ДПА 2022. Відповіді до ДПА 2022 з англійської мови 9 клас, Марченко, Підручники і посібники

Відповіді до ДПА 2022 з англійської мови 9 клас, Марченко А. Тернопіль скачати пдф, або переглянути онлайн. На сторінці також доступний і Мультимедійний додаток.

Можливо Вас зацікавить, збірник ДПА з англійської мови за 2019 (2018) роки.

Скачати Мультимедійний додаток до посібника «Підсумкові контрольні роботи для ДПА з англійської мови. 9 клас (авт. : A. Марченко, Н. Лесишин)»

Посібник містить відповіді до усіх завдань підсумкових контрольних робіт для ДПА з англійської мови рівнів А2+ та B1. Кожна робота складається з трьох частин (аудіювання, читання і використання мови).

Читати відповіді ДПА 2022 Англійська мова, Марченко онлайн

Listening (12 тестів)

Reading (30 тестів)

Відповіді до підсумкових контрольних робіт (ДПА 2021) з англійської мови. 9 клас.
Відповіді до підсумкових контрольних робіт (ДПА 2021) з англійської мови. 9 клас.

Видавництво: Підручники і посібники, Тернопіль

Автор: Марченко А., Лесишин Н.

Рік видання: 2021

Кількість сторінок: 80

Посібник укладено відповідно до чинних програм з англійської мови Міністерства освіти і науки України. Зміст і структура контрольних робіт, поданих у посібнику, відповідає головній меті навчання іноземної мови в закладах загальної середньої освіти – формування в учнів комунікативної компетенції.

У посібнику запропоновано контрольні роботи, які відповідають рівню А2+ для закладів загальної середньої освіти, та рівню Bl для спеціалізованих-шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.
Підсумкова контрольна робота з англійської мови складається із трьох завдань:
1) аудіювання;
2) читання;
3) використання мови.
Усі завдання слід виконувати в письмовій формі.
Перед початком роботи учень отримує 2 атестаційні аркуші: перший – із завданням на перевірку вмінь та навичок з аудіювання; другий – із завданнями на перевірку вмінь та навичок з читання і використання мови.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАНЬ

ЗАВДАННЯ 1 – аудіювання тексту та виконання післятекстового завдання.
Мета: виявити рівень сформованості вмінь учнів сприймати на слух і розуміти автентичний англомовний текст.
Типи текстів: діалоги, що базуються на автентичних ситуаціях.
Форма завдання: завдання на визначення правильної/ неправильної відповіді.
Виконання завдань: двічі прослухати текст і виконати 6 тестових завдань .. Кожен правильно виконаний тест оцінюється 2 балами. Максимальна кількість балів за це завдання – 12.

ЗАВДАННЯ 2 – читання тексту та виконання післятекст.ового завдання.
Мета: виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичний англомовний текст.
Типи текстів: статті з періодичних видань; листи (особисті, офіційні тощо); оголошення, реклама; розклади; програми; особисті нотатки, повідомлення тощо.
Форми завдань: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на заповнення пропусків у тексті; завдання на визначення правильної/ неправильної відповіді.
Виконання завдань: прочитати текст і виконати 6 тестових завдань. Кожен правильно виконаний тест оцінюється 2 балами. Максимальна кількість балів за це завдання – 12.

ЗАВДАННЯ З – використання мови.
Мета: визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість уу:ням вільно спілкуватися іноземною мовою.
Типи текстів: різні за обсягом та складністю, пов’язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності та життя в країнах, мова яких вивчається.
Форма завдання: завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Виконання завдань: заповнити 12 пропусків у двох коротких текстах, вибираючи один правильний варіант із чотирьох поданих. Перші 6 тестів перевіряють рівень сформованості граматичної компетентності, решта – лексичні, семантичні, прагматичні знання. Кожен правильно виконаний тест оцінюється 1 балом. Максимальна кількість балів за це завдання – 12.

Матеріали будуть корисними для учнів 9-го класу та вчителів англійської мови.

Скачати відповіді у форматі пдф (pdf) до ДПА 2022 з англійської мови 9 клас, Марченко, Тернопіль: Listening (12 тестів), Reading (30 тестів)

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments