Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 2018-2019 навчальний рік (Полтавська обл.)

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії,

2018-2019 навчальний рік,

8 клас

Тести

 1. Карбовані монети з подобою князя і гербом-тризубом з’явилися на Русі за: А) Володимира;

Б) Ярослава; В) Святополка; Г) Ізяслава.

 1. Середьновічні європейці здебільшого називали мусульман: А) бусурманами; Б) мамелюками; В) сарацинами; Г) бедуїнами.
 2. Ганза – це: А) торговельна асоціація; Б) митний союз; В) державне об’єднання; Г) союз міст.
 3. Цивілізація майя існувала на: А) Мексиканському нагір’ї; Б) півострові Юкатан і у Гватемалі; В) Болівійському нагір’ї і в Андах; Г) гірській частині Колумбії.
 4. Найдавніший університет у Європі: А) Болонський; Б) Паризький; В) Оксфордський; Г) Празький.
 5. Перша писемна згадка назви «Україна» в писемних джерелах: А) 1056 р.; Б) 1113 р.; В) 1185 р.; Г) 1187 р.
 6. Корпус яничарів безпосередньо підпорядковувався: А) Султанові; Б) Великому візиру; В) Яничарському азі; Г) Дивану.
 7. «Настанови християнства» (1536 р.) – головний твір: А) Яна Гуса; Б) Мартіна Лютера; В) П’єра Вальдо; Г) Жана Кальвіна.
 8. Кількість східнослов’янських племінних союзів, що мешкали на території сучасної України:

А) 5; Б) 6; В) 7; Г) 8.

 1. Про боротьбу населення України-Руси проти монгольських загарбників розповідається у творі: А) «Захар Беркут» Івана Франка; Б) «Орда» Романа Іваничука; В) «Людолови» Зінаїди Тулуб; Г) «Гайдамаки» Тараса Шевченка.
 2. Місто, яке від 1532 р. було столицею Кримського ханства: А) Солхат (Кирим); Б) Мангуп; В) Кафа; Г) Бахчисарай.
 3. Який предмет не входив до «семи вільних наук», що складали основу ренесансної педагогіки: А) арифметика; Б) граматика; В) поетика; Г) риторика.

Максимум балів 12 (1х12)

 

Завдання 1. Які з нижченаведених тверджень не відповідають історичній дійсності? Поясніть вашу думку? (Максимум 4 бали)

а) на межі ХІV–ХV ст. в Італії зародилась культура Відродження;

б) контрреформація – система заходів, спрямованих на розвиток реформаційних ідей і рухів;

в) Річ Посполита як союзна держава виникла у 1596 році внаслідок об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського;

г) битва на Синіх Водах сталася у 1362 р між литовсько-українським військом та ординцями.

Завдання 2. Впізнайте історичних діячів і дайте відповідь на запропоноване питання:

Батько був Великим, а син Мудрим. Обидва закладали підвалини могутньої держави, але героєм епосу став тільки перший. Чому?

Максимум балів (1+1)=2+2=4.

                                                                                                  

                                                           А                                             Б

 

Завдання 3. Кому належить вислів: «Перейти Рубікон»? Розтлумачте його. (Максимум 2+2=4 бали)

 

Завдання 4.

Заповніть пропуски в хронологічній таблиці.

Події всесвітньої історії Дати Події історії України
  1054 р.  
    Битва на р. Калці
  1492 р.  
Скасування Юрєва дня у Московській державі    

 

(Максимум 8 балів)

 

Завдання 5. Назвіть та розташуйте в порядку появи знаряддя праці та предмети, які з’явились  у давні часи. (Максимум 8  балів)

А Б В Г

 

 

Завдання 6.

Чому, на вашу думку, Великі географічні відкриття ввійшли в історію саме під такою назвою? Яким є ваше ставлення до такого визначення цієї доби? Запропонуйте власну альтернативну версію назви періоду географічних відкриттів (Максимум 12 балів).

Завдання 7.

Відомий український історик І. Крип’якевич так писав про українське козацтво: «У степах виробився оригінальний тип господарки, а в його обороні нова воєнна організація; знов під впливом господарки і у війні зі степовими ордами постала нова козацька суспільність, зі своїм окремим побутом і окремим світоглядом». Чи поділяєте Ви цю точку зору? Наведіть факти, які її підтверджують або спростовують. (Максимум 12 балів).

 Всього балів 64

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії,

2018-2019 навчальний рік,

9 клас

ТЕСТИ

 1. Найдавніша пам’ятка давньоруської літератури: А) «Слово про закон і благодать»; Б) «Києво-Печерський патерик»; В) «Повість минулих літ»; Г) «Слово о полку Ігоревім».
 2. Країна, де сконцентровано найбільше замків у Європі: А) Англія; Б) Франція; В) Чехія; Г) Польща.
 3. Вільнонаймане кінне військо в козацькій державі 17–18 ст.: А) гетьманці; Б) компанійці; В) сердюки; Г) реєстровці.
 4. Перший університет на українських землях: А) Львівський; Б) Харківський; В) Київський; Г) Чернівецький.
 5. Форма правління у постреволюційній Франції, коли влада трималася на персональному авторитеті правителя: А) бонапартизм; Б) цезаризм; В) цезарепапізм; Г) авторитаризм.
 6. 9 книг «Історій» Геродота названі іменами муз. Книга, в якій відображена давня історія України − Скіфії має назву: А) Кліо; Б) Мельпомена; В) Терпсіхора; Г) Талія.
 7. 7. За рішенням Віденського конгресу в Європі утворилася нова держава: А) Італійське королівство; Б) Німецький союз; В) Швейцарська конфедерація; Г) Варшавське герцогство.
 8. 8. Нова (Підпільненська) Січ була заснована: А) 1652 р.; Б) 1709 р.; В) 1711 р.; Г) 1734 р.
 9. 9. Французи називали його Непідкупним, про нього казали: «Цей піде далеко, оскільки вірить усьому, що каже»: А) Ж.-Ж. Дантон; Б) Ж.-П. Марат; В) М. Робесп’єр; Г) Наполеон Бонапарт.
 10. 10. Автор чотиритомної «Історії Малої Росії»: А) М.Маркевич; Б) Г.Полетика; В) Д.Бантиш-Каменський; Г) М. Костомаров.
 11. Автор скульптурної композиції на фасаді собору Святого Юра у Львові: А) Й. Пінзель; Б) Й. Шедель; В) С. Шалматов; Г) А. Квасов.
 12. Стиль мистецтва, для якого характерний відхід від реального життя у світ фантазії: А) бароко; В) ампір; Г) класицизм; Г) рококо.

Максимум балів 12

 

Завдання 1. Які з нижченаведених тверджень не відповідають історичній дійсності? Поясніть вашу думку ? (Максимум 4 бали)

а) Жан-Жак Руссо відкидав можливість збереження монархії та виступав за створення демократичної республіки дрібних власників;

б) Трагічною сторінкою історії Великої Британії став голод 1835-1839 рр. в Ірландії, викликаний «картопляною хворобою» та неврожаєм картоплі;

в) на початку 30-х років ХІХ ст. в Україні сформувалися дві таємні декабристські організації ;

г) у 1781 році землі Гетьманщини було поділено на три намісництва – Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське.

 

Завдання 2. Впізнайте історичних діячів і дайте відповідь на запропоноване питання:

«Один народився в панськім будинку з теплого попелу, другий – у мужицькій хаті з гарячої криці. Той, кого послали верхи, зробився найдорожчою перлиною в тріумфальнім поході чужого народу, той же, кого породили низи, став окрасою й обороною своєї нації» (М.Міхновський). Чому лише один із двох геніальних синів українського народу дійшов туди, куди був посланий?

Максимум балів (1+1)=2+2=4.

 

                                                        А                                         Б

 

Завдання 3. Кому належить вислів: «Взяти молот у руки і вдарити по старому світу»? Розтлумачте його. (Максимум 2+2=4 бали)

 

Завдання 4.

Заповніть пропуски в хронологічній таблиці.

Дата Країна, територія, місто, історико-географічний обєкт Подія
  Верден Розпад імперії Карла Великого
  Любеч  
1265 р.   Скликання парламенту
    Укладення Утрехтської унії
1385р.    
1798 р.    

 

(Максимум 10  балів)

 

Завдання 5. Назвіть та розташуйте у хронологічній послідовності (у порядку їх творення) наступні архітектурні та мистецькі пам’ятки. (Максимум 8 балів).

А Б В Г

 

 

Завдання 6.

Після Чорної ради 1663 р. чернь вирізала старшину і шляхту. Як ішов процес відновлення  елітарної верхівки Гетьманщини? Чи мав він логічне завершення?

Максимум балів 12.

 

Завдання 7.

Наполеон Бонапарт казав про себе: «Я буваю або лисом, або левом. Увесь секрет управління полягає в тому, коли саме потрібно бути тим або іншим». Проаналізуйте діяльність Наполеона в період Консульства та імперії та наведіть приклади, що підтверджують його слова.

Максимум балів 12.

 

 

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії,

2018-2019 навчальний рік,

10 клас

 1. «Недужим європейцем» у ХІХ ст. називали імперію: А) Австро-Угорську; Б) Османську; В) Російську.
 2. Першим ужив термін «українська ідея»: А) Іван Мазепа; Б) Михайло Драгоманов; В) Пантелеймон Куліш; Г) Юліан Бачинський.
 3. «Свята гора» в Греції, призначена для ченців та пустельників: А) Афон; Б) Ватопед; В) Іверон; Г) Олімп.
 4. Про яку армію часів Першої світової війн казали: «Це леви, якими командують віслюки»?:

А) англійську; Б) російську; В) французьку; Г) австрійську.

 1. «Верховинська акція» – це: А) Дії австро-угорської влади щодо остаточної ліквідації опришківського руху в карпатському регіоні; Б) Започаткування трьома буковинськими письменниками – Стефаником, Мартовичем, Черемшиною – національно-культурного відродження на західноукраїнських землях; В) Програма, запроваджена Австро-Угорщиною з метою піднесення господарства Закарпатської України; Г) Розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях.
 2. Гасло «No pasaran («Вони не пройдуть!») висувалося під час подій в: А) Іспанії; Б) Німеччині; В) Франції; Г) Аргентині..
 3. Європейський національний рух, який «мав найдовшу історію, найслушніші підстави, найбільшу рішучість, найгірші відгуки в пресі і найменше успіху»: А) італійський; Б) польський; В) український; Г) чеський.
 4. Токіо проголошено столицею Японії: А) після повалення сьогунату; Б) після придушення самурайського заколоту князівства Сацума; В) після прийняття першої Конституції; Г) після завершення російсько-японської війни.
 5. «Товариство об’єднаних слов’ян» було утворено у місті: А) Звягелі; Б) Василькові; В) Тульчині; Г) Білій Церкві.
 6. Дата створення у Львові товариства «Просвіта»: А) 1861; Б) 1863; В) 1873; Г)1890.
 7. Кількість держав-учасниць Першої світової війни: А) 38; Б) 54; В) 61; Г) 70.
 8. «Союз визволення України» за основну мету своєї діяльності ставив: А) боротьбу за автономію України у складі Російської республіки; Б) ідею державної самостійності України; В) створення Західноукраїнської народної республіки; Г) боротьба за відстоювання інтересів українців в Австро-Угорщині.

Максимум балів 12 (12х1)

 

Завдання 1. Які з нижченаведених тверджень не відповідають історичній дійсності? Поясніть вашу думку ? (Максимум 4 бали)

а) наприкінці 30-40 рр. ХІХ ст. харківська студентська молодь об’єдналась в гурток романтиків, засновником якого був І. Котляревський;

б) Головну роль На Паризькій мирній конференції 1919 р. відігравала «Велика четвірка» у складі В. Вільсона, Ж. Клемансо, Д.-Л. Джорджа, В. Орландо;

в) напередодні російсько-японської війни 1905-1907 рр. міністр внутрішніх справ О. Куропаткін заявив: «Щоб утримати революцію, нам потрібна маленька переможна війна»;

г) найнепокірніші запорожці після розгрому Січі подались під владу турецького султана, заклавши там Задунайську Січ (1775-1828 рр.).

 

Завдання 2. Впізнайте історичних діячів і дайте відповідь на запропоноване питання:

Обох у своїх країнах вважають “національними героїнями”, проте їх діяльність по-різному позначилась на долі українських земель. Яку роль відіграли ці жінки в українській історії? Максимум балів (1+1)= 2+2=4.

 

А                                                                      Б

 

Завдання 3. Кому належить вислів: «Париж вартий меси»? Розтлумачте його. (Максимум 2+2=4 бали)

 

Завдання 4.

Заповніть пропуски в хронологічній таблиці.

Дата Країна, територія, місто, історико-географічний обєкт Подія
1632 р. Київ  
  Батіг  
    Заснування Головної руської ради
    Взяття Бастилії
4 липня 1776 р. США  
    Призначення Муссоліні главою уряду

(Максимум 10 балів)

 

 

Завдання 5. Назвіть та розташуйте у хронологічній послідовності (у порядку їх творення) наступні архітектурні та мистецькі пам’ятки. (8 балів).

 

А Б В Г

 

Завдання 6.

Як ви розумієте слова Отто фон Бісмарка, з якими він звернувся до німецьких парламентарів: «Усі великі питання вирішуються не під час парламентських дебатів або голосуванням більшості, а залізом і кров’ю»? Чи в усіх європейських країнах діяло саме таке правило? Обґрунтуйте свою думку та наведіть приклади? (Максимум 12 балів)

 

Завдання 7.

Чому перша українська національна партія – РУП – взяла на озброєння самостійницьку програму М. Міхновського, а потім від неї відмовилась? Свою думку обґрунтуйте. (Максимум 12 балів)

  

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії,

2018-2019 навчальний рік,

11 клас

ТЕСТИ (Максимум 12 балів)

 1. Олександру Македонському належать слова: «Філіппу я зобов’язаний тим, що живу, а ……. тим, що живу достойно». Про кого йде мова:

А)  Платон; Б)  Сократ; В)  Сенека; Г)  Аристотель

 1. Найдавнішою відомою географічною подорожжю вважається експедиція відправлена з Єгипту :

А)  Хатшепсут; Б)  Нефертіті; В)  Рамзесом; Г)  Тутанхамоном

 1. Яке місто Месопотамії називали «лігвом левів»:

А)  Вавилон; Б)  Урук; В)  Кіш; Г)  Ніневія

 1. Винахід дзеркала зі скла, поширення якого в епоху Відродження визначило нове бачення людини як суб’єкта зображення, зумовив появу нового різновиду портретного жанру, а саме:

А)  групового портрета; Б)  автопортрета; В)  портрета людини в інтер’єрі; Г)  портрета людини з твариною

 1. Перший «Зимовий похід» Армії УНР:

А)  грудень 1919 – травень 1920 рр.; Б) листопад 1919 – січень 1920 рр.; В) грудень 1920 – листопад 1921 рр; Г) жовтень 1920 – листопад 1921 рр.

 1. У якому з варіантів міста розташовані у тій послідовності, як їх було звільнено від німецької окупації:

А)  Донецьк, Одеса, Київ, Ужгород; Б) Дніпро, Миколаїв, Ужгород, Львів; В) Суми, Запоріжжя, Севастополь, Київ; Г) Харків, Житомир, Миколаїв, Льві.

 1. Радянський військовий діяч, українець, який брав участь у встановленні Прапора Перемоги на даху німецького рейхстагу в Берліні проти ночі 1 травня1945 р.:

А)  Іван Кожедуб; Б) Кузьма Дерев’янко; В)  Олексій Берест; Г)  Тарас Бульба (Бровець).

 1. За проектами якого архітектора було споруджено перший київський водогін, архітектурно-скульптурний «фонтан Самсона», церкви Покровська й Миколи Набережного у Києві:

А)  Степан Ковнір; Б)  Іван Григорович-Барський; В)  Федір Старченко; Г)  Бернар Меретіні

 1. Перший ректор Українського університету (1918-1919), міністр культів в уряді Директорії, один з ініціаторів відродження Української автокефальної православної церкви. Про кого йде мова:

А)  Іван Огієнко; Б)  Дмитро Антонович; В)  Володимир Вернадський; Г)  Агатангел Кримський

 1. Хто з цих членів Директорії був позапартійним:

А)  А. Макаренко; Б)  В. Винниченко; В)  С. Петлюра; Г)  П. Андрієвський.

 1. Які поняття і терміни відображають суть нової економічної політики: А) стахановці, госпрозрахунок, продрозкладка; Б) госпрозрахунок, кооперація, продподаток; В) стахановці, коренізація, продподаток; Г) коренізація, продрозкладка, кооперація.
 2. Який політичний табір Підкарпатської Русі мав за мету своєї діяльності приєднання Закарпаття до Угорщини з наданням їй автономії: А) українофіли; Б) русини; В) русофіли; Г) мадярони.

 

Завдання 1. Які з нижченаведених тверджень не відповідають історичній дійсності? Поясніть вашу думку ? (Максимум 4 бали)

а) у 1876 р. М. Драгоманов емігрував за кордон, де започаткував видання першого українського часопису «Громада»;

б) Гардінг Воррен – 21 президент США, член демократичної партії, організатор продовольчої допомоги Україні в часи голоду 1920-1922 рр.;   ;

в) Річ Посполита як союзна держава виникла у 1569 році внаслідок об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського;

г) на початку радянсько-німецької війни 1939-1945 рр. Тарас Боровець сформував і очолив партизанські відділи Подільської Січі.

Завдання 2. Впізнайте історичних діячів і дайте відповідь на запропоноване питання:

Обидва  були  генералами царської армії, обидва повернулися під час революції 1917 р. на службу батьківщині. Чому першому не вдалося зробити те, що зробив другий: забезпечити незалежність існування рідної держави? Максимум балів (1+1)= 2+3=5.

                                                         А                                    Б

 

Завдання 3. Кому належить вислів: «Будь собою, інші ролі уже зайняті»? Розтлумачте його. (Максимум 2+2=4 бали)

 

Завданння 4.

Дата Країна, територія, місто, історико-географічний обєкт Подія
    Хрещення київського князя Володимира
    Варфоломіївська ніч
1765 р. Англія  
    Заснування університету

 ім. Св. Володимира

1листопада 1918 р.    
24 жовтня 1945 р. Сан-Франциско  

(Максимум 10 балів)

 

Завдання ІІІ. Назвіть та розташуйте у хронологічній послідовності (у порядку їх творення) наступні архітектурні та мистецькі пам’ятки. (8 балів).

А Б В Г

 

Завдання 5.

Протягом 1918–1920 рр. в Україні один за одним існували 3 радянських уряди, й кожний із них з’являвся одразу після вторгнення Червоної армії. Що це – збіг обставин чи закономірність? Свою думку обґрунтуйте.

Максимум балів 12.

 

Завдання 6.

На думку авторів «Цивілізаційної історії України» (2005) М. Горєлова, О. Моці, О. Радальського відмінність української і російської політичних культур полягала в тому, що гетьманство завжди стояло в центрі політичної боротьби, тоді як самодержавство перебувало поза нею…«Боротьба за гетьманську булаву була суттю політичної боротьби в Україні, і до того часу, поки така боротьба мала сенс, існувала держава».

Чи можна поширити це твердження на політичну ситуацію часів визвольних змагань початку ХХ ст. та незалежної України?

(Максимум балів 12)

 

Скачати олімпіадні завдання з історії за 2018-2019 н.р.: завдання

Сподобалась стаття? Оцініть її:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Еще нет голосов, оставьте первым)
Loading...
 
ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *