ДПА 2018. Підсумкові контрольні роботи з біології, Барна, Підручники і посібники

Збірник завдань з біології для учнів 9 класів, автор І. Барна, видавництво: “Підручники і посібники”, ДПА 2018.

Скачати відповіді ДПА 2018 біологія, Підручники і посібники, Барна

Читати збірник ДПА 2018 з біології онлайн (дочекайтесь повної загрузки сторінки …)

Збірник ДПА 2018 з біології, Барна, Підручники і посібники

Збірник ДПА 2018 з біології, Барна, Підручники і посібники
Збірник ДПА 2018 з біології, Барна, Підручники і посібники

Автор: І. Барна
Видавництво: “Підручники і посібники”
Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 64с

Збірник ДПА 2018 з біології містить 30 варіантів контрольних робіт з біології. Завдання укладено відповідно до чинної програми з біології для 9 класу. Для учнів 9-х класів, учителів біології.

ПЕРЕДМОВА

Збірник завдань з біології для 9 класу укладено відповідно до змісту оновленої навчальної програми з біо­логії з урахуванням державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів. Збірник включає ЗО варіантів контро­льних робіт. Загальна кількість завдань контрольної роботи — 19 (для учнів загальноосвітніх навчальних закла­дів) або 21 (для учнів, які вивчали біологію поглиблено). Контрольна робота виконується протягом 60 (учнями за­гальноосвітніх навчальних закладів) або 90 (учнями, які вивчали біологію поглиблено) хвилин.

Структура контрольної роботи

Контрольна робота складається із п’ятьох частин.

Частина І включає 12 завдань (1-12) з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих (2 завдання з біології рослин, бактерій і грибів, 2 — з біології тварин, 2 —* з біології людини і 6 — із загальної біології). Максимальна кількість балів за завдання Частини І становить 12.

Оцінювання завдань Частини І:

1 бал позначено правильну відповідь;
0 балів позначено неправильну відповідь; відповіді не надано; указано більше однієї відповіді.

 

Частина ІІ включає З завдання (13-15) з вибором кількох правильних відповідей із шести запропонованих (по одному завданню з біології рослин, бактерій і грибів, з біології тварин і з біології людини), 1 завдання (16) на встановлення правильних пропущених термінів і 1 завдання (17) з короткими відповідями на запитання.

Максимальна кількість балів за завдання 13-15 становить 10 (оскільки завдання 13-15 сукупно містять 10 правильних відповідей).

Оцінювання завдань 13-15 Частини 11:

1 бал за кожну правильну позначену відповідь;
0 балів позначено неправильні відповіді; відповіді не надано.

 

Максимальна кількість балів за завдання 16 становить 3. Оцінювання завдання 16 Частини II:

і бал за кожний правильно вставлений термін;
0 балів за кожний неправильно вставлений термін; відповіді не надано.

 

Максимальна кількість балів за завдання 17 становить 3. Оцінювання завдання 17 Частини її:

1 бал за кожну правильну коротку відповідь;
0 балів за кожну неправильну відповідь; відповіді не надано.

 

Частина III , Завдання 18 передбачає встановлення правильних пропущених термінів. Його виконують тільки учні, які навчаються в класах (групах) з поглибленим вивченням біології.

Максимальна кількість балів за завдання 18 Частини III становить 3.

Оцінювання завдання 18 Частини III:

1 бал за кожний правильно вставлений термін;
0 балів за кожний неправильно вставлений термін; відповіді не надано.

 

Частина IV включає 60 завдань з відкритою відповіддю, що розділені на групи А (30 завдань, які переві­ряють вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, пояснювати взаємозв’язок будови та функції; порів­нювати й узагальнювати) й Б (30 завдань, які перевіряють вміння обґрунтовувати заходи запобігання захворю­ванням людини, пояснювати результати досліджень, складати план дій).

Учитель пропонує усім учням до кожного варіанта 1 завдання з групи А й 1 завдання з групи Б.

Максимальна кількість балів за і завдання з групи А й 1 завдання з групи Б Частини IV становить 20.

Частина V включає 30 завдань з відкритою відповіддю, які виконують тільки учні, що навчаються в кла­сах (групах) з поглибленим вивченням біології.

Учитель пропонує до кожного варіанта 1 завдання з Частини V.
Максимальна кількість балів за 1 завдання з Частини V становить 20.

Група критеріїв Бали за виконання Частини IV Бали за виконання Частини V
Визначення основних понять 1 2
Послідовність, логічність викладення матеріалу 1 2
Наукова достовірність змісту викладеного матеріалу 4 8
Уміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно- наслідкові зв’язки, пояснювати, узагальнювати 3 6
Уміння робити висновки 1 2

 

Максимальне число балів за виконання всіх завдань Частини І, Частини II та Частини IV атестаційної ро­боти — 48 балів.

Максимальне число балів за виконання всіх завдань Частини І, Частини II, Частини III, Частини IV та Частини V атестаційної роботи — 71 бал.

Оцінювання робіт проводиться за такими шкалами.

 

Учні загальноосвітніх навчальних закладів
Кількість набраних балів Оцінка за роботу
1-4 1
5-8 2
9-12 3
13-16 4
17-20 5
21-24 6
25-28 7
29-32 8
33-36 9
37-40 10
41-44 11
45-48 12

 

Учні, які поглиблено вивчали предмет
Кількість набраних балів Оцінка за роботу
1-6 1
7-12 2
13-18 3
19-24 4
25-30 5
31-36 6
37-42 7
43-48 8
49-54 9
55-60 10
61-66 11
67-71 12

 

Скачати Підсумкові контрольні роботи з біології. 9 клас. Барна, Підручники і посібники (pdf): джерело 1

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments