Типи запитань в англійській мові

Щоб спитати іншу людину або людей про щось, ми використовуємо питальні речення. Так само як і в українській мові, в англійській підкреслюємо запитання інтонацією та в кінці ставимо знак питання.

Але чим відрізняється запитання англійською мовою? Чітким порядком слів. Ви мусите знати й дотримуватися певної конструкції, якщо бажаєте, щоб вас правильно зрозуміли.

Для кожного типу запитань – свій порядок слів. Всього виділяють 4 типи: загальне, спеціальне, альтернативне та розділове. Ще іноді кажуть про заперечне, його також розглянемо.

General question

Це закрите питання з варіантом відповіді ТАК або НІ. Використовуємо інверсію – непрямий порядок слів у реченні. Допоміжне або модальне дієслово виносимо на перше місце, далі – порядок, як у стверджувальному реченні.

May I come in? – No, you may not.

Do you speak English? – Yes, I do.

Якщо присудок – одна з форм дієслова TO BE, допоміжне дієслово не потрібне. Виносимо сам присудок на початок речення:

Are you hungry? – Yes, I am very hungry!

Was she there westerday? – No, she wasn’t.

Зверніть увагу, що форма змінюється, залежно від підмета. Так само і допоміжне дієслово ставимо відповідно до часу, який використовуємо у реченні.

За допомогою загального питання можна виразити сумнів, подив. Для цього ставимо частку NOT після допоміжного/модального дієслова:

Aren’t you be at work? – Хіба ти не повинен бути на роботі?

Don’t you remember that accident? – Ти не пам’ятаєш той випадок?

Також загальні питання можуть бути риторичними. Вони перекладаються через слова “хіба”, “невже” та не потребують певної відповіді:

Is it even possible? – Це взагалі можливо?

Special question

Це повна протилежність попередньому типу. Такі питання ставлять, щоб отримати додаткову інформацію, відкриту відповідь.

Для цього використовують одне зі спеціальних питальних слів, яке ставимо на перше місце. Далі конструкція така сама, як і в загальному питанні:

What did you smell? – Що ти почув на запах?

When will she arrive? – Коли вона приїздить?

Якщо спеціальне питання ставимо до підмета, використовуємо прямий порядок слів:

Who cooked last time? – Хто готував останнього разу?

What was built by him? – Що він побудував?

Якщо ж ставимо питання до додатка або обставини з прийменником, то прийменник можна виносити у кінець речення:

Who are you going to meet with? – З ким ти плануєш зустрітися?

Alternative question

Якщо у нас є обмежена кількість варіантів, ми можемо поставити співбесіднику альтернативне питання. Варіанти поєднуємо між собою сполучником OR, якщо їх більш як два – ставимо коми між ними:

Does he need a black, white or red necktie? – Йому потрібна чорна, біла чи червона краватка?

Do you know something about crocodiles or aligators? – Ти знаєш що-небудь про крокодилів чи алігаторів?

Disjunctive question

Розділове питання складається з 2-х частин. Перша – це звичайне стверджувальне або заперечне речення, друга після коми – коротке загальне питання у протилежній формі. Тобто, якщо перша частина стверджувальна, то друга – заперечна. І навпаки.

She always finishes her work at time, doesn`t she? – Вона завжди закінчує свою роботу вчасно, так?

You couldn`t do anything else, could you? – Ти не міг вчинити інакше, чи не так?

Зверніть увагу на ще одне правило утворення такого питання. У другій частині підмет обов’язково дублюється за допомогою відповідного займенника.

Статтю написано авторами освітнього центру https://cambridge.ua/, який навчає англійській мові з 2008 року.

Negative question

Ми вже розглядали їх у першому розділі, але деколи їх виділяють в окремий вид. Це негативні питання з часткою NOT. Частіше всього – загальні. Вони розділяють на повні та скорочені.

Повна форма – це коли NOT пишеться та проговорюється окремо та після підмета. Використовується у формальному спілкуванні:

Have you not any sugar? – У вас немає цукру?

Did she not close the door? – Вона не зачинила двері?

При скороченій формі NOT “зливається” в одне слово з допоміжним дієсловом або просто ставиться поряд з ним, перед підметом:

Aren’t you at home? – Ти не вдома?

Does not he read this book? – Хіба він не читав цю книгу?

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments