ДПА 2019. Українська мова. Збірник диктантів. Авраменко, Грамота

Збірник диктантів для провдення ДПА 2019 з української мови у 9 класі містить  нові тексти для диктантів, а також ті, що було створено для проведення Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності протягом останніх дев’яти років.

Тексти для диктантів, подані в збірнику, дібрано з класичної та сучасної української літератури, історії та публіцистики. Вони призначені для оцінювання правописних умінь учнів (орфографічних і пунктуаційних), передбачають поглиблення знань з української мови.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів, викладачів, абітурієнтів.

ДПА 2019 Українська мова, збірник диктантів, 9 клас, Авраменко, Грамота

ДПА 2019 Українська мова, збірник диктантів, 9 клас, Авраменко, Грамота
ДПА 2019 Українська мова, збірник диктантів, 9 клас, Авраменко, Грамота

Автор: Олександр Авраменко

Рік видання: 2018р.

Кількість сторінок: 56с.

Видавництво: Грамота
Скачати або переглянути збірник ДПА 2019 Українська мова, Авраменко, Грамота

(видалено за вимогою автора)

Посібник укладено згідно з вимогами чинної навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (перше видання 2016 р.), і призначено для тренувальних і контрольних робіт.

ВСТУП

Методика проведення диктанту

Методика проведення диктанту є традиційною.

Вид роботи й назву тексту потрібно записати на дошці. Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, правописних особливостей та тлумачення значень використаних у ньому слів (з огляду на те, що тексти адаптовано для навчальних потреб, у них майже відсутня так звана авторська пунктуація, немає діалектизмів, застарілих слів, складної зі значеннєвого погляду, а тому малозрозумілої для учнів лексики тощо). Учитель може давати тільки коментарі формального характеру, як-от: розміщення заголовка, запис автора чи джерела тексту та ін. (хоча записувати автора тексту немає необхідності й робити це не обов’язково). Як виняток, учитель може пояснити написання слова в тому разі, коли контекст не до кінця з’ясовує його написання (наприклад, Українське радіо в тексті № 67 «Українському радіо — дев’яносто років!»).

Після прочитання всього тексту вчитель читає перше речення повністю, а учні тільки уважно його слухають. Далі це саме речення диктується для запису частинами, причому кожна частина, як правило, читається тільки один раз (частиною в цьому випадку треба вважати словосполучення з двох-п’яти слів або частину складного речення приблизно з тією ж кількістю слів). Учитель може повторно прочитати частину речення, якщо вона велика за обсягом, у ній змінено нормативний порядок слів або під дією певних зовнішніх чинників учні недочули якогось слова чи словосполучення. Після того як учні запишуть усе речення, його треба прочитати повністю повторно, щоб вони мали змогу перевірити записане.

У такий спосіб диктується кожне речення тексту. Учитель обов’язково вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз від початку до кінця, роблячи паузи між реченнями, дещо триваліші від звичайних, і надаючи змогу учням ретельно перевірити написане й виправити можливі помилки. Текст треба диктувати виразно, відповідно до норм літературної

мови, з правильним наголошуванням слів та інтонуванням звукового потоку, у такому темпі, щоб учні встигали вільно його записувати.

Після повторного читання всього тексту учні здають диктанти вчителеві. Часу для додаткової перевірки надавати не потрібно: сумніви щодо правописного оформлення роботи учні мають вирішувати в процесі написання.

Обсяг текстів для диктанту та час написання роботи

Обсяг текстів для контрольних диктантів чітко визначено чинною програмою з української мови: у 9 класі це має бути текст на 140-160 слів (на перший показник треба орієнтуватися на початку навчального року, на другий — наприкінці). Для написання контрольного диктанту відводиться 30-35 хвилин.

Для написання тренувальних і контрольних диктантів учитель може скоротити текст на 10-15 слів, але не змінюючи його змісту.

Нормативи оцінювання диктанту

Під час написання диктанту учням не дозволяється використовувати допоміжні джерела (довідники, словники й іншу літературу та технічні засоби).
Бали Кількість помилок
1 15-16 і більше
2 13 14
3 11-12
4 9 10
5 7-8
6 5-6
7 4
8 3
9 1+1 (негруба) — 2
10 1
11 1 (негруба)
12 немає помилок

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments