ДПА 2020. Відповіді ГДЗ ДПА 2020 Англійська мова, Андрієнко, Богдан

Відповді до збірника Англійська мова ДПА 9 клас 2020, автор Андрієнко А., видавництво: Навчальна книга – Богдан

Відповіді ДПА 2020 Англійська мова, Андрієнко
Відповіді ДПА 2020 Англійська мова, Андрієнко

Автор: Андрієнко А.

Видавництво: Богдан

Мова: українська

Нагадаємо,  Ви маєте можливість скачати збірник та відповіді ДПА з англійської мови за 2019 рік

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань

Атестація з іноземних мов проводиться у письмовій формі і складається з трьох частин (читання , використання мови та письмове повідомлення) за матеріалами , підготовленими вчителем . При цьому необхідно дотримуватися основних вимог щодо підготовки завдань , насамперед – відповідності завдань рівням , зазначеним у державних стандартах та навчальних програмах для загальноосвітніх
навчальних закладів : рівень А2+ ; для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов рівень В1 .

Читати відповіді ДПА 2020 з Англійської мови, Андрієнко онлайн

Нагадаємо на сайті Ерудит.нет усі збірники, відповіді ДПА 2020 ви можете завантажити безкоштовно. Посилання на скачування збірників розміщене в кінці сторінки.

Матеріали повинні забезпечити виявлення рівня сформованості в учнів умінь за двома видами мовленнєвої діяльності та виявляти рівень володіння учня (учениці) іноземною мовою .

Вчитель формує завдання з трьох вищезазначених складових від повідного рівня відповідно до типу навчального закладу на окремому бланку. До складу матеріалів має входити : текст для читання з одним післятекстовим завданням ; текст із пропущеними словами на використання мови та одне завдання для написання письмового повідомлення .

Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у класі, які виявили бажання проходити атестацію з іноземних мов. Кожен (кожна) учень (учениця) отримує окремий варіант . Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань . На виконання усіх завдань відводиться одна астрономічна година .

Вимоги до складових частин атестації.

Перше завдання – читання тексту та виконання післятекстового завдання. Мета – виявити рівень сформованості умінь учнів читати і розуміти тексти самостійно , за визначений проміжок часу . Типи текстів: статті і з періодичних видань ; листи (особисті , офіційні тощо); оголошення , реклама ; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); меню , кулінарні рецепти ; програми (телевізійні , радіо тощо); особисті нотатки , повідомлення .

Форми завдань: завдання із вибором правильної відповіді ; завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар) ; запитання з короткими відповідями (2-3 слова); встановлення логічного поряд купростого тексту; знаходження аргументів та висновків ; встановлення    зв ‘ язків між інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв . Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей , з яких тільки одна правильна . Завдання вважається виконаним правильно , якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера , якою позначена правильна від повідь .

Друге завдання – використання мови. Це завдання відкритої форми з короткою відповіддю . Мета – визначити рівень володіння лексичними, граматичними , семантичними та прагматичними знаннями , що дадуть можливість учням вільно спілкуватися іноземною мовою.

Забезпечення : тексти різні за обсягом та складністю, пов ‘ язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності та життя у країнах , мова яких вивчається . Форми завдань: завдання із вибором однієї правильної відповіді. Завдання полягає у тому , щоб учень (учениця) вибрав (-ла) одну правильну відповідь із чотирьох варіантів відповідей; текст із пропусками для заповнення . Учень (учениця) має заповнити пропуски в тексті, використовуючи подані слова або словосполучення . Таке завдання вважається виконаним правильно , якщо в бланку відповідей записана одна правильна відповідь.

Третє завдання – писемне мовлення. Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

Запропоновані завдання : Письмові завдання супроводжуються спеціальними поясненнями , які визначають, про що саме учні повинні написати. Від учнів вимагається створити тексти на основі конкретної ситуації і вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень , реклами тощо); візуальних підказок (картинок, фотографій, таблиць, схем тощо). Таке завдання вважається виконаним правильно , якщо учень надав запис завдання без граматичних та лексичних помилок .

Скачати Відповіді ДПА 2020 з Англійської мови, Андрієнко (303 downloads)

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments