Розробка семетрової контрольної роботи з біології для 8 класу (за новою програмою)

Скачати семестрову контрольну роботу з біології для 8 класу (за новою програмою) у форматі word (.docx) (посилання на скачування розміщене в кінці сторінки)

Сертифікат вчителю
Сертифікат вчителю

Автор Філіпова Анна Василівна, вчитель біології та хімії

 1. Петропавлівської СШ № 2 Станично-Луганського району Луганської області

Підсумкова контрольна робота з біології за І семестр, 8 клас

І варіант

 

І рівень(6 завдань по 0,5 бала)

 

1.Назвіть внутрішній  шар стінки серця:

А     міокард                                            Б     перикард

В     епікард                                             Г     ендокард

2.Укажіть кістку вільної верхньої кінцівки:

А    лопатка                                            Б      ліктьова кістка

В    грудина                                            Г      скронева кістка

3.Назвіть тип з’єднання  потиличної та скроневої кісток між собою:

А     рухоме                                           Б    нерухоме

В     напіврухоме                                  Г    суглоб

4.Назвіть м’з тулуба:

А    литковий                                       Б    кравецький

В    триголовий                                   Г    найширший м’яз спини

5.Назвіть орган дихальної системи, в якій відбувається газобмін:

А    носова порожнина                       Б   бронхи

В    гортань                                         Г    легені

6.Назвіть орган дихальної системи:

А    епіфіз                                           Б   гортань

В    шлунок                                        Г   нирка

 

ІІ рівень(5 завдань по 0,6 бала)

 

7.Укажіть кістку черепа, що безпосередньо з’єднується з першим хребцем хребта людини:

А    лобова                                        Б    тім’яна

В    потилична                                  Г   вилична

8.Людині з ІІ групою крові без значних шкідливих наслідків ( за екстремальних умов) можна переливати кров:

А   І  та  ІІ групи                                    Б   тільки І групи

В   І та ІІІ групи                                     Г   І. ІІ  та ІІІ групи

9.Назвіть орган, що місчить гладенькі м’язи:

А   серце                                                Б   язик

В   артерія                                             Г    нирка

10.Назвіть захворювання дихальної системи, спричинене дією алергенів:

А    туберкольоз                                   Б   грип

В    бронхіальна астма                         Г  ангіна

11.Виявіть вплив гіподинамії на організм людини:

А    збільшення сили скорочень серця    Б підвищення обміну речовин

В    ослаблення імунітету                         Г  емоційна стійкість

 

 

 

 

ІІІ рівень (2 завдання по 1,5 бала)

 

 1. Укажіть відповідність між кісткою і частиною скелета, до якої вона входить:

А  лопатка                                   1.пояс нижніх кінцівок

Б  ребро                                       2.череп

В   нижня щелепа                       3.грудна клітка

Г  фаланга пальця                       4.пояс верхніх кінцівок

5.стопа

13.Проаналізуйте твердження стосовно будови черепа лю­дини та вкажіть правильні: І – цифрою 1 позначено шов; II – цифрами 2 і 3 позначено кістки мозкового від­ділу; III – кістка, позначена цифрою 6, з’єднується ру­хомо; IV – цифра 7 вказує на скроневу кістку.

А     І і II;          Б   II і IV;          В   І і III;       Г    III і IV.

 

ІV рівень (2 завдання по 1,5 бала)

 

14.Укажіть причини серцево-судинних захворювань і складіть план заходів їхньої профілактики.

15.Поясніть взаємозв’язок між будовою та функціями трубчастої кістки.

 

 

 

 

 

 

 


 

Підсумкова контрольна робота з біології за І семестр, 8 клас

ІІ варіант

 

І рівень(6 завдань по 0,5 бала)

 

1.Назвіть бічні викривлення хребта людини:

А     лордоз                                               Б    кіфоз

В     сколіоз                                               Г    плоскостопість

2.Назвіть ритмічні коливання  стінок артерій, які виникають унаслідок викиду серцем крові в аорту:

А    артеріальний тиск                                  Б    венозний тиск

В    капілярний тиск                                      Г   пульс

3.Назвіть кількісну характеристику життєвої ємності легень:

А    3,5 – 4,5 л                                                Б    1,5 – 2,5 л

В     6,5 – 7,5 л                                               Г     8,5 – 9,5 л

4.Назвіть період розслаблення серця:

А    систола                                                   Б    діастола

В    пульс                                                       Г   артеріальний тиск

5.Укажіть фактор, який впливає на частоту дихання:

А   якісний склад їжі                                 Б   артеріальний тиск

В   інтенсивність реабсорбції                   Г   вміст СО2  у крові

6.Укажіть назву надмірного вигину хребта вперед

А    сколіоз                                                 Б   вивих

В    кіфоз                                                    Г   лордоз

 

ІІ рівень(5 завдань по 0,6 бала)

 

7.Назвіть судину, якою тече артеріальна кров:

А    легенева артерія                                Б    аорта

В    верхня порожниста вена                  Г  нижня порожниста вена

8.Назвіть м’з, що скорочується під час спокійного вдиху:

А   трапецієподібний                               Б   кравецький

В   двоголовий                                          Г   діафрагма

9.Укажіть камери серця, з яких  повинається велике і мале коло кровообігу:

А   праве і ліве передсердя                        Б   ліве передсердя

В   шлуночки                                             Г    шлуночок або передсердя

10.Укажіть фактор, здатний прискорити частоту дихальних рухів:

А   пербування на свіжому повітрі         Б  відчуття голоду

В   зниження концнтрації СО2  у крові     Г   яскрава емоція

11.Назвіть речовину, яка повертається в кров у процесі реабсорбції:

А   сечовина                                          Б  білок

В   глюкоза                                            Г   аміак

 

 

 

 

 

ІІІ рівень (2 завдання по 1,5 бала)

 

12.Укажіть відповідність між кісткою і частиною скелета, до якої вона входить:

А   лопатка                         1.череп

Б   гомілкова кістка           2.пояс верхніх кінцівок

В  потилична кістка           3.пояс нижніх кінцівок

Г   плечова кістка               4.верхня вільна кінцівка

5.нижня вільна кінцівка

13.Укажіть цифри, яким на малюнку позначено трахею і бронх:

А    1 і 2        Б   2 і 3       В  1 і 4         Г    3 і 4

 

 

І V рівень (2 завдання по 1,5 бала)

 

14.Укажіть послідовність дій першої допомоги при  відкритому переломі кісток.

15.Схарактеризуйте шлях крові по великому колу кровообігу та розкрийте його значення.

 

ОТВЕТЫ

1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ
1. Г В
2. Б Г
3. Б А
4. Г Б
5. Г Г
6. Б Г
7. В Б
8. А Г
9. В В
10. В В
11. А В
12. 4,3,2,5 2, 5, 1, 4
13. Г Б

 

 

 ( 1 ВАРИАНТ)

 1. Виникнення і перебіг хвороб серця, серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань тісно пов’язані з наявністю чинників ризику, основними серед яких є:Підвищений артеріальний тиск;Порушення ліпідного обміну;Надлишкова маса тіла;Нездоровий спосіб життя:Тютюнопаління;Нераціональне харчування;Зловживання алкоголем;Недостатня фізична активність.Шкідливі фактори:Психоемоційні перевантаження;Шкідливе довкілля на виробництві та в побуті                                                                                      Вести здоровий спосіб життя, активно займатись спортом, раціонально харчуватись, не мати шкідливих звичок (вживання алкоголю, тютюнопаління, наркотики), не переїдати, не знаходитись довго у сидячому положенні, регулярно проходити медичні обстеження.Під час тренування потрібно контролювати частоту пульсу. Він не повинен перевищувати 150 ударів за хвилину. Фізичні вправи потрібно робити на свіжому повітрі або у добре провітрюваному приміщені.
 2. у будову кістки входить окістя та охрястя яке допомагає рости кістці
  у трубчастій кістці  губчаста речовина яка  заповнена кістковим мозком
  є також голівка гіалінового хряща як входить в сумку суглоба…….
  Функции костей – опора для мышц, строение соответствует – кости твердые (прочные) , вытянутые по форме (трубчатые) или плоские, что касается внутреннего строения – долго описывать, но оно тоже соответствует выполняемым функциям (остеоны, состоящие из костных пластинок с коллагеновыми фибриллами) ;
  – кроветворная и иммунная функция – строение соответствует: внутри имеется губчатое вещество с красным костным мозгом (желтый костный мозг тоже может выполнять кроветворную функцию в случае больших кровопотерь или при некоторых патологических состояниях)И трубчатые, и плоские кости имеют по сути одинаковое строение, и там, и там внутри есть рыхлое мозговое вещество – обычно выполняющее кроветворную функцию. и те, и те кости играют ту же роль – этакий каркас. связь между строением в том, что выполняя общие функции они имеют сходное строение.

Кістки змінюються відповідно до умов зовнішнього середовища, під впливом яких відбувається перебудова їх макро- і мікроструктури. Кістки краще розвиваються там, де більше працюють м’язи, що прикріплені до цих кісток. Форма і рельєф кістки залежить від характеру прикріплення м’язів. Якщо м’яз прикріплюється сухожиллям, то на кістці формується горбик, відросток..Для кістки важливо мати остеобласти і остеокласти -клітини ,які руйнують старі клітини і утворюють нові.Кістка повинна бути міцною ,щоб захищати червоний кістковий мозок,тому вона утворена неорганічними  речовинами ,які надають їй твердості,але крім того вона ще й утворена органічними ,які забезпечують пружність ,еластичність кістки , а значить і здатність до руху.
2 ВАРИАНТ

 1. Ваші дії при відкритих переломах:
 2. Найголовнішим у цьому випадку для потерпілого — спокій. Його потрібно покласти на рівну поверхню, щоб він лежав без напруги. Запам’ятайте! Вправляти кістки в рану або видаляти видні уламки (осколки) не можна!
 3. На зяючу рану необхідно накласти чистий рушник, носову хустку або стерильну пов’язку, тобто використовувати підручні засоби.
 4. При виникненні сильної кровотечі, спочатку його зупиняють за допомогою джгута-пов’язки. Якщо кров червона і пульсує, то це артеріальна кровотеча. Зупиняється воно натисканням (притисненням) артерії вище рани. Джгут можна зробити з ременя або перекрученого носової хустки. Накладається він на 10-15см вище рани. Запам’ятайте!Накладається джгут тільки на 1-1.5 години! Інакше за рахунок передавлювання судин порушується наповнення тканин кров’ю, а це призводить до їх омертвіння. Після 1-1.5 годин джгут слід на 4-5 хвилин послабити. Це відновить наповнення тканин кров’ю. Однак не забудьте притиснути вену або артерію в місці сильної кровотечі. Накладення наступного джгута повинне бути трохи вище або нижче того місця, де знаходилася попередня пов’язка. Не забудьте зафіксувати час накладення джгута на папері і передайте цю запис потерпілому. Ці дані потрібні будуть лікаря для подальших його дій. При витіканні з рани рівною темно червоної крові відбувається венозна кровотеча. При ньому також накладається джгут, але нижче рани, на 1-1.5 години і робиться запис для медиків.
 5. Місце перелому потрібно знерухомити і акуратно накласти шину. Як шини може бути дошка, палиці, парасоля, портфель, тростину і т.д. Шину накладають на одяг. Місце перелому обкладають ватою, для того щоб шина якомога менше стикалася з місцем перелому. Потім накладається шина з двох сторін від перелому і фіксується рушником бинтом або хусткою.
 6. Після того, як Ви зробили надання першої допомоги потерпілому, наступним вашим дією має бути негайний виклик швидкої допомоги або ж самостійно доставити його в лікарню для отримання ним професійної допомоги.

Якщо після огляду потерпілого, Вам стало ясно, що перелом у нього закритий, то Ви повинні виконати всі вище перераховані дії, крім тих, де накладаються джгути. У тому випадку, якщо переламана кисть або ключиця, тоді потрібно підвісити пошкоджену руку, для того щоб забезпечити спокій, — на косинку, шарф. Можна також хвору руку щільно прив’язати (прибинтовувати) до тіла потерпілого.

 

Запам’ятайте! Головне в разі надання першої допомоги при переломах — не розгубитися у важку хвилину, а навпаки, діяти швидко, зосереджено, точно й акуратно, для того щоб хворий насправді відчув полегшення після перенесеної травми.

Будьте завжди уважними до чужого болю! Не проходьте мимо!

 1. Большой (системный) круг кровообращения

  Структура
  Начинается из левого желудочка, выбрасывающего во время систолы кровь в аорту. От аорты отходят многочисленные артерии, в результате кровоток распределяется согласно сегментарному строению по сосудистым сетям, обеспечивая подачу кислорода и питательных веществ всем органам и тканям. Дальнейшее деление артерий происходит на артериолы и капилляры. Общая площадь всех капилляров в организме человека примерно 1000 м2. Через тонкие стенки капилляров артериальная кровь отдаёт клеткам тела питательные вещества и кислород, а забирает от них углекислый газ и продукты метаболизма, попадает в венулы становясь венозной. Венулы собираются в вены. К правому предсердию подходят две полые вены: верхняя и нижняя, которыми заканчивается большой круг кровообращения. Время прохождения крови по большому кругу кровообращения составляет 24 секунды.Особенности кровотока
  Венозный отток от непарных органов брюшной полости осуществляется не напрямую в нижнюю полую вену, а через воротную вену (сформированную верхней, нижней брыжеечными и селезёночной венами) . Воротная вена, войдя в ворота печени (отсюда и название) вместе с печёночной артерией делится в печёночных балках на капиллярную сеть, где кровь очищается и только после этого по печёночным венам поступает в нижнюю полую вену.
  Гипофиз также обладает воротной или «чудесной сетью» : передняя доля гипофиза (аденогипофиз) получает питание из верхней гипофизарной артерии, которая распадается на первичную капиллярную сеть, контактирующую с аксовазальными синапсами нейросекреторных нейронов медиобазального гипоталамуса, вырабатывающих рилизинг-гормоны. Капилляры первичной капиллярной сети и аксовазальные синапсы образуют первый нейрогемальный орган гипофиза. Капилляры собираются в портальные вены, которые идут в переднюю долю гипофиза и там повторно разветвляются, образуя вторичную капиллярную сеть, по которой рилизинг-гормоны достигают аденоцитов. В эту же сеть секретируются тропные гормоны аденогипофиза после чего капилляры сливаются в передние гипофизарные вены, несущие кровь с гормонами аденогипофиза к органам-мишеням. Поскольку капилляры аденогипофиза лежат между двумя венами (портальной и гипофизарной) , они относятся к «чудесной» капиллярной сети. Задняя доля гипофиза (нейрогипофиз) получает питание из нижней гипофизарной артерии, на капиллярах которой образуются аксовазальные синапсы нейросекреторных нейронов — второй нейрогемальный орган гипофиза. Капилляры собираются в задние гипофизарные вены. Таким образом, задняя доля гипофиза (нейрогипофиз) в отличие от передней (аденогипофиз) не производит собственных гормонов, а депонирует и секретирует в кровь гормоны, вырабатывающиеся в ядрах гипоталамуса.
  В почках также существуют две капиллярные сети — артерии разделяются на приносящие артериолы капсулы Шумлянского-Боумена, каждая из которых распадается на капилляры и собирается в выносящую артериолу. Выносящая артериола доходит до извитого канальца нефрона и повторно распадается на капиллярную сеть.
  Лёгкие также имеют двойную капиллярную сеть — одна принадлежит большому кругу кровообращения и питает лёгкие кислородом и энергией, забирая продукты метаболизма, а другая — малому кругу и служит для оксигенации (вытеснения из венозной крови углекислого газа и насыщения её кислородом) .
  Сердце также имеет собственную сосудистую сеть: по венечным (коронарным) артериям в диастолу кровь попадает в сердечную мышцу, проводящую систему сердца и так далее, а в систолу через капиллярную сеть выдавливается в коронарные вены, впадающие в коронарный синус, открывающийся в правое предсердие.Функции
  Кровоснабжение всех органов организма человека, в том числе лёгких.

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments