі завдання Ви можете завантажити олімпіадні завдання у pdf покликання на завантаження розміщене в кінці сторінки.

Переглянути олімпіадні завдання з історії

Завантажити олімпіадні завдання з історії можна в кінці сторінки

8 клас

 1. Скіфський Золотий гребінь було знайдено у кургані Товста могила?

 

 1. Засновником «шлюбної дипломатії» України-Русі був князь Ярослав Мудрий.

 

 1. Кревську унію називали «шлюбною унією».

 

 1. Панування Золотої орди було знищено на українських землях 1362-1363 рр.

 

 1. Князь Лев І заснував Галицьку митрополію.

 

 1. Перша літописна згадка про похід українських козаків проти турецьких володінь датується 1492 р.

 

 1. Нормандське завоювання Англії розпочалося у ІІ половині ХІ століття А) ТАК
 2. Праця «Прогностична оцінка 1483 року» належить Ю.Котермаку.
 3. Батьком Європейської реформації називають Ж.Кальвина.

 

 1. Українським Г.Шліманом називали В.Хвойка.

 

 1. Від початку Реформації в Європі до початку Нідерландської Революції пройшло 49 років.

 

 1. Літописи називали князя Я.Осмомисла «самодержцем всея Русі»

 

 1. Духовним батьком Берестейської унії називали єпископа М.Рогозу.

 

 1. Х.Колумб назвав нові відкриті землі Вест-Індією.

 

 1. Від першої літописної згадки про українських козаків до Варфоломіївської ночі пройшло 85 років.

16 Прочитайте уривки з історичних документів і розташуйте визначні події в хронологічній послідовності.

 1. 1240 «А Дмитра воєводу привели пораненого до Батия і не велів Батий

убивати його… і почав Батий розпитувати про князя Данила».

 1. 1245 «Між тим, Данило розгледів… основні сили противника – угорське військо на чолі з воєводою Фільнеєм… Він обійшов позиції Ростислава і вдарив по угорцях.Молодий княжен Лев Данилович збив і поранив ворожого воєводу.»
 2. 1238 «Данило сказав: «Негоже є тримати отчину нашу крижевникам. І пішли вони. на них з величезною силою, взяли місто [Дорогочин]. »
 3. 1223 «Данило виїхав на перед і Семен Олелькович і Василько Гаврилович і розійшлися на полки татарські.Василько ж був убитий, а Данило був поранений у груди»
 • . Які сини Ярослава Мудрого утворили тріумвірат Ярославичів в другій половині ХІ століття?
 1. Володимир.
 2. Всеволод
 3. В’ячеслав
 4. Ігор
 5. Ізяслав
 6. Святослав
 • Назвіть воєводства, які були утворені на українських землях згідно рішень Люблінської унії.

1) Белзьке, 2) Брацлавське, 3) Волинське, 4) Київське, 5) Подільське, 6) Руське

 1. У яких твердженнях йдеться про історичного діяча, який зображений на світлині.

 

 1. Очолив перші повстання проти Речі Посполитої.
 2. Мав прізвисько «Князь-книжник»
 3. Герой Хотинської битви.
 4. Організатор походу козаків на Кафу.
 5. Очолив православну опозицію проти Брестської церковної унії.
 6. Не підтримував Люблінську унію.
 7. Перший гетьман Великого князівства Литовського.
 8. Завдав поразки московському війську під Оршею.
 9. Учасник придушення повстання К.Косинського.
 10. Прочитайте уривки з історичних документів. Установіть хронологічну послідовність подій.
 11. «Козаки зібралися всією своєю силою, обрали собі гетьманом Тараса і … під Переяславом вступили в битву з поляками».
 12. «Українське військо брало участь у цій битві у складі польської та литовської армій, яка закінчилася повною поразкою хрестоносців».
 13. «Непокірний козак на ім’я Сулима підступно і таємно. насмілився напасти на фортецю, яку король Владислав . звелів збудувати на першому Дніпровському порозі».
 14. «.Султан турецький Осман підійшов до Хотина з військом, що перевищувало християнські сили в декілька разів, і зупинився на відстані однієї милі від поляків».

 

9 клас

 1. Картину «Сікстинська мадонна» написав Рембрант.
 2. Європейським першодрукарем був Ш.Фіоль
 3. Авторами книги «Про багатство народів» був Адам Сміт.
 4. Вислів «Революція пожирає своїх дітей!» належить Дантону.
 5. Від початку Реформації в Європі до завершення національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького пройшло 135 років.
 6. Добу Марії Терезії та Йосифа ІІ називали «освіченим абсолютизмом».
 7. Товариство галицьких греко-католицьких священників діяло в м. Львів.
 8. Від обрання гетьманом України Кирила Розумовського до завершення Віденського Конгресу минуло 65 років.
 9. Перша Європейська революція XVI ст.. відбулась в Англії.
 10. Війна за незалежність Сполучених Штатів Америки продовжувалась 8 років.
 11. Прізвисько «Непідкупний» серед французького суспільства мав Марат.
 12. «Українським Сократом» називали

А) Ф.Прокоповича Б) П.Могилу              В) Г.Сковороду

 1. Й.Гладкий був наказним отаманом Азовського козацького війська.
 2. Перший вищий навчальний заклад в Україні було створено.

А) перша пол.XVI ст. Б) друга пол. XVI ст.. В) початок XVII ст..

 1. Автором світового шедевру-картини «Свобода на барикадах» належить Е.Делакруа.
 2. Прочитайте уривки з історичних документів і розташуйте визначені в них події в хронологічній послідовності.
 3. «І ось зібрав Богун своїх полковників на раду. Думали вони, як би вирвати з осади… На раді полковники вирішили навести через Плешеву міст. »
 4. «Хмельницький, залишивши під Збаражем піше військо, з іншою частиною та з татарами вирушив на короля.»
 5. «Академія вітала його промовами й вигуками, як Мойсея. Вбачаючи в імені його добрий знак і називаючи його Богом даний.»
 6. «.недалеко відійшовши від Корсуня, на цьому згаданому шляху військо було розгромлене, а . пани гетьмани Микола Потоцький, Мартин Калиновський і багато старшин взяті в татарський полон.»
 7. Які міста в різні часи були столицями Української козацької держави?

А) Глухів, Суботів, Чигирин. Б) Чигирин, Переяслав, Гадяч. В) Чигирин, Немирів, Батурин. Г) Батурин, Переяслав, Ніжин.

 1. У яких твердженнях йдеться про історичну постать, яка зображена на світлині.

 

 1. Був останнім гетьманом України.
 2. Належав до культурно-просвітницького руху «будителів».
 3. Брав активну участь у формуванні українського ополчення 1812 р.
 4. Один із авторів «Книги буття українського народу».
 5. Перекладач твору «Слово о полку Ігоревім».
 6. Депутат Віденського парламенту, обраний від українських земель.
 7. Представник Козацької автономістської старшини кін. XVIII – поч..ХІХ

ст.

 1. Один із видатних українських композиторів.
 2. Налагоджував дипломатичні зв’язки з королівським двором Прусії в інтересах України.
 3. Належав до Південного товариства декабристів.

 

 1. Оберіть правильний порядок хронологічного розташування понять і крилатих висловів кінця XVIII – першої половини ХІХ століття у хронологічній послідовності.
 2. «Священний Союз»

Б) «Весна народів»

 1. «Свобода, рівність, братерство»

Г) «Сто днів»

Д) «Три славетних дні»

 

 1. Прочитайте уривки з історичних документів. Розташуйте визначені в них події в хронологічній послідовності.

порядок цифр, який відповідає хронології історичних подій.

 1. «… З його віршами в Малоросії могли виникати та укорінятися думки про … можливість існування України, як окремої держави.за підбурливий дух і зухвалість.. .призначить рядовим в Оренбургський окремий корпус».
 2. «Скликано «Собор руських учених – усіх прихильників культурного та національного розвитку Галицької України.»
 3. «.За дорученням Вашого сіятельства 10 числа цього місяця почався прийом козаків для сформування 5 козацького полку».
 4. «Усвідомлюючи неможливість нерівної боротьби Сергій Муравйов хотів зупинити перестрілку, яка розпочалася, щоб припинити даремне кровопролиття.»
 5. «Місцем його заснування було обрано місто Київ, де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло.Християнської віри. Заснований університет названий . на честь великого просвітителя Русі.»

 

10 клас

 1. Першою українською політичною партією Наддніпрянської України була РУРП?

А) ТАК                Б) НІ

 

 1. У другій половині ХІХ століття Англія здобула «світовий банкір»

А) ТАК                Б) НІ

 

 1. Причиною Першої світової війни був «сараєвський постріл».

А) ТАК                Б) НІ

 

 1. «Сердечною згодою» називали події початку ХХ століття.

А) утворення Троїстого союзу

Б) утворення Антанти

В) утворення іншого військово-політичного блоку

 

 1. Найпоширенішою формою монопольного об’єднання в Російській

імперії були: А) синдикат Б) трест В) концерн

 

 1. Чи вірне твердження «Лідерами українського демократично- радикальної партії були С.Єфремов, Б.Грінченко, М.Міхновський».

А) ТАК                Б) НІ

 

Від заснування Київського Університету Св. Володимира до утворення Української Академії Наук пройшло 84 роки.

 1. ТАК Б) НІ

 

Яка з українських політичних партій, що відновилась або виникла після лютого 1917 року була найвпливовішою:

А) УСДРП

Б) УПСР

 1. УПСФ

 

Одна із центральних вулиць міста Львова насить назву «Листопадовий чин» на честь подій, які відбулися:

А) Б) В) Г) Д)

 1. Поняття «Трикутник смерті» вживається істориками до подій, які відбулися:
 2. 1918 року

Б) 1919 року

 1. 1920 року

Г) 1921 року

 1. В роки Нової економічної політики кількість українських шкіл:
 2. зменшувалась

Б) залишалась незмінною

 1. збільшувалась
 2. Від заснування першої політичної партії в Україні до проголошення

Акту Злуки пройшло 29 років.

А) ТАК               Б) НІ

 1. Найбільша морська битва Першої Світової війни відбулась:
 2. 1914 року

Б) 1915 року

 1. 1916 року

Г) 1917 року

 1. Чи є вірним твердження «Лауреатами Нобелівської премії були А.Енштейн, І.Мечников, Н.Бор, М.Планк».

А) ТАК               Б) НІ

 

 1. Поняття «Європейський скандал» вживається до подій:

А) 1914 – 1915 рр.

Б) 1915 – 1916 рр.

В) 1916 – 1917 рр.

 

 1. Прочитайте уривки з історичних документів. Укажіть порядок цифр, який відповідає хронології історичних подій.
 2. «… 2 квітня В.Вільсон звернувся до Конгресу з посланням,

закликавши оголосити війну Німеччині. Через чотири дні країна вступила у збройне протистояння за демократію».

 1. «… Перемога Австро-Угорської монархії буде і нашою перемогою. І чим більше буде поразка Росії, тим швидше проб’є година визволення України».
 2. «У Київ очікується приїзд професора М.Грушевського, засланого в адміністративному порядку в Симбірск… Ужитті заходи із звільнення греко-католицького Митрополита Шептицького, а також повернення з Далекого Сходу всіх українців-галичан».
 3. «Українська Національна Рада є Конституантою тієї частини українського народу, яка живе в Австро-Угорській монархії, на цілій його етнографічній території».
 4. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської. ми твердо стоїмо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».
 5. Визначте імена і прізвища керівників селянського повстанського руху в Україні впродовж 1917 – 1921 рр.

А) Н.Махно, М.Григор’єв, О.Греков.

Б) Н.Махно, Д Терпило, М.Омелянович-Павленко.

В) Н.Махно, М.Григор’єв, Д.Терпило.

Г) Н.Махно, М.Григор’єв, П.Болбочан.

 1. У яких твердженнях йдеться про історичну постать, яка зображена на світлині.

 

 

 1. Автор твору «Україна уярмлена».
 2. Автор політичної програми «Самостійна Україна».
 3. Автор твору «Листи до братів-хліборобів».
 4. Один із лідерів УСДРП.
 5. Один із лідерів УХДП.
 6. Один із лідерів УПСР.
 7. Був одним із відомих діячів націоналістичного руху в Україні.
 8. Був одним із ідеологів українського монархізму та консерватизму.
 9. Був одним із ідеологів соціалістичного розвитку України.
 10. Оберіть правильну хронологічну послідовність зазначених подій подій: Розташуйте поняття і крилаті вислови у хронологічній послідовності.
 11. «Справа Бейліса»

Б) Українська парламентська громада

 1. «Кривава неділя»

Г) «Галицька Руїна»

Д) Є.«Нова ера»

 1. Прочитайте уривки з історичних документів. Укажіть порядок цифр, який відповідає хронології зазначених історичних подій.
 2. «Для Української держави цей мир… дуже корисний. … ним Українська держава визнана такими поважними суб’єктами міжнародного права, як центральні держави».
 3. «Держава. Проголошена на підставі права самовизначення народів Українською Національною Радою у Львові. обіймаюча весь простір бувшої Австро-Угорської монархії».
 4. «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною.

суверенною державою українського народу.»

 1. «Хай буде Україна вільною. Так сказали люди з всієї землі української. і наказали нам. творити новий лад вільної автономної України».
 2. «Не можливо одночасно визначати право на самовизначення і водночас робити згубний замах на це право. Як це робить Рада Народних Комісарів щодо Української Народної Республіки».

 

 1. Визначте порядок цифр, що визначає хронологію подій, які відображені на світлинах.

 

11 клас

 1. План нападу нацистів на Польщу носив назву «білого плану»?

А) ТАК                Б) НІ

 

Початок вигнання нацистів з території України і висадка союзних військ в Сицилії відбулись в один рік.

А) ТАК                Б) НІ

 

 1. Від часу утворення першого підрозділу УСС та ОУН-УПА пройшло 28 років.

А) ТАК                Б) НІ

 

 1. Чи вірно визначений логічний історичний ланцюжок понять і термінів, що визначають історичну добу: «жданівщина», «безродний

космополітизм», «цілинна епопея», «лисинківщина».

 

 1. Від проголошення Берестейської Унії до «саморозпуску» УГКЦ пройшло 350 років:

А) ТАК                Б) НІ

 

 1. Поняття і терміни «реабілітація», «шістдесятники», «раднаргосп»

відносяться до одного історичного періоду?

А) ТАК                Б) НІ

 1. Подумайте, про який історичний час йдеться: «Тієї весни світ був збуджений чутками про секретну доповідь, в якій наважились зазіхнути на Сталіна».
 • 1953 р.
 • 1956 р.
 • 1961 р.
 • 1965 р.
 1. За авторством визначте зайве в історичному ланцюжку:

А) «Земля»

Б) «Зачарована Десна»

В) «Українська рапсодія»

Г) «Поема про море»

 1. Підтвердити чи спростувати твердження «До клубу творчої молоді «Супутник» входили Л.Танюк, І.Драч, М.Вінграновський, І.Світличний, А.Горська»:

А) ТАК                Б) НІ

 

 1. Чи вірна думка: «до українських літераторів-шестидесятників належать В.Симоненко, Л.Костенко, А.Горська, Б.Олійник та ін..»

А) ТАК                Б) НІ

 

 1. Про який твір йдеться в публікації «Автор значною мірою ідеалізує українське козацтво і Запорізьку Січ»:

А) «Собор»

Б) «Любіть Україну»

В) «Україна наша радянська»

Г) «Лихо з розуму»

 1. Поняття «золота п’ятирічка» вживають до часів:

А) 1961 – 1965 рр.

Б) 1966 – 1970 рр.

В) 1971 – 1975 рр.

Г) 1976 – 1980 рр.

 1. Підтримайте чи спростуйте думку: «Двадцяті роки ХХ століття ознаменувались новим явищем у літературі – творчістю письменників «втраченого покоління».

А) ТАК                Б) НІ

 

 1. Боротьба з дисидентським рухом в УРСР розпочалась за часів:
 2. Й.Сталіна

Б) М.Хрущова

 1. Л.Брежнєва

Г) Ю.Андропова

 1. Проголошення державної незалежності Карпатської України відбулось через 20 років після Версальської конференції:

А) ТАК                Б) НІ

 

 1. Прочитайте уривки з історичних документів і розташуйте визначені події в хронологічній послідовності.
 2. «Росія зобов’язується негайно укласти з УНР й визнати договір… між державами Четверного Союзу».
 3. «Народе Український і всі народи України. Віднині Україна стає Українською Народною Республікою».
 4. «Влада на території Української Республіки віднині належить виключно Радам робітничих, солдатських і селянських депутатів».
 5. «З нинішнім днем Українська Національна Рада обняла власть в столичнім місті Львів на цілій території Української держави».
 6. «Однині Українська народна Республіка стає самостійною, від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу».
 7. Позначте логічний ланцюжок, що об’єднає поняття і терміни, які стосуються розвитку України в добу «застою».
 8. десталінізація, шістдесятники, «Програма миру».

Б) реабілітація, «золота п’ятирічка», агроміста.

 1. «Заключний акт», неосталінізм, «розвинутий соціалізм».

Г) «Культ особи», «операція Вісла», «справа лікарів».

 1. У яких твердженнях йдеться про історичну постать, яка зображена на

світлині.

 

 1. Засновник Української Спілки.
 2. Учасник Української Робітничо-Селянської Спілки
 3. Автор памфлету «Інтернаціоналізм чи русифікація»
 4. Один із організаторів несанкціонованого мітингу в Бабиному Яру
 5. Учасник Другої Світової війни
 6. Автор твору «Партизанська іскра»
 7. Голова Спілки письменників України з 1965 – 1971 рр.
 8. Один із авторів «самвидаву»
 9. Вкажіть порядок літер, який відповідає правильній хронології історичних подій.
 10. Трагедія в Далласі.

Б) Карибська криза

 1. Празька весна

Г) Шестиденна війна

Д) «Розрядка»

 1. Прочитайте уривки з історичних документів. Вкажіть порядок цифр, який відповідає хронології історичних подій.
 2. «Часто цей конфлікт розглядають як першу опосередковану війну між США з її союзниками і силами КНР та Радянського Союзу».
 3. «Микито Сергійович, батечко наш, заступник. Важко нам, обірвані всі ми, голі й босі, брудні та голодні, на людей не схожі, гірше худоби живемо».
 4. «.. .з 2-ї до 4-ї 2 жовтня вломились до будинків жителів Львова, Рава-

Руської, Жовкви, Городка. За один день з України до Казахтану та Сибіру було депортовано 78 тис. людей».

 1. «Підсудні Лук’яненко та Вірун погодили між собою текст програми УРСС. Лук’яненко на друкарській машинці видрукував текст програми».
 2. «. український народ з почуттям глибокого задоволення і палкої вдячності зустріне рішення про передачу Криму до складу Української РСР»
 3. Визначте правильний порядок цифр, що визначає хронологію подій, які відображені на світлинах

Завантажити олімпіадні завдання та відповіді з історії: 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments