ДПА 2018. Підсумкові контрольні роботи з біології, Барна, Підручники і посібники

Збірник завдань з біології для учнів 9 класів, автор І. Барна, видавництво: “Підручники і посібники”, ДПА 2018.

Скачати відповіді ДПА 2018 біологія, Підручники і посібники, Барна

Читати збірник ДПА 2018 з біології онлайн (дочекайтесь повної загрузки сторінки …)

Збірник ДПА 2018 з біології, Барна, Підручники і посібники

Збірник ДПА 2018 з біології, Барна, Підручники і посібники
Збірник ДПА 2018 з біології, Барна, Підручники і посібники

Автор: І. Барна
Видавництво: “Підручники і посібники”
Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 64с

Збірник ДПА 2018 з біології містить 30 варіантів контрольних робіт з біології. Завдання укладено відповідно до чинної програми з біології для 9 класу. Для учнів 9-х класів, учителів біології.

ПЕРЕДМОВА

Збірник завдань з біології для 9 класу укладено відповідно до змісту оновленої навчальної програми з біо­логії з урахуванням державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів. Збірник включає ЗО варіантів контро­льних робіт. Загальна кількість завдань контрольної роботи — 19 (для учнів загальноосвітніх навчальних закла­дів) або 21 (для учнів, які вивчали біологію поглиблено). Контрольна робота виконується протягом 60 (учнями за­гальноосвітніх навчальних закладів) або 90 (учнями, які вивчали біологію поглиблено) хвилин.

Структура контрольної роботи

Контрольна робота складається із п’ятьох частин.

Частина І включає 12 завдань (1-12) з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих (2 завдання з біології рослин, бактерій і грибів, 2 — з біології тварин, 2 —* з біології людини і 6 — із загальної біології). Максимальна кількість балів за завдання Частини І становить 12.

Оцінювання завдань Частини І:

1 балпозначено правильну відповідь;
0 балівпозначено неправильну відповідь; відповіді не надано; указано більше однієї відповіді.

 

Частина ІІ включає З завдання (13-15) з вибором кількох правильних відповідей із шести запропонованих (по одному завданню з біології рослин, бактерій і грибів, з біології тварин і з біології людини), 1 завдання (16) на встановлення правильних пропущених термінів і 1 завдання (17) з короткими відповідями на запитання.

Максимальна кількість балів за завдання 13-15 становить 10 (оскільки завдання 13-15 сукупно містять 10 правильних відповідей).

Оцінювання завдань 13-15 Частини 11:

1 балза кожну правильну позначену відповідь;
0 балівпозначено неправильні відповіді; відповіді не надано.

 

Максимальна кількість балів за завдання 16 становить 3. Оцінювання завдання 16 Частини II:

і балза кожний правильно вставлений термін;
0 балівза кожний неправильно вставлений термін; відповіді не надано.

 

Максимальна кількість балів за завдання 17 становить 3. Оцінювання завдання 17 Частини її:

1 балза кожну правильну коротку відповідь;
0 балівза кожну неправильну відповідь; відповіді не надано.

 

Частина III , Завдання 18 передбачає встановлення правильних пропущених термінів. Його виконують тільки учні, які навчаються в класах (групах) з поглибленим вивченням біології.

Максимальна кількість балів за завдання 18 Частини III становить 3.

Оцінювання завдання 18 Частини III:

1 балза кожний правильно вставлений термін;
0 балівза кожний неправильно вставлений термін; відповіді не надано.

 

Частина IV включає 60 завдань з відкритою відповіддю, що розділені на групи А (30 завдань, які переві­ряють вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, пояснювати взаємозв’язок будови та функції; порів­нювати й узагальнювати) й Б (30 завдань, які перевіряють вміння обґрунтовувати заходи запобігання захворю­ванням людини, пояснювати результати досліджень, складати план дій).

Учитель пропонує усім учням до кожного варіанта 1 завдання з групи А й 1 завдання з групи Б.

Максимальна кількість балів за і завдання з групи А й 1 завдання з групи Б Частини IV становить 20.

Частина V включає 30 завдань з відкритою відповіддю, які виконують тільки учні, що навчаються в кла­сах (групах) з поглибленим вивченням біології.

Учитель пропонує до кожного варіанта 1 завдання з Частини V.
Максимальна кількість балів за 1 завдання з Частини V становить 20.

Група критеріївБали за виконання Частини IVБали за виконання Частини V
Визначення основних понять12
Послідовність, логічність викладення матеріалу12
Наукова достовірність змісту викладеного матеріалу48
Уміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно- наслідкові зв’язки, пояснювати, узагальнювати36
Уміння робити висновки12

 

Максимальне число балів за виконання всіх завдань Частини І, Частини II та Частини IV атестаційної ро­боти — 48 балів.

Максимальне число балів за виконання всіх завдань Частини І, Частини II, Частини III, Частини IV та Частини V атестаційної роботи — 71 бал.

Оцінювання робіт проводиться за такими шкалами.

 

Учні загальноосвітніх навчальних закладів
Кількість набраних балівОцінка за роботу
1-41
5-82
9-123
13-164
17-205
21-246
25-287
29-328
33-369
37-4010
41-4411
45-4812

 

Учні, які поглиблено вивчали предмет
Кількість набраних балівОцінка за роботу
1-61
7-122
13-183
19-244
25-305
31-366
37-427
43-488
49-549
55-6010
61-6611
67-7112

 

Скачати Підсумкові контрольні роботи з біології. 9 клас. Барна, Підручники і посібники (pdf): джерело 1

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments