Календарне планування навчального матеріалу з англійської мови для учнів 2 класу за підручником О.Д.Карп’юк. НУШ

Сертифікат вчителюШульга Галина Григорівна
вчитель іноземної мови
Ярославського НВК “Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів”

Увага! Файл планування у форматі word (.docx) ви можете скачати в кінці сторінки.

2 КЛАС

 3 ГОДИНИ НА ТИЖДЕНЬ

І СЕМЕСТР – 48  УРОКІВ

 

ТЕМИ:

І. Радий знову бачити тебе!                                                                          – 5 годин

ІІ. Це моя родина!                                                                                          – 12 годин

ІІІ. Мої друзі                                                                                                  – 12 годин

  1. IV. У моєму класі   – 12 годин
  2. V. Ми щасливі!  – 7 годин

 

 

ІІ СЕМЕСТР – 57  УРОКІВ

 

ТЕМИ:

І. Ми щасливі!                                                                                                   – 5 годин

ІІ. Скільки ніг?                                                                                          – 12 годин

ІІІ.  Щоденне життя                                                                                      – 12 годин

ІV. Ти любиш моркву?                                                                                  – 12 годин 

  1. V. Пори року і одяг                                                                                – 12 годин

    Повторення                                                                                                 – 4 години

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

РОЗРОБЛЕНО ЗГІДНО ТИПОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р.Б.ШИЯНА

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268

 

ЗА ПІДРУЧНИКОМ О.Д. КАРПЮК «АНГЛІЙСЬКА МОВА». 1 КЛАС. ТЕРНОПІЛЬ «АСТОН» 2019 рік.

Наказ МОН України від 28.03.2019 №407

 

 

Дата Тематика спілкування

 

 

Мовленнєві функції Засоби вираження Мовний інвентар Комунікативні уміння Пісні та римівки Інтегровані змістові лінії
Лексика Літери

/

Фонікси

Зорове сприймання (читання)

 

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

 

Усна взаємодія (діалог)

/

Усне продукування (монолог)

Писемна взаємодія

/

Писемне продукування

(письмо)

 

 

 

 

 

 

Онлайн

взаємодія

Екологічна безпека та

сталий розвиток

Громадянська відповідальність Здоровя і безпека Підприємливість та

фінансова грамотність

 

І семестр

 

Тема : «Радий знову бачити тебе» 5 годин
1 Пам’ятаєш мене? Вітається. Називає себе. Hello! I am …

Nice to see you!

Greeting, introduction   PB t .1,3 – pp.6-7; PB t.2 – p.6

PB t.3 – p.7

ABC song   Розуміє важливість уміння співпрацювати з іншими та толерантного

ставлення до інших

   
2 Радий тебе бачити знову! Розмова з однолітками Nice to see you!

Share my seat, please. Have a talk.

School supplies, numbers   PB t.2 – p.8 PB t.1,3 – p.8

PB t.4 – p.8

     
3 Кольорова абетка. Називає літери алфавіту. Відповідає на питання  Is it …?

Yes, it is.

No, it isn’t.

Colours, letters   PB t.1-3 – p.9 PB t.3 – p.9

PB t.4 – p.9

Colours Let’s remember all the letters      
4 Тварини Називає літери алфавіту та перші літери в назвах тварин E is for elephant Animals   PB t.1,2 – p.10 PB t.3 – p.10      
5 Моє імя починається з літери… Називає себе та  друга. Називає перші літери в іменах My name begins with letter …. Names   PB t.3 – p.11 PB t.1 – p.11 PB t.1, 2 – p.11 PB t.4 – p.11      
Тема : «Це моя родина!» 12 годин
6    Познайомся з

моєю родиною!

Називає чле-нів родини. Розповідає про уподобання Here’s my family.

My surname is ….

They are ….

surname, children     PB t.1,2,5 – pp.12- 13 PB t.2-5 – pp.12-13     Introduction of the Clicks        
7 Розкажи про себе Розповідає про себе та свої уподобання What about you? I like …. pupil   PB t.1,2 – p.14 PB t.1,2 – p.14

PB t.3,4 – p.14

  Tracy and Luke   Розуміє вжливість допомоги іншим. Формує уміння співпрацювати та приймати спільні рішення    
8 Я вмію читати. Правила читання frog a [æ], u [y], o [A], i [i], e [e] PB t.3,4 – p.15 PB t.1-3 – p.15 PB t.1 – p.15 PB t.5 – p.15        
9 Де твій будинок? Розмова з однолітками Where is your house? My house is in …. What’s your surname? house   PB t.1 – p.16 PB t.1,2 – p.16

PB t.3,4 – p.16

       
10 Де твоя мама? Розмова з однолітками Where is your mum? She is at …. Do you like …? Yes, I do./No, I don’t.. I don’t know. at school, at work, at home   PB t.1,2 – p.17 PB t.2,3 – p.17

PB t.4,5 – p.17

PB t.6 – p.17        
11        Це гарний

      велосипед!

Правила читання I am Kate. His name is Mike. It is nice. case, take, nice, smile a_e [ei] name,

Kate

i_e [ai] like, bike

PB t.2,4,5 – p.18 PB t.1,2,4 – p.18 PB t.3 – p.18        
12 Сім’я твого двоюрідного брата (сестри) Розповідає про сім’ю двоюрідного брата (сестри) Here is my family tree. He is a doctor. She is a teacher. They are Tracy’s cousins.

 

family tree, aunt, cousin, uncle, doctor, vet, photographer, teacher   PB t.1,4,5 – p.19 PB t.3-5 – p.19 PB t.2 – p.19   My name is Greta. I’m a vet.      
13 Story Time.

Сюзі загубилася.

Розповідає історію за малюками Where is your home? That’s my house.. You are a big girl. mummy, daddy   PB t.1,2 – p.20 PB t.2,3 – p.20

PB t.4 – p.20

       
14 Into Your Portfolio. Моя сімя. Розповідає про свою родину family portrait   PB t.2 – p.21 PB t.1 – p.21          
15 Into Your Portfolio. Мені подобається… Розповідає про свої уподобання draw, picture   PB t.4 – p.21

PB t.5 – p.21

PB t.3,6 – p.21          
16 Це моя родина Розповідає про свою родину     PB t.1,2 – p.22 PB t.2 – p.22          
17 Це моя родина. Узагальнення матеріалу Перевірка розуміння вивченого матеріалу interview   PB t.6 – p.23 PB t.3 – p.23 PB t.4,5 – p.23          
Тема : «Мої друзі» 12 годин
18 Я та мої друзі Розповідає про свої уподобання та уподобаня друзів We play together. They swim together I, he, she, we, they   PB t.1,2 – p.24 PB t.2-4,6 – pp.24-25

PB t.7 – p.25

PB t.5 – p.24   I like my friend and she likes me   Вибудовує товариські стосунки з іншими    
19 Ми – друзі Розповідає про себе та свого друга We are friends. Friend   PB t.1 – p.26 PB t.1,2,4 – p.26 PB t.3,5 – p.26        
20 Почитай про

мене та мого

друга!

Правила читання Sue, take a tube. tube u_e, ue, u [ju] tube, Sue, pupil e_e, e [і:] Pete, we PB t.2,3 – p.27 PB t.1,2 – p.27 PB t.4 – p.27        
21 Хто твій друг? Описує свого друга Who is your friend? My best friend is …. funny, clever, nice, pretty, best friend   PB t.1,2 – p.28 PB t.1 – p.28

PB t.2,3 – p.28

PB t.5 – p.28        
22 Мій найкращий

друг

Розповідає про свого друга She is pretty. She is clever too. She can say, …. tall, short, good friend   PB t.1,2 – p.29 PB t.2,3,4 – p.29        
23 Почитай про

сім’ю Люка!

Правила читання Go home! I am Nick. nose o_e, o [oU] home, go ck [k] Mick PB t.2,4,5 – p.30 PB t.1,2,4 – p.30   PB t.3 – p.30        
24 Тарас любить комп’ютерні ігри

 

Ставить запитання та дає відповіді Ann likes ….       PB t.1 – p.31 PB t.2-4 – p.31          
25 Story Time.

Сюзі, хто це?

Розповідає історію за малюками Who is this? Mum is looking for you.

 

new     PB t.1,2 – p.32 PB t.2-5 – p.32-33          
26 Into Your Portfolio. Коло друзів. Розповідає про друзів friendship circle         PB t.1 – p.34        
27 Into Your Portfolio. Мої друзі. Розповідає про друзів paper friends   PB t.2 – p.34 PB t.3 – p.34        
28 Мої друзі. Розмова з однолітками Meet my friend.     PB t.3 – p.35 PB t.1 – p.35 PB t.1,2,3 – p.35          
29 Мої друзі. Узагальнення матеріалу Перевірка розуміння вивченого матеріалу Is Greta a teacher? Is Mick Tracy’s brother?     PB t.4 – pp.36-37          
Тема : «У моєму класі» 12 годин
30 Моя класна кімната Називає речі в класі Point to the door. Touch the floor. What a nice picture! door, floor, chair, hair, window, blackboard, clock, bin, point to, touch     PB t.1,2,4,6 – pp.38-39 PB t.2,3,4,5,6 – pp.38- 39

PB t.7 – p.39

      Використовує модель поведінки, яка не суперечить правилам шкільного життя    
31 Котра година? Називає час It’s 11 o’clock. I am in the classroom. Tick-tock, goes the clock. in the classroom, in the garden, in the room, eleven, twelve     PB t.1,3,4 – p.40 PB t.1, 2,4,5,7 – p.40 PB t.6 – p.40        
32 Я у своєму класі

 

Правила читання Look, it is my desk. My classroom is nice. shelf, sky, desk sh [S] shelf oo [u:] classroom y [ai] fly   PB t.2,4,5 – p.41 PB t.1,2,4 – p.41 PB t.3 – p.41        
33 Моє шкільне

приладдя

Називає шкільне обладнання What is this? This is a …. What is that? That is a …. this, that, back, hand, knees   PB t.1,2,5 – p.42 PB t.2,3,4,5 – p.42   My bag is on my back      
34 Це мої олівці Розмовляє з однолітком про речі в класі These are my pencils. Those/They are my books. What are these? What are those? these, those   PB t.1,2,5 – p.43 PB t.2,3,4,5 – p.43        
35 Почитай про моє шкільне приладдя Правила читання They are in the garden. garden th [ ð] this ar [a:] car er [ə] sharpener PB t.2,4,5 – p.44 PB t.1,2,4 – p.44 PB t.3 – p.44          
36 Трейсі та Люк у кімнаті Задає питання та відповідає на них Who are those? They are Tracy and Luke. Who is that? That is Vic. Where are they? They are in the room     PB t.1,2 – p.45 PB t.2,3,4 – p.45          
37 Story Time.

Нова робота.

Розповідає історію за малюками What’s up? Come here! Let’s have a look. No problem. everybody, kitchen, job, Africa, month, far away   PB t.1,2 – p.46 PB t.2,3,4 – p.46          
38 Into Your Portfolio. Час. Називає час time   PB t.2 – p.47 PB t.1 – p.47          
39 Into Your Portfolio. Котра година? Називає час What’s the time, please?     PB t.2 – p.47 PB t.3 – p.47          
40 Моя класна кімната Розмова з однолітками     PB t.1 – p.48 PB t.1,2 – p.48          
41 Моя класна кімната. Узагальнення матеріалу Перевірка розуміння вивченого матеріалу     PB t.4 – p.49 PB t.3 – p.49          
Тема : «Ми щасливі» 7 годин
42 Я щасливий вранці. Ставити питаня та давати відповіді I am hot. Are you thirsty? No, I am not./Yes, I am. It’s dark. Go to bed, dear in the morning, at noon, in the evening, in the dark, tired, scared, thirsty, hot, cold, dear

 

 

  PB t.1-4 – pp.50-51 PB t.1,2,4 – p.50

PB t.5 – p.51

  I’m happy in the morning. Yes, I am   Виявляє повагу до рідних та близьких    
43 Настрій Висловлювати свої емоції Look at our Christmas Tree! look at   PB t.1 – p.52 PB t.1,2,3 – p.52   We are happy! Come and see      
44 Листівка для бабусі. Правила читання Open and see. Merry X-mas! merry y- [j] yes -y [i] teddy PB t.2-4 – p.53 PB t.1-3 – p.53 PB t.5 – p.53        
45 Я не можу знайти. Розмова з однокласиками I can’t find my …. Look on/in/under …. Here it is. in, on, under, here   PB t.1,2 – p.54 PB t.2,3,4 – p.54     Виявляє повагу до рідних та близьких    
46 Порахуй зі мною. Вміє рахувати та називати предмети Count with me. It isn’t there 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, there   PB t.1 – p.55 PB t.1-4 – p.55

PB t.6 – p.55

PB t.5 – p.55        
47 Джей та його

сестра Саллі

Правила читаня Play with toys say ey, ay [ei] grey oy [ ɔi] boy PB t.2,4,5 – p.56 PB t.1,2,4 – p.56 PB t.3 – p.56        
48 Я вмію рахувати. Називає номери малюнків, виконує інструкції thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty   PB t.1,2 – p.57 PB t.1 – p.57 PB t.2,3 – p.57 PB t.4 – p.57        
 

ІІ семестр

 

Тема : «Ми щасливі» 5 годин
49 Story Time.

Це наш новий будинок.

Розповідає історію за малюнками Here we are! It’s hot. Let’s go inside. It’s so small. I want to go home. our, inside, want   PB t.1,2 – p.58 PB t.2,3,4 – p.58        
50 Into Your Portfolio. Санта Клаус. З Різдвом! Виконує вказівки fat, cap, for you   PB t.1 – p.59 PB t.2 – p.59 I am Santa Claus        
51 Into Your Portfolio.

З Різдвом!

Виконує вказівки     PB t.3 – p.59        
52 Ми – щасливі. Розмова з однокласниками. board game   PB t.7 – p.61 PB t.1, – p.60 PB t.1,2 – p.60        
53 Ми – щасливі. Узагальнення матеріалу Перевірка розуміння вивченого матеріалу emotion sheets   PB t.4 – p.61

PB t.6 – p.61

PB t.3,5,8 – p.61        
Тема : «Скільки ніг» 12 годин
54

Скачати календарне планування навчального матеріалу з англійської мови для учнів 2 класу за підручником О.Д.Карп’юк. НУШ: файл 1, файл 2

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments