Види стилів мови — приклади різних стилів мови

Робота з різними стилями мовлення

Функціональний стиль мови — різновид літературної мови, яку застосовують у різних сферах суспільного життя. В українській мові виділяють науковий, публіцистичний, художній, офіційно-діловий та розмовний стилі мовлення. У кожного є характерні риси, жанри та мовні засоби.

Науковий стиль мовлення

Це стиль енциклопедій — точний, конкретний, однозначний. З безліччю фактів, визначень, доказів, цифр та фактів.

Основні характеристики наукового стилю мовлення

Сфера використання Техніка, освіта, наука
Жанри Інструкції, наукові статті, реферати, доповіді, посібники, монографії, навчальна література
Характерні мовні засоби Багато термінів, професійної термінології, складний синтаксис, абстрактні іменники. Чітке дотримання правил правопису, вимови, оформлення. Не допускається виклад суб’єктивної думки автора
Ціль Повідомити факти, наукові відомості

Публіцистичний стиль мовлення

Стиль газет та журналів. Призначений для на слухача чи читача — переконати, сформувати громадську думку.

Сфера використання Засоби масової інформації.
Жанри Статті, нотатки, нариси, репортажі, інтерв’ю, ораторські виступи.
Характерні мовні засоби Експресивна чи суспільно-політична лексика, оціночні судження, фразеологізми, риторичні питання Різкі висловлювання, узагальнення, гра слів
Ціль Переконати, спонукати читача, слухача. Викликати емоції, змусити замислитись

Художній стиль мовлення

Стиль до створення яскравих художніх образів, застосовують у літературних творах. Вплив на читача відбувається через естетичні переживання, виразні слова.

Сфера використання Художня література
Жанри Повісті, оповідання, романи, вірші, п’єси
Характерні мовні засоби Образні засоби, гіперболи, метафори, запитальні та оклику речення, пряма мова. Стилістично забарвлена ​​лексика, детальний опис речей, людей, природи. Завжди проглядається характерний стиль автора
Ціль Збудити уяви, почуття з допомогою виразних художніх образів.

Залежно від авторського задуму художній стиль може містити елементи будь-якого стилю, нелітературні вирази.

Офіційно-діловий стиль мовлення

Стиль документа, в якому неприпустимі абстрактні, приблизні судження, використовують мовні кліше. Усі правила передачі, структура чітко регламентовані. Це полегшує роботу з документами, допомагає уникнути двоякого тлумачення фактів.

Сфера використання Законодавство, діловодство
Жанри Законодавчі документи, накази, розпорядження, договори
Характерні мовні засоби Офіційна канцелярська лексика, безособові пропозиції, стандартні формулювання. Точність, чітка композиція тексту, що відповідає загальноприйнятим вимогам, стандартам
Ціль Донести ділову, офіційну інформацію до читача, слухача

Розмовний стиль мовлення

Найзвичніший стиль мови, який кожна людина використовує щодня. Слова часто посилюються невербальними засобами виразності: жестами, мімікою, інтонацією.

Сфера використання Повсякденне спілкування
Жанри Діалог, прохання, особистий лист, телефонна розмова
Характерні мовні засоби Розмовна проста лексика, емоційно-оціночні слова, вигуки, звернення, спонукальні, короткі та виразні речення, прохання
Ціль Спілкування, обмін повсякденною інформацією

Чому важливо знати стилі мовлення?

Визначення стилю мовлення — важливе завдання у лінгвістиці, стилістиці, комунікації. Точне визначення стилю дозволяє зрозуміти мету, характер, основне посилання тексту, оцінити ефективність і правильність складання.

Поради для визначення стилю мовлення

Стилі мови вивчає особливий розділ мови – стилістика. Докладний розбір тексту для визначення стилю мовлення можна знайти у підручнику укр. мова 5 клас.

Для визначення стилю мовлення в українській мові слід звертати увагу на такі ознаки:

  1. Ціль висловлювання, яку думку хоче донести автор.
  2. Лексика. Лексичний склад — один з основних критеріїв стилю мовлення. Слова у тексті може бути формальними, неформальними, технічними, розмовними, застарілими, офіційними.
  3. Оцінка граматичної структури. Аналіз складності граматики, довжини речень, наявність активної чи пасивної застави.
  4. Аналіз контексту. Для якої аудиторії призначено текст, його цілі, місце публікації.

Використання подібних одиниць і елементів мови, перетин різних стилів нерідко призводять до помилок. Наприклад, різноманітність жанрів, багатозначність слів призводить до того, що науковий стиль тісно пов’язаний з публіцистичним, а розмовний з художнім. Для точного визначення стилю необхідно враховувати мету та переважні риси тексту.

Як використовувати знання про стилі мовлення?

Знання стилю допомагає точно, повно аналізувати, інтерпретувати текст. Дозволяє зрозуміти, наскільки добре авторові вдалість досягти своєї мети. Необхідно адаптувати комунікацію — можна краще зрозуміти очікування аудиторії, скласти текст, який допоможе досягти найкращого результату.

Визначення стилю тексту — важливе завдання розуміння мети автора, оцінки ефективності тексту, вибору правильного типу викладу різних аудиторій.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments