Категорія «11 клас»

Вимоги до проведення ДПА 2015 з фізики в 11 класі

ДПА 2015 в 11 класі з фізики

Нагадаємо, збірники ДПА з усіх предметів(разом із відповідями) для учнів 11 класів за минулі роки розміщені у розділі ДПА 2015 11 клас. Завдання для атестації з фізики розробляються вчителем так, щоб дати можливість перевірити рівень навчальних досягнень школярів: на розуміння основних фізичних понять і законів; вміння аналізувати фізичні явища та процеси; навички розв’язання задач. Для …

Вимоги до проведення ДПА 2015 з з предметів “Людина і світ”, “Людина і суспільство”, “Основи філософії” в 11 класі

ДПА 2015 11 клас. Людина і світ

Нагадаємо, збірники ДПА з усіх предметів(разом із відповідями) для учнів 11 класів за минулі роки розміщені у розділі ДПА 2015 11 клас. Атестацію з предметів “Людина і світ”, “Людина і суспільство”, “Основи філософії” в старшій школі рекомендується проводити у вигляді контрольних робіт або стандартизованих завдань у тестовій формі. Зміст контрольних робіт має відповідати навчальним програмам …

Вимоги до проведення ДПА 2015 з хімії в 11 класі

ДПА 2015 з хімії

Нагадаємо, збірники ДПА з усіх предметів(разом із відповідями) для учнів 11 класів за минулі роки розміщені у розділі ДПА 2015 11 клас. Зміст атестаційної роботи з хімії за курс старшої школи має відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що передбачені навчальними програмами для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, …

Вимоги до проведення ДПА 2015 з фізичної культури в 11 класі

Фізична культура ДПА 2015

Нагадаємо, збірники ДПА з усіх предметів(разом із відповідями) для учнів 11 класів за минулі роки розміщені у розділі ДПА 2015 11 клас. Атестація з фізичної культури проводиться в один день і може складатися з трьох частин: тестові завдання з теоретико-методичних основ фізичної культури (у формі контрольних робіт), практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ. На …

Вимоги до проведення ДПА 2015 з технологій в 11 класі

ДПА 2015 з технологій

Нагадаємо, збірники ДПА з усіх предметів(разом із відповідями) для учнів 11 класів за минулі роки розміщені у розділі ДПА 2015 11 клас. Завдання атестаційних робіт для проведення атестації з технологій: технічні види праці чи обслуговуючі види праці мають охоплювати як базовий модуль навчальної програми так і варіативні модулі, які освоювали учні в 10 та 11 …

Вимоги до проведення ДПА 2015 з художньої культури в 11 класі

ДПА 2015 з художньої культури

Нагадаємо, збірники ДПА з усіх предметів(разом із відповідями) для учнів 11 класів за минулі роки розміщені у розділі ДПА 2015 11 клас. При розробленні завдань для проведення атестації рекомендуємо враховувати, що зміст завдань має охоплювати основні розділи й теми шкільного курсу з художньої культури, метою якого є художньо-естетичний розвиток особистості й формування комплексу ключових, предметних …

Вимоги до проведення ДПА 2015 з іноземних мов в 11 класі

Рекомендації щодо вивчення іноземної мови у 4 і 7 класах

Нагадаємо, збірники ДПА з іноземних мов(разом із відповідями) для учнів 11 класів за минулі роки розміщені у розділі ДПА 2015 11 клас. Атестація з іноземних мов проводиться у письмовій формі. Завдання складаються з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення) за  матеріалами, підготовленими вчителем. Завдання мають відповідати державному стандарту та навчальним програмам: для загальноосвітніх …

Вимоги до проведення ДПА 2015 з світової літератури в 11 класі

ДПА 2015 з світової літератури

Нагадаємо, збірники ДПА з світової літератури (разом із відповідями) для учнів 11 класів за минулі роки розміщені у розділі ДПА 2015 11 клас. Атестація зі світової літератури проводиться письмово у формі тестування. На виконання завдання відводиться 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується). Для проведення атестації готують не менше 10 варіантів із завданнями …