Тест з біології на тему “Двомембранні органели”

Сертифікат вчителюЦей тест можна використовувати для перевірки знань в учнів 9 класів під час вивчення розділу “Цитологія”, або під час підготовки до олімпіад, МАН або ЗНО.

Мельникова Євгенія Юріївна вчитель біології
Пісочинського колегіуму Харківської районної ради Харківської області

Тест з біології на тему "Двомембранні органели"
Тест з біології на тему “Двомембранні органели”

ВАРІАНТ №1

**. 1
Які з структур клітини беруть участь у перетворенні енергії поживних речовин у енергію АТФ?
1) рибосоми; 2) ендоплазматична сітка; 3) комплекс Гольджі;
4) мітохондрії; 5) ядерця.
**. 2.
У яких організмів процеси дихання не відбуваються в мітохондріях?
1) дріжджів; 2) бактерій; 3) земноводних; 4) синьо-зелених водоростей;
5) мохів.
**. 3.
Яка функція лейкопластів у бульбах картоплі?
1) визначають деякі ознаки рослин;
2) це внутрішньоклітинні депо пігментів;
3) акумулятори хлорофілу, синтезують АТФ;
4) містять поживні речовини – крохмаль;
5) лейкопластів у бульбах картоплі нема.

**. 4.
Чому хлоропласти мають зелений колір?
1) колір залежить від наявності жиру;
2) від включень зерен крохмалю;
3) від наявності хлорофілу;
**. 5.
Чи наявні в хлоропластах рибосоми, ДНК і РНК і де саме?
1) ні;
2) так, на зовнішній мембрані;
3) так, у стромі;
**. 6.
4) від наявності каротиноїдів;
5) від наявності ксантофілів.
4) так, на ламелах;
5) так, на внутрішній мембрані.

Пігменти, які забезпечують фотосинтез, знаходяться … (знайдіть правильне продовження):
1) у плазматичній мембрані або її вигинах усередину клітини;

2) у мембранах тилакоїдів;
3) у мембранах карбоксисом;
**. 7.
Кристами називають… (знайдіть правильне продовження):
1) вирости мембрани ендоплазматичної сітки;
2) вирости зовнішньої мембрани лізосом;
3) вирости зовнішньої мембрани мітохондрій;
4) вирости внутрішньої мембрани мітохондрій;
5) ці структури характерні лише для хлоропластів.
**. 8.
Визначте двомембранні органели клітини:
1) рибосоми, вакуолі; 2) комплекс Гольджі, лейкопласти;
3) мітохондрії, хлоропласти; 4) лізосоми, клітинне ядро;
5) клітинний центр, хромопласти.
**. 9.
Як розмножуються пластиди в клітині?

4) у піреноїдах;
5) у хлоросомах.

1) поділом; 2) шляхом редуплікації; 3) кон’югацією; 4) не розмножуються; 5) матричним синтезом.
**. 10.
Чому мітохондрії вважають автономними органоїдами клітин?
1) вони розмножуються в цитоплазмі шляхом поділу, у них є власні рибосоми, РНК і ДНК, синтезують власні білки;
2) мітохондрії містять дві мембрани (зовнішню і внутрішню);
3) від внутрішньої мембрани відходять відростки (кристи), на поверхні яких є велика кількість окисно-відновних ферментів, які зумовлюють окиснення речовин;
4) мітохондрії є енергетичними станціями клітини, в яких синтезується АТФ;
5) мітохондрії нема у клітинах бактерій і синьо-зелених водоростей.
**. 11.
Знаючи функції мітохондрій, вкажіть, які з перечислених нижче клітин містять найбільше цих органел?
1) бактеріі, які швидко ростуть і розмножуються;
2) клітини шкіри; 3) клітини м’язів; 4) остеобласти;
5) клітини синьо-зелених водоростей.
**. 12.
Що відбувається з лейкопластами в бульбі картоплі в разі освітлення її сонячними променями?
1) гинуть;
2) починають розмножуватися шляхом брунькування;
3) перетворюються в хлоропласти;
4) втрачають ДНК; 5) втрачають здатність до біо- і фотосинтезу.

 

ВАРІАНТ №2

**. 1.
У якій частині клітини містяться мітохондрії? Вибрати найбільш правильну відповідь:
1) біля ядра;
2) в ділянці ендоплазматичної сітки;
3) біля вакуоль;
4) у тих ділянках клітини, де необхідна енергія;
5) біля гладенької ендоплазматичної сітки.
**. 2.
Де зосереджений пігмент хлорофіл?
1) в оболонці хлоропласта; 2) у стромі; 3) у гранах; 4) у цитоплазмі; 5) у матриксі.
**. 3.
Пластиди можна виявити у цитоплазмі клітин …(знайдіть правильне продовження):
1) бактерій; 2) міцеліальних грибів; 3) синьо-зелених водоростей; 4) хребетних; 5) рослин;
**. 4.
Грани – це …(знайдіть правильне продовження):
1) напіврідка речовина;
2) пакети круглих плоских мішечків (тилакоїдiв);
3) мембранні канальці сусідніх тилакоїдів;
4) комплекс рибосом і нуклеїнових кислот;
5) включення -жиру, зерен крохмалю.
**. 5.
У яких структурних компонентах клітин відбувається поглинання енергії квантів світла?
1) у хлоропластах; 2) у хромопластах; 3) у лейкоцитах; 4) у центросомі; 5) у комплексі Гольджі.
**. 6.
Чи можуть мітохондрії синтезувати білок, якщо так, то як і де це відбувається?
1) не синтезують;
2) синтезують на зовнішній мембрані;
3) синтезують на рибосомах по матриці ядерної ДНК;
4) синтезують на кристах по матриці мітохондріальної ДНК;
5) синтезують у матриксі на рибосомах по матриці мітохондріальної ДНК.
**. 7.
Чи розмножуються мітохондрії?
1) розмножуються шляхом редуплікації в ядрі;
2) не розмножуються;
3) виникають лише шляхом перетворення мембран ендоплазматичної сітки;
4) розмножуються в цитоплазмі шляхом поділу;
5) розмножуються на плазматичній мембрані брунькуванням.
**. 8.
Чи можуть пластиди одного типу перетворюватися на пластиди іншого типу? (Дати найправильнішу відповідь)
1) перетворюються хромопласти в хлоропласти;
2) перетворюються лейкопласти в хлоропласти;
3) перетворюються хлоропласти і хромопласти;
4) не перетворюються;
5) перетворюються лейкопласти в хлоропласти і хромопласти.
**. 9.
Де містяться лейкопласти у рослин?
1) у клітинах квітки;
2) у клітинах листка; 3) у безколірних клітинах;
4) забарвлених клітинах рослин;
5) лейкопластів у рослин нема.
**. 10.
Хлоропласти трапляються в рослинних клітинах … (знайдіть правильне продовження):
1) забарвлених в жовтий колір;
2) оранжевого кольору; 3) червоного кольору;
4) зеленого кольору; 5) безколірних.
**. 11.
Що спільного для мітохондрій і хлоропластів?
1) наявність між мембранами строми, у якій містяться грани;
2) наявність тилакоїдів у гранах;
3) перебіг процесу фотосинтезу з використанням світлової енергії;
4) наявність власних рибосом, ДНК і РНК.
5) наявність власної білоксинтезуючої системи, розмноження шляхом поділу.
**. 12.
Двомембранні органоїди містяться в клітинах… (знайдіть правильне продовження):
1) бактерій; 2) найпростіших; 3) підцарства багатоклітинних;
4) сіркобактерій; 5) у клітинах усіх перечислених організмів.

Скачати тест з біології на тему “Двомембранні органели” (pdf) : джерело 1

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments